C02F 3/08

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: B01J 19/30, C02F 3/08, C02F 3/10...

Značky: biologického, bioreaktor, spôsob, čistenia

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Velkoobjemový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 260179

Dátum: 15.12.1998

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: C02F 3/08, B01D 33/08

Značky: filter, bubnový, velkoobjemový

Text:

...z možných konštrukčných riešení na výkre 4se, kde na obr. il. je VGYKlOOĎjDIIIDVÝ bubnový filter na vodu V pozdĺžnom reze a na obr. 2 je jeho priečny rez.Veľkoobjemový bubnový filter na vodu na obr. l a obr. 2 pozostáva zo vstupnej nosnej rúry 1 so vstupným hrdlom 2 filtrovanej vody a snátokovou hubicou 3, ktorá je súose pevne napojená na zbernn nnsnú rúru 4 so zberačom 5 odfiltrovaných nečistôt a zberným výstupným hrdlom E, pričom zberná...

Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278544

Dátum: 10.09.1997

Autori: Koutecký Vlastimil, Uher Jaroslav, Holub Vladislav, Pultr František

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18, C02F 3/08...

Značky: odpadových, tekutiny, zariadenie, reguláciu, čističky, dávkovania, biozóny, samočinnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zhotovené vo forme zvislého elevátora s hnacou remenicou (6) upevnenou na hriadeli (5) nesúcom bioreaktor (4). Remenica (6) je umiestnená nad hladinou (15) znečistenej vody v zásobníkovej nádrži (1) blízko medzisteny (3) oddeľujúcej priestory zásobníkovej nádrže (1) a komory biozóny (2). Remenicu (6) poháňa nekonečný pás (7), na ktorom sú rovnomerne umiestnené korčeky (8) valcovitého tvaru, na oboch koncoch zalepené vrchnákmi (11)...

Biologická čistírna

Načítavanie...

Číslo patentu: 273391

Dátum: 12.03.1991

Autor: Kubíček Karel

MPK: C02F 3/08, C02F 3/12

Značky: biologická, čistírna

Biokontaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 272372

Dátum: 15.01.1991

Autor: Kubíček Karel

MPK: C02F 3/08, C02F 3/12

Značky: biokontaktor

Čistírna odpadních vod s rotačním kontaktním tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270100

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vršecký Jan, Mattiello Enrico

MPK: C02F 3/08

Značky: kontaktním, odpadních, rotačním, tělesem, čistírna

Text:

...oee je dutd a je umíetčne nad hladinou a jsou do ní vodotčenl eaúetłnq jedny konce epirllovitč etodend hadice a druh( konce jsou otevrena do prostoru, přičemž ve stredové oee jsou umístění výtokovć otvory,ktoré jsou pripojeny ne spotřebiče energie.Hlavní výhody uspořádání zařízení pro čistírnv odpadníoh vod e rptačním kontaktním tělesem podle vyndlezu spočívají v tom, že energie spotrebované na přečerpání směsi z biozőny epirálovitä...

Tlakový nátok pro čistírny odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269601

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vršecký Jan, Mattiello Enrico

MPK: C02F 3/08, C02F 3/14

Značky: tlakový, nátok, odpadních, čistírny

Text:

...zařízením nebo s rotačními kontaktory podle vynálezu spočívají v tom, že energie rozstříkávané kapaliny od aeračního zařízení a energie kapaliny přečerpávané rotačním kontaktorem je využita. Průtok kapaliny ve žlábku a v tlakovém potrubí je převeden do prostorů, kde je jeho energie použita k oxygenaci a míchání nádrže, biozony nebo k udržení dokonalé průchodnosti štěrbiny mezi aktivační nádrží, (biozony) a dosazovací nádrží u tzv. kapscvých...

Kompaktní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s rotačním diskovým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266713

Dátum: 12.01.1990

Autori: Grau Petr, Kos Miroslav, Wanner Jiří, Šorm Ivo, Bušek Jiří, Pavlík Pavel, Veselý Dobromil

MPK: C02F 3/08

Značky: reaktorem, diskovým, mechanicko-biologická, rotačním, kompaktní, odpadních, čistírna

Text:

...patrné z připojených vyobrazení. Na obr. 1 je podélný řez čistírnou ve směru od vtoku k odtoku z čistírny, na obr. 2 je znázorněn püdorys čistírny a na obr. 3 je řez štěrbinovou usazovací nádrží ve směru kolmém na směr proudění vody v ní, na obr. 4je plastový kryt rotačního diskového reaktoru.Čistírna V provedení podle vynálezu pro čištění splaškových odpadních vod V množství do l 0 m 3.dl se sestává 2 betonové nádrže l o vnitřních rozměrech...

Rotační diskový reaktor s disky z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262961

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wanner Jiří, Bušek Jiří, Fiala František, Pavlík Pavel

MPK: C02F 3/08

Značky: rotační, disky, reaktor, diskový, plastů

Text:

...praxi to může vést až k přetížení a zhroucení hřídele, zejména v 1. stupni reaktoru, cožbylo skutečně pozorováno na řadě amerických čistíren.- 262 961 K tomuto jevu prispivá i snížená výměna kapaliny mezi profilovaný mi kotouči mezi které je vložen kompaktnivneprofilovaný kotouč. Pokud jsou disky sestavovány, s to jak celé, tak i ze segmentů,do klecové nosné konstrukce, stává se rotační diskový reaktor opět výrobně značně komplikovaným nehledč...

Celoplastový samonosný stavebnicový rotační biokontaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244167

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pavlica Ivo, Machaený Vítizslav, Padalík Rudolf, Vysloužil Zdenik

MPK: C02F 3/08

Značky: samonosný, stavebnicový, celoplastový, rotační, biokontaktor

Text:

...biokontaktoru podle vynálezu je v tom, že se snadno vytváŕejí optimální konstrukce biokontaktorů zejména pro domovní cistírny odpgadních vod s dokonalou funkcí v jednotlivých biozőĺ nách při použití unifikovaných biodisků. Přitom se využívá unifikace rozměrů jednotlivých typů biodisků nejen pro domovní čistírny odpadních vod ale i pro malé čistírny, intenzifikaci čistírem nebo septiků apodobně. Pro dokonalejší odplavování biomasy z...

Biodisk pro provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243434

Dátum: 14.08.1987

Autori: Olson Gary Lee, Berger Leo, Piccardi Paolo

MPK: C02F 3/08

Značky: biodisk, provzdušňování, kapalin

Text:

...výhodnou tvarovou konstrukcí pro výotŕik velkých tonkostinaých výlisků při jejich výrobě. Jednoduchá výroba funkčních částí formy pro zhotovení výlisků. Při vyjmutí výlisků z lisu se tento položí ne rovnou plochu k vychlszení, přičenž nedojde k deťormsoi rovlnnosti výliaků.Biodiaky jsou opapřemr průchozími pouzdry, která umožňují jejich vzájemná spojení spojovecími prvky. Při použití ,biodisku podle tohoto vynálesu dojde k úspołe elektrické...

Zařízení pro vícestupňové biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 251716

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: uspořádání, vícestupňové, organicky, stavebnicovém, čištění, znečištěných, zařízení, odpadních, biologické

Text:

...je, že stěny vnější nádrže, stěny a přepážky vnitřní nádrže a mezistěny stavebnicového prvku jsou tvořeny prefabrikáty, přičemž čelní stěny vnější i vnitřní3 nádrže mají úložnou patku ekoeenou. 251715Vyšší účinek zařízení dle vynálezu je dán tím, že zařízení pro oba stupně čištění lze sestavit do jedné komplexní jednotky,maximálně vynžívající obestavěný prostor. Zařízení je možno na» vrhovat dle stanovenáho přiváděného množství odpadní...

Zařízení k vícestupňovému biologickému čištění organicky znečištěných odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251715

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fiala Miloň

MPK: C02F 3/08

Značky: odpadních, biologickému, vícestupňovému, znečištěných, organicky, zařízení, čištění

Text:

...provedení zařízení dle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení dle vynálezu v základním provedení a obr. 2 v alternativním provedení.Přívodní potrubí 1 mechanicky předčištěné vody je opatřeno oddělovačem g meximálníoh průtoků, ktorý je spojen potrnbím 21 s oběhovou aktivační nádrží Q a přívodním potrubím gg s biokontaktorovou nádrží 2. Biokontąktorová nádrž g je propojena otvorom 31 s...