C02F 5/10

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý s malou tvorbou usadenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18070

Dátum: 11.11.2011

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C02F 5/10, C02F 1/56, C02F 1/52...

Značky: usadenín, uhličitan, tvorbou, materiálov, vodné, suspenzie, vápenatý, obsahujúcich, malou

Text:

...existuje potreba aditív, ktoré kontrolujú, znižujú alebo zabraňujú tvorbe usadenínz materiálových kalov obsahujúcich uhličítan vápenatý.0010 Preto je cieľom tohto vynálezu poskytnutie aditíva, ktoré kontroluje, znižuje alebo zabraňuje tvorbe usadenín na kovových povrchoch zvodného kalu zahŕňajúceho materiál obsahujúci uhličítan vápenatý, najmä v prípade, keď suspenzia je v styku s rôznymi kovovýmigalvanického článku, prúdmí zvodového prúdu...

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285567

Dátum: 26.02.2007

Autori: Gonda Jozef, Bartoš Zoltán, Koščík Dušan

MPK: C02F 5/10, F28G 9/00

Značky: systémov, inhibície, tepla, vykurovacích, uhličitanovej, sekundárnych, spôsob, inkrustácie, oligomérov, pomocou, rozvodoch, epsilon-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku zmesi oligomérov epsilon-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285566

Dátum: 26.02.2007

Autori: Gonda Jozef, Koščík Dušan, Bartoš Zoltán

MPK: C02F 5/10, F28G 9/00

Značky: pomocou, spôsob, rozvodoch, kyseliny, tepla, vykurovacích, sodnej, inhibície, uhličitanovej, gama-aminokaprónovej, inkrustácie, sekundárnych, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej, ktorej pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku, získané polyméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284465

Dátum: 21.03.2005

Autori: Egraz Jean-bernard, Kensicher Yves, Suau Jean-marc

MPK: C08F 20/00, C02F 5/10, C08F 22/00...

Značky: spôsob, nenasytených, použitie, polyméry, monomérov, získané, homopolymérov, kopolymérov, etylenicky, roztoku, vodnom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku s použitím zlúčeniny obsahujúcej atóm fosforu v oxidačnom stupni nižšom než 5 v množstve 0,005 až 0,49 atómu fosforu na mól nenasýtenia, ktoré má byť polymerizované, v neprítomnosti všetkých činidiel, rozkladajúcich peroxid vodíka na voľné radikály, a v neprítomnosti prenášača. Opisujú sa tiež homopolyméry a/alebo kopolyméry etylenicky...

Očkované kopolyméry polyhydroxylových zlúčenín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281460

Dátum: 09.04.1997

Autori: Krause Frank, Klimmek Helmut

MPK: C02F 5/10, C08F 251/00, C08F 261/00...

Značky: očkované, výroby, spôsob, zlúčenín, polyhydroxylových, použitie, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vo vode rozpustné, kyselinové skupiny obsahujúce očkované kopolyméry, ktoré sú aspoň čiastočne biologicky odbúrateľné, na báze polyhydroxyzlúčenín a monoetylenicky nenasýtených karboxylových, sulfónových a/alebo fosfóniových kyselín alebo ich solí a prípadne ďalších monomérov. Ďalej sa opisuje spôsob výroby uvedených očkovaných kopolymérov pri teplotách do 200 °C pomocou iniciátorov radikálovej polymerizácie, pri ktorom sa...

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v geotermálnych využívateľských systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277826

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vika Konštantín, Drozd Vladimír

MPK: C23F 14/00, C02F 5/10, C23F 14/02...

Značky: systémoch, inkrustácie, inhibície, uhličitanovej, geotermálnych, spôsob, využívateľských

Zhrnutie / Anotácia:

Do geotermálneho vrtu sa dávkuje 8-10 %-ná kyselina octová v množstve ekvivalentnom množstvu inkrustu CaCO3 a MgCO3 vylúčenému na stenách užívateľského systému a koncentrácie Ca2+ a Mg3+ za daných fyzikálnochemických podmienok na konci užívateľského systému. Vytvorené soli sa následne podrobia biodegradácii. Postup je ekonomicky a energeticky nenáročný a výhodný z hľadiska životného prostredia.

Směs pro zamezení usazování solí v zařízeních ropného průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259007

Dátum: 16.09.1988

Autori: Balašova Taisija, Barsukov Anatolij, Krinickaja Ljudmila, Jarošenko Galina, Ďatlova Nina, Samakajev Rafail, Gusev Vladimir, Dytjuk Leonid, Smolnikov Nikolaj, Paguba Alexandr

MPK: C02F 5/10, E21B 43/00

Značky: směs, průmyslu, usazování, zamezení, ropného, zařízeních, solí

Text:

...Á Kapöonawa xanbnnn.Hocrasneąnan uąnh nocrnraewca reMĺqwo ncnonasymw cocran, nxmqammnñ menoqaym nnu amonnüuym conb Qocwououerannponaunoro nponanonnoro 1,3-nnaMnHonponauona-2, nponsnonuoe 1,3-nuaunaonponanona 2 óömeñ 0 pMynu IIIMGHOHHOFO MBTHHHQ HHH EMMOHHX H BOAY HDR CHGĽYWMGM CO 0 THOmeHHHKOMHOHeHIwos, nec. Z menoqnan unn aunonuňnan conb mocmououernnnponanuoro npouanouoro1,3-uamnuonponanona-2 5,0-50,0 npousnonnoe...

Směs k zamezení usazování solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255521

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lastovskij Rostislav, Samakajev Rafail, Ďatlova Nina, Kuťanin Leonid, Popova Larisa, Jarošenko Galina, Kisil Ljudmila, Kulikova Olga, Dytok Leonid, Komova Světlana, Chramov Rem, Vasněv Anatolij

MPK: C02F 5/10, E21B 43/27

Značky: směs, zamezení, usazování, solí

Text:

...c nponsaounn öeasonbnoro pana npąncwaanner coöoň npospaunym xnxocwb xenrb-Kopuuneaoro nnera c xapąxTepamm saňaxou aunmos H anbneruon, nn 0 THocTb npn 20 °C - l,06 l,08 P/CM 9.Hpegnomennuň cocwan KOMHOHEHTOB B ykasannux coornomenuax nosnonner ýesxo nonucnrb TGXHOHOPHHHOCTB ero ucnonnsosanus sa cuer cnnmennn reuneparypu sa~ Mepsaunx or (-35)°C no (-l 00)°C, uro asnnevća onunn as naxnmx napauerpoâ AHDGĽHâPBGMJąIŘ COCTBB MOJRGT...