C02F 1/04

Spôsob sledovania a kontrolovania chemických dejov v ZLD procese v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18574

Dátum: 06.04.2012

Autori: Cenci Vincenzo, Mosti Claudio

MPK: C02F 1/00, C02F 1/04, C02F 1/52...

Značky: kontrolovania, spôsob, sledovania, procese, elektrárnách, dejov, chemických

Text:

...vody zo záchodov, zrážkové vody na pozemkoch továrni. Súčasné továrne vybavené týmto systémom kontinuálnepracujú v režime s nulovou emisiou odpadových vôd.0010 Praktická aplikácia systémov ZLD v továrňach obsahujúcich systémy pre odsírenie spalín je výzvou, ktorá nemá obdobu, pretože riadenie chemických dejov vo vodách je veľmi ťažké vzhľadom na výnimočnú variabilitukvality palív, ktoré sú v súčasnosti ponúkané na medzinárodnom trhu.0011 Nie...

Destilačné zariadenie na úpravu úžitkovej alebo slanej vody na pitnú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5706

Dátum: 05.04.2011

Autor: Oravec Ľubomír

MPK: C02F 1/00, C02F 1/04

Značky: užitkovej, slanej, pitnú, úpravu, zariadenie, destilačné

Text:

...závisí od potreby výkonnosti uvedeného zariadenia. Destilačné zariadenie pracuje tak, že do hornej časti košov v odparovacej komore je privádzaná voda na vrstvu expandovaného ílu, postupne steká na minerálnu vlnu, ktorá nasiakne vodou a zabezpečí jej rovnomerné zásobovanie vrstvy expandovaného ílu pod ňou. Vrstva expandevaného ílu nasiakne vodou a pôsobením slnečného tepla dochádza ku odparovaniu vody. Vplyvom zväčšenia odparovacej plochy a...

Systém odparovania kvapalín zo záchytných nádrží pomocou odpadového tepla z kogeneračnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5247

Dátum: 07.09.2009

Autor: Výboh Dušan

MPK: B01D 1/00, C02F 1/16, C02F 1/04...

Značky: odpadového, kogeneračnej, záchytných, systém, pomocou, kvapalín, jednotky, nádrží, tepla, odparovania

Text:

...skládkového plynu. Ďalej je potrebné vytvoriť primárny a sekrmdámy okruh, z ktorých primárny bude zabezpečovať teplo pre Sekundárny okruh. Primárny okruh je vytvorený odbočkou z chladiaceho okruhu kogeneračnej jednotky. Ďalšou súčasťou okruhu je sústava spojovacích potrubí so zabudovaným obehovým čerpadlom a výmenníkom tepla. Sekrmdárny okruh pozostáva z kolektora tvoreného kapilárnymi rohožami, ktoré sú zavesené na plavákoch tesne pod...

Metóda čistenia kvapaliny pomocou membránovej destilácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12358

Dátum: 31.10.2007

Autori: Van Sonsbeek Eric, Hanemaaijer Jan Hendrik, Koele Engelbert Peter Jurrie Jan, De Jong Hans, Jansen Albert Edward, Van Medevoort Jolanda, Assink Jan Willem

MPK: B01D 63/00, B01D 63/08, B01D 61/36...

Značky: čistenia, kvapaliny, pomocou, membránovej, destilácie, metoda

Text:

...s priamymkontaktom pomocou odplynenia privedenej kvapaliny a odpumpovania3 prúdu destilátu pri podatmosferickom tlaku, čospôsobilo zdvojnásobenie prietokovej rýchlosti destilátu. Bolo zistené, že pre odsoľovanie morskej vody je vytvorená prietoková rýchlosť destilátu približne 5 litrov na m 2 za hodinu pre AT 20 °C(rozdiel u tlaku pary 5 kPa) a špecifická spotreba energie viacako 1.000 kJ na kg vody.0009 Od r. 1984 nastal už iba málo zreteľný...

Spôsob odstraňovania nečistôt z prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284946

Dátum: 10.02.2006

Autori: Kresnyak Steve, Razzaghi Minoo, Spiering Robert

MPK: B01D 1/26, B01D 3/14, C02F 1/04...

Značky: výmenníka, použitím, tepelného, obsahujúceho, spôsob, separátora, nečistot, nečistoty, prúdu, odstraňovania, vyhrievaného

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu kvapaliny obsahujúceho nečistoty zahŕňa kroky privedenia privádzaného prúdu a zahrievania v prvom zahrievacom kroku na aspoň čiastočné odstránenie nečistôt a spätné získanie energie z tvoreného koncentrátu a destilátu. Spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka spočíva v tom, že v tomto...

Spôsob prevádzky alkalického zinkoniklového kúpeľa, s nízkym obsahom odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9343

Dátum: 23.11.2004

Autori: Morgenstern Karl, Hillebrand Ernst-walter, Klos Klaus-peter

MPK: C02F 1/04, C25D 3/56, C25D 21/18...

Značky: odpadovej, prevádzky, alkalického, obsahom, spôsob, zinkoniklového, nízkým, kúpela

Text:

...a tým zloženie kúpeľa a kvalitu vrstiev negatívne ovplyvňujú. Ďalej sa znižuje rozpustnost komplexotvornej látky a podporuje sa tým jej nevýhodné vylučovanie v katódovom filme. Na tieto látky je tak potrebnépozerat ako na odpadové produkty ktoré rušia prevádzku kúpeľa a vedúk tomu, že sa elektrolyt musí trvalo obnovovať, čo je nevýhodné s ohľadom na cenu. Pre odstraňovanie odpadových produktov neexistuje žiadne uspokojivé riešenie.0007...

Spôsob výroby nápojov, najmä na domácu výrobu, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280932

Dátum: 07.06.1995

Autor: Pirone Bruno

MPK: C02F 1/04

Značky: vykonávanie, najmä, nápojov, výroby, spôsob, domácu, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe nápojov (2) z dodávanej vodnej látky (3) ľubovoľného zloženia sa najprv dodávaná vodná látka (3) demineralizuje destiláciou a destilát (23) produkovaný v demineralizačnej fáze sa sterilizuje a opäť sa obohacuje minerálnymi látkami na vytvorenie roztoku destilátu (23) a minerálnych prísad (35) vopred určeného zloženia. Zariadenie pozostáva z nádrže (4), ohrievača (8), chladiča (15), zbernej nádrže (28), miešača (26) a ďalších...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beranová Marie, Staňková Oldřiška, Roušalová Blanka, Kutý Václav

MPK: C02F 1/04

Značky: vzorků, amoniaku, separace, způsob, pevného, odpadů, formaldehydu, kalů, průmyslové, fenolů

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Způsob zpracování kyselých odpadních vod z výroby silikonových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263818

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zadák Zdeněk, Doležalová Ludmila, Scholle Stanislav, Hromádka Miloslav

MPK: C02F 1/04

Značky: výroby, odpadních, přípravků, způsob, silikonových, kyselých, zpracování

Text:

...kondenzační kolony oddělí voda jako velmi slabá cca 1 0/0 hmot.) kyselina chlorovodíková .a v deflegmátoru se zachytí alkohol pro skrápění této i vstupní destilační kolony. Alkylchlorid, který prošel detlegmátorem kondenzace jako plyn,se pak bežným způsobem pere, komprimuje a ochlazením zkapalní.Oba naznačené technologické postupy zpracování odpadních vod, jejichž složení není definováno a náhodné se mění, jsou z hlediska řízení výroby velmi...

Způsob separace organických látek z vodných roztoků zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261143

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nikl Stanislav, Exner Bedřich, Němeček Bedřich

MPK: C02F 1/04

Značky: zejména, odpadních, vodných, roztoku, separace, způsob, látek, organických

Text:

...vrstvy. Odsazená organické vrstva se od-dělí .a oddestiluje se 1 000 hmot. dilů vody. Ke koancentrovanému ľOlZ toku a suspenzi .chloridu sodného se jpřidá 1000 rhmot. dílů odpadní vody, ze kterého se oddělí 13,5 ~dillů hmot. organické vrstvy a celý .proces se cyklicky vopakuje.2 000 hmot. dilů destil-ačních vod z výroby funan-keto-aldowlového kondenzátu s obsahem 40 dilü hmot. směsi funalu, formaldehydu a acetonu se snríchá s 500 dílly...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kizlink Juraj, Mikulec Jozef, Ilavský Ján, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: C02F 1/26, C02F 1/04

Značky: živice, katalyzátora, spôsob, látok, procese, použitých, izolácie, přípravy, ropnej, organických

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Způsob odstraňování organických látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258194

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tuba Ivan, Virt Jaromír, Tuček Jiří

MPK: C02F 9/00, C02F 1/04, C02F 1/28...

Značky: organických, látek, způsob, odstraňování, odpadních

Text:

...až 200 OC a absolutním tlaku 0,5 až 1,0 MPa a množství stripovací páry je 0,02 až 0,5 t/m 3 odpadní vody, načež je uvedena do styku s vrstvou aktivního uhlí při povrchověm zatížení 1,6 až 300 ma/h vody na 1 m 3 vrstvy aktivního uhlí o objemověm zatížení 0,5 až 240 m 3/h vody na 1 m 3 vrstvy aktiv ního uhlí.Výhodou způsobu odstraňovaní organických látek z odpadních vod podle vynálezu je to,že po průchodu vody čisticí kolonou dojde k...

Způsob zpracování vodných odpadních louhů obsahujících halogenidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258118

Dátum: 15.07.1988

Autori: Cleaver Brian, Ivens Alan

MPK: C02F 1/04, C02F 1/58

Značky: způsob, halogenidy, odpadních, obsahujících, louhů, zpracování, vodných

Text:

...par s jakýmkoliv chladným povrchem. Typicky bude rychlost zahříváłní v tomto teplotním rozmezí člnit 50 až 100 C za sekundu.PředměIt-em vynálezu je tedy způsob zpracování Akapalnývch odpaidních louhů, obsahujících halogenidy, k odstranění halogenidových lontů, při němž se ze zpractovávaného -odpadníh-o louhu, pochäzejícího- .například ze z-plyňovální uhlí postupom se zestruskováním popela, nejprve odstraní deh-tovité látky, načež se...

Způsob odstraňování těkavých látek z vody a vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grünwald Alexander, Mach Mojmír, Koller Jan

MPK: C02F 1/04

Značky: odstraňování, těkavých, způsob, vodních, látek, roztoku

Text:

...Sborník prací ÚVP Praha - Běchovice 1983/ jsou zahrnuty výsledky pokusú s destilaci amoniaku z kalové vody po methanizaci kejdy z výkrmny vepřů. Výzkum byl iniciován patentem /Krištoufok J. Fr. Dem. FR 2 474 901, B 09 B 3/OD.Přĺkladem řešení při němž se vedle amoniaku získají destilacĺ i další těkavé látky je odstrañování amoníaku a chloroformu z odpadních vod z výrohy.herbicidů /Manczak M.,Kozakowsku P. Gaz. Woda i Tech. Sanit. 57, 5,...

Způsob výroby kyseliny chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čepický Miloš, Scholle Stanislav, Machala Miloslav, Láska Jan, Doležalová Ludmila, Šolta František

MPK: C07C 39/14, C02F 1/04, C01B 7/01...

Značky: způsob, výroby, kyseliny, chlorovodíkové

Text:

...azeotropické směsi. V ustáleném stavu se teplota kolony zvyšuje od hlavy dolů k místu nástřiku úměrně křivce složení parní fáze. Při nedostatečném nástřiku pronikne chlorovodikdo kondenzátoru kolony teplota ve hlavě kolony se zvýší a teplotní spád se upraví až k původní teplotě V místě nástřiku. Při nadměrném nástřiku nastane opačný zjev při Stálá teplo» tě ve hlavě poklesne teplota u nástřiku. Náhodné změny ve složení nástřiku vedou k...

Způsob zpracování odpadní vody z výroby benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255948

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lohniský Jaromír, Čuda Jaroslav

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadní, zpracování, výroby, způsob, benzylalkoholu

Text:

...zdravotní není vhodné používat k extrakci u benzenu a chiorbenzen může znečistit benzylalkohol látkami obsahujícími chlor na jádře . Aüvedené nevýhody odetraäuje způsob zpracování odpadní vodyz výroby benądaikoholu, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se odpadní vodný roztok chloridů alkelických kovů obsahující 0,5 až 3,5 hmotnoštního benzyla 1 koholu,podrobí parovodní destilaci za atmosíériokého tlaku.- 2 a...

Způsob získávání C4 alkoholů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255407

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křivák Jiří, Ordelt Stanislav, Mikulášek Bohuslav

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: způsob, odpadních, získavání, alkoholů

Text:

...azeotropický destilát. Odpadni voda zbylá v destilačnim zařízení, respektive při kontinuálnim uspořádání odtahovaná z paty kolony se odvádí k dočištění. Z azeotropického destilátu se po ochlazení oddělí odloučený alkoholický koncentrát jako horní vrstva, Spodní vrstva se vrací k odpadním vodám, shromaždovaným ke zpracování azeotropickou destilací.Azeotropickou destilaci lze obsah C 4 alkoholu v odpadnich vodách snižit spolehlivě. na 200 až...

Spôsob detoxikácie odpadových vod po arylácii diazoniovými solami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255372

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kohútová Eva, Waradzin Walter, Daňo Pavol, Buday Mikuláš, Söcs Ladislav, Zajac Marián, Uhlár Ján

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: odpadových, arylácii, detoxikácie, spôsob, solami, diazoniovými

Text:

...straiám suroviny a znečisteniu odpadových vôd.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, Spôsob detoxikácie odpadových vôd po arylácii dlazonovými soľami podľa uvedeného vynálezu je založený na princípe diterenciálnej rektiiikácie vodnej fázy s premenlivým refluxným pomerom v rozmedzí 0,5 do 10.Odpadové voda po diferenciálnej rektitikácii vykazuje nízke znečistenie a nevyskytujú sa problémy pri jej biologickom čistení. Neobsahuje...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červenka Jan, Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk

MPK: C02F 11/00, C02F 1/04

Značky: kejdy, zpracování, užitkových, zvířat, způsob, exkrementů

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Sposob oddelovania vody z vodných roztokov morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254480

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holčík Ján, Paulechová Mária, Paulech Jozef, Guba Gustáv, Koudelka Ladislav, Dobrota Pavel

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: roztokov, oddeľovania, spôsob, morfolínu, vodných

Text:

...vody zvýšiť. Stane sa tak napr. prídavkom látky tvoriacej s vodou azeotropickú zmes. s min. teplotou varu. Pri homologickej skupine látok ovplyvnenie relatívnej prchavosti vody vzhľadom k morfolínu je tým väčšie, čím pridaná látka /azeotropické médium/ má nižšiu teplotu varu. To má však aj negatívny dôsledok, totiž tým klesá obsah vody v parnej fáze a stúpa Obsah azeotropického média.Ešte viac než teplota varu azeotropického média...

Způsob likvidace průmyslových odpadních vod využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237169

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buriánek Karel, Čechtický Josef

MPK: C02F 1/04

Značky: využitím, likvidace, průmyslových, odpadních, tepla, odpadního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití odpadního tepla kouřových plynů ze sklářských tavicích agregátů. Účelem vynálezu je využití tepla kourových plynů k přímému odpařování odpadních vod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se odpadní voda rozstřikuje přímo do kouřových plynů, které proudí chladicí věží. Voda se odpaří a suchý zbytek se spolu s prachem, který odnášejí kouřové plyny z tavicího agregátu, odstraní ve filtru zařazeném za chladicí věž. Vynálezu...

Způsob likvidace fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249670

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dittrich Vladimír, Pech Jaroslav, Franc Svatopluk, Vinš Luděk

MPK: C10J 3/00, C02F 1/04

Značky: provádění, fenolových, tohoto, způsobu, likvidace, způsob, zařízení

Text:

...vzduinýn kyslíka a přínejaenšín zbarví církulační249 370 V případech, kdy se navrhuje zavàdění odpařené fenolově vody do generatoru k vytvoření zplyňovací směsi, se nikde neřeší bezpečnost provozu ohrožená nísenía kyslíka s půroa obsahující hořlavé organické látky, ktere v přímém styku s kyslíka by mohly způsobít vznícení apožâr zařízeníaPodstata způsobu likvidace fenolových vod, popřípadě zba~ vených dehtů dekantací, z tlakového zplyěování...

Způsob odstraňování organických zásad z fenolových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248623

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dudek Milan, Tesař Adolf, Aschenbrenner Vojtěch

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: odpadních, fenolových, zásad, způsob, odstraňování, organických

Text:

...v 40 ai 90 i nepolárních rozpoultědel a 10 až 60 i ketonu C 3 a G 7. Toto rozpoultêdlo se smísí s fenolovou vodou v pomiru I díl směsi nepolárníoh látek ku 10 al 50 ti dílům fenolová vody. Smás ee okyselí minerální kyselinou neba s výhodou oxidem uhličitým ne pH B až 9 a po rozdelení ee z vodní ráze oddestilune zbytek organických zásad spolu s ketony za tlaku 10 az 200 kPa.Pracovní postup odstranování organických zásad z fenolových...