C03B 37/04

Minerálna vlna a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287376

Dátum: 16.07.2010

Autori: Lafon Fabrice, Vignesoult Serge, Bernard Jean Luc

MPK: C03C 13/00, C03C 3/062, C03B 37/04...

Značky: přípravy, minerálna, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálna vlna, majúca schopnosť rozpúšťať sa vo fyziologickom médiu, obsahuje SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, R2O (Na2O + K2O), P2O5, Fe2O3, B2O3, TiO2, pričom obsah MgO sa pohybuje v rozmedzí do 5 %, pokiaľ obsah R2O <= 13,0 %. Minerálna vlna sa vyrobí zvlákňovaním sklovitého materiálu vytvoreného tavením lacných surovín, pričom v prípade potreby môže byť pridaná železná ruda.

Produkt na báze minerálnych vlákien a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14135

Dátum: 27.02.2009

Autori: Mangematin Eric, Martins Patrice, Letourmy Arnaud

MPK: D04H 1/4209, D04H 1/42, C03B 37/04...

Značky: báze, spôsob, produkt, výroby, minerálnych, vlákien

Text:

...jemnosti, pričom toto zariadenie na meranie indexu jemnosti je vybavené jednak aspoň prvým otvorom spojeným s meracou komorou upravenou na vloženie vzorky tvorenej väčším počtom vlákien, jednak druhým otvorom spojeným so zariadením nameranie rozdielového tlaku umiestneným po oboch stranách uvedenej vzorky. pričom toto zariadenie na meranie rozdielového tlaku je určené na spojenie so zariadením na vytváranie prúdu tekutiny, vyznačujúce sa tým,...

Produkt založený na minerálnych vláknach a spôsob jeho získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20389

Dátum: 27.02.2009

Autori: Letourmy Arnaud, Goletto Valérie, Gilles Jérôme, Douce Jérôme

MPK: C03B 37/04, C03B 37/10, D04H 1/42...

Značky: vláknach, produkt, založený, spôsob, získavania, minerálnych

Text:

...obsahuje aspoň jeden objemový prietokomer na meranie objemu tekutiny prechádzajúcej cez uvedenú bunku. Toto zariadenie umožňuje vzájomné zhody medzimicronaire hodnotami a litrami za minútu (l/min).0011 Prostredníctvom indikácie je možné zaznamenať vzájomný vzťah medzi hodnotoumicronaire a medzi bežným priemerom vzorky vlákna. Všeobecne platí, že hodnota micronaire okolo 12 l/min zodpovedá bežnému priemeru 2,5 až 3 m, hodnota 13,5 l/min...

Spôsob výroby minerálnej vlny, zliatiny na báze kobaltu na tento spôsob, výrobok použiteľný na výrobu alebo konverziu skla za tepla a použitie tohto výrobku na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286499

Dátum: 05.11.2008

Autori: Liebaut Christophe, Bernard Jean Luc, Berthod Patrice

MPK: C03B 37/00, C22C 19/07, C03B 37/04...

Značky: kobaltu, tohto, vlny, výrobků, výrobu, konverziu, výroby, výrobok, minerálnej, použitelný, tepla, spôsob, báze, zliatiny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby minerálnej vlny vnútorným odstredením sa leje roztavená minerálna hmota do zvlákňovacieho taniera, ktorého obvodová lamela je vybavená množinou otvorov, ktorými zo zvlákňovacieho taniera vystupujú filametny roztavenej minerálnej hmoty, ktoré sú potom odťahované pôsobením plynu za vzniku minerálnej vlny, pričom teplota minerálnej látky vo zvlákňovacom tanieri sa rovná aspoň 1100 °C a zvlákňovací tanier je vytvorený zo zliatiny...

Minerálna vlna z roztaveného minerálneho materiálu, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284033

Dátum: 21.07.2004

Autori: Berthier Guy, Bernard Jean Luc, Battigelli Jean, Furtak Hans

MPK: C03C 13/06, C03B 37/095, C03B 37/04...

Značky: zariadenie, materiálů, minerálneho, tohto, roztaveného, vykonávanie, spôsob, výroby, minerálna, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálna vlna s jemnosťou vlákien hodnoty Micronaire pod 6/5 g, s teplotou likvidu nad 1050 °C a s viskozitou pri tejto teplote likvidu menšou ako 320 Pas a obsahujúca hmotnostne menej ako 10 % a zvlášť menej ako 5 % nezvláknených častíc s veľkosťou väčšou ako 100 um na výrobu plsti z minerálnych vlákien, obsahujúca hmotnostne aspoň 9 % oxidov kovov alkalických zemín a výhodne hmotnostne aspoň 3 % oxidov železa. Opísaný je ďalej spôsob jej...

Spôsob a zariadenie na výrobu minerálnej vlny použitím kaskádového rozvlákňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 608

Dátum: 23.06.2003

Autor: Grove-rasmussen Svend

MPK: C03B 37/04, C03B 37/00

Značky: kaskádového, minerálnej, spôsob, zariadenie, použitím, výrobu, rozvlákňovača

Text:

...používa na podporu rozvlákňovania rovnako ako na unášanie vlákien a obvykle sa aplikuje spojivo. Je nevyhnutnévopred zvoliť množstvo prívodu vzduchu a aplikáciu spojiva prekaždú polohu okolo rozvlákňovača a túto voľbu je potrebné vykonať na základe množstva vytvoreného vlákna, ktoré sa v každej polohe očakáva. Pokiaľ sa vlákno tvorí napr. prevažne na jednej strane prístroja, ak sú prívod vzduchu a dodávka spojiva poskytované na základe...

Spôsob výroby minerálnej vlny z roztaveného minerálneho materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282504

Dátum: 10.09.2002

Autori: Yang Alain, Aube Jean-yves, Thouvenin Jean-marie

MPK: C03B 37/04

Značky: roztaveného, vykonávanie, výroby, minerálneho, spôsob, materiálů, zariadenie, minerálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe minerálnej vlny sa roztavený minerálny materiál odstreďuje cez priechodné otvory v obvodovej stene (2) rozvlákňovača, na vytváranie primárnych vláknových útvarov, ktoré sa podrobujú následnému stenčovaciemu pôsobeniu prstencovito usporiadaného horúceho plynného prúdu, prúdiaceho pozdĺž uvedenej obvodovej steny (2) rozvlákňovača a ohrievajúceho ju, a vytváraného prstencovým horákom (8), usporiadaným sústredne s rozvlákňovačom (1),...

Spôsob a zariadenie na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1491

Dátum: 18.07.2002

Autori: Astrand Erik, Perander Michael, Walli Bjarne

MPK: C03B 37/04

Značky: minerálnej, výrobu, zariadenie, spôsob

Text:

...vlna používa v stavebníctve ako izolačný materiál, napr. ako znkusticke panely a pre rôzne typy technický/dt izolácií. le žiaduce. aby bolo možné vyrábať minerálnu vlnu na rôzne účely srôznytni vlastnosťami špeciñckými pre každý produkt. Napríklad minerálna vlna pre technickú izoláciu potrubia a podobne môže s výhodou obsahovat predovšetkým silné a hrubé Ininerálne vlákna. Na druhej strane tenké minerálne vlákna poskytujú izolačné vlastnosti...

Spôsob vytvárania minerálnych vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 279343

Dátum: 07.10.1998

Autori: Giboult Alain, Aube Jean-yves, Sainte-foi Daniel

MPK: C03B 37/04

Značky: vláken, spôsob, minerálnych, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania minerálnych vláken, pri ktorom sa materiál určený na zvlákňovanie vylieva v roztavenom stave na obvodový povrch prvého z radu aspoň dvoch otáčajúcich sa odstreďovacích kolies (2, 3, 4), kde je podstatne zrýchľovaný a je odovzdávaný na nasledujúce koleso, kde sa časť materiálu premieňa na vlákna účinkom odstredivej sily, postupne až do konca radu kolies. Vlákna vytvorené jednotlivými odstreďovacími kolesami sú preberané plynným...

Spôsob výroby vlákien zo skla alebo iných termoplastických materiálov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280750

Dátum: 10.05.1995

Autori: Sainte-foi Daniel, Mosnier Francis, Blandin Yannick

MPK: C03B 37/04

Značky: zariadenie, spôsob, tohto, materiálov, termoplastických, spôsobu, vlákien, výroby, iných, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vláken zo skla alebo iných termoplastických materiálov sa zvlákňovaný materiál leje do odstredivky, otáčajúcej sa okolo v podstate zvislej osi a ktorej obvodová odstreďovacia plocha je perforovaná množinou otvorov, z ktorých je materiál vrhaný vo forme primárnych vláken, ktoré sa vyťahujú do stenčených vláken a unášajú sa prúdom plynu s vysokou teplotou a vysokou rýchlosťou, smerovaný pozdĺž obvodovej odstreďovacej plochy naprieč na...

Spôsob výroby minerálnej vlny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281343

Dátum: 07.09.1994

Autori: Sainte-foi Daniel, Battigelli Jean, Furtak Hans, Berthier Guy

MPK: C03B 37/04

Značky: zariadenie, minerálnej, výroby, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe minerálnej vlny z materiálu, ktorý je vysoko tekutý pri zvýšenej teplote likvidu, hlavne nad 1 200 °C, s viskozitou nižšou ako 500 Pa.s pri teplote likvidu, sa roztavený minerálny materiál zavádza do odstredivého zvlákňovača. Pritom sa stena zvlákňovača obklopuje po celom obvode prúdom zahriateho plynu prúdiaceho pozdĺž uvedenej obvodovej steny, uvedený prúd zahriateho plynu sa zahrieva prstencovým vonkajším horákom, sústredne...

Zariadenie na výrobu vlákien z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280618

Dátum: 07.07.1993

Autori: Grove-rasmussen Svend, Friis Rasmussen Bruno, Leth Moller Per

MPK: C03B 37/04

Značky: minerálnej, zariadenie, vlákien, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo súpravy (1) rotorov (4, 5, 6, 7), upevnených otočne na čelnej stene (2) skrine (3), pričom k jednotlivým nasledujúcim rotorom (5, 6, 7) sú priradené vzduchové štrbiny (8, 9, 10) na prúdenie vzduchu k obvodu príslušných rotorov (5, 6, 7) s axiálnou zložkou na vynášanie vlákien z minerálnej vlny od rotorov. Vzduchové štrbiny (8, 9, 10) majú usmerňovacie členy (27) na usmerňovanie prúdu vzduchu pod uhlom k axiálnemu smeru,...

Zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vlákien a spôsob tepelného spracovania zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281434

Dátum: 18.11.1992

Autor: Vasseur Stella

MPK: C22C 19/05, C03B 37/04, C22F 1/10...

Značky: zliatina, zliatiny, báze, odstředivky, spôsob, niklu, tepelného, spracovania, sklenených, vlákien, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vláken, ktorá obsahuje (v % hmotnostných): chróm 27,5 až 29,5 %, volfrám 6,5 až 7,8 %, uhlík 0,69 až 0,73 %, železo 7 až 10 %, pričom prípadne je obsiahnutý kremík a mangán, každý maximálne v množstve až 0,9 % hmotnostných, pričom zvyšok tvorí v podstate nikel a ktorá vo svojej kryštalickej štruktúre obsahuje karbidy typu M23C6, kde M je ekvivalentný chróm, to znamená chróm...

Způsob výroby rohože z minerálních vláken a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sainte-foi Daniel, Debouzie Alain, Blandin Yannick

MPK: C03B 37/04

Značky: provádění, způsob, vláken, minerálních, způsobu, zařízení, rohože, výroby

Text:

...provádí na dráze plynného proudu nesoucího vlákna ke shěrnému povrchu, tj. s odstupem od rozvlákňovacích kol. Tento způsob nedovoluje dosáhnout dobrou stejnorodost povlaku. Přesný důvod pro to není znám, avšak je možno zjistit,že tok plynného proudu vede vlákna před rozprašovacím ústrojím velmi nepravidelné. Kromě toho je o to nesnadnější povlékat správně všechna vlákna, čím větší mají tendenci shromažäovat se V chuchvalcích nebo...

Usazovací komora linky pro výrobu minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233177

Dátum: 01.12.1986

Autori: Boucný Luděk, Řezanina Vladimír, Lehotský Mikuláš, Dokoupil Jiří

MPK: C03B 37/04, C03B 37/06

Značky: komora, usazovací, minerální, výrobu, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby koberce z minerální vlny. Účelem vynálezu je zlepšit rovnoměrnost usazování vláken a tvorby rouna v usazovací komoře a snížit zanášení komory nežádoucími usazeninami pojiva. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tvarovým řešením usazovací komory a využitím pohybové energie ofukovacího vzduchu a vstupních pojivových trysek.

Odstředivka pro zvlákňování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235504

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massol Jean-jacques, Fezenko Igor, Bouquet Francois, Battigelli Jean

MPK: C03B 37/04

Značky: termoplastických, materiálů, odstředivka, zvlákňování

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivka je opatřená zevní stěnou s otvory, jejíž spodní okraj je spojen s prstencem, který vystupuje směrem dovnitř, a jejíž horní okraj má stěnu o menší tloušťce než spodní okraj, přičemž zevní stěna má největší tloušťku ve své spodní části, nejmenší tloušťku ve své střední části a střední tloušťku ve své horní části. Tato odstředivka je vhodná i pro zvlákňování skel o vysoké tvrdosti, tj. skel o vyšší teplotě tání, takže vlákna takto...