C01G 49/14

Sypký, aglomerovaný síran železa s nosným materiálom, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9094

Dátum: 23.05.2005

Autor: Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C01G 49/14, C05D 9/02, C04B 22/14...

Značky: výroby, materiálom, železa, aglomerovaný, použitie, nosným, spôsob, sypký, síran

Text:

...pohybom vytvára guľôčkový granulát s rôznym priemerom. Pri tanierovom granulátorí sa vloží peletovaný materiál na strednú časť skloneného, otáčavého taniera, a rotačným pohybom sa počas pracovnej operácie tvaruje do formy požadovaných aglomerátov.0016 Na získanie požadovaných veľkostí zŕn je možné prípadne zo získaného produktu oddeliť nežiadúcu veľkosť zŕn. Tak je možné napríklad získaný aglomerovaný síran železa s obsahom inertného...

Redukčné činidlo pre rozpustný chrómanový obsah v cemente a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1700

Dátum: 16.07.2004

Autori: Weiss Erwin, Reese Philip, Auer Gerhard, Laubach Benno, Bahl Werner, Köllisch Klaus, Vössing Michael, Klein Detlef, Schuy Werner

MPK: C01B 17/00, C01G 49/14, C01G 23/00...

Značky: chrománový, cemente, obsah, výroby, rozpustný, spôsob, činidlo, redukčné

Text:

...ktorý sa k cementu primiešava, sa počas skladovania časom zmenšuje. Množstvo pridávaného síranuželeznatého(II) sa preto musí stanoviť V závislosti na časeskladovania, aby sa zabezpečilo, že sa chróman v cementovomprípravku V určitom časovom okamihu úplne zredukuje.0010 Dánskym cementárenským priemyslom je preto zaručovanédodržanie medznej hodnoty 2 ppm rozpustného chrómu len počas2 mesiacov. (Porov. správu Výskumného ústavu cementárenského...

Prostriedok na potláčanie rastu machu v trávnikoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2739

Dátum: 18.01.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C01C 1/24, A01N 59/02, C01G 49/14...

Značky: potláčanie, rastu, prostriedok, machu, trávnikoch

Text:

...prípadne tiež pesticídne - predovšetkým herbicídne účinné látky. Prostriedok môže byť v práškovej, kryštalickej, granuiovanej, kompaktovanej, ale tiež v suspenznej, alebo roztokovej forme.V záujme minimalizácie výrobných nákladov možno na výrobu prostriedku podľa riešenia používať síran amónny vznikajúci ako vedľajší produkt pri niektorej z chemických výrob (kaprolaktam), alebo v priemysle metalurgickom, či plynárenskom. Ako vhodný zdroj...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270648

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan

MPK: C01G 49/14

Značky: bezchloridového, způsob, činidla, železa, přípravy, koagulačního, bázi, úpravu

Text:

...ss popřipsdł odstreni. Podetsts vynálezu spočivá v toa,že neaisto kyseliny sirová se poułija odpsdni, tak zvená átspná kyssline sirová. ktorá je oałai zajaána kyseliny sirová, siranu žslsznotáho. sirsnu titsnylu s doprovodnýai stopasi siranu tlžkých kovu, zajadns siranu vsnsdylu, s která odpadá při výrobá oxidu titaničitáho po filtrsci airanu žslsznateho-heptehydrátu.výhodou využiti odpsdni foray znsčistłná kyseliny airová js, že poaár složky...

Způsob dávkování monohydrátu zelené skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269258

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malý Dobromil, Nejez Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: skalice, zelené, způsob, monohydrátu, dávkování

Text:

...charakterom dávkova ného monohydrátu, ktorý se nalepuje v oblastí hradítka (zdžený profil). Odchylky v kal ~ cínačním režimu se rozpoznejí s časovým zpožděním, když již byla negatívně ovlívněna kvalita e výtěžnost.Kalcínační pec je vyhřívána protiproudně topným plynem, přičemž koncové plyny unikají do komína.Výše uvedené nedostatky se odstraní způsobem dávkování monohydrátu zelené skalice do kalcinační pece vyhřívané protíproudně topným...

Způsob výroby roztoku síranu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262088

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pálffy Alexander, Podmolík Jaroslav, Závodník Jiří, Dadák Vojtěch

MPK: C01G 49/14

Značky: výroby, způsob, síranu, železitého, roztoku

Text:

...je ovšem velmi nákladné.Uvedené nevýhody nemá způsob výroby roztoku Sĺľłinlł železitého podle vynálezu,při němž suspenze nebo roztok technického síranu železnatého heptahydrättl nebo monobydrátu s přídavkem kyseliny sírové se oxlduje technicky čistým kyslíkem nebo technicky čistým kyslíkom obohaceným vzduchein za přítomnosti kyslíkatých sloučenin dusíku při tlaku 0,1 až 9 MPa absolutních kyslikaté sloučeniny dusíku slouží jako přenášeč...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261298

Dátum: 12.01.1989

Autori: Závodník Jiří, Kropáček Jaroslav, Palffy Alexandr, Křepelka Jan, Dadák Vojtěch

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: koagulačního, úpravu, činidla, způsob, bázi, přípravy, bezchloridového, železa

Text:

...vzniklé suspenze obsahující sraženiny hydratovaných oxidů železitých,případně jedna z jejích fází, se recykluje.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že oxidace síranu železnatého probíhá v kyselém prostředí za přítomnosti katalytických účinků Vzniklýoh hydrolytickýoh produktů solí železa s velmi rychlou kinetikou a vysokou účinnosti, účinkem vzdušného kyslíku, levného oxidačního činidla, které nezanechává v produktu zplodiny a jehož...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258507

Dátum: 16.08.1988

Autori: Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Němeček Jiří

MPK: C01G 49/14

Značky: koagulačního, činidla, výroby, způsob

Text:

...na otevřených skládkách odpadní zelené skalioe a kyselých systémů z výroby titanové hělobypodle vynálezu sejevízpüsob, jehož podstata spočíva v tom, že pevný materiál těchto skládek se zkrápí kapalnou fází těchto skládek za přístupu vzduchu v takovém poměru jednotlivých složek, aby výsledný roztok obsahoval nejméně 90 původně dodaného železa, ale přitom ne více než 10 g/1 volné kyseliny sírové, přičemž kapalná fáze cirkuluje v uzavřeném...

Způsob výroby krystalického síranu železnatého pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258392

Dátum: 16.08.1988

Autor: Taufmann Petr

MPK: C01G 49/14

Značky: způsob, farmaceutické, síranu, výroby, účely, krystalického, železnatého

Text:

...kmitů rotujících soustav, jsou výsledky podstatné ovlivněny hodnotami momentu setrvačnosti. Dále je nutné rovněž ověřovat vliv momentu setrvačnosti na frekvence a amplitudy torzníoh kmitů systému.Je známo řešení, kdy rotující soustava je doplněná o setrvačník, založený na principu odstředivého objĺmkového roztěžníku, u něhož požadovanou polohu jeho pákoví se závažím zajišťuje stavěci mechanismue, sestávající z rozvidlené páky, která je...

Způsob výroby síranu železnatého mono- až dihydrátu, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255816

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šimon Jan, Bártlová Věra, Pavlovská Eliška, Neumann Ota

MPK: C01G 49/14

Značky: účely, síranu, farmaceutické, výroby, dihydrátu, způsob, mono, železnatého, zejména

Text:

...ve hmotnostním poměru 11, přičemž hmotnostní poměr ethanolu, koncentrované kyseliny sírová a kyseliny citronové je 1 Q,10,005.způsobem podle vynálezu došlo v jednom reakčním stupni k dokonalému odvodnění síranu železnatého na požadovanou kvalitu vlivem komplexotvorného dehydratačního prostředí, které navíc zcela eliminovalo možné příměsi železitých iontů V konečném produktu. Toto komplexotvorné prostředí lze vytvořit i kyselinou...

Způsob výroby síranu železnatého s obsahem 1 až 1, 5 mol vody na 1 mol síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243363

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zvonao Jioí, Jurajda Drahomír, Matoušek Leoš

MPK: C01G 49/14

Značky: obsahem, způsob, železnatého, výroby, síranu

Text:

...0,5 až mm.Krystaly této velikosti lze velmi dobře odíiltrovat. V případě, áe-li výchozí suapenze, koncentrovanljäí, dochází tímto způsobem k rekryetelizaci výsledného tetrahydrátu aíranu leleznatćho.Krystalickú mřílka metaatabilního tetrałwdrâtu eíranu železnatáho se za normální teploty na vzduchu rozpedá za vzniku monobydrátu eírnnu železnntého. Pro urychlení tohoto prooeeu lze použít teplotu mírně zvýšenou /aei 40 ° 0/ a snížený tlak.z...

Spôsob úpravy sypkosti kryštalického síranu železnatého a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238827

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: zariadenie, sypkosti, krystalického, spôsob, úpravy, síranu, uskutočneniu, železnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy sypných vlastností kryštalického síranu železnatého tým, že na povrch kryštálov sa nanáša sikatív ako kysličník železitý, alebo uhličitan vápenatý s obsahom uhličitanu horečnatého, pričom nanášanie sa uskutočňuje v prúde plynu s obsahom sikatívu a/alebo homogenizáciou premiešavaním. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu je prašná komora spojená s transportným zariadením, distribútorom a homogenizátorom, prepojená ventilátorom...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Konček Ivan, Brodský Artur, Veselý Vladimír, Závodník Jiří, Svoboda Lubor

MPK: C02F 1/52, C01G 49/14

Značky: koagulačního, kombinovaného, způsob, čištění, prostředků, výroby

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Způsob zpracování odpadního kyselinou sírovou znečištěného monohydrátu síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232516

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 49/14

Značky: zpracování, znečištěného, odpadního, monohydrátu, sírovou, způsob, železnatého, síranu, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odpadního monohydrátu síranu železnatého, znečištěného kyselinou sírovou. Navržené řešení spočívá v tom, že se odpadní síran železnatý smísí s vodou, obsahující případně i kyselinu sírovou na koncentrovanou suspenzi, jejíž teplota se upraví na 48 až 50 (C. Při této teplotě se suspenze míchá po dobu 10 až 30 minut, načež se ochladí na 35 až 40 (C, k suspenzi se přidá vratná suspenze jemných krystalů FeSO4 ....

Způsob zpracování odpadního síranu železnatého na síran železnatý s nízkym obsahem vody, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 231045

Dátum: 15.06.1986

Autori: Körbl Jiří, Jančik Fedir, Strojil Ladislav, Ferenc Milan, Martínek Jaroslav

MPK: C01G 49/14

Značky: železnatého, zejména, farmaceutické, nízkým, obsahem, způsob, železnatý, zpracování, síranu, odpadního, účely, síran, vody

Zhrnutie / Anotácia:

Čištění odpadního síranu železnatého po zpracování ilmenitu na sloučeniny titanu se řeší zahříváním odpadu s konc. sírovou kyselinou, zředěním vodou a krystalizací. Další krystalizace z vody vede k FeSO4 . 7 H2O čistoty p. a. Odvodnění, na síran železnatý s nízkým obsahem vody pro farmaceutické účely se provádí varem se směsí etanolu a sírové kyseliny.