C03B 37/02

Spôsob a zariadenie na výrobu kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 286458

Dátum: 08.10.2008

Autori: Boissonnat Philippe, Richard Daniel

MPK: D01D 5/12, C03B 37/02, D01D 5/08...

Značky: výrobu, zariadenie, spôsob, kompozitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby kompozitnej nite tvorenej premiešaním sklených nekonečných vlákien s nekonečnými vláknami z organickej termoplastickej hmoty. Sklené nekonečné vlákna sa delia do viacerých vláknových zoskupení (34a, 34b), termoplastické nekonečné vlákna sa delia do viacerých vláknových zoskupení (14a, 14b) a termoplastické nekonečné vlákna sa vrhajú do sklených nekonečných vlákien, čím dochádza k ich premiešaniu. Najmenej jedno...

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 285538

Dátum: 19.02.2007

Autori: Richard Daniel, Loubinoux Dominique

MPK: D02G 3/04, D02J 1/22, C03B 37/02...

Značky: výrobu, kompozitnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite (20), vytvorenej kombinovaním sklenených nekonečných vlákien a nekonečných vlákien z termoplastickej organickej hmoty, obsahuje najmenej jednu dýzovú hlavu napájanú sklovinou s otvormi, z ktorých sa vyťahuje väčší počet sklenených nekonečných vlákien, a priradenú povliekaciemu mechanizmu (11) a najmenej jednu zvlákňovaciu hlavu, napájanú roztavenou termoplastickou organickou hmotou, z ktorej otvorov sa...

Zariadenie na automatické odoberanie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7548

Dátum: 27.06.2005

Autori: Bichat-gobard Roger, Karbowski Jean-pierre, Boisset Jean-paul, Skura Frédéric

MPK: C03B 37/10, C03B 37/02

Značky: odoberanie, vlákien, zariadenie, automatické

Text:

...fázy. pohyby operátora tam a späť sivyžadujú početné presuny, ktoré môžu mať nezanedbateľnú dĺžku (najmä ak sa chyba prejaví na viacerých vláknach). Toto sa prejaví stratou na finálnom produkte (rezané pramene vlákien) a produkciou nepodarkov a v konečnom dôsledku to spôsobuje pokles výnosností výrobnej jednotky.0013 Stroj na priame rezanie pod vývodkou umožňujúci riešiť čiastočne tento problém je známy najmä z patentu US 4 935 289. Stroj...

Zariadenie na tepelnú výmenu pre kabínu na vytváranie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9080

Dátum: 14.01.2004

Autori: Marsault Nicolas, Xu David Xiaoqiang, Deleplace Pierre

MPK: C03B 37/02

Značky: kabínu, zariadenie, tepelnú, výměnu, vytváranie, vlákien

Text:

...medzi radmi rebier.0010 Chladiace rebrá sú známe zo spisov US 3 150 946 a US 3 345 147. Podľa týchto dokumentov sú rebrá vytvorené z kovovej tkaniny, ktorá je prehýbaná do trubicovitého tvaru pre vytvorenie rebra. Toto prehýbanie však deformuje niektoré oká. Nemajú potom rovnaký rozmer a tok vyvolávanýfúkaním už nie je rovnomerný.0011 Z US 5 693 118 je známe zariadenie so sacími rebrami, ktoré umožňuje zvýšiť konvektivnu tepelnú...

Nízkoteplotné bezfluoridové zmesi pre sklené vlákna a produkty vyrobené ich použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1354

Dátum: 27.08.2003

Autori: Richards Cheryl, Li Hong, Cox Jeffrey

MPK: C03C 3/076, C03B 37/02

Značky: zmesí, použitím, produkty, vlákna, vyrobené, bezfluoridové, sklené, nízkoteplotné

Text:

...nárokoch sa môžu meniť v závislosti od požadovanej vlastnosti,ktorá sa má získať pomocou tohto vynálezu. Prinajmenšom, a nie ako pokus obmedziť aplikáciu doktríny ekvivalentov na rozsah patentových nárokov, každý numerický parameter by mal byť zostavený v svetle počtu uvedených významných číslic a pomocou aplikovania obyčajných techník zaokrúhľovania. Naviac všetky rozsahy uvedené v tomto dokumente treba rozumieť tak, že zahrnujú akékolhzek...

Spôsob a zariadenie na vytváranie kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 279900

Dátum: 07.05.1999

Autori: Loubinoux Dominique, Roncato Giordano

MPK: C03B 37/02, D01D 5/08, B29C 70/00...

Značky: zariadenie, kompozitnej, spôsob, vytváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná niť je vytvorená združením kontinuálnych sklenených vlákien a vlákien z organickej termoplastickej hmoty. Termoplastické vlákna sa zmiešavajú vo forme rúna (10) so zväzkom (2) alebo rúnom sklenených vlákien po zahriatí na teplotu vyššiu ako je ich transformačná teplota, preťahovaní a ochladení. Zariadenie je tvorené zvlákňovacou dýzou (7) termoplastickej hmoty, ktorá je združená s najmenej jedným preťahovacím prostriedkom (11)...

Spôsob výroby produktov zo sklenených vlákien a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277900

Dátum: 11.07.1995

Autor: Schlachter Fredo

MPK: C03B 37/035, C03B 37/02

Značky: produktov, zariadenie, výroby, spôsob, vykonávanie, vlákien, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa združujú voľne a bez spojiva po skupinách na pramene a dĺžia sa rotujúcimi plochami na požadovanú hrúbku. Pri odoberaní z rotujúcich plôch sa aspoň čiastočne rozdelia na strižové vlákna. Smer ich pohybu sa obráti a odkladajú sa na pohybujúcu sa zbernú plochu pomocou cirkulačného prúdenia, ktoré je vyvolané rotáciou odkladacej plochy. Zariadenie na vykonávanie spôsobu obsahuje odťahovacie kotúče (6, 6', 6'') s odoberacími nožmi (8)...

Spôsob výroby kompozitnej nite a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281504

Dátum: 14.10.1992

Autori: Roncato Giordano, Fedorowsky Robert, Boissonnat Philippe, Loubinoux Dominique

MPK: D01D 5/08, C03B 37/02, D02G 3/18...

Značky: vykonávanie, zariadenie, tohto, kompozitnej, spôsobu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nekonečné organické vlákna (19) sa vyťahujú v najmenej jednom zväzkovitom zoskupení (1), ktoré sa zbieha k jednému bodu (3), a vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru (2) medzi zvlákňovacou dýzou (32) a bodom (3) zbiehania, pričom nekonečné sklenené vlákna (12) sa združujú do najmenej jednej sklenenej nite (16), ktorá sa zavádza zboku do uvedeného priestoru (2) priechodom oddeľujúcim okraje uvedeného najmenej jedného zväzkovitého zoskupenia (1),...

Spôsob výroby kompozitnej nite alebo stužky a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279803

Dátum: 12.11.1991

Autori: Roncato Giordano, Fedorowsky Robert

MPK: B29C 67/14, C03B 37/02, B29B 15/10...

Značky: kompozitnej, spôsob, vykonávanie, spôsobu, stužky, zariadenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa vyťahujú sklenené nekonečné vlákna (16) z roztaveného skla a uvádzajú sa do styku s termoplastickou organickou hmotou, pričom tento súbor sa unáša mechanickým prostriedkom. Sklenené nekonečné vlákna (16) sa vyťahujú mechanicky vo forme vlákenného zoskupenia, zbiehajúceho sa k bodu združovania, alebo nití (20) z nekonečných vláken a organická hmota sa mechanicky unáša vo forme nití z nekonečných vláken alebo vo forme vytláčaného...

Elektrická odporová pec pro výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 257069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmíd František, Šmejc Milan, Nešpor Jaroslav, Pekař Jaroslav

MPK: C03B 5/02, C03B 37/02

Značky: vláken, odporová, výrobu, elektrická, sklenených

Text:

...víko může být rovné anebo výškově dimenzované vzhledem k celkové konstrukcí pece, konkrétně k celkové výšce pece, optimálně tak, aby nepřesàhlo 5 celkové výšky pece.Vynálezom je umožněno zvýšení protavu skloviny a tím výkonu pece při snížení hmotnosti platinrhodiového materiálu a rovněž i snížení propalu platinrhodiového materiálu a tímPříkladné provedení vynálezu je pospáno dále a je schematicky znázorněno na připojených výkresoch 2 nichž...

Elektrická odporová pec k výrobě skleněných vláken tažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 241847

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pogorielov Konštantín, Karpiš Ladislav, Bobiš Ladislav

MPK: C03B 37/02, C03B 5/02

Značky: výrobe, sklenených, vláken, odporová, elektrická, tažením

Text:

...,přednosti provedení podle vynálezu Ílze dále dop.lnit o výh-ody z oblasti provozní. Tak např. jedna roztavovací sekce .může ibýt vzhledem k variabilitě tavvicího výkonu použite pro různé typy zvilákňovacích selkcí, což je výhodné zejména z hlediska unifikauce výroby. Protože totéž platí Io tělese, které má navíc životnost několilkanásobně převyšující životnost zvlákňovací sekce, sníží .se tpodstatně ,nároky na kapacitu .prací .spojených s...