C01F 11/46

Spôsob redukcie jemných látok v sadre REA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20527

Dátum: 08.02.2013

Autori: Kramer Michael, Gruber-waltl Andreas

MPK: C01F 11/46, B04C 5/18, C04B 11/26...

Značky: redukcie, spôsob, jemných, sadre, látok

Text:

...ľahšia üakcía uniká hornou prietokovou dýzou. Dole odvádzaný zahustený prúd sanazýva spodný odtok, dohora odvádzaný, pevných látok značne zbavený prúd sa označuje0010 Označenia homý a spodný vychádzajú v predloženom opise zo spodného tokufrakcie). Skutočne nastavenie polohy cyklónu je však do značnej miery na tom závislé, takžesa používajú aj hydrocyklóny s horizontálnou stavbou.0011 Základný princíp odlučovacieho a klasifikačného efektu...

Spôsob spracovania odpadových plynov obsahujúcich oxidy síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14313

Dátum: 14.05.2010

Autori: Schmidt Paul-udo, Morun Bernd

MPK: B01D 53/78, B01D 53/75, B01D 53/50...

Značky: spôsob, spracovania, obsahujúcich, plynov, odpadových, oxidy, síry

Text:

...zo spracovávaných odpadových plynov s hydrogenuhličitanom sodným za oxidačných podmienok a/alebo v prítomnosti kyslíka na vytvorenie slranu sodného, pričom práškový hydrogenuhličitan sodný za vstrekuje a/alebo rozprašuje v jemnom rozdelení pri teplotách v rozsahu od 100 do 300 °C do prúdu odpadových plynov obsahujúcich oxidy síry potom(b) reakcia slranu sodného získaného v kroku (a) spôsobu s chloridom vápenatým na vytvorenie...

Spôsob spracovania odpadových kalov z výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281359

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kafka Richard, Vašková Helena, Kušnierová Mária

MPK: B09B 3/00, C01F 11/46, C01G 49/02...

Značky: spôsob, výroby, hliníka, spracovania, odpadových, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Na odpadový kal (X) sa pôsobí počas 100 až 200 hodín lúhovacím činidlom (Y), ktoré pozostáva z anorganickej kyseliny H2SO4 alebo zmesi anorganických kyselín H2SO4, HNO3, alkalickej soli KNO3, metabolických produktov pôdnych mikroorganizmov zo skupiny Deuteromyces a vody v hmotnostnom pomere 10 : 3 : 14 : 72, s hodnotou pH pod 1, za stáleho miešania, alebo staticky počas 2 týždňov pri izbovej teplote. Vzniknutá pevná fáza sa oddelí filtráciou...

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: B01D 53/34, C01F 11/46, C02F 1/58...

Značky: spôsob, tiosíranu, sodného, síranu, spracovania, siřičitanu, roztoku, koncentrovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Zariadenie na spracovanie sadrovcovej suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1924

Dátum: 09.09.1998

Autori: Druhý Pôvodca - Na, Lehocký Peter

MPK: C04B 11/02, C01F 11/46

Značky: spracovanie, sadrovcovej, zariadenie, suspenzie

Text:

...na odkalisku. Podstatnou výhodou je aj ten fakt, že na spracovanie odpadu nie je nutné použiťPrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocouvýkresov, na .ktorých obr.l zobrazuje základnú realizáciu zariadenia na spracovanie sadrovcovej suspenzie na granulovaný energosadrovec s dvoma sedimentačnými nádržami. Obr.2 zobrazuje rozšírenú realizáciu zariadenia s tromaPríklady uskutočnenia Príklad 1Zariadenie na...

Způsob zpracování síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251408

Dátum: 16.07.1987

Autori: Přibáň Václav, Novák Luboš, Baloun Stanislav, Zubček Ladislav, Hinterholzinger Otto

MPK: C01F 11/46

Značky: roztoku, síranových, způsob, zpracování

Text:

...úplnému převedení všech složek obsežených ve zpracovávaných roztocích v hodnotné využitelné produkty, zejména na síru a koncentráty kovů,vychází použití postupu podle vynálezu pro většinu typů síranových roztoku ekonomicky velmi příznivě ve srovnání s postupy běžně používanými.Koncentrovaný roztok barnaté eloučeniny, zejména eulfidu,hydroxidu nebo chloridu, se sísí ve etechiometriokém poměru vzhledem ke koncentraci barya a žádené míře...

Spôsob chemického odstránenia síranu bárnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232646

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vrškový Boris

MPK: C01F 11/46

Značky: spôsob, odstránenia, chemického, bárnatého, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chemického postupu, umožňujúceho odstrániť síran bárnatý z ťažšie dostupných lokalít ako napr. hlbinného vrtu. Kontaktom vodného roztoku uhličitanu alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho so síranom bárnatým dochádza k podvojnej reakcii, urýchľovanej vzrastom teploty, tlaku a koncentrácie rozpusteného uhličitanu v systéme I. Rozpustený konečný reakčný produkt, t. j. síran ammónny alebo síran alkalického kovu sa vymyje vodou a...