C02F 11/00

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288273

Dátum: 11.05.2015

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 1/38, C02F 11/00, C02F 1/52...

Značky: zariadenie, spôsobu, kalov, vykonávanie, spôsob, olejových, spracovania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na spracovanie olejového kalu pochádzajúceho z čističiek odpadových vôd, olejových vôd a emulzií, hlavne odpadových vôd z oceliarní, studených valcovní, lisovní, strojárskych závodov a napríklad aj automobiliek. Zariadenie pozostáva zo zásobníka (1) s jednotkou ohrevu, za ním je zaradená prvá filtračná jednotka (2), potom nasleduje sedimentačná jednotka (3) a ďalej odstreďovacia jednotka (6). Ďalej je zaradená odparovacia...

Spôsob spracovania tekutých, pastovitých a kašovitých kalov, najmä z čistiarní odpadových vôd na využitie ako paliva, najmä na výrobu elektrickej a tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7052

Dátum: 03.03.2015

Autori: Fitko Pavol, Bastyr Silvia

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40, C02F 11/00...

Značky: kašovitých, výrobu, elektrickej, paliva, najmä, odpadových, tepelnej, kalov, pastovitých, spracovania, energie, spôsob, využitie, čistiarní, tekutých

Text:

...Každý druh trávy má iné vlastností ako vlhkosť, organické látky, pomer C N, preto je potrebné k rôznym druhom trávy rozlične pristupovať. Krátka kosba je schopná rýchlej mikrobiologickej premeny. V prípade uloženia na hromadu nastupujú rýchlo hydrolýzne procesy sprevádzané zápachom, preto by mala byť spracovaná čo najrýchlejšie. Tráva zo starších porastov je odohiejšia proti rozkladu z dôvodu nižšej vlhkosti a vyššiemu pomeru C N. Rozklada...

Spôsob získavania bioplynu z organického odpadu z bioplynovej stanice a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6739

Dátum: 02.04.2014

Autor: Černý Peter

MPK: C12M 1/107, C02F 11/00

Značky: stanice, získavania, bioplynovej, spôsob, bioplynu, odpadů, organického, vykonávanie, systém

Text:

...v odpadnom digestáte najvyšší význam pre zvýšenú tvorbu bioplynu a následné zefektívnenie procesu v bioplynových staniciach.Na deštrukciu pevných častíc za priamivých podmienok pri pôsobení až do buniek boli odskúšané technológie- deštrukcia buniek ultrazvukom,- deštmkcia buniek lyzátovou odstredivkou,- deštrukcia buniek terrnickou hydrolýzou,- deštrukcia buniek elektrokinetickým rozkladom.Proces deštrukcie buniek elektrokinetickým...

Kontajnerový fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5987

Dátum: 04.01.2012

Autori: Benčič Mário, Rusin Jan

MPK: C02F 11/00, C12M 1/107, C02F 11/04...

Značky: fermentor, kontajnerový

Text:

...od spôsobu vkladania kóje do kontajnerového fermentora.Uvedená konštrukcia kóje umožňuje prenikanie perkolám do biomasy a zároveň aj unikanie bíoplynu celým povrchom.Výhodou kontajnerového fermentora podľa predloženého technického riešenia je, že je mobilný a umožňuje produkciu bíoplynu a sfermentovaného substrátu spracovaním biomasy v anaeróbnom prostredí. Dalej,že umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu s biomasou pri nakladaní a...

Fermentačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5827

Dátum: 05.09.2011

Autori: Benčič Mário, Rusin Jan

MPK: C02F 11/04, C02F 11/00, C12M 1/107...

Značky: fermentačná, stanica

Text:

...fermentorom obsahujúcim riadiacu jednotku. Fermentor je ďalej prostredníctvom čističky prepojený so zásobníkom bioplynu a kogeneračnou jednotkou slúžiacou na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Fermentor môže byť ďalej napojený na sklad sfermentovaného substrátu, sušičkou, so zariadením na výrobu brikiet a/alebo peliet a baliacou linkou.Je výhodné, ak fermentor ferrnentačnej stanice je kontajnerového typu, ktorý je mobilný,...

Spôsob zhodnotenia alternatívnych palív s obsahom fosforu pri výrobe cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18004

Dátum: 15.12.2010

Autori: Reichenbach De Sousa Luiz Carlos, Brülhart Marc, Ernst Frank

MPK: C02F 101/20, C02F 101/10, C02F 103/12...

Značky: zhodnotenia, výrobe, spôsob, cementů, palív, fosforu, alternatívnych, obsahom

Text:

...s obsahom fosforu sa zmiešajú v termolýznom reaktore s bypassovými produktmi cementárskej pece ako halogénovými nosičmiavznikajúce halogenidy ťažkých kovov sa odťahujú. Použitím bypassových produktov.3 cementárskej pece, ktoré môžu byť prítomné vo forme prachu a/alebo plynov, ako halogénového nosiča na odstránenie ťažkých kovov a zlúčenín ťažkých kovov z termolýznych zvyškov altematívnych palív s obsahom fosforu, sa v termolýznom reaktore...

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5484

Dátum: 07.07.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: spracovania, spôsobu, olejových, kalov, tohto, vykonávanie, zariadenie, spôsob

Text:

...ktorou môže byť pieskový filter alebo podobne zariadenie,v ktorom sa kontinuálne odstraňuje filtračný koláč.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 je znázornená bloková schéma zariadenia na spracovanie olejových kalov.Spracovanie kalu začína jeho dopravou do zásobníka 1 s jednotkou ohrevu, V ktorej sa kal zohreje prostredníctvom trubkových ohrievačov a to parou alebo elektricky a súčasne sa uvedená zmes homogenizuje a môže byť...

Linka na spracovanie olejových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5464

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00

Značky: linka, kalov, spracovanie, olejových

Text:

...odvedený kal do zásobníka 12 kalu, ktorý putuje na skládku 13 alebo do spaľovne 14, kde sa tento kal použije ako alternatívne palivo, alebo do biodegradačného systému 19. Tretírn výstupom 8 je zo separátora 5 vyvedený olej a/alebo decht do zásobníka 15 oleja a/alebo dechtu, ktorý následne putuje do spaľovne 16 oleja á/alebo dechtu alebo do výrobne 17 altematívnych palív alebo clo regeneračného systému 18, kde je recyklovaný (regenerovaný).V...

Spätné získavanie fosfátu z čistiarenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20505

Dátum: 30.04.2010

Autori: Wissemborski Rüdiger, Kümmet David, Schnee Rainer, Wallwitz Rainer

MPK: B01D 11/04, C02F 11/00, B01D 11/02...

Značky: fosfátu, čistiarenskeho, špatně, získavanie

Text:

...iónomeničov sa fosfor recykluje v podobe kyseliny fosforečnej. Súčasne vymývané ťažké kovy sa oddeľujú ako vlastné frakcie vkoncentrovanej forme. Sulfát sa recykluje ako hydrosiran draselný. Spotreba chemikálií stúpa lineárne s obsahom zrážacieho činidla, preto je nutné obmedziť použitie Fe- alebo Alzrážacích činidiel na nezvyšné minimum.0015 Pri Krepro-procese, ktorý predstavuje viacstupňový proces, vyvinutý fmnami Kemira Kemwater, Alpha...

Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5293

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00, C01F 7/00

Značky: spôsob, odpadů, alkalických, povrchovej, koncentrátov, postup, neutralizácie, technologický, oplachových, hliníka, úpravy, spracovania

Text:

...činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použit aj iný druh činidla, použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácia v homogenizátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do...

Paralelná výroba kyseliny a bázy z vodného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7789

Dátum: 22.10.2007

Autori: Van Der Heijden Petrus Cornelis, Tholen Johannes Petrus Paulus, Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef

MPK: C02F 1/00, B01D 61/00, C02F 11/00...

Značky: kyseliny, bázy, prúdu, paralelná, vodného, výroba

Text:

...vodivosti vo vodnom systéme, vrátane biologického systému. Proces podľavynálezu na separáciu katiónov z vodného prúdu a/alebo kontrolu pH vodného prúdu zahŕňa- poskytnutie elektrolytickej nádobky (10) obsahujúcej anódovú komoru (1), elektrolytickú komoru (2), medzikomoru (3) a katódovú komoru (4), anódu (5), ktorá je umiestnená V danej anódovej komore (l), a katódu (6), ktorá je umiestnená v danej katódovej komore (4), kde daná anódová...

Chemicky viazaná fosfátová keramika a spôsob jej výroby s použitím prírodného kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285895

Dátum: 17.09.2007

Autori: Buchta Štefan, Baňacký Pavol

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: spôsob, keramika, použitím, výroby, kalcinovaného, prírodného, fosfátová, magnezitu, viazaná, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky viazaná fosfátová matrica sa získa chemickou acidobázickou reakciou zložiek kalcinovaného prírodného magnezitu s kyselinou ortofosforečnou alebo s primárnymi soľami kyseliny ortofosforečnej (MH2PO4, kde M je katión v oxidačnom stupni +1), rozpustnými vo vode, vo vodnom prostredí. Tvorba matrice si nevyžaduje externým spôsobom zvýšenie teploty pri jej príprave. Uvedenú fosfátovú matricu je možné využiť pri spracovaní - pri stabilizácii...

Potláčanie prašnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11440

Dátum: 01.05.2007

Autori: Lamperd John, Kaiser Lloyd

MPK: B09B 3/00, C02F 103/10, C02F 1/56...

Značky: potláčanie, prašnosti

Text:

...čiastočkytuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čím kontaminujú vodu a majú nepriaznivýdopad na následné využitie vody.Vmnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napriklad v procese zušľachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu zmes, keďže to zlepšuje mechanické...

Spracovanie minerálnych suspenzií so zlepšenou sanáciou zarastením rastlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8731

Dátum: 01.05.2007

Autori: Bellwood John Gerard, Dymond Brian

MPK: C02F 11/00, B09B 3/00

Značky: sanáciou, minerálnych, suspenzií, zarastením, spracovanie, zlepšenou, rastlinami

Text:

...problémom je to, ked sa jemné čiastočky tuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čim kontaminujú vodu a majú nepriaznivý dopadna následné využitie vody.V mnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napríklad vprocese zušlachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu...

Systém na odstraňovanie sedimentov z dna vodných nádrží a vodných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4646

Dátum: 04.01.2007

Autori: Béreš Marek, Vojček Lorant

MPK: C02F 11/00, C02F 1/38

Značky: vodných, systém, nádrží, odstraňovanie, ploch, sedimentov

Text:

...spojené so sedimentačnou nádržou na prepravu filtrátu (vody) z odvodňovacieho zariadenia spát do sedi mentačnej nádrže. Za odvodňovacím zariadením je usporiadané dopravné zariadenie na prepravu kalu z odvodňovacieho zariadenia do prepravných nádob a/alebo na spevnenú plochu, z ktorej sa odváža dopravnou technikou na zhodnotenie (zapracovaním do omíce, výroba hnojiv) alebo zneškodnenie (uloženie na skládku). Výhodne je medzi sedimentačnú...

Spôsob úpravy filtračného koláča z filtrácie polymérnych polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284832

Dátum: 21.11.2005

Autori: Ilka Peter, Antal Michal, Fučík Vladimír

MPK: C02F 11/00, C08G 65/30, C08J 11/00...

Značky: spôsob, filtrácie, polymérnych, úpravy, polyolov, filtračného, koláča

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob úpravy filtračného koláča z výroby polyéterpolyolu, pri ktorom filtračný materiál - expandovaný SiO2 a filtračná kremelina znečistená alkalickou soľou a polyéterpolyolom je za prítomnosti vody vystavená teplote 80 až 85 °C a následne rozpustená alkalická soľ, filtračná kremelina a expandovaný kysličník kremičitý prejde do vodnej fázy a na povrchu vznikne vrstva polyéterpolyolu.

Jednotka na riadenie pohybu a reguláciu činnosti zariadenia na odber kalu, najmä z nádrží úpravní a čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4255

Dátum: 08.09.2005

Autori: Ház Stanislav, Kopecký Petr, Gabriel Petr

MPK: C02F 11/00

Značky: najmä, nádrží, jednotka, riadenie, kalů, pohybu, úpravní, činnosti, zariadenia, odpadových, reguláciu, odber, čistiarní

Text:

...kruhových nádržiach 1 otočným upevnením na stredovom stlpe ll a podvozkom na homom okraji 12 nádrže 1, ako vyplýva z obr. 2 a 4 a pri nádržiach 1 pravouhlého pôdorysu, napríklad obdĺžnikových, podvozkom po homom okraji 12 ich protiľahlých stien, ako vyplýva z obr. 1 a 3. Vlastný pohyb podvozkového mosta 2 je pritom realizovaný bežnými neznázomenými prostriedkami, a to bud kolesami odvaľujúcimi sa na koľajnici, prípadne priamo na homom okraji...

Stierané hrablice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3650

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 11/00, C02F 1/40

Značky: hrablice, stierané

Text:

...hrablice podľa technického riešenia zabezpečujú oproti doterajšiemu stavu techniky jednoduchšiu a účinnejšiu separáciu plávajúcich a väčších nerozpustených látok V odpadovej vode s následným odvodnenim zhrabkov mechanickým lisovaním v jednom zariadení vo forme mechanického predčistenia čistenej kvapaliny, čo v spojitosti s jeho jednoduchou konštrukciou a obsluhou bráni poškodzovaniu nádrží vodami i čistiamí komunálnych a...

Spôsob odplyňovania aktivovaného kalu pri čistení odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281636

Dátum: 10.04.2001

Autor: Gólcz Andrzej

MPK: C02F 1/20, C02F 11/00, B01D 21/00...

Značky: aktivovaného, spôsob, zariadenie, odplyňovania, odpadových, tohto, čištění, spôsobu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je spôsob čistenia odpadových vôd, predovšetkým pri kontinuálnom čistení, ako aj sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd, predovšetkým na kontinuálne čistenie odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových vôd podľa vynálezu spočíva v tom, že prevzdušnená zmes odpadových vôd s aktivovaným kalom sa pred odvedením do sekundárnej sedimentačnej nádrže odplyní. Sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd zahrnuje...

Ekologický spôsob ukladania popolovín z tepelných elektrární a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281330

Dátum: 06.08.1999

Autor: Lehocký Peter

MPK: C02F 11/00, C02F 11/12

Značky: ekologicky, zariadenie, elektrární, ukladania, tepelných, vykonávanie, spôsob, tohto, spôsobu, popolovín

Zhrnutie / Anotácia:

Ukladanie popolovín z tepelných elektrární sa uskutočňuje v zámenných opakovaných cykloch, kde počas naplavovania aspoň jednej prázdnej sedimentačnej nádrže (1) tekutou popolovinou s pomerom popola a vody 1 : 3 až 20 sa ťaží stuhnutá popolovina s pomerom popola a vody 1 : 1 alebo menej z aspoň jednej zaplnenej sedimentačnej nádrže (1) s jej následným ukladaním v odkalisku (2). Pritom sa uskutočňuje kontrolovaný zber vratnej vody. Ekologické...

Prídavné zariadenie na podtlakový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1015

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kišš Tibor

MPK: C02F 11/00

Značky: zásobník, zariadenie, přídavné, podtlakový

Text:

...využiť na ťažko dostupných miestach a vzdialených miestach,kde sa nedajú aplikovať doteraz používané zariadenia. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že zariadenie citlivo reaguje na vrstvu a množstvo odsávaného kalu, nenarušuje ekológiu prostredia a tiež nie je potrebné zasahovať do okolitého areálu. To znamená, že nie je potrebné po skončení prác upravovať areál. nakoľko sa odsatý materiál odsáva priamo do zásobníka.Prídavným zariadením sa odsáva...

Mobilný pásový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1014

Dátum: 08.11.1995

Autor: Matějka Milan

MPK: C02F 11/00

Značky: pásový, mobilný

Text:

...lisu. Po bokoch základovej plošiny je nainštalovaná pracovné plošina pre obsluhu zariadenia a pri technoloeickom zaria.dani je umiestnená obytná nadstavba, takže spolu s pásovým.lisom je takto vytvorené samostatné jednotka pre kompletné gsamostatné odvodňovanie kalovTechnologické zariadenie aostatné príslušenstvo je zložené 2 bežnevyrábaných výrobkov. Výhodou technického riešenia je jeho plná kompletnosť pre odvodňovanie kalov a hlavne...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Píša Václav, Lanc Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: kyselých, výběru, místa, způsob, úpravy, důlních, obsahujících, železo, deponování

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Způsob stabilizace neutralizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262458

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: neutralizačních, stabilizace, kalů, způsob

Text:

...dá do míchačky na beton a za neustálého míchání se přileje 20 l roztaveného asfaltu. Během stabilizace se do míchačky vhání horký vzduch 120 °C až 150 °C a to za pomocí hořáku na plynné nebo kapalná palivo, který je umístěn u ústí míchačky a je možno jej dle potřeby odklonit. Stahilizace je u konce pokud se vizuálně zjistí, že celý povrch neutralizačního kalu je černý. Po té se prestane do míchačky vhánět horký vzduch a směs se z míohačky...

Způsob fermentativní stabilizace kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258401

Dátum: 16.08.1988

Autori: Riedel Werner, Tromller Klaus, Theis Bringfriede

MPK: C02F 11/00

Značky: způsob, stabilizace, fermentativní

Text:

...HBOÓDBTEHHH nnnxercn paspaöorxa cnocoöa Ann ®epMeHTaTHBHoň craönnnsauny mna, c npnmeuenuem nonyqaemoü na Bacillus subtilis cMecH mepueuron npu cunsnom cokpamennu pacxoa epMeHTOB.COĽnaCHO Hsoöpeweunm sanaua pemaercn reM, qro npu mepMeHTaTnBHoň cTa 6 unusaunH una c npHMeHeHneM unwonuwnqecxoů cMecn epMeuroB, honyqenuoň us Bacillus subtílís, Koropym oöannnmw K cyőcwpawy B Konuuecwne or 3-O Mr/n, a nHKy 6 auHm nposonnr npn TeMnepaTypax...

Způsob získávání druhotných surovin ze skládek kapalných hořlavých odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255568

Dátum: 15.03.1988

Autori: Janda Jiří, Drázský Josef, Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Vlčková Dagmar, Krivánka Ondřej

MPK: C02F 11/00

Značky: kapalných, surovin, získavání, hořlavých, skládek, odpadů, druhotných, způsob

Text:

...40 n, široká 3 až 20 1,s výhodou 12 až 15 n a hluhoká 0,1 až 1,2 n, s výhodou 0,2až 0,8 n. Prosáklá voda se odvede k čištění a hořlavé kapalné odpady k dolěínu zpracování.vytvoření vhodné drenážní spáry (studny) na vnějšívzdušné straněhráze skládky dojde tedy v důsledku hydrostatického pretlaku k postupnému přstlačování spodní vodní vrstvy ze skládky do drenážní opáry. Rychlostní gradient tohoto děje je především řízen velikosti hydr....

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červenka Jan, Čermák Ján, Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C02F 1/04, C02F 11/00

Značky: zpracování, užitkových, způsob, zvířat, kejdy, exkrementů

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Grüner Karel

MPK: C02F 11/00, C02F 1/46

Značky: kalů, separace, polymetalických, kovů, odpadních, kovoprůmyslu, způsob

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...

Zařízení pro průběžné rozplavování a likvidaci kalů ze solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246266

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hartung Johannes, Spreitz Volkmar, Goedicke Klaus

MPK: C02F 11/00

Značky: solných, kalů, lázni, likvidaci, rozplavování, zařízení, průběžné

Text:

...v závěru proběhne rozplavení kalů.Zařazením zařízení podle výnálezu do odokujovací linky, kde se ze solné lázně odstraňuje kal, se vylučuje nepříjemná a namáhavá práce, snižuje- se podstatne nebezpečí úrazu nebot obsluha linky nepřichází bezprostředně do styku s kalý, zejména při jejich vyšší teplotě.Zařízení umožňuje dbsažření vyšší technické úrovně strojního vybavení lĺľřkydosažiení vyšší pracovní úrovně. Dále zařízení umožňuje a zajišťuje...

Způsob likvidace odpadů po broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242449

Dátum: 01.12.1987

Autori: Minceris Boris Iljie, Kulis Lioneinas Jonovie

MPK: C02F 11/02, C02F 11/00

Značky: broušení, odpadů, způsob, likvidace

Text:

...homogenizační hromady pro aglomeraci v množství do 2 hmotnostních vztaženo na hmotnost hromady a vzniklé směs se zpracuje aglomerací.Fyzikálními technikami se rozumí magnetické pasy s přítlačnýmí vélci, filtrační zařízení, okapové kontejnery atd. Skladováním v atmosferických podmínkách se rozumí technologická skládka vodohospodářsky zabezpečené kde je materiál volně ložený, přístupný proudění vzduchu, srážkám i slunečnímu svitu. Doba...

Přídavný koagulant pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245168

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zdarsa František

MPK: C02F 11/00, C02F 1/52

Značky: koagulant, úpravu, přídavný

Text:

...0,5 až 3 i suöiny, neni ddvkováním tohoto roztoku ovlivněna hodnota pH nadávkované vody tak, aby byl patrný negativní vliv na stávající průběh koagulace.Nový účinek spočívd v tom, že není nutne ddvkování kyseliny a není zapotřebí budovat roäměrnć homogenizační nádrže, takže použití je bez velwch úprav možné i na stávajících úpravndch.Na obr. je v nárysu uveden pŕíklad dle vynálezu.Předzahuätčne hlinite kaly s obsahom sušiny 0,5 ež 3 š...

Stanice pro komplexní zpracování exkrementů hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252054

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vopálenský Miroslav, Kupf Lubomír, Hrašeovă Věra

MPK: C02F 11/00

Značky: stanice, zpracování, hospodářských, exkrementů, komplexní, zvířat

Text:

...dobytka a samostatnou linku pro zpraco- vání exkrementů ostatních hospodářských zvířat.Výhodou stanice podle vynálezu je že umožňuje úplné využití všech hodnotných složek exkrementů, při dokonalé ochraně životníhozem stanice jsou vodotěsné i vzduchotěsně nzavíratelná. Exkremeną- s ty hovězího dobytka Jsou po průchoůue prostorem spádového síta od 252054vodněny v kalolieu, kde jsou zbaveny 40 i více tekuté složky e.v mobilních kontejnerech na...

Zařízení pro sedimentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248617

Dátum: 12.02.1987

Autori: Spilka Vladimír, Hradil Oldřich

MPK: C02F 1/52, C02F 11/00

Značky: kalů, zařízení, sedimentaci

Text:

...vody v oes nádrže a se synetricky okolo osy nádrže umístěným žlabem pro odvod vyčištěně vody z hladiny, jehož podstatou je, že dno sedimentační nádrže Je rozdäieno šikmými stěnami na k x n dímek a že do každé aímky je umístěno samostatná odkalovací potrubí, přičemž k a n jsou celá pŕiroeení čísla, většíRomdělením dna sedimentačního prostoru na více jímek při dodržaní obvykláho sklonu likmých stěn se dosáhne toho, že se sníží celková...

Zařízení pro zabezpečení zimního provozu pojezdového mostu nebo samonosné soustavy pro shrabování nebo odsávání kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235445

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mecnarowski Vladislav

MPK: C02F 11/00

Značky: zařízení, shrabování, zabezpečení, samonosné, zimního, odsávání, provozu, pojezdového, mostů, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čistíren odpadních vod a úpraven vod a jeho účelem je zlepšení funkce pojezdových zařízení u obdélníkových dosazovacích nádrží během zimního provozu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že podélné vedení 1 pojížděcího podvozku 11 pojezdového zařízení nebo samonosné soustavy je duté a na jednom konci připojené na výtlačné potrubí 21 čerpadla 2, na druhém konci na odtok 3. Ke spouštěcímu zařízení čerpadla 2 je připojen snímač...

Zariadenie na vyberanie kalu z kalových jám a prípadné spracovanie kalu do formy stavebných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233474

Dátum: 15.09.1986

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 11/00

Značky: vyberanie, případně, zariadenie, prefabrikátov, formy, spracovanie, kalových, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizované vyberanie kalu z kalových jám a jeho bezodpadové spracovanie. Týchto účinkov sa dosahuje pomocou vertikálneho šnekového dopravníka, ktorý dopravuje kal do tlakového zásobníka kalu, pričom oba zariadenia sú pripojené na stlačený vzduch, aby vodná zložka kalu zostala nízka. Kal je ďalej spracovaný v miešačke zmesi, kde sa k nemu pridáva cement a prídavný materiál. Po zamiešaní sa zmes vypúšťa do formy....