C01F 7/44

Spôsob výroby oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 284481

Dátum: 30.03.2005

Autori: Rahn Martin, Werner Dietrich, Hirsch Martin, Schmidt Hans-werner, Stockhausen Werner

MPK: C01F 7/44

Značky: oxidů, hlinitého, výroby, hydroxidů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby bezvodého oxidu hlinitého z hydroxidu hlinitého v cirkulujúcej fluidnej vrstve. Tento spôsob sa uskutočňuje tak, že sa teplota v cirkulujúcej fluidnej vrstve nastaví na hodnotu v rozsahu 850 až 1 000 °C, oxid hlinitý odoberaný z cirkulujúcej fluidnej vrstvy sa zmieša aspoň na 2 min. s 10 až 25 % hmotn. čiastočne dehydratovaného hydroxidu hlinitého vystupujúceho zo strany tuhej látky z prvého stupňa suspenzného...

Alfa-Oxid hlinitý a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281673

Dátum: 29.04.2001

Autori: Watanabe Hisashi, Uchida Yoshio, Sawabe Yoshinari, Mohri Masahide

MPK: C30B 29/20, C01F 7/44

Značky: hlinitý, použitie, alfa-oxid

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-oxid hlinitý zahŕňa monokryštalické častice, ktoré sú homogénne, neobsahujú vnútri žiadny očkovací kryštál, majú oktaédrický alebo vyšší polyédrický tvar a pomer D/H v rozmedzí od 0,5 do 3,0, kde D predstavuje maximálny priemer častice rovnobežný s hexagonálnou plochou mriežky v hexagonálnej tesnej mriežke týchto častíc a H predstavuje priemer kolmý na túto hexagonálnu plochu mriežky, majú stredný číselný priemer častíc v rozmedzí od 5 do...

alfa-Oxid hlinitý

Načítavanie...

Číslo patentu: 281471

Dátum: 11.07.1995

Autori: Mohri Masahide, Watanabe Hisashi, Sawabe Yoshinari, Uchida Yoshio

MPK: C30B 29/20, C01F 7/44

Značky: hlinitý, alfa-oxid

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-Oxid hlinitý zahrnuje monokryštalické častice alfa-oxidu hlinitého, ktoré sú homogénne, neobsahujú vnútri žiadny očkovací kryštál, majú oktaédrický alebo vyšší polyédrický tvar a pomer D/H v rozmedzí od 0,5 do 3,0, kde D predstavuje maximálny priemer častice rovnobežný s hexagonálnou plochou mriežky v hexagonálnej tesnej mriežke týchto častíc a H predstavuje priemer kolmý na túto hexagonálnu plochu mriežky, majú stredný číselný priemer...

Spôsob prípravy hydrotalcitu podobných zlúčenín s nízkym obsahom alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278484

Dátum: 07.12.1994

Autori: Sláviková Zuzana, Nagy Dionýz, Waradzin Walter, Krajčovič Peter, Kiss Gabriel, Lindovský Ivan

MPK: C01F 7/44, C01F 7/54, C01F 5/24...

Značky: kovov, alkalických, zlúčenín, spôsob, hydrotalcitu, podobných, obsahom, přípravy, nízkým

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotalcitu podobné zlúčeniny sa pripravujú reakciou hydroxidu horečnatého a hlinitého v alkalickom prostredí s látkou, poskytujúcou pri reakčných podmienkach uhličitanové ióny, ako napr. oxid uhličitý alebo uhličitan amónny. Na dosiahnutie vhodnej alkality prostredia je vhodný najmä amoniak. Získaný produkt má nízky obsah alkalických kovov a je po separácii, prípadnej povrchovej úprave, dehydratácii a prípadnej dezintegrácii vhodný najmä na...

Způsob kalcinace hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 258040

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ustinov Vladimir, Šamujlov Boris, Pinjugin Jurij, Teljatnikov Garrij, Arljuk Tamara

MPK: C01F 7/44

Značky: hydroxidů, kalcinace, hlinitého, způsob

Text:

...9 ToM coCTaBaHeTvIO 50-I 2 D 0 °Ó. Bcnenornne X 0 pomero TSHHOBOPO Koumanra Memny yrneponom ú uacmnueü rnnuosema npaxwmqecxn Bce TBHAO yxonnr He B ompymammnñ qacwnn ras, aHa Harpes qácwnun, Kowopaa Harpeaaemca no Buconoü ŕemneparypu, anaqnrenbno npesumaxmeñ Temmepawypy oKpyxaKmero raaa, HTQ oóecneHnBaeT saaepmexne nponpoca nponannu. nocne omonqaaa BHTOpaHMH yrnepona ®poHTnAaMeHn Boxpyr qacwnua racuew m ona oxmamaewcn. Swo upenomspamaew...

Pec s fluidní vrstvou ke kalcinaci hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255525

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šamuljov Boris, Gorškov Nikolaj, Teljatnikov Garrij, Karpov Anatolij, Kaim German, Jagud Eduard

MPK: F27B 15/00, C01F 7/44

Značky: fluidní, kalcinaci, vrstvou, hydroxidů, hlinitého

Text:

...conen 8, ycwauonneuuux na nonnue , u owöpacunaewcs 3 sarpyaoquyw uacwh nanepu 6 3 TOUHHBHHŇ ůaxen. Heouoxparuax unpxynaunx MaTepuana B Tonnunnmů waxen cnocoöcrnyew perynupoaanum Tennepawypu Kanbunnauun H noaumenu Kanecwaà rowoaoň npogyKuusa cqew onwuuusaum npenenn npeöusanna Marepuana n,.KaMepe 6( ÄHsnenxa CKOp 0 cTb Bmxoa crpyn us nhmonnoro ornepcrns, cuna H ero yron no oTnomeHnw.K nonuue B npenenax 45 °-80 ° perynnpymw Kouueurpaunm...

Způsob výroby.alfa. S -oxidu hlinitého s nízkým obsahem alkálií pro keramické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 244120

Dátum: 15.07.1987

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila, Protiva Miroslav, Martvoo Augustín, Košalko Rudolf, Vejdilek Zdenik

MPK: C01F 7/44

Značky: výroby.alfa, hlinitého, účely, nízkým, oxidů, keramické, alkálií, způsob, obsahem

Text:

...z výchozího materiálu promytí vodou ještě před smíšením s mineralizujícími látkami. Dále bylo zjiätěno, že tento krok je však úspêěný jen tehdy, když byl hydroxid hlinitý předtím dostatečně aktivován. Proto se provádí aktivace při teplotě 500 až 600 °c. Rovne bylo zjiätäno, že se v přítomnosti iontd vápníku získa velmi výhodná struktura zrn produktu. Vznikejíctotiž hrsnste krystaly, následkem čehož se keramická hmota, připravená z uvedeného...