C02F 1/68

Vstrekovací systém riedkej suspenzie mikronizovaného CaCO3 na remineralizáciu odsolenej a sladkej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20092

Dátum: 10.08.2011

Autori: Poffet Martine, Blum René Vinzenz, Skovby Michael, Buri Matthias

MPK: C02F 1/68

Značky: remineralizáciu, suspenzie, vstrekovací, odsolenej, caco3, systém, sladkej, riedkej, mikronizovaného

Text:

...teda predmetom predloženého vynálezu poskytnutie altematívneho alebo zlepšeného spôsobu remineralizácie0013 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie spôsobu remineralizácie vody nevyžadujúceho korozívne zlúčeniny, čím sa zabráni nebezpečenstvu inkrustácii,eliminuje sa potreba zariadenia odolného proti korózii a poskytne sa bezpečné prostredie pre osoby pracujúce V závode. Bolo by rovnako vhodné poskytnúť spôsob, ktorý je šetmý...

Systém vstrekovania suspenzie mikronizovaného CaCO3 na remineralizáciu odsolenej a čistej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18921

Dátum: 22.07.2011

Autori: Skovby Michael, Poffet Martine

MPK: C02F 1/44, C02F 1/68, C02F 1/00...

Značky: caco3, suspenzie, mikronizovaného, čistej, remineralizáciu, vstrekovania, systém, odsolenej

Text:

...ktorý opisuje spôsob zahŕňajúcí zavedenie roztoku oxidu uhličitého amateriálu obsahujúceho jemne disperzný uhličitan vápenatý do tepelne odsolenej vody.0012 Prihlasovateľovi je taktiež známa nepublikovaná európska patentová prihláška 10 172 771,7, ktorá opisuje spôsob remineralizácíe odsolenej a čistej vody pomocou vstrekovania suspenzie mikronizovaného uhličitanu vápenatého a plynného oxidu uhličitého do napájacej0013 Všetky z vyššie...

Vstrekovací systém riedkej suspenzie mikronizovaného CaCO3 na remineralizáciu odsolenej a sladkej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18327

Dátum: 13.08.2010

Autori: Skovby Michael, Poffet Martine, Blum René Vinzenz, Buri Matthias

MPK: C02F 1/68

Značky: vstrekovací, systém, suspenzie, riedkej, remineralizáciu, caco3, sladkej, odsolenej, mikronizovaného

Text:

...s dnešnými spôsobmi remineralizácie vodypomocou vápna, malé množstvo oxidu uhličitého.0012 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie spôsobu remineralizácie vody, pri ktorom sa množstvo minerálov môže upraviť na požadované hodnoty. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie spôsobu remíneralizácie pomocou vápenca umožňujúceho použitie menších remineralizačných jednotiek alebo poskytnutie spôsobu remineralizácie...

Spôsob prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom a jeho použitie pri kontrole organického materiálu vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13376

Dátum: 20.07.2010

Autori: Gantenbein Daniel, Rentsch Samuel, Buri Matthias, Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C02F 1/68

Značky: uhličitanu, použitie, báze, materiálů, vápenatého, prostředí, spôsob, povrchom, organického, ošetreným, přípravy, kontrole, vodnom

Text:

...koncapapierne, kde môžu častice tvoriť aglomeráty, ktoré sanakoniec uvoľnia a objavia ako viditeľné škvrny v papieri, ktorých farba sa pohybuje od žltej do čiernej.HWOH V dnešnej dobe je stále viac pH hodnota V papierenstve buď neutrálna, alebo mierne alkalická, takže odstránenie smoly už nie je automatickým dôsledkom použitia kamenca. Zvýšenie pH na pseudo-neutrálnu hodnotu je rastúcinl trendont u drevitých papierov a štúdia odstráňovania...

Roztok stopových prvkov pre bioplynové spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15048

Dátum: 19.12.2008

Autori: Kube Jürgen, Friedmann Hans

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04, C02F 1/68...

Značky: roztok, spôsoby, bioplynové, stopových, prvkov

Text:

...prvkov, môžu sa stopové prvky používať v kyslom roztoku. Vzhľadom na nízku hodnotu pH bude rovnováha disociácie H 2 S a S 2 ku HgS posunutá a tým sa zabráni vyzrážaniu. Zabráni sa tak i vyzrážaniu ťažko rozpustných soli hydroxidov. Po zavedení do bioplynového reaktora sa však takto rozpustené stopové prvky opäť vyzrážajú ako sulfidy, pretože napríklad v bioplynovom reaktore je hodnota pH 6-8. 0013 Ďalšia možnosť ako urobiť stopové...

Činidlo na zlepšenie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285472

Dátum: 10.01.2007

Autori: Ager-wick Glenn, Ager-wick Einar, Soegaard Birger

MPK: C02F 1/68, C02F 1/28, C02F 1/70...

Značky: činidlo, zlepšenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané činidlo obsahujúce koralové riasy, lastúrový piesok a askorbát, užitočný na zlepšenie kvality a chuti pitnej vody. Prostriedok obsahuje 5 až 90 % hmotn. koralových rias, 5 až 90 % hmotn. lastúrového piesku, 0,1 až 8 % hmotn. soli kyseliny askorbovej, vztiahnuté na hmotnosť úplného suchého činidla. Po pridaní 0,5 g prostriedku k 1 litru vody je hodnota pH tejto zmesi 7 až 8,5. Pokiaľ prostriedok navyše obsahuje vhodné želatinačné...

Spôsob a zariadenie na kontinuálnu úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1860

Dátum: 09.05.2003

Autor: Pilz Harald

MPK: B01F 5/04, B01F 1/00, B01F 5/06...

Značky: úpravu, spôsob, zariadenie, kontinuálnu

Text:

...alebo dokonca až v potrubiach.Na zabezpečenie dostatočnej reakčnej doby sa používa zvlášť vysoký reaktor s veľkým spodným kužeľovitým úsekom na zníženie turbulencie a s dostatočne veľkou prechodnou zónou. Uvedený veľmi vysoký reaktor sa z veľkej časti vnorí do zeme.Použitie viacerých reaktorov, medzi ktorými sa nerozpustene zrná látky nemôžupohybovať nekontrolovane. vyžaduje zasa dodatočne pumpy a veľké kužeľovite úseky na upokojenie...

Prípravky na úpravu vody a pôd a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281411

Dátum: 08.01.1997

Autor: Willuweit Thomas

MPK: C02F 1/68, B09C 1/00

Značky: úpravu, přípravky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky na úpravu vody a pôd, obsahujúce A. uhličitan vápenatý, B. chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý a prípadne horečnaté soli, C. kyslý uhličitan sodný a prípadne kyslý uhličitan draselný, kde sú zložky A a B prítomné v pomeroch molárnych množstiev 0,1 : 1 až 2 : 1 a zložky B a C v pomeroch molárnych množstiev 1 : 3 až 2 : 1.

Zariadenie na pridávanie médií do vody v systéme malých vodných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: U 878

Dátum: 11.07.1995

Autori: Tomčík Branislav, Osif Emil, Cink Miroslav

MPK: C02F 1/50, C02F 1/68

Značky: vodných, elektrární, médií, malých, pridávanie, zariadenie, systéme

Text:

...priestoru turbiny malej vodnej elektrárna. je umiestnená dávkovacia komora, opatrená aspoň jedným prívodom dávkovaného média.Výhodou technického riešenia je dobré rozmiešanie privedeného média. v pretekajúcej vode a tým podstatné zníženie počtu miešacích komôr. V niektorých prípadoch nie sú miešacé komory potrebné vôbec. znížením počtu miešacích komôr sa zníži ich zastavaná plocha a energetická náročnosť na pohon miešadiel. I( pridávaniu...

Spôsob dezinfekcie pitných a liečivých vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278223

Dátum: 09.11.1994

Autor: Novotný Lubomír

MPK: C02F 1/76, C02F 1/68

Značky: spôsob, pitných, liečivých, dezinfekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dezinfekcie pitných a liečivých vôd spočíva v tom, že sa na vody pôsobí roztokom dijódojodnanových aniónov II2, stabilizovaných jodidovými aniónmi v pomere II2 : I- = 1 : 1 až 3, pri celkovom množstve jódu 0,5 až 100 mg na 1 l vody pri teplote 10 až 30 °C.

Spôsob zníženia koncentrácie kobaltu, kadmia alebo cézia v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 278240

Dátum: 06.04.1994

Autori: Grejták František, Földesová Mária, Hložek Peter, Lukáč Peter

MPK: C02F 1/68, C02F 1/02

Značky: koncentrácie, kadmia, zníženia, vodách, cézia, spôsob, odpadových, kobaltu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zníženia koncentrácie kobaltu, kadmia alebo cézia v odpadových vodách pomocou aluminosilikátov. Podstata riešenia spočíva v tom, že prírodný aluminosilikát sa nechá kontaktovať s hydroxidom alkalického kovu pri teplote 10 až 100°C, tlaku 0,1 až 1 MPa, pričom hmotnostný pomer aluminosilikát: hydroxid alkalického kovu je 10 : 1 až 2.

Způsob chloramonizace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269071

Dátum: 11.04.1990

Autor: Melich Ivo

MPK: C02F 1/00, C02F 1/68

Značky: chloramonizace, způsob

Text:

...chloru se dosáhne dávkováním amonizačních chemikálií V celkové dávce 0,2 - 0,9 mg NE 4.l í chloru do surové 1 do upravené vody. Poměr N 34 2 C 12 je 11 až 14, přičemž v obou případech se napřed dávkují solí amonně, do surové vody minimálně v poloviçním množství celkové dávky.Doba rozkladu aktivního chloru ve vodě se prodlouží o IS až 20 oproti známému způsobu. Nutné dávky amonných solí oproti známému způsobu Jsou stejně nebo vyšší o...

Způsob čišění odpadních vod ze zušlechťovacích procesů v textilním průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266823

Dátum: 12.01.1990

Autori: Martinec Alexandr, Havlíček Werner, Džurný Jaroslav, Jägerová Marta, Kanda Karel, Havlíček Wolfgang

MPK: C02F 1/56, C02F 1/28, C02F 1/68...

Značky: procesu, odpadních, způsob, textilním, průmyslu, čišění, zušlechťovacích

Text:

...relativně drahé.Podstatou způsobu podle vynálezu je spolupůsobení anorganických koagulantů a polymernĺ kyseliny akrylové s přídavkem tetradipikolinanu draselného při čiření odpadních vod. Molekulová hmotnost kyseliny polyakrylové se pohybuje v rozmezí 3 až 7.106. Tímto odpadá nutnost použití finančně náročných kationaktivních flokulantů, přičemž tetradipikolinan draselný zajištuje, že relativně levná kyselina polyakrylová máúčinky...

Dávkovač fluóru pre pitnú vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245650

Dátum: 15.10.1987

Autor: Soudek Josef

MPK: C02F 1/68

Značky: dávkovač, pitnú, fluoru

Text:

...so svojim telesom s prírubami. Za pomoci šupatiek môže byt vyradený úplne zo systémuhydrodynamického tlaku jeden dôzovač a máme možnost vymenit celé teleso s prirubami, v ktorom je pokazený dôzovač fluöru.Funkoiu dávkovače preberá dávkovač nachádzajúci sa v druhom obluku rozdvojeného saoieho potrubia. Tu sa uplatňuje aj proces samoočistovaniaJPodľa rýchlostitoku vody vo vodovodnotn potrubí, to znamená aká je spotreba litrov za s,pôsobí...

Dávkovač fluóru pre pitnú vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245649

Dátum: 15.10.1987

Autor: Žid Jan

MPK: C02F 1/68

Značky: pitnú, dávkovač, fluoru

Text:

...do telesa s prirubalni L, ktoré je ľahko vmontovateľné ako súprava v prípade opotrebovania.yľTreba podčiarknút, že ak máme na mysli prevádzkové podmienky, tak majú byč použité dva dávkovače fluôru v sacom potrubí čerpadiel, ktoré by malo byt rozdvojené. Jeden dőzovač v jednom oblúku so svojím telesom s prírubami a druhý dôzovač v druhom obluku so svojím telesom s prirubanni.Za pomoci šupatiek môže byť vyradený úplne zo systému...

Dávkovač fluóru pre pitnú vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245648

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janeeek Pavel

MPK: C02F 1/68

Značky: dávkovač, fluoru, pitnú

Text:

...a pružinami. Na jeho povrchu sú upevnené krídla odporu.Aby nedošlo k úplnému zosunu dynamického magnetu z trubky v dôsledku hydrodynamického tlaku na povrchu krídiel, je na konci trubky poistný krúžok. Na trubka za štrbinami pred ohnutim je uložený statický magnet s dorazovým antimagnetickým krúžkom, ktorý nedovolí priamy kontakt medzi oboma magnetami.Podstata vynálezu univerzálneho dávkovača fluőru pre pitnú vodu spočíva v tom, že...

Použití hydrogenubličitanu sodného při výrobě pitné a užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240572

Dátum: 15.08.1987

Autori: Tilnov Konstantin Alexaddovie, Kraveenko Nikolaj Dmitrijevie, Kosaeeva Zoja Michajlovna

MPK: C02F 1/68

Značky: užitkové, hydrogenubličitanu, použití, sodného, výrobe, pitné

Text:

...hydrogen-uhličitanu sodného zajištěno při libovolném chemické složení upravované vody, za předpokladu dodržení minlmálni rovnovážné koncentrace oxidu uhličitého cca 1 mg volného 002/1). Postup je realizovatelným na libovolné úpravně vody, kde je k dispozici dávkovaci čerpadlo, K 1 H 2 COsrozpouštěcí nádrž a, skladovací prostor na pevnou chemikálií. V převážně většině případů lze využít náhradních zařízení pro dávkování roztoků...

Prostriedok s biocidným a dispergačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249854

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinklerová Oľga, Malý Klement, Warazdin Walter

MPK: C02F 1/68

Značky: účinkom, prostriedok, dispergačným, biocidným

Text:

...neslúžili ako zdroje živín pre iné mikroorganizmy.V uvaldzanom vynáleze sa to dosahuje-synergiokým efektom malého množstva nákladného avšak vysokoúčinného biocidu a inými menej .náklaidnými typmi, do-pltnené s idispergačným čini-dlom, ktorý podporuje efektívnu koncentráciu biocidu V celom systéme zvyšujúc preražanie vrstiev rias a bakterialneho slizu.Predkládaný prostriedok s bíocildným a dispergačzným účílnkom podľa vynálezu pôsobí...

Tělísko pro dlouhodobé dávkování dezinfekčního a oxidačního, nebo koagulačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248601

Dátum: 12.02.1987

Autori: Maštalíř Lubomír, Žáček Ladislav

MPK: C02F 1/68, C02F 5/08

Značky: oxidačního, prostředků, dlouhodobé, dávkování, dezinfekčního, tělísko, koagulačního

Text:

...do vody a to tím, že kontaktní hmota má Kompaktní tvar a etyk této hmoty s okolní vodou je umožněn pouze v místě otvoru do pouzdra, nebo v místě průlinčitć části pouzdra.Vhodným uepořádaním je možno zajistit rovnoměrnost dávkování rozptýlená látky. Regula ce dávky a vyrovnané ddvkovdní po dobu až několika měsíců jsou závislé především nab) celkové ploěe smičené porézní vrstvy.Dlouhodabě dávkování je dano zejména koncentrací rozptýlené...

Způsob úpravy přídavné nebo oběhové chladicí vody s obsahem hydrogenuhličitanových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230932

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koller Jan, Kollerová Ľubica, Grünwald Alexander, Bartoníček Robert

MPK: C02F 1/68

Značky: obsahem, hydrogenuhličitanových, úpravy, přídavné, chladicí, oběhové, způsob, iontů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spočívá v tom, že se obsah hydrogenuhličitanových HCO3- iontů udržuje dávkováním amoniaku a jeho sloučenin a/nebo sloučenin s organicky vázaným dusíkem v rozmezí 0 až 4 mmol.l-1 s výhodou 0,5 až 2 mmol.l-1 a pH se udržuje v rozmezí 5 až 10 s výhodou 6,5 až 9. Na 1 kg hydrogenuhličitanových iontů se dávkuje 150 až 700 g s výhodou 180 až 250 g amonných iontů nebo 120 až 550 g s výhodou 140 až 200 g organicky vázaného dusíku. Obsah...