C01F 5/06

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260388

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín, Hýbl Čestmír

MPK: C01F 5/06

Značky: spôsob, produktov, horečnatého, oxidů, hydratácie, výroby

Text:

...spravidla ako Čistý uliličitan vapenatý.Evidentný je aj synergizmus spôsobu po» dla tohto vynálezu, ktorým sa vyrába nielen kvalitný oxid a/aleho hydroxid horečnatý,ale spravidla aj uhličitan vápenatý.Ako hydroxidy alkalických kovov sú vhodne hydroxid sódny a draselný. Menej vhodné, hlavne z technicIro-ekonomických pričin sú hydroxid lítny, hydroxid cézny a hydroxid rubídny.Ich množstvo býva v rozsahu 0,1 až 30 °/o hmot., počitané na soli...

Spekaná magnézia, spôsob jej výroby a šachtová pec na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280715

Dátum: 14.09.1995

Autori: Egger Walter, Kopp Heinz, Libal Werner, Mörtl Günther

MPK: C01F 5/06, C04B 2/10

Značky: výroby, šachtová, vykonávanie, tohto, spôsobu, magnézia, spekaná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spekaná magnézia bohatá na obsah železa má hustotu zŕn väčšiu než 3,35 g/cm3 a celkový obsah železa, rátaný ako Fe2O3, väčší než 1,5 % hmotnostného, pričom podiel trojmocného železa (Fe3+), rátaný ako Fe2O3, a podiel vedľajších fáz, obsahujúcich trojmocné železo (Fe3+), najmä dikalciumferitu (CF), brownmileritu (C4AF) a feritu horečnatého (MF), je najviac 0,5% hmotnostného, vztiahnuté na celkovú hmotnosť spekanej magnézie. Spôsob spočíva v tom,...

Sposob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257846

Dátum: 15.06.1988

Autori: Palčo Štefan, Staroň Jozef

MPK: C01F 5/06

Značky: výroby, magnézie, slinutej, spôsob

Text:

...horečnatým v množstve 0,5 až 10 mol. počítané na suchý oxid. Pod pojmom urýchlenej hydratizácie sa rozumie v zmysle vynálezu,dej, ktorý sa ukončí najviac za jednu hodinu počnúc kontaktom oxidu s vodou, končiac vstupom sypkého produktu hydratizácie do zásobníka kalcinačnej pece. Vzhľadom na možné výkyvy v rewdivite oxidu je potrebné, aby sa jeho zmes s vodou v prítomnosti uvedených reakciu urýchlujücich látok prihriala za stáleho...

Způsob výroby oxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frýdl Petr, Futera Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: způsob, horečnatého, oxidů, výroby

Text:

...hydrogenuhličitanu, např. vzduch. vlhký pentahydrát je nutno neprodleně a co nejrychleji dále zpracovat usušením a kalcinací,protože jenpř 1 ryohlém zpracování se zachová zrnitá forma částic.Výhodou postupu podle vynálezu je kromě zrnité formy částic produktu vysoká koncentrace oxidu hořečnatého V metastabilním hydrogenuhličitahovém roztoku. Např. při 26 °C je při norm. pare. tlaku C 02 metastabilně rovnovážná koncentrace kolem 20 9...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248963

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hýbl Čestmír, Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Macho Vendelín

MPK: C01F 5/06

Značky: oxidů, spôsob, produktov, horečnatého, hydratácie, výroby

Text:

...alebo hydroxid horečnatý obsahuje len stopové množstvá oxidu vápenatého, ako aj prímesi zlúčenín kremíka, železa a hliníka, pochádzajúce z východiskového dolomitu alebo inej horečnatej, resp. horečnvatovápenatej suroviny.Z uvedeného je zrejmé, že na spôsob výr-oby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie podľa tohto vynálezu, pričom produktom hydratácie je látka alebo sústava látok vznikajúce interakciou molekúl vody s tuhým...