C03B 1/00

Spôsob výroby skla a sklo takto vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: 285759

Dátum: 27.06.2007

Autori: Fundal Erling, Juul Martin

MPK: C03C 1/00, C03B 1/00

Značky: spôsob, výroby, vyrobené, takto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález predstavuje sklo vyrobené na základe suroviny vo forme zmesi zložiek obsahujúcich minerály, nachádzajúce sa v kale z čistiarní a v priemyselných odpadových produktoch, ktoré majú stanovené chemické zloženie upravené na základe znalosti chemického zloženia zložiek obsahujúcich minerály, tvoriacich časť skla. Sklo sa vyrába zo suroviny, ktorá je po mineralizácii lisovaná do brikiet. Tieto brikety sa vytvrdia a potom roztavia vo vysokej...

Krištáľové sklo bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285523

Dátum: 14.02.2007

Autori: Macho Vendelín, Petrušková Viera, Šimurka Peter, Liška Marek, Vrábel Peter

MPK: C03B 1/00, C03C 3/076

Značky: spôsob, baria, krištáľové, niobu, přípravy, olova, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou je krištáľové sklo bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín, s indexom lomu najmenej 1,5200, s hustotou najmenej 2450 kg.m-3, s obsahom oxidu zinočnatého a draselného najmenej 10 % hmotn., obsahujúce sedem vybraných prvkov, hlavne vo forme oxidov, a to kremíka, sodíka, draslíka, vápnika, hliníka, zirkónu a zinku v množstve najmenej 99, 2 % hmotn. Obsah (v % hmotn.) oxidu kremičitého a oxidu zirkoničitého je 65,11 až 74,0 %, pričom obsah...

Pelety na zapuzdrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5906

Dátum: 17.10.2006

Autori: Cherdon Benoît, Carleer Pierre, Collart Olivier

MPK: C03C 1/00, C03B 1/00

Značky: zapuzdrenie, pelety

Text:

...vo forme zmesi, ktorá je schopná zapuzdriť účinným spôsobom centrálnu časť obsahujúcu selén a/alebo zlúčeninu selénu. Tenninom účinným spôsobom sa myslí schopnost maskovať po určitú dobu, ktorá nie je kratšia než 5 až 15 minút, prítomnosť selénu a jeho zlúčenín pred horúcimi komponentmi vsádzky roztaveného skla,ako je S 02, CaO, NaZO, K 2 O, Al 2 O 3 a podobné ďalšie zlúčeniny. Podľa predmetného vynálezu môže táto matrica obsahovať...

Krištáľové sklo bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4392

Dátum: 02.03.2006

Autori: Vrábel Peter, Petrušková Viera, Šimurka Peter, Macho Vendelín, Liška Marek

MPK: C03C 3/076, C03B 1/00

Značky: krištáľové, olova, baria, zlúčenín, niobu

Text:

...ovplyvňuje vlastnosti aj oxid draselný KZO, ktorý však pri nižších teplotách(okolo 1300 °C) naopak, zvyšuje viskozitu. Znižuje však aj povrchové napätie, teplotu likvidus (teplota rovnováhy medzi kvapalinou a kryštalickou látkou), kryštalizačnú schopnosť a hustotu i index lomu.Naproti tomu, oxid vápenatý CaO zvyšuje pevnosť a tvrdost skla, ako aj chemickú odolnosť, stabilitu, hustotu,index lomu a pevnosť väzby, zároveň však znižuje...

Spôsoby selektívnej vsádzky sklárskeho kmeňa na zlepšenie efektívnosti tavenia a na zníženie segregácie zložiek sklárskeho kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17454

Dátum: 27.02.2003

Autor: Carty William Michael

MPK: C03B 1/00, C03B 1/02, C03B 3/00...

Značky: zlepšenie, efektivnosti, sklárského, selektívnej, tavenia, vsádzky, spôsoby, kmeňa, zníženie, zložiek, segregácie

Text:

...zotrvania materiálu v taviacej vani je určená časom, ktorý spotrebujú materiály vsádzky na úplné roztavenie a na homogenizovanie výslednej kvapaliny. V situácii kontinuálnej výroby sa hmotnost roztaveného skla v peci udržuje konštante. a štandardne je minimálny stredný čas zotrvania v peci rádovo 24.3 hodín pri výrobe obalového skla a 72 hodín v peci na plavené sklo, pričom zhruba polovica tohto času je venovaná na roztavenie a druhá...

Zariadenie na energetické zúžitkovanie mestských odpadkov a podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282345

Dátum: 26.11.2001

Autori: Morin Jean-xavier, Peyrelongue Jean-pierre

MPK: C03B 1/00, C03B 3/02, B09B 3/00...

Značky: materiálov, zariadenie, městských, podobných, energetické, zúžitkovanie, odpadkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na energetické zužitkovanie mestských odpadkov a podobných materiálov obsahuje drviaci mechanizmus odpadkov, z ktorého sa zvyšky triedia na prvý prúd inertných hmôt, málo znečistených organickými látkami, pričom druhý prúd sa odvádza prvým výstupom (S1). Ďalej obsahuje reaktor (2) s cirkulujúcim fluidným lôžkom, do ktorého za zavádzajú rozdrvené odpadky, cyklón (11) na oddeľovanie pevných zložiek, do ktorého sa zavádzajú plyny...

Sušička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 348

Dátum: 02.02.1994

Autor: Fabian Zdeněk

MPK: C03B 3/02, C03B 1/00

Značky: sušička

Text:

...výhodné, ked predsúšací rošt pozostáva z profilových prvkov v tvare písmena V v priereze, pričom sú tieto profilové prvky usporiadané vedľa seba v priereze so špičkou písmena V hore.Ďalej je výhodné, ked je profilový prvok v priereze pís mena V na obidvoch pozdĺžnych koncoch opatrený pilovitými výrezmi.Okrem toho je výhodné, ked je lamelový rošt tvorený lamelami z perforovaného, alebo okami opatreného materiálu strechovitého prierezu,...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baborák Radko, Abramovič Anastáz, Beránek František, Pajurek Jiří, Exnar Petr, Pospíšilová Jana

MPK: C03B 1/00

Značky: vlákna, zejména, sklovin, colemanitu, způsob, surovina, čištění, vhodného, tavení, kusového, přírodního, skleněná

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

Zariadenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok v stacionárnej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 266288

Dátum: 13.12.1989

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 1/00

Značky: zariadenie, látok, atmosfére, anorganických, vsádzky, predohrievanie, stacionárnej

Text:

...lv|llil ímvlrnrnnxilnn Inn-IJ I,n|,~|n|r vln lrwwiun izrvlrvvmun ,,.,),v Ir,.,|h, i.3Pre cpšiu účinnosť zariadenia môžu byť elektrická vyhrievacie telesá umiestnené aj medzi hornou a dolnou vetvou dopravníka alebo priamo v lamelách dopravníka alebo navnútorných stenách násypky predohriatej vsádzky.Výhody zariadenia na predohríevanie vsádzky anorganických látok V stacionárnej atmosfére spočívajú najmä v obmedzení prašnosti zariadenia na...

Zariedenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 266256

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kýška Ján, Jalovičiar Vladimír

MPK: C03B 1/00

Značky: vsádzky, látok, zariedenie, anorganických, predohrievanie

Text:

...ukonče nia skrutkovice so stredovou trubkou.vsádzka sklárskeho kmeňa pre výrobu skloviny Eutal lisované do granúl mandlovitého tvaru gravitaćno-mechanicky premiešavaná sa prefukuje odpadnými spalinami O teplote 770 OC protiprúdne tak, že prúd spalín, ktorý je trojchodou závitnicou predohrievača vsádzky rozdelený na tri vetvy, predohrieva v sérii za sebou v každej vetve tri vrstvy granulovanejvsádzky. Súčasne je teda predohrievaných deväť...

Spôsob prípravy sklárskeho kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258623

Dátum: 16.09.1988

Autor: Florovičová Ludmila

MPK: C03B 1/00

Značky: kmeňa, sklárského, spôsob, přípravy

Text:

...a V ďalšej fáze vyšších teplôt sa tento účinok zvýrazní vplyvom toho,že oxid boritý výrazne znižuje viskozitu. Tento jav má vplyv aj na tlotačné odmiešanie,urýchlenie čerenia i rýchlosť homogenizácie. V konečnom dôsledku sa získa sklovina s lepšími vlastnosťami pri výrobe vlákien,t. j. zlepší sa výkon pri ich výrobe.Pri príprave sklárskeho kmeňa sa postupuje tak, že do miešačky sa vypustí časť, alebo celá hmotnosť piesku, časť alebo celé...

Způsob odlučování elektricky vodivých neferomagnetických částí, zejména ze sklářských střepů určených k recyklizaci, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256510

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jonáš Jiří, Kovář Stanislav

MPK: C03B 1/00

Značky: recyklizaci, zařízení, provádění, vodivých, střepů, neferomagnetických, způsobu, způsob, odlučování, částí, zejména, elektricky, tohoto, určených, sklářských

Text:

...způeobu slouží zařízenípodle vynálezu, jehož podstata spočívä v tom, že pracovní prostor odiučoveoího zařízení je vytvořen nejméně jedním generátorem točivého magnetického pole, který eeetává nejméněz jedné řady oívek připojenýoh na zdroj elektrického proudu.ksklon generátoru k horizontální rovině je()dď 90 °. Generátor je opatřen třecí ochrannou vrstvou. Wpozpůeob odlučování vodivých neferomagnetiokých částioV pomocí točivého magnetického...

Způsob předběžného tepelného zpracování vsázkového materiálu pro sklářská tavicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251229

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zschocher Hartmut, Preussger Günter, Hamisch Sieglinde

MPK: C03B 1/00

Značky: tavicí, zpracování, zařízení, materiálů, předběžného, způsob, tepelného, vsázkového, sklářská

Text:

...ycnonüauu H BDeMeHeM paôoru crexnonapenuoä YCŤaHÓBKHH oöecneunrb Óecnepeñoňuym paöory B TBQEHŘE N BCeĚKaMHaHRH cTeKnoBapeHHoň ybTanoaxH. Haaecrnme cnocoöm He pemamw STY nocŕaanennym sanauy. Cornacno usoôpereunm 3 anaqapemaeTcn nocpecwnou cnocoőa npesą~-pnrenbnoä wepMHuecKoü oöpaöorku sarpyaoqnoro Mavepuana Ana cTeKnonąpenHux.ýcwaš HOBOK coepwamuMcn 5 orxonmnx Texuonpruqecxux ra 3 axxonnąeçTnoM Tenna,vownuqammerocn TEN, uro norox...

Zařízení pro navažování sklářských kmenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248757

Dátum: 12.02.1987

Autori: Medek Zbyněk, Přítula Miroslav, Dubeš Václav

MPK: C03B 1/00

Značky: kmenů, sklářských, zařízení, navažování

Text:

...propojených s nosiči zásobvníkú, jejichž vyústění je provedeno nad nádoby umístěné na váze.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají V tom, že vozík s váhou může libovolně pojíždět do jednotlivých navažovacích stanic, přičemž pořadí zásobníků resp. komponentú lze měnit,jakož i počet zásobnĺků, tedy i délku navažovací linky. Pod zásobníky se může pohybovat i vícevozíků s váhami, čímž lze navažovat i několik různých druhů kmenů.Na...