C02F 1/48

Iónová polarizačná jednotka a spôsob fyzikálnej úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7463

Dátum: 01.07.2016

Autor: Pancuráková Zuzana

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48, C02F 1/42...

Značky: iónová, úpravy, jednotka, polarizačná, spôsob, fyzikálnej

Text:

...Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou napomáhajú fyzikálne mikroturbulencie pretekajúcej Vody na rozhraní sústav prepólovaním susedných polarizačných elektród V ich aXiálnej úrovni.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný druhý spôsob fyzikálnej úpravy Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou...

Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7053

Dátum: 03.03.2015

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48, C02F 5/00...

Značky: úpravu, fyzikálnu, polarizačná, iónová, jednotka

Text:

...napr. mosadzného plechu. Rošty - elektródy sú usporiadané za sebou tak, že je medzi nimi je dištančný pñetokový prvok z dielektrického materiálu.ónová polarizačná jednotka so zvýšenou účinnosťou pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky g z dielektrického materiálu, vnútri ktorej sú striedavo umiestnene polarizačné elektródy tvaru špirál ě a 3, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého...

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288170

Dátum: 19.02.2014

Autori: Pancurák František, Kurik Michail Vasiljevič, Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/00, C02F 1/48, C02F 1/46...

Značky: úpravu, zariadenie, najmä, kvapalín, pitnej, galvanickú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody, pozostáva z prietokového telesa (1) so vstupným a výstupným otvorom (5, 6). Prietokové teleso (1) je zhotovené z elektricky nevodivého materiálu, pričom sú v ňom umiestnené elektródy (2, 3), každá z nich je z elektricky iného vodivého materiálu a aspoň jedny elektródy (3) majú tvar po obvode segmentovito nastrihnutých kotúčov, kde ich jednotlivé segmenty sú vyhnuté pod uhlom alfa na...

Mobilný ionizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4766

Dátum: 07.06.2007

Autori: Moslaľ Michal, Svoboda Miroslav

MPK: C02F 1/48

Značky: mobilný, ionizátor

Text:

...je skutočnosť, že ide o mobilné zariadenie, ktoré sa dá veľmi rýchlo namontovať na rôzny priemer a prietok dostupných hadic.Podstatou zariadenia je skutočnosť, že permanentné magnety vysielajú magnetické siločiary, ktoré pretínajú medenú skrutkovicu, ktorá je umiestnená vnútri plastovej trubice. Medenú sknitkovicu otáča tlak prúdiacej vody. Otáčajúca sa medená skrutkovíca pretína magnetické siločiary a tým vyrába elektrickú energiu....

Zariadenie na fyzikálnu úpravu vody tvaru “U” s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4669

Dátum: 04.01.2007

Autori: Kaščák Stanislav, Kuľka Anton

MPK: C02F 1/48

Značky: permanentnými, tvaru, zariadenie, úpravu, magnetmi, fyzikálnu

Text:

...so súhlasnými pólmi (napr. prvá dvojica S - S, druhá dvojica J - J, tretia dvojica opäť S - S,atdĺ). Toto sa dá dosiahnut pomocou permanentných magnetov magnetovaných axiálne. Najdôležitejšie je zabezpečit mechanicky pevné a trvanlivé fíxovanie týchto pennanentných magnetov a to tak, aby boli umiestnené čo najbližšie k stene potrubia s upravovanou vodou. Zároveň z vonkajšej strany zariadenia by magnetické pole už nemalo pôsobiť na...

Zariadenia na úpravu kvapalín pomocou magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4616

Dátum: 03.11.2006

Autori: Dronzek Ján, Vozár Lubomír

MPK: C02F 5/00, C02F 1/48

Značky: zariadenia, pomocou, poľa, magnetického, úpravu, kvapalín

Text:

...náročnosti technických zariadeni prichádzajúcich do styku s vodou a tým aj predlžovaniu ich životnosti.Ďalšou výhodou je, že po montáži zariadenia podľa nároku 2 na prívodné palivové potrubie u automobilov alebo strojov a zariadení poháňaných spaľovacim motorom sa dosiahne priememá úspora paliva približne 5 až 15 , v závislosti od druhu použitého paliva, a to bez priameho zásahu do spaľovacieho motora.Nespomou výhodou je aj skutočnosť, že...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4138

Dátum: 02.06.2005

Autor: Tekeli Jiří

MPK: C02F 1/48

Značky: úpravu, zariadenie

Text:

...ktoré nebránia šíreniu magnetického poľa do priestoru.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené zariadením na úpravu vody podľa tohto technického riešenia, určeného na redukciu tvorby vodného kameňa a iných usadenín a na postupné rozpúšťanie pôvodných tvrdých i mäkkých nánosov. Zariadenie na úpravu vody podľa tohto technického riešenia pozostáva z plastovej trubice situovanej medzi dvomi dvojicami magnetov umiestnených pozdĺž...

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenák Ján, Červenáková Dana

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48

Značky: přísad, přípravy, elektrolytov, báze, přípravu, spôsob, kyslých, chemických, zariadenie, zásaditých

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6186

Dátum: 25.05.2004

Autor: Flettner Marc

MPK: C02F 1/48

Značky: úpravu, zariadenie

Text:

...prúdením vody môže realizovať pri reakčnej anóde čistiaci účinok, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a aby sa tak pôsobenie reakčnejanódy udržalo počas dlhej doby. Podľa vynálezu vyvolané vírenieprúdiacej vody ďalej spôsobuje zvýšené uvoľňovanie kovových iónov reakčnej anódy, takže tým, ešte ďalej stúpa pozitívny účinok takéhoto zariadenia na úpravu vody. Vírive telesá spôsobujú spoľahlivým spôsobom, že eventuálne laminárne prúdenie...

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed, Elder George Richard, Bradbury David

MPK: B01J 47/06, B03C 1/01, C02F 1/48...

Značky: částice, kompozitná, živica, spôsob, přípravy, magnetické, použitie, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

Zariadenie na úpravu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3554

Dátum: 01.07.2003

Autori: Baraniak Eduard, Baraniak Jozef

MPK: C02F 1/48

Značky: kvapalín, zariadenie, úpravu

Text:

...opatrenými potrebným závitom k inštalácii na prívodné potrubie.Systém prietoku kvapaliny je založený na osadení dvoch priehradok, na vstupe a výstupe, ktoré sú asymetricky umiestnené na pozdlžnu os valca, aby usmerňovali tok kvapaliny do sústavy permanentných magnetov, tak aby kvapalina nadobudla čo najlepšie fyzikálne vlastnosti, ktoré zamedzujú vzniku tvorby vodného kameňa v rozvodoch a následne spotrebičoeh bežne používaných v...

Elektrolytická čistiareň vôd s rotujúcimi elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282797

Dátum: 18.11.2002

Autori: Šebo Dušan, Smolnický Peter

MPK: C02F 1/461, C02F 1/48

Značky: elektródami, čistiareň, rotujúcimi, elektrolytická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická čistiareň vôd pozostáva z elektrolytickej nádoby (1) s prívodom (2) čistenej a odvodom (3) vyčistenej vody, ktorá má v hornej časti zberač (4) peny a na dne kalový otvor (5), je osadená najmenej šiestimi elektródami (12) a (13) uloženými radiálne k otáčavej osi (7) s pohybom v oboch smeroch. Elektródy (12) a (13) sú pripojené na zdroj (8) elektrického prúdu a riadiaci systém (9). Elektródy (12) a (13) sú odizolovane umiestnené v...

Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2746

Dátum: 18.01.2001

Autori: Vozár Lubomír, Bardošová Mária

MPK: C02F 1/48

Značky: poľa, modul, pomocou, ekologickú, úpravu, magnetického

Text:

...na trubici z ekologického plastu, pričom magnety sú orientované póhni proti sebe, takže vytvárajú gradient magnetického poľa kolmý na smer prúdiacej kvapaliny. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa je zakončený na obidvoch stranách prírubami s normovanými závitovými koncovkami, ktoré slúžia na montáž modulu do vodovodnej siete. Modul na ekologickú úpravu vody pomocou magnetického poľa sa montuje spravidla do vstupnej...

Systém dvoch alebo viac cievok na fyzikálnu úpravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2600

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kuľka Anton, Kaščák Stanislav

MPK: C02F 1/48, B03C 1/023

Značky: fyzikálnu, media, dvoch, úpravu, cievok, systém

Text:

...fyzikálnej úpravy, je vhodné, aby Lorentzova sila pôsobila na čo najväčšej dĺžke a v rôznych intenzitách. To sa dá dosiahnuť viaccievkovými systémami so súhlasnou orientáciou magnetického poľa. Pri takomto usporiadaní cievok sa magnetické siločiary v priestore medzi. cievkarni neodpudzujú, dá sa povedať, že Lorentzova sila pôsobí na pohybujúce sa častice média s elektrickým nábojom na celej dĺžke medzi cievkami s určitou premenlivou...

Zapojenie frekvenčného výkonového zdroja na úpravu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1921

Dátum: 09.09.1998

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/48

Značky: kvapalín, výkonového, frekvenčného, zapojenie, úpravu, zdroja

Text:

...Obr. 5 znázorňuje optimálne konkrétneuskutočnenie zapojenia riešenia frekvenčného výkonového zdroja k úprave kvapalín, najmä vody.Zapojenie frekvenčného výkonového zdroja k úprave kvapalín s frekvenciou 150 až 450 MHz pozostáva z napájacieho bloku 6, ktorý je spojený s blokom výkonového zdroja §, ktorý je spojený so žiaiičomll umíestnenom vo vodnom priestore Q. Blok výkonového zdroja § pozostáva v obecnom uskutočnení z bloku generátora 2,...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1552

Dátum: 09.07.1997

Autori: Červenák Ján, Šmatko Vasilij, Hanic František

MPK: C02F 1/48

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...vo vysokom elektrickom poli, pri nízkych hodnotách napätia zo solárnych batérií. gZariadenie na úpravu vody s využitím slnečnej energie sa stáva nezávislým na vonkajších zdrojoch elektrickej energie a má využitie aj tažko prístupných oblastiach zemegule so zvýšenou intenzitou slnečného žiarenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie nového zariadenia na úpravu vody jeschematický znázornené na obrázkoch. Obrázok l...

Zariadenie pre mechanicko-dielektrické spracovanie priemyselných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 742

Dátum: 08.02.1995

Autori: Blaško Igor, Hykel Arnošt, Nikl Květoslav, Droppa Peter

MPK: C02F 1/48

Značky: mechanicko-dielektrické, zariadenie, priemyselných, kalov, spracovanie

Text:

...Ako zdroje elektromagnetickej energie veľmi vysokých kmitočtov sú v zariadení použitevýkonové vysokofrekvenčné generátory - magnetróny so stalou vlnou.. Účelom zariadenia podľa úžitkového vzoru je rýchle a ekonomicky výhodnévysušenie spracovávaného kalu na vysoké percento sušiny.Prehľad obrázkov na jkrcseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom jePrincíp činnosti zariadenia pre mechanicko-dielektrické...

Elektrostatická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 185

Dátum: 11.08.1993

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/48

Značky: elektrostatická, jednotka

Text:

...u výstugnej zvédzucej Komory §, ktorej veľkosť určuje výstupné uistančná vložma âł. Vstupná rozvàazacia komora 1 je tvorená vekom Zł výhodne so vstupný otvorom ł, prićo vstupný otvor ł môže byť v alternativnom suutočnení ajna distančnej vložke lg u vstupnou trubkovnicou-15, medzi ktorými je voâotesne uložená ćistenčná vložka lg, pričom vstupná trubkovnica lg je oatrená grieoežnyui otvormi lg s utes ňovacimi elenentemi 722, V ktorých je...

Prístroj pre elektromagnetickú úpravu vody s elektricky uzatvoreným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263376

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jurčák Stanislav, Mirek Teodor

MPK: C02F 1/48

Značky: elektromagnetickú, úpravu, obvodom, uzatvoreným, elektricky, prístroj

Text:

...oproti sebe je súhlasná alebo nesúhlasná alebo tieto pöly sú vystríedané za sebou v smere prúdenia vody.Dosahované účinky sú rôznorodé, čo vyplýva z toho, že mechanizmus magnetizâcie vody doposiaľ nie je fyzikálne objasnený.Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prietokovom kanáli vytvorenom medzi pőlmi magnetov na dvoch protilahlých stenách sú umiestnené elektrôdy, ktoré sú vodivou spojkou spojené nakrátko.Predmetom vynálezu sa dosiahnú...

Aktivátor vodních roztoků a homogenních vodních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241898

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fenik Milan, Chmelík Milan

MPK: C02F 1/48

Značky: roztoku, aktivátor, homogenních, vodních, směsi

Text:

...elektromechanickým měničem je připrevenapro následnou aktivaci magnetickým polem, kterou se stane energeticky aktivní a působí zejména na rozpuštění solí, tedy změnu jejich kryetalizace, a takto aktivovanou vodu nebo vodní agěš lze využít jak v humánní, tak v průmyslové praxi. Zařízení je navícVynález a jeho účinky jsou dále popeány V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schema aktivátoru vodních...

Přístroj pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nazarjan Miron, Aksenko Alexandr, Šamša Ljudmila, Koljada Vladimir

MPK: C02F 1/48

Značky: prístroj, znečištěných, kapalin, elektrochemické, čištění

Text:

...6 onbmMe noöanxu HC 1 HnH NaC 1), nocne Hero Ha ČHCTEMY snexrponon 7 nonaerca HanpameHHe, a qepes HEKOTODOG speua (25-30 c) BKnmqamTnoaqy aarpxáąeunoü mHKocrH B annapar uepea narpyöox 6.0 HoapeMeHHoc arnunoxnm-. qaercn K Hcroquuxy HHTaHHH CHCTeMa anexrponon 9, no rpyöonponony 14 exekTODOM 15 noaercx xunxocrb.Hon eůcTBHeM 3 meKTHpyeMoň B oTBepçTHe 10 pasnennrenbnoü neperopoxn xHnKocTH npoHcxoHT noseu Bnepx no cTepxHm 12 Knanaua 11 H npamenne...

Diskontinuální zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249654

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/48

Značky: odpadních, nerozpustných, zařízení, látek, kalů, oddělování, diskontinuální

Text:

...při ochraně životního prostředí, kde použití kontinuálního elektroflotačního zařízení bylo neekonomické nebo není pro tak malé množství vyráběno.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisepříkladu jeho provedení podle připojeného výkreau, kdeobr. 1 představuje schematicky zařízení podle vynálezu s výsuvnými elektrodami, obr. 2 představuje schematícky zařízení podle vynálezu s ručním meohanickýcm shrabováním a výsuvnými elektrodami a...

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237218

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šamša Ljudmila Fedorovna, Jefimov Vjačeslav Tichonovič, Nazarjan Miron Migranovič, Moskajev Anatolij Xenofontovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Kosťuk Vladimír Ivanovič

MPK: C02F 1/48

Značky: elektrochemické, znečištěných, zařízení, kapalin, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěných kapalin se týká elektrochemického zpracování průmyslových odpadních vod. Cílem je snížení spotřeby kovů a zabránění znečištění elektrod při odstavení zařízení. Zařízení obsahuje koaxiálně umístěný usazovák, vnitřní cirkulační trubku a blok rozpustných elektrod ve spodní části cirkulační trubky. Novým v zařízení je umístění kónické přepážky opatřené otvorem nad blokem elektrod, zpětný ventil...

Zařízení k magnetické úpravě směsi roztoků krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231672

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kraft František

MPK: C02F 1/48

Značky: látek, směsi, úpravě, roztoku, zařízení, krystalických, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k magnetické úpravě směsi roztoků krystalických látek podle AO č. 184 578, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní magnetický prostor je vytvořen permanentními toroidními magnety s magnetickými póly na čelech a jednotlivé toroidy jsou uloženy tak, že jsou k sobě navzájem otočeny souhlasnými póly.