C02F 11/12

Systém na spracovanie dnových sedimentov z dna vodných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6228

Dátum: 03.09.2012

Autor: Fučík Vladimír

MPK: C02F 11/12, C02F 1/52

Značky: dnových, systém, ploch, vodných, spracovanie, sedimentov

Text:

...rybníkov, riek alebo vodných kanálov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr, l je zobrazená schéma systému na spracovanie dnového sedimentu, kde flokulant sa pridáva priamo do potrubia pred Odvodňovacie zariadenia. Filtrát je priamo bez ďalšej sedimentácii odvádzaný späť do recipientu, vodných plôch ako jazier, rybníkov, riek alebo vodných kanálov.Na obr. 2 je zobrazená schéma systému na spracovanie dnového sedimentu, kde flokulant sa pridáva...

Pásová sušička pre viaceré produkty na sušenie pastových a/alebo práškových materiálov, konkrétne na sušenie kalov z čističiek odpadových vôd alebo biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20143

Dátum: 13.04.2012

Autor: Permuy Dobarro Juan

MPK: C02F 11/12, F26B 17/08, C02F 11/18...

Značky: kalov, čističiek, biomasy, sušenie, odpadových, materiálov, produkty, sušička, pastových, práškových, konkrétne, pásová, viaceré

Text:

...vylievajú sušené materiály, aby sa vytvorila prvá sušiaca dráha a najmenej druhý, pre vzduch priepustný dopravný pás 3, aby sa zabezpečila najmenej druhá sušiaca dráha na sušenie materiálov za prvou dráhou.0022 Podľa zobrazeného uskutočnenia vynálezu pásy 2 a 3 sú nekonečné pásy otočené okolo valcov s horizontálnymi paralelnými osami Za a 2 b, resp. 3 a a 3 b, ktoré určujú koncept slučiek a vratnú dráhu vetiev každej slučky. Druhý pás 3 je...

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Capeau Patrice, Lopez Michel, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/02, B01D 21/01, B01D 21/28...

Značky: vykonávanie, takéhoto, oddelenia, suspenzií, spôsob, částí, kvapalnej, látky, spôsobu, tuhej, zariadenie

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Zariadenie a metóda dezintegrácie tekutého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14558

Dátum: 20.12.2010

Autor: Podwysocki Andrzej

MPK: C02F 11/12, B02C 7/06

Značky: zariadenie, tekutého, metoda, odpadů, dezintegrácie

Text:

...tekutého odpadu podľa vynálezu.0023 Zariadenie na dezintegráciu tekutého odpadu podľa vynálezu je zobrazené vschematickom náčrte na Obr. 1 avpriereze jeho vrchnej časti na Obr. 2. Zariadenie pozostáva z komory na spracovanie odpadu 100 definovanej krytom 101 A, l 0 lB so sadou diskov 103, 104, 105 ktoré sú vzhľadom na seba navzájom otáčateľné a zahŕňajúce súvisiace výčnelky l 03 A, l 04 A a kanáliky 103 B, l 04 B definujúce strižnú...

Spôsob zhodnotenia alternatívnych palív s obsahom fosforu pri výrobe cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18004

Dátum: 15.12.2010

Autori: Brülhart Marc, Reichenbach De Sousa Luiz Carlos, Ernst Frank

MPK: C02F 101/20, C02F 103/12, C02F 101/10...

Značky: palív, cementů, zhodnotenia, obsahom, spôsob, fosforu, alternatívnych, výrobe

Text:

...s obsahom fosforu sa zmiešajú v termolýznom reaktore s bypassovými produktmi cementárskej pece ako halogénovými nosičmiavznikajúce halogenidy ťažkých kovov sa odťahujú. Použitím bypassových produktov.3 cementárskej pece, ktoré môžu byť prítomné vo forme prachu a/alebo plynov, ako halogénového nosiča na odstránenie ťažkých kovov a zlúčenín ťažkých kovov z termolýznych zvyškov altematívnych palív s obsahom fosforu, sa v termolýznom reaktore...

Systém a spôsob na zahustenie kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17837

Dátum: 29.04.2010

Autor: Sötemann Jörg

MPK: B01D 57/02, B28C 1/08, C02F 1/469...

Značky: spôsob, zahustenie, systém

Text:

...sánky s prekrytím na uzavretie zberača, ac) prostriedky na otáčanie anód, cirkulovanie kalu dovnútra a von z elektroforéznehočlánku, a aplikovanie napätia na elektródy.0010 Elektroforéznym blokom môže byť zásobník na kal, ktorý je skonštruovaný tak, že zahmuje jeden alebo viac oddielov na elektroforézu. Vo výhodnom uskutočnení, kde elektroforézny blok je blok s viacerými oddielmi, môže byť tento vytvorený navarením platní do vnútra zásobníka,...

Spôsob výroby biopaliva z biokalov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287258

Dátum: 26.03.2010

Autor: Šiška Jozef

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00, C02F 11/12...

Značky: biokalov, biopaliva, spôsob, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rieši výrobu tuhých biopalív z biokalov, hlavne čistiarenských kalov, a odpadovej biomasy tvorenej drevnými štiepkami, slamou, časťami neobilných rastlín, uhlím, zhrabkami a tukmi z čističiek odpadových vôd, kompostovateľných komunálnych odpadov, odpadového papiera a pod., vysušením zmesi biokalu so spáliteľnou biomasou, na minimálne 90 % sušiny s prípadným spaľovaním časti produkovaného biopaliva a/alebo odpadovej biomasy. Voda...

Filtračný lis s kombinovanou činnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14319

Dátum: 10.02.2010

Autor: Tongiani Stefano

MPK: B01D 25/164, B01D 25/19, C02F 11/12...

Značky: filtračný, kombinovanou, činnosťou

Text:

...dosiek a prípravu pre krok filtrovania, zatiaľ čo vlastný krok lisovania je uskutočnený nahustiteľnými prvkami, naplnenými tlakovou tekutinou a uskutočňujúcimi skutočné stlačovanie dosiek. Približovanie filtračných dosiek je najmä uskutočňované dosadnutín 1 pohyblivej dosky, až dosiahne svojej prevádzkovej polohy, a jej zablokovania v tejto polohe pomocou skrutiek,opatrených čapmi, ktoré zasahujú do blokovacích otvorov, vytvorených v...

Zariadenie a spôsob sušenia kalu z čističky vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11129

Dátum: 23.04.2007

Autor: Zizmann Richard

MPK: C02F 11/12

Značky: zariadenie, sušenia, čističky, spôsob

Text:

...niekoľko hrebeňových kolíkov usporiadaných v zakrivených alebo rovných linkách. Týmto spôsobom sa dosiahne to, že na sušenie určený ka| musi v smere posunu prejsť cez niekolko hrebeňových kolíkov.0010 Ked sa hrebeňové kolíky a/alebo hroty umiestnia do skupin usporiadaných vždy navzájom presadene v smere posunu, je sila potrebná na rozbitie sušeného kalu pri jeho prechode cez priestory medzi hrebeňovými kolikmi a hrotmi výhodne podľa...

Odvodňovací valec určený na odvodňovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4486

Dátum: 01.06.2006

Autori: Palatinus Juraj, Droppa Peter, Blaško Igor

MPK: C02F 11/12

Značky: odvodňovací, válec, určený, odvodňovanie, kalov

Text:

...nosnej trubky. Nosná trúbka je na svojich koncoch opatrená čapmi.Je výhodné ak kotúč je opatrený najmenej jedným ďalším otvorom a po celom svojom obvode striedavo opatrený výrezmi a výstupkamí.Zistilo sa, že je výhodné, keď profily sú v tvare V, pričom ich ramená zvierajú uhol 45 až 135 ° a zapadajú do výrezov kotúča svojou hrúbkou a šírkou.Z dôvodu dosiahnutia lepšieho odvodnenia kalu je výhodné, keď kotúč je opatrený najmenej jedným...

Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3930

Dátum: 05.10.2004

Autori: Matějka Jaroslav, Mácha Jaroslav, Jelínek Jiří

MPK: C02F 11/14, C02F 11/12

Značky: kalov, zariadenie, čistiarenských, úpravu

Text:

...najmä kvôli ich využitiu pri zúrodňovaní pôdy.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude podrobnejšie vysvetlená pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázomené zariadenie na úpravu a hygienizáciu čistiarenských kalov Vápnom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku znázomené zariadenie podľa technického riešenia zahmuje sitopásový kalolis 1 ústiaci do násypky 2 vretenového čerpadla 5. Do násypky 2 je...

Spôsob odvodnenia splaškových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284032

Dátum: 21.07.2004

Autori: Bartscherer Josef, Hartan Hans Georg, Chramenkov Stanislav Vladimirovitch, Held Winfried, Sagorskij Vladimir Alexandrovich, Lobanov Fedor Ivanovitch

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: odvodnenia, spôsob, kalov, splaškových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odvodnenia splaškových kalov s použitím platňového filtra, pri ktorom sú flokulované splaškové kaly spracované organickými polymérnymi činidlami a prípadne ďalšími pomocnými prostriedkami oddelené od podstatnej časti vody flokulovaných splaškových kalov na platňovom filtri s pomocou hydrostatickej filtrácie, načo sú čiastočne odvodnené splaškové kaly podrobené tlakovej filtrácii. Použité platňové filtre majú systém výpustí...

Zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3649

Dátum: 04.11.2003

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 11/12

Značky: kalov, odvodňovanie, sušenie, zariadenie

Text:

...je konštrukčne jednoduché a málo nákladné. Pracuje s veľkým výkonom a malými nárokmi na obsluhu vodárni a čistiamí komunálnych i priemyselných vôd bez nutnosti použitia elektrickej energie na pracovnú činnosť zariadenia. Zariadenie je málo poruchové a vyžaduje len minimálnu údržbu. Navyše takéto diskontinuálne gravitačné zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov vyžaduje len malý záber pozemku a nevyžaduje náklady na vytvorenie...

Spôsob zhodnotenia prachov vznikajúcich pri redukcii železnej rudy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283427

Dátum: 23.06.2003

Autori: Schrey Günter, Zettl Stefan, Grünbacher Herbert, Zettl Franz

MPK: C02F 11/12, C04B 7/147, B01J 2/10...

Značky: zariadenie, prachov, spôsobu, vznikajúcich, vykonávanie, tohto, zhodnotenia, železnej, redukcii, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhodnotenia prachov, ktoré vznikajú pri redukcii železnej rudy redukčným plynom a zachytávajú sa v pračke vo forme kalov, sa kaly odvodňujú a používajú sa ako východiskový materiál na výrobu cementu. Výhodne sa kaly spracovávajú kontinuálnym spôsobom, a to tak, že sa v prvom stupni procesu kontinuálne miešajú s páleným vápnom a v nadväzujúcom druhom stupni procesu sa kontinuálne granulujú. Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu...

Spôsob a zariadenie na spracovanie biogénnych zvyškov, najmä kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 763

Dátum: 09.05.2003

Autori: Bayer Harald, Ramharter Peter Michael

MPK: C02F 11/12, F23G 5/02, C02F 11/18...

Značky: zariadenie, spracovanie, najmä, biogénnych, spôsob, zvyškov, kalov

Text:

...sekundárnom kroku medziuskladnenia sa materiál vyrovnáva, aby sa napríklad zabránilo dopravnotechnickým problemom pri transporte materiálu z primárneho uskladnenia do vyrovnávacieho uskladnenia. Pri tom vznikajú materiálové rezervy, ktoré zabezpečia kontinuálny priebeh spôsobu aj pri výpadku dodavky materiálu počas dlhšieho obdobia. Vo viacerých krokoch prebiehajúca tepelná úprava umožňuje individuálne vyladenie spôsobu na rozličné obsahy...

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282682

Dátum: 10.10.2002

Autori: Slobodník Jaroslav, Tallo Eugen, Klein Vladimír, Guizon Jozef, Kiss Gabriel, Stredanský Ľubomír

MPK: C05F 3/00, C02F 11/12, C02F 1/52...

Značky: kvapalných, odpadov, zariadenie, biologických, tohto, hnojivo, spôsobu, organické, vykonávanie, spracovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, charakterizovaného chemickou úpravou kvapalného odpadu s obsahom sušiny 1 až 10 % hmotn., so síranom železitým, následným oddelením a odvodnením kalu v separačnom zariadení, pomocou aniónaktívneho polymérneho flokulantu s tým cieľom, aby filtrát zo separačných zariadení sa dočistil na biologickej čističke tak, aby mohol byť...

Ekologický spôsob ukladania popolovín z tepelných elektrární a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281330

Dátum: 06.08.1999

Autor: Lehocký Peter

MPK: C02F 11/00, C02F 11/12

Značky: ekologicky, zariadenie, popolovín, tohto, elektrární, spôsobu, tepelných, vykonávanie, ukladania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ukladanie popolovín z tepelných elektrární sa uskutočňuje v zámenných opakovaných cykloch, kde počas naplavovania aspoň jednej prázdnej sedimentačnej nádrže (1) tekutou popolovinou s pomerom popola a vody 1 : 3 až 20 sa ťaží stuhnutá popolovina s pomerom popola a vody 1 : 1 alebo menej z aspoň jednej zaplnenej sedimentačnej nádrže (1) s jej následným ukladaním v odkalisku (2). Pritom sa uskutočňuje kontrolovaný zber vratnej vody. Ekologické...

Ekologické odkalisko popolovín z tepelných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1923

Dátum: 09.09.1998

Autori: Lehocký Peter, Druhý Pôvodca - Na

MPK: C02F 11/12

Značky: odkalisko, popolovín, tepelných, elektrární, ekologické

Text:

...sú od spoločného odkaliska g oddelené deliacimi hrádzami 3 s priepusťami Q. Spoločné odkalisko g je rozdelené na dve časti komunikačnou hrádzou 6, ktorá jedným svojim koncom nadväzujena korunu základnej hrádze g a druhým svojim koncom nadväzujena obvodovú komunikáciu lg. Obvodová komunikácia lg postupuje.po vrstevnici okolo celého spoločného odkaliska g a aj okolo sedimentačných nádrží L a z každej strany nadväzuje na korunu hrádze 2. Zo...

Spôsob odvodňovania biologických kalov chemicko-fyzikálnym spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279318

Dátum: 11.07.1995

Autor: Belko Pavel

MPK: C02F 11/12

Značky: odvodňovania, biologických, spôsobom, kalov, chemicko-fyzikálnym, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odvodňovania biologických kalov chemicko-fyzikálnym spôsobom, ktorého podstata spočíva v tom, že 100 hmotnostných dielov biologického kalu sa zmieša s až 25 hmotnostnými dielmi pórovitého materiálu a s až 7 hmotnostnými dielmi tenzidu a zmes sa vysuší.

Lamelový blok rúrkového protiprúdového usadzovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 146

Dátum: 11.08.1993

Autor: Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 11/12

Značky: protiprúdového, usadzovača, rúrkového, lamelový

Text:

...soustavou vzájemné so abřfdajíuíoh hluhokých prohlubní a mělkýoh prohlubui, přičemž Lvar vrcholových částí hlubokých prohlubní na jedno sbraně lamelové dosky odpovídá tvaru mělkých pľohlubní na jojí druhé straně a že lamelové desky jsou v lamolovém bloku uložený Lak. že-vždyčast hluboké prohlubnč leží v mělké prohlubui. nobo naopak.Další podstatou je. že mělké rohlubuě mají rybinovitý profil vytvořený Lak. že smčřujo do roviuy lamelové dosky a...

Spôsob spracovania kalového koláča alebo filtračného koláča a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278274

Dátum: 07.07.1993

Autori: Klein Otto, Burggraef Tilman

MPK: C02F 11/12, F26B 7/00

Značky: filtračného, koláča, spôsob, spracovania, vykonávanie, zariadenie, kalového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kalový alebo filtračný koláč termicky suší vo vákuu vo viacerých stupňoch. Tento spôsob sa vykonáva pomocou zariadenia, ktoré pozostáva aspoň z dvoch vákuových stupňov, pričom k predsušičke (18), napríklad kužeľovému sušiču, je priradená hlavná sušička (20), napríklad segmentový kotúčový sušič.

Zariadenie na oddeľovanie biologického kalu od vyčistenej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 277884

Dátum: 18.11.1992

Autori: Šimkovic Bohuslav, Kadlčík Valter, Paska Igor, Obuch Ján, Čársky Martin, Tollár Zoltán, Svrbický Vladimír, Makovický Dušan

MPK: C02F 3/12, C02F 11/12

Značky: oddeľovanie, vyčistenej, zariadenie, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

V aktivačnom priestore je deliacou stenou (8) a priečkou (10) vytvorený upokojovací priestor (11) a deliacou stenou (8) a deliacou priečkou (12) je vytvorený zahusťovací priestor (14). Tento je štrbinou (15) spojený s recirkulačným kanálom (21), tvoreným deliacou priečkou (12), nastaviteľnou priečkou (17) a prevzdušňovacím prvkom (16). Podstatou činnosti zariadenia je, že prúdením vzduchu v recirkulačnom kanáli (21) vzniká podtlak, ktorým sa...

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279921

Dátum: 16.09.1992

Autori: Poschenrieder Manfred, Hartmann Volker

MPK: B03B 9/00, B09B 3/00, B09B 1/00...

Značky: kontaminovaných, spôsob, vodných, úpravy, sedimentov, zdrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov na deponovateľný materiál z ekologického hľadiska neškodný alebo na stavebný materiál z ekologického hľadiska neškodný, najmä na tesniace vrstvy. Spôsob spočíva v tom, že sa kontaminovaný sediment odvodní na obsah vody najviac 140 % hmotn., vztiahnuté na sušinu sedimentu, odvodnený sediment sa homogénne drví a rozdrvený sediment sa homogénne premieša so 4 až 15 % hmotn. kaolinitickej...

Spôsob dekontaminácie a sušenia kalov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277960

Dátum: 17.06.1992

Autor: Thiele Heinrich

MPK: C02F 11/18, C02F 11/14, C02F 11/12...

Značky: kalov, dekontaminácie, sušenia, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dekontamináciu a sušenie kalov vznikajúcich pri mechanickom a biologickom čistení komunálnych odpadových vôd, ako i zhodnocovanie spracovaného kalu. Surový kal, predbežne odvodnený na obsah sušiny 20 %, sa využitím odpadového tepla vznikajúceho pri sušení ohreje na 70 st. C až 75 st. C, ohriaty kal sa pri turbulentnom miešaní zmiešava s kyselinou vínnou a/alebo kyselinou dusičnou, spôsobujúcimi prechod ťažkých kovov z pevnej...

Způsob čištění a zahušťování tekutých biologických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260625

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fiala Pavel, Maloch Jan, Petříková Vlasta

MPK: C02F 3/04, C02F 11/12

Značky: čištění, zahušťování, způsob, tekutých, odpadů, biologických

Text:

...jednostupñovým čištěoím. Na obr. 4 půdorys, na obr. 5 řez A-A, na obr. 6 rez B-B baterií zásobníků na jednostupňove čištění. Na obr. 7 je půdorys, na obr. 8 řez A-A, na obr. 9 řez B-B čistící stanici s mobilními zásobníky pro vícestupñové čištění. Na obr. 10 je půdorys, na obr. 11 řez A-A, na obr. 12 řez B-B čistící stanici se zabudovanými nadzemními zásobníky pro vícestupňové čištění. Na obr. 13 je půdorys,na obr. 14 řez A-A, na obr. 15 řez...

Způsob zpracování přebytečného aktivního kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245006

Dátum: 16.03.1987

Autori: Strümke Manfred, Künne Hans-joachim, Sachse Joachim

MPK: C02F 11/12

Značky: způsob, zpracování, přebytečného, aktivního

Text:

...me~noqn mnm óenuñ cynswamnnñ megon. Bepxnmm uacrs noxmmua401301118111. BOJIHHM pâOTBOQOM IIIBJIOÉH C IIOMOĽĽBIO GHpHCKOB.Hocnonsky xsöumouuuñ anmnmnuñ zn nonamw B BaHHy Banyym-Qnnsrpa des K 0 aľyĽHHTOB, TO Ha ®HXBTpOBaKLHOÉ rxann Qopmnpyewca oqeab TOHKE cxoü, ornenenne xowoporo Mexannqecnmm nywem cueunansnsm Hoxom nowonom cmamoro-4 Bosnyxa c onnonpemeunum Boccranomeauemxbmhrpymeü onocoónoccrz cenu HBBOSMOJKHO. Ynaneune B cerrrm ono...

Zařízení na zpracování radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škába Václav, Nápravník Jiří, Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel, Zámek Miroslav, Přikryl Petr

MPK: C02F 11/12, G21F 9/16

Značky: jinak, prostředí, toxických, zpracování, životní, odpadů, zařízení, radioaktivních, ohrožujících

Text:

...radioaktivní odpad. se ve styku s vytápěnott rnitřni plochou tělesa michaného reaktoru zahřívá, vovda- se přitom z. materiálu odpařuje, ta. tak se vytvářejí podmínky pro průběh poža dované chemcké reakce. Listy rçztoru je materiál rozestiráxn po vytápěné ploěe, .a tak se dále zahřívá a díky sklonu listů FCČICŤU je transportovän směrem k~ druhému výstupu 9. Odpařená voda ve formě brýxdových par cdchází z nííchaného reaktoru 5 Jýstupem 11...

Dvojkomorová odparovacia nádrž kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230871

Dátum: 15.11.1986

Autor: Remek Augustín

MPK: C02F 11/12

Značky: kalov, nádrž, odparovacia, dvojkomorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru čistenia odpadových vôd a rieši problém investičnej náročnosti výstavby čističiek a zlepšenie pracovných podmienok. Podstatou vylálezu je vytvorenie dvojkomorovej odparovacej nádrže s komorami opatrenými plniacím potrubím, odklopným vekom a odsávacou hubicou a umiestenými na základovom ráme, v ktorom sú usporiadané vykurovacie telesá.

Pásový lis na odvodňování kašovitých hmot, kalů a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 231117

Dátum: 01.06.1986

Autori: Stejskal Jaroslav, Kalina Jaroslav, Procházka Oldřich, Kalivoda Josef

MPK: C02F 11/12

Značky: hmot, kalů, kašovitých, odvodňování, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový lis na odvodňování kašovitých hmot, kalů a pod., obsahuje dvě nekonečná pásová síta, mezi nimiž je přiváděno médium určené k odvodnění tím, že prochází klínovou přechodovou zónou a lisovací zónou. Za účelem zjednodušení ve výrobě, při montáží, opravách a v oblasti náhradních dílů mají dolisovací válce dolisovací části lisovací zóny stejný průměr a rovněž i stejné vysoké, popř. i tvarově stejné podpěry.