C03B 5/00

Spôsob recyklovania materiálu pri vytváraní minerálnej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21034

Dátum: 29.11.2012

Autor: Hansen Lars Elmekilde

MPK: C03B 5/00, C03B 3/00, C03B 3/02...

Značky: recyklovania, spôsob, minerálnej, materiálů, vytváraní, taveniny

Text:

...zahŕňa nasledujúce kroky vstrekovanie paliva,časticového minerálneho materiálu a spaľovacieho plynu do cirkulačnej spaľovacej komorycez prívodné potrubie a spaľovanie paliva V cirkulačnej spaľovacej komore, V dôsledku čohosa minerálny materiál roztaví, čím sa vytvorí minerálna tavenina a generujú sa výfukové plyny oddelenie výfukových plynov od minerálnej taveniny, zhromaždenie minerálnej taveniny a prechod výfukových plynov proti prúdu...

Spôsob vykonávania elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci a zariadenie elektrického príhrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286419

Dátum: 27.08.2008

Autor: Škultéty Karol

MPK: H05B 3/62, C03B 5/00

Značky: zariadenie, sklárskej, spôsob, elektrického, vykonávania, příhřevu, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Smer prúdenia vynútených konvekčných prúdov taveniny - globálnych trajektórií je vždy kolmý na os rotácie momentu zotrvačnosti topografického obrazca elektrického vybaveného výkonu, ktorý ho generuje pri súčasnom zachovávaní celistvého násobku pracovnej dĺžky elektród proti celkovej geometrii bazénu taviaceho agregátu - sklárskej pece a pri súčasnom zachovaní - neprekročení hodnoty strednej výkonovej hustoty elektrického vybaveného výkonu od...

Spôsob výroby vsádzkových materiálov na výrobu skla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286351

Dátum: 07.07.2008

Autor: Jeanvoine Pierre

MPK: C03B 3/00, C03B 5/00

Značky: spôsob, vsádzkových, materiálov, výroby, výrobu, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín na báze jedného alebo viacerých kremičitanov alkalických kovov, ako je Na alebo K, a/alebo kovov alkalických zemín, ako je Ca alebo Mg, a/alebo vzácnych zemín, ako je Ce, prípadne vo forme zmesových kremičitanov, v ktorých sa kombinujú kovy alkalických zemín, ako je Ca s alkalickými kovmi a so vzácnymi zeminami, konverziou oxidu kremičitého a halogenidov, hlavne jedného chloridu alebo viacerých chloridov, alebo síranu,...

Spôsob a zariadenie na recykláciu odpadu z minerálnej vlny obsahujúceho organickú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9672

Dátum: 19.12.2007

Autori: Tenzler Thomas, Krichel Jörg-michael

MPK: C03B 5/00, C03B 3/02

Značky: organickú, odpadů, obsahujúceho, recykláciu, zložku, zariadenie, spôsob, minerálnej

Text:

...s obsahom. kyslíka do vsádzkového zariadenia sa môže uskutočniť spálenie organických zložiek V prívodnej závitovke počas dopravy odpadu z minerálnej vlny do sklárskej taviacej pece.0008 Tento spôsob je výhodný pre odpad z minerálnej vlny,ktorý pozostáva z minerálnych vlákien obsahujúcich spojivo,alebo tieto prevažne obsahuje. Pritom môžu minerálne vlákna obsahovať vlákna zo sklenej vlny a/alebo vlákna z minerálnej vlny.0009 Dáva sa prednosť...

Spôsob homogenizácie taveniny a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285967

Dátum: 09.11.2007

Autori: Vilk Peter, Hájek Milan, Smrček Jozef

MPK: C03B 5/00

Značky: homogenizácie, spôsob, vykonanie, zariadenie, tohto, spôsobu, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Na taveninu s viskozitou v rozmedzí 104 až 101 Pa.s v stacionárnom stave či v prietokovom stave sa pôsobí mikrovlnným žiarením s frekvenciou 0,1 až 20 GHz z ľubovoľného smeru. Vonkajšie miesto priestoru s taveninou, kde vyúsťuje vlnovod (11) mikrovlnného žiarenia, sa môže ochladzovať. Mikrovlnné žiarenie v tavenine sa odráža odraznými kovovými prostriedkami v tavenine späť k miestu vniku do taveniny a odtieňuje sa od okolia tieniacim kovovým...

Horák a spôsob spaľovania palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5033

Dátum: 09.08.2005

Autor: D'agostini Mark Daniel

MPK: F23D 14/00, F23D 14/48, C03B 5/00...

Značky: horák, spôsob, palív, spaľovania

Text:

...plochu priečneho prierezu, pričom tretia plocha priečneho prierezu prietoku je vpodstate homogénna v celom výtokovom úseku paliva.0025 Prvé vedenie okysličovadla podľa prvého uskutočnenia horáka obsahuje vtokový úsek okysličovadla a Výtokový úsek okysličovadla. Vtokový úsek okysličovadla má prvý vtok okysličovadla a prvý výtok okysličovadla vzdialený od prvého vtoku okysličovadla, pričom vtokový úsek okysličovadla je prispôsobený na prenos...

Zariadenie na energetické zúžitkovanie mestských odpadkov a podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282345

Dátum: 26.11.2001

Autori: Morin Jean-xavier, Peyrelongue Jean-pierre

MPK: C03B 1/00, B09B 3/00, C03B 3/02...

Značky: materiálov, energetické, zariadenie, odpadkov, podobných, městských, zúžitkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na energetické zužitkovanie mestských odpadkov a podobných materiálov obsahuje drviaci mechanizmus odpadkov, z ktorého sa zvyšky triedia na prvý prúd inertných hmôt, málo znečistených organickými látkami, pričom druhý prúd sa odvádza prvým výstupom (S1). Ďalej obsahuje reaktor (2) s cirkulujúcim fluidným lôžkom, do ktorého za zavádzajú rozdrvené odpadky, cyklón (11) na oddeľovanie pevných zložiek, do ktorého sa zavádzajú plyny...

Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu skla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278492

Dátum: 09.07.1997

Autori: Welton Wright Montgomery, Schwenninger Ronald Lee, Kunkle Gerald Erasmus

MPK: C03B 5/225, C03B 5/00

Značky: spôsobu, vykonávanie, tavenia, zariadenie, materiálů, čerenia, spôsob, tohto, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu skla, pri ktorom sa v prvej komore (11) vytvorí kúpeľ roztaveného sklovitého materiálu, aby sa dosiahlo v podstate úplné roztavenie materiálu v tejto prvej komore (11), tavenina sa odvádza z prvej komory (11) a pri tlaku nižšom ako je tlak udržiavaný v prvej komore (11) sa vedie prívodným prostriedkom (36) do druhej komory (12) a tavenina sa odvádza z druhej komory (12), sa uskutočňuje tak, že tlak v...

Sklárska taviaca pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 277753

Dátum: 07.12.1994

Autor: Pieper Helmut

MPK: C03B 5/00, C03B 5/225, C03B 5/02...

Značky: sklářská, taviaca

Zhrnutie / Anotácia:

Sklárska taviaca pec má taviacu oblasť (3), homogenizačnú oblasť (2a) a medziľahlú čeriacu oblasť (2) s malou hĺbkou kúpeľa, v ktorom sú umiestnené horáky (20) na privádzanie energie na báze fosílneho paliva. Vstup na zakladanie vsádzky je umiestnený na začiatku taviacej oblasti (3). Čeriaca oblasť (2) je oddelená od taviacej oblasti (3) ochrannou stenou (38) upravenou medzi stropom (1) a dnom (9) pece. Na dne (9) pece je v tejto ochrannej...

Klenba plamenem vytápěné průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269100

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kašpar Jiří, Holec Jiří, Smrček Josef, Bendlová Alena, Křížková Jitka

MPK: C03B 5/00

Značky: vytápěné, klenba, průmyslové, plamenem

Text:

...případně so sestaví zo stejně dlcuhých klínů, nebo ksmenů JeJioh posunutím řad a pod. K dosažení účinku vynález není bezpcdmínečně nutná použít specielně tvarovanýoh kamenň ěi klínů, ale Je možné využití běžně dostupzüch, nomnlizovanýoh kamenů či klíg nů., ktoré se při stavbě klenby pouze posunou k vytvoření žádaně drážky. zvýšením emisivity klanby s dríäkeni dochází k Íspcře paliva o 10 f až 20 ve srovnání s klelheu be drážek.Příkladnó...

Modelová kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264644

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lisý Antonín, Kasa Stanislav, Davidová Ivana

MPK: C03B 5/027, C03B 5/00

Značky: kapalina, modelová

Text:

...sklářských tavicích pecí,zejména otápěných přímým prüchodem elektrického proudu sklovinou, se použije vodný roztok kyseliny polyakrylové a/nebo jejích alkalických solí.To nové použití kyseliny polyakrylové a/nebojejich alkalických solí je založeno na zjištění podobnosti teplotní závislosti viskozity a měrného elektrického odporu kyseliny polyakrylové a/nebo jejích alkalických solí ve srovnání se sklovinou.Výhodou modelových kapalin na...

Sklářská roztáčecí rekuperační pícka, zejména pro nahřívání a tvarování okrajů dutých skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258797

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černý Miroslav

MPK: C03B 5/00

Značky: nahřívání, pícka, okrajů, rekuperační, sklenených, sklářská, dutých, tvarování, roztáčecí, zejména, výrobků

Text:

...a nedochází k jejich něžádoucí turbu lenci.Příkladné provedení roztáčecí pícky podle tohoto vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představujeobr. 1 celkový podélný hokorysný řez roztáčecí píckou,obr. 2 celkový půdorysný pohled na roztáčecí pícku,obr. 3 detailní podélný osový řez roztáčecí píckou,obr. 4 detail tvarovky hlavního hořáku aSklářská roztáčecí rekuperační pícka l (ohr. 1, 2 a 3)...

Sklářská tavící pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244266

Dátum: 11.05.1988

Autor: Smutný Eduard

MPK: C03B 5/00

Značky: sklářská, tavicí

Text:

...v rulativně širokěm bazénu tavící části pece. V případě využití U-plamenného topení nad oblasti ěeření skloviny a částečněi nad oblastí roztavováni vsázky je umožněno recionálníšyyužití tepla odcházejicich spalín V rekuperátoru ev. regenerátoru, čímž se opět zvýši energetická účinnost agregátu.Příkladné provedení pece dle vynálezu je popsáno a schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 předetavuje půdorysný řez spodní stavbou...

Způsob tepelného izolování kleneb a jiných částí průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256922

Dátum: 15.04.1988

Autori: Božkov Dimitr, Ljuckanov Stojan

MPK: C03B 5/00, C03B 5/04, F16L 59/00...

Značky: izolování, tepelného, jiných, kleneb, způsob, částí, průmyslových, pecí

Text:

...oöpasouannue orneynopmum nsonnnommu xuýnh von pemerxn 2 nycwué nonasanonHam 7 cx ornąynobnoů naonnuuoàmoü Maccoü, Kara-~pym nonyqamT nywen cnemuaanna cnenymmnx KOMHOHBHT 9 necoaux uacTnx orHe~ Í ynopuoů nnacrnwuoñ ľnHHH 25, Knapuenoro necka 15, anwuowocmawuoü csasu Z 0H nąum 40. K 100 Kr TRKHM oñpasou nonyúeunoň cuecn nböaannmr I 50 nHrpon pnconoü menyxn, CMECB cnona rouoreunsupymr H ona roroaa K Hcnonbaonauwm. nocnesawnepneaaunn...

Izolácia klenieb a spôsob vytvárania izolácie klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244953

Dátum: 15.11.1987

Autori: Milie Richard, Mleziva Josef Prof, Belda Jaroslav, Veeeoa Miroslav

MPK: C03B 5/00

Značky: spôsob, klenieb, pecí, priemyslových, vytvárania, izolácia, izolácie

Text:

...s najmenej jednou dilatačnau škárou, minimálne jedna tesniace vrstva z obdobných žiaromateriálov a malty ako klenba, na ktorú sa vymuruje jedna alebo viac izolačných vrstiev na suchú maltu a nakoniec uzatváracia vrstva zo sypkej žiaruvzd-ornej malty a po dosiahnutí stacionarnehro tepelného toku v izolácii sa utesnia všetky dilatačné škály v oblasti tesniacich vrstiev plastickou žiaruvzdornou hmotou a v oblasti izolačných vrstiev a...

Klin klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240503

Dátum: 15.08.1987

Autori: Huth Andreas, Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Pereiro Fernando

MPK: C03B 5/00

Značky: pecí, klenieb, priemyslových

Text:

...medzi čelami klinov v klenbe. Tento stav potom spôsobuje celú radu nežiadúcich účinkov, medzi ktoré patria predovšetkým zhoršenie tepelnej účinnosti pracovného priestoru pece V dôsledku zvýšených strát tepla vyšlahávaním škárami V klenbe. Ďalším nedostatkom je zvýšená korózia klenby v netesných škárach od erozivneho a korozívneho účinku nimi unikajücich plynov pretlakovej atmosféry pece. Tým dochádza k zníženiu stupňa bezpečnosti prevádzky...

Pracovní část sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234608

Dátum: 01.01.1987

Autori: Červinka Jaroslav, Nikl Antonín, Pešek Karel

MPK: C03B 5/00

Značky: část, tavicí, sklářské, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ze skloviny. Jeho podstata spočívá v tom, že na vertikální šachtu navazuje alespoň jeden pracovní kanál (2) s radiálním směrem. Tento pracovní kanál (2) je přiřazen jedinému pracovnímu otvoru (l), který je dále napojen na sběrný obvodový kanál (8). Kanál (8) ústí výtokem (9) do sběrného prostoru (6), jenž je spojen přes průtok (5) s vertikální šachtou (4). V dalších bodech předmětu vynálezu je popsáno...

Zařízení kekontinuální výrobě homogenního optického skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239308

Dátum: 15.11.1986

Autori: Shejbal Slavomil, Chlubna Dominik, Rakušan Jan, Svoboda Zdenik

MPK: C03B 5/00

Značky: kekontinuální, výrobe, homogenního, zařízení, optického

Text:

...M 0. KST IIPOXOJIPITB 110 .UBYM BBTBHM noxpyr LIEJIHHJKPB l HOOTJIIETLwepea .E 38 aupaaa - okna IO nnyrps sro na paammnanne. B romoreáuaazmounou cocyne 2 MBJKJN Jmnacrnoił Mamma 7 n crx-ermon cocyna ycranomen o nouansn pamaązbnux neparoponon 9 ALmMHnp 12. ne noxomm no ma n .no nepxa cocyna. a na creates Lmmąpa anywpn sro aazcpenuann n npocrpaucrna Meny nonacrmm mnam paccexareaxu IB. co croponn nporoxa 5 ic mnanpy 12 u 1 mm mparopomau...