C02F 1/26

Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288182

Dátum: 19.03.2014

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/26, B01D 11/04

Značky: použitie, zmesí, viacúčelový, vodné, extraktant

Zhrnutie / Anotácia:

Viacúčelový extraktant je definovaný obsahom nenasýtených mastných kyselín, triglyceridu, metylesterov, etylesterov a vápenatého alebo horečnatého mydla nenasýtených mastných kyselín. Podľa obsahu mydiel sa extraktant použije na extrakciu katiónov, oxokatiónov, oxoaniónov a organických látok z vôd. Extraktant sa tiež použije ako deemulgačné činidlo a/alebo ako kolektor tuhých častíc z vôd, napríklad jemných zrazenín a mikroorganizmov....

Spôsob extrakcie kovov, amónia a amínov z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284959

Dátum: 03.03.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/26

Značky: spôsob, extrakcie, amínov, amónia, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná zmes obsahujúca amíny, hydroxokomplexy, amínkomplexy, heteroatómové organické zlúčeniny, málorozpustné soli kovov, napríklad oxidy, hydroxidy, sulfidy, oxoaniónové a komplexné soli a pod., sa kontaktuje s olejovou fázou obsahujúcou mastné kyseliny C6 až C30, hlavne nenasýtené mastné kyseliny a/alebo estery mastných kyselín, prednostne rastlinné oleje. Po extrakcii sa fázy oddelia a olejová fáza sa regeneruje oddeľovaním extrahovaných...

Spôsob odstraňovania lipofilných látok z vodných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282737

Dátum: 04.11.2002

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/40, C02F 1/26

Značky: látok, zmesí, vodných, spôsob, lipofilných, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Lipofilné látky, hlavne uhľovodíky a ich deriváty, sú extrahované výhodne pri pH nižšom ako 7 do nenasýtených mastných kyselín, výhodne recyklovaných odpadových rastlinných olejov. Použité extrakčné činidlo sa recykluje prečistením adsorbentmi a destiláciou s odstránením extrahovaných lipofilných látok. Hodnota pH výstupnej vody sa upraví na požadovanú hodnotu.

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10C 1/06, C02F 1/40, C02F 1/26...

Značky: dehtu, fenolové, způsob, olejů, oddělení

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Spôsob čistenia odpadných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269582

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent, Pulech Jozef

MPK: C02F 1/26

Značky: spôsob, čistenia, odpadných

Text:

...činidla.Výhodou spôsobu čistenia odpadných vôd podla tohto vynálezu je vysoký rozdeíavací koeficient, resp. vysoká rafinačná účinnost extrakčných činidiel, možnost v jednom technologickom stupni z odpadných vôd extrahovaí nielen chlorovaně, ale tiez aronatické uhĺovodiky a dokonca sučasne prímesi dalších organických látok, ako prapylénchlőrhy drín, dichlőrdiizopropyláter. propylénoxid apy Vyšší účinok je v minimálnej spotrebe energií...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C02F 1/04, C02F 1/26

Značky: přípravy, katalyzátora, procese, použitých, izolácie, organických, živice, látok, ropnej, spôsob

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Spôsob získavania 0,0-dimetyl-0-(3-metyl)-4-nitrofenyl-tiofosfátu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256712

Dátum: 15.04.1988

Autori: Balag Miroslav, Žitňanský Jozef, Poór Robert, Černý Peter

MPK: C02F 1/26

Značky: spôsob, vodných, získavania, 0,0-dimetyl-0-(3-metyl)-4-nitrofenyl-tiofosfátu, roztokov

Text:

...ktorý sa predtým ziskal niekoľkostwpñovou syntězou.Po premytí sa fenitrotion delí od odpadných vôd bežnými separačnými metódami.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získavania D,0-dimetyl-O-B-metyl-é-nitro-fenyi-thivofosfátu z vodných roztokov, ktoré vznikajú z premývania technického fenitrotionu vodou alebo alkalickým roztokom hydroxidu či uhličitanu.Zistili sme, že podľa predmetu vynálezu, Príklad 2 množstvo odpadných vôd l 2 000...

Zařízení pro stanovení celkového organického uhlíku ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253833

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/00, C02F 1/26

Značky: celkového, vodě, uhlíku, organického, zařízení, stanovení

Text:

...větví. větev kapalné fáze sestava ze dvou peristaltíckých čerpadel 1, 3,spojených přes extraktor 3 se sifonem §. Extrakční okruh sestává z extraktoru 1, jehož horní část je spojena s membránovým čerpadlem 1, tlakovou pojistkou § a přes nbsorbér 5 se spodní částí extraktoru 3. Absorpční okruh sestává z absorbéru g, jehož horní část je přes třetí peristaltické čerpadlo 1 propojena se zásobníkem vodného roztoku hydroxídu soduáñbałg ve spodní...

Analyzátor úrovně znečištění vody organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253832

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: C02F 1/26, C02F 1/00

Značky: analyzátor, znečištění, organickými, látkami, úrovně

Text:

...zařízení je, že při zachování požadované přesností a cítlivosti stanovení umožňuje autometízovaný provoz a jednoduchou obsluhu z jednoho řídicího místa, přičemž umožňuje přímá stanovení celkového organického uhlíku ve vodě.zařízení a jeho funkci blíže objasní přiložený výkres funkčního schéma.Zsřízení se skládá z větve kapalně fáze, extrakčního a absorpčního okruhu. větev kepalné fáze sestávd ze dvou peristaltických čerpadel ł, 3...

Způsob izolace aromatických sulfokyselin z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 253045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroupa Jan, Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Černý Otakar, Horáček Jan, Bízek Vladislav

MPK: C02F 1/26

Značky: izolace, sulfokyselin, způsob, aromatických, odpadních

Text:

...i vícesytných a jejích směsí i z vod, obsehujících enorganické kyseliny a jejich soli. Navíc v některých případech lze způsob použít i k oddělení některé ze sulfokyselin od ostatních aromatických sulfokyselin obsažených v odpední vodě 2 od minerálních kyselín e jejich solí.Jestliže je cílem použití nevrženého způsobu izolace jen jedné nebo několike sulfokyselin z odpední vody obsahující více erometíckých sulfokyselln a poořípedě nnorgenické...

Způsob odstranění kovové znečištěniny z kapalného odpadního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241058

Dátum: 15.08.1987

Autori: Geissler Horst, Slobodjanjuk Anatolij Ivanovie, Morozov Jurij Jevgeojevie, Tomsche Hartmut

MPK: C02F 1/26, C02F 1/64, C07C 17/38...

Značky: kovové, znečištěniny, odpadního, proudu, odstranění, způsob, kapalného

Text:

...železitého, se vyznačuje tím, že se odpadní proud uvede clo styku s 1 až 3 objemy zředěnêho» roztoku minerální kyseliny obsahujícího» 0,1 až 10 0/0 hmot. kyseliny, vztaženo na objem organíckého materiálu v odpadním proudu, 241058a výsledná vodná a organické fáze se odděli.ako minerální kyselina se použije kyselina chlorovodíková a vodný roztok kyseliny chlorovodíkové obsahuje 2 až 10 0/0 hmot. chlorovodíku. Objemový poměr kyseliny ke...

Způsob odstraňování ropných látek z povrchových a odpadních vod pomocí bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252081

Dátum: 13.08.1987

Autori: Duchek Petr, Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan

MPK: C02F 1/40, C02F 1/26

Značky: odpadních, bentonitu, látek, odstraňování, způsob, pomocí, ropných, povrchových

Text:

...na hranici pod 20 mg ropných látek na 1 1 vody u silně zaolejovaných vod obsahujícíoh více než500 mg ropných látek na 1 1 odpadní vody za účasti tenzidů,a pod2 mg ropných látek na~ 1 1 odpadní.vody u slabě zaolejovanýoh vodobsahujících do 50 mg ropné látky na 1 1 odpadní vody. Aktivovanýýhliñitý bentonit vykazuje značně vyšší číříoí a.flokulační účinek oproti oddělená postupné aplikaci hydrolyzujících eolí a bentonitu. ľřklad z p V 1) 1 1...

Způsob odstraňování organických polymerů dispergovaných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251850

Dátum: 13.08.1987

Autori: Duchek Petr, Engelthaler Zdeněk, Ottová Miloslava, Kačín Jan

MPK: C02F 1/26

Značky: dispergovaných, organických, vodě, odstraňování, způsob, polymerů

Text:

...hodnotě 23 000 mg 02/1.1 l odpadní vody podle příkladl I byl emíchán e 50 ml vodná suepenme přírodního bentonitu ve věpenato-hořečnstím cyklu obsshujícím 200 g beatonitu v I Mtru a samíchání zahřát na teplotu 40 °C. Po aplikaci hentonítu nedočlo k vyčeření odpadní vody a byla u ní zjištěna chemická spotřeba kyslíka 6 750 mg 02/1.1 1 odpadní vody podle příklądu I byl níchćn a 50 m 1 vodné susponze hentonitu mechanicko-chemicky aktivovanćho...

Způsob a zařízení k extrakci a koncentraci těkavých látek z vody, biologických nebo anorganických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236713

Dátum: 15.11.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/26

Značky: způsob, biologických, materiálů, extrakci, zařízení, vody, látek, anorganických, koncentrací, těkavých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká chromatografické analýzy vzorků vody. Podstatou způsobu je, že analyzovaný vzorek vody se extrahuje směsí inertního plynu a vodíku nebo čistého vodíku, načež se vodík odděluje difuzní kapilárou nebo membránou ze slitiny palladia a stříbra za stanovené teploty, přičemž tato směs se shromažďuje v ředící komoře za konstantních podmínek tlaku objemu a teploty a po homogenizaci se dávkuje do plynového chromatografu. Vynález popisuje...

Způsob extrakce těkavých látek z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231347

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/26, G01N 33/18

Značky: látek, způsob, těkavých, extrakce

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že se vzorek extrahuje směsí inertního plynu a oxidu uhličitého, oxid uhličitý se absorbuje a zkoncentrované vyextrahované látky spolu s inertním plynem se shromažďují a homogenizují za konstantních stavových podmínek. Způsob je především určen k analýze vody, zejména ložisek podzemní vody, a odpadních povrchových vod.