C01G 49/00

Spôsob výroby nanočastíc železa z tuhej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286924

Dátum: 29.06.2009

Autori: Longauer Svatoboj, Nižník Štefan

MPK: B82B 3/00, C01G 49/00, C21B 15/00...

Značky: tuhej, železa, nanočastíc, fázy, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy a výroby nanočastíc železa s veľkosťou 10 - 100 nm, pri ktorom sa po kontrolovanom tepelnom spracovaní z nasýteného tuhého roztoku získajú rozptýlené častice v medenej matrici, ktoré sú ďalej izolovateľné elektrochemickým alebo chemickým rozpúšťaním medenej matrice. Spôsob možno uplatniť pri výrobe guľovitých nanočastíc a nanodrôtov, najmä na použitie v medicíne, v elektronike na ultra vysokokapacitné magnetické...

Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17850

Dátum: 05.12.2007

Autori: Küsters Ernst, Meier Ulrich, Sekkat Nabila, Meyer Andreas, Gessier-vial Corine, Ambühl Michael, Kaufmann Daniel, Hartmann Christa

MPK: B01D 15/00, B01J 20/02, A61K 33/26...

Značky: adsorbent, fosforečnanov, báze, železitého, uhľohydrátu

Text:

...je potrebné kaž dý deň užiť, vysoké. Napríklad priemerná denná dávka, ktorú musia užívať dialyzovaní pacienti,aby sa zabránilo hyperfosfatémii/aby sa liečila hyperfosfatémia, je asi 9 kapsúl V prípade ZerenexuTM a 14 tabliet potiahnutých filmom v prípade Renagelu®. To znamená, že dodržiavanie liečbypacientom pri dostupných adsorbentoch fosforečnanu je veľmi nízke.Kvôli vysokým úrovniam fosforečnanu obsiahnutých v strave a relatívne nízkej...

Spôsob výroby železného alebo mikrolegovaného oceľového prášku z oxidu železitého pomocou oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9067

Dátum: 01.12.2006

Autor: Ruthner Michael

MPK: C01G 49/00, B22F 9/16, B22F 9/22...

Značky: pomocou, železného, mikrolegovaného, oxidácie, ocelového, železitého, prášků, výroby, oxidů, spôsob, redukcie

Text:

...vysoko kvalitné homogénne suroviny oxidov železitých použiteľné pre práškovú metalurgiu a z nich vyrobitželezné alebo mikrolegovane oceľové prášky.V rámci vynálezu sa použije viacstupňový spôsob výroby homogénnych oxidov železitých pražených za rozprašovania aznich výsledné typy železných alebo mikrolegovaných oceľových práškov. Tieto uzatvárajú svojimi materiálovými vlastnosťami medzeru medzi karbonylovými železnými práškami na strane...

Bis (trijodid) tetra (trifenylfosfánoxid) železnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245880

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jioí

MPK: C01G 49/00

Značky: železnatý, trifenylfosfánoxid, přípravy, spôsob, trijodid, tetra

Text:

...za 50 min. Po odfiltrovałní nezreagovaného slralnu železitého FeS 03 pridával sa 100 O/o-ný nadbytok a vylúčeného síranu draselného K 2,S 0 a E 6203 z flltrátu vykryštcalizovala zlúčenina Fe(Ph 3 POI 32, bistri jodid tetriaí trifenylfosfánoxid J železnetý. iZískané kryštály sa po filtrácii opláchli acetonitrllom, prípadne sa prekryštalizovali a vysušilí pri laboratórnej teplote. (Jistota pripravovaného komplexu sa zisťovala elementárnou...

Béžový antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253192

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 49/00, C09D 5/28

Značky: antikorozní, pigment, béžový

Text:

...cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého jako béžového antikorozního pigmentu. Tato látka má pro použití do nátěrových hmot příznivé základní pigmentové vlastnosti - hustotu, měrný povrch a spotřebu oleježjejí odstín je béžový a je snadno dispergovatelná do nátěrových hmot.Příprava cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého není oproti přípravě fosforečnanových skel energeticky ani technologicky náročná a nevyžaduje přesné dodržení podmínek reakcíani...

Způsob odstraňování iontů Fe3plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 253033

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tran Duc, Loučka Tomáš

MPK: C01G 49/00

Značky: způsob, fe3plus, odstraňování, iontů

Text:

...trojmocného železo propouští přes kolonu noplněnou perlovuu uelulozou nebo jiným nosíčem s chelotečními skupinami diełylentrianintetraoctovými na postreh» ním řetězci. Pro vstupní koncentrnci čiětlnáho roztoku z hlediska koncentrace neplatí prsktioky žádná omezení.V dalším je vynález osvětlen a dokumentován příklady provedení.Přiklod 1 N Při 23 °C se připravil nasycený roztok síronu hlinitolmonnáho (NR.A 1(S 04)2.12 H 20)o pH 3,|, který vedle...

Způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 235285

Dátum: 01.10.1987

Autori: Drábek Josef, Čermák Jiří, Salamon Miloslav, Nechybová Věra, Kmoníčková Světla

MPK: C01G 49/00

Značky: železito, přípravy, ethylendiaminotetraoctanu, amonného, způsob, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného reakcí železitých solí organických kyselin, hydroxidu železitého, popřípadě práškového železa s ethylendiaminotetraoctovou kyselinou nebo její amonnou solí ve vodném prostředí, vyznačený tím, že se u výsledné reakční směsi upraví hodnota pH na 1 až 6, s výhodou 2,5 až 4,5, potom se roztok po zfiltrování ochladí ke krystalisaci a po filtraci se koláč na filtru...

Způsob elektrochemické oxidace iontů dvojmocného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241816

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horák Karel, Honzák Jioí, Uhlío Petr

MPK: C01G 49/00

Značky: elektrochemické, dvojmocného, způsob, železa, iontů, oxidace

Text:

...stupeň využití proudu a výši napětímá Vliv rychlost pro-uděni anolytu v pro storu mezi membránou a anodouRychlost proudění, které je Ostatné p 0 třebné k regulaci teploty elektrolyzéru, nemá nad 1,1 m/min významný Vliv. V provozníclh podmínkách bud-e proto vyhovovat rychlost od 0,7 do 1,3 m/mim.Teplota, při níž elektroohemická oxidoce iontů Fe se uskutočňuje, má dvojí učinek a to jednak lpříznivý, spočívající ve snižování napětí a jednak...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovářová Zdeňka, Brožek Vlastimil, -, Kálalová Eliška

MPK: C01G 51/00, C01G 49/00, C01G 45/00...

Značky: železa, kovů, katalytický, způsob, solí, kobaltu, manganu, niklu, izolace, aktivních

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...