C01F 11/18

Minerálny prostriedok vyrobený zo zmesovej pevnej fázy uhličitanov vápenatého a horečnatého, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20904

Dátum: 22.03.2013

Autori: Gärtner Robert Sebastian, Chopin Thierry, Lorgouilloux Marion, Pelletier Marc

MPK: C01F 5/24, C01F 11/18, C04B 111/28...

Značky: vápenatého, použitie, horečnatého, spôsob, uhličitanov, fázy, vyrobený, přípravy, zmesovej, minerálny, pevnej, prostriedok

Text:

...a horečnatého tvorený kryštalizovanou vápnikovou časťou a kryštalizovanou horčíkovou časťou vo forme doštičiek, kryštály vápnikovej časti a horčíkovej časti sú agregované ako kompozitné agregáty,tieto agregáty sú samy o sebe aspoň čiastočne aglomerované ako aglomeráty, EP 2 828 216 3575 OIHuvedená vápniková časť zahŕňa aspoň jeden uhličitan vybraný zo skupiny pozostávajúcej z kalcitu, aragonitu a ich zmesí, uvedená horčíková časť zahŕňa...

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré majú vysoký obsah pevných látok a nízku viskozitu, so zlepšenou reologickou stabilitou pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18325

Dátum: 13.07.2012

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Rentsch Samuel

MPK: C01F 11/18, C08K 3/20, C09C 1/02...

Značky: reologickou, stabilitou, teplotě, nízku, viskozitu, látok, zlepšenou, materiálov, obsah, zvýšenej, pevných, vysoký, vápenatý, suspenzie, uhličitan, vodné, obsahujúcich

Text:

...poškodenia výrobných jednotiek, ako sú mlecie jednotky. V takomto prípade sa produkt musí kontinuálne ochladzovať, aby sa predišlo upchávaniu a poškodeniu zariadenia,alebo sa musí znížiť výrobná kapacita. To je energeticky veľmi náročné a nákladné. Okrem toho, ak sa aditíva, ktoré sa používajú na stabilizáciu vodných suspenzíí, znehodnocujú privysokých teplotách, častice môžu łlokulovať, čoho dôsledkom je takzvané deplečná...

Spôsob výroby vyzrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20106

Dátum: 21.06.2011

Autori: Schmölzer Thomas, Skrzypczak Mathieu, Maurer Marc

MPK: C01F 11/18, C09C 1/02

Značky: uhličitanu, vápenatého, výroby, spôsob, vyzrážaného

Text:

...V súlade s tým existuje potreba vyvinúť inverzný spôsob sýtenia oxidom uhličitým, kde habitus kryštálu výsledného vyzrážaného uhličitanu vápenatého môže byť riadený, a kde môže byť dosiahnutý vyšší obsah pevných látok vyzrážaného uhličitanuvápenatého vo výslednej riedkej suspenzii. Inými slovami, existuje potreba poskytnúťhospodámejší spôsob výroby vyzrážaného uhlíčitanu vápenatého pomocou inverzného spôsobu sýtenía oxidom uhličitým, V...

Spôsob výroby vyzrážaného uhličitanu vápenatého z odpadu z celulózok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19956

Dátum: 16.05.2011

Autori: Pohl Michael, Schmölzer Thomas

MPK: C01F 11/18, B82Y 30/00, C01B 31/24...

Značky: uhličitanu, vápenatého, odpadů, výroby, celulózok, spôsob, vyzrážaného

Text:

...s obsahom pevného podielu obsiahnutého V odpadovom papieri alebo vodpade zo závodu na spracovanie papiera alebo odpadovom papieri, alebo vyrobeného z uvedených surovín, pričom materiál s obsahom pevného podielu obsahuje organický materiál a anorganický časticový materiál. Materiál sobsahom pevného podielu spracovaný týmto spôsobom môže obsahovať uhličitan vápenatý, ktorý je kalcínovaný za vzniku oxidu vápenatého, a oxid vápenatý sa...

Výroba vysoko čistého vyzrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19149

Dátum: 26.10.2010

Autori: Tavakkoli Bahman, Schmölzer Thomas, Pohl Michael, Sötemann Jörg

MPK: C09C 1/02, C01F 11/18

Značky: čistého, vápenatého, vysoko, výroba, uhličitanu, vyzrážaného

Text:

...sa najprv rozomelie a kalcinuje, že sa zmes získaná z tohto kroku kalcínácie nechá reagovať s chloridom arnónnym a rozpustí sa, čo vedie k tvorbe chloridu vápenatého, a že roztok chloridu vápenatého sa oddelí od nerozpustných fosforečnanov, a nechá sa reagovať s amoniakom a oxidom uhličitým, čo Vedie k vyzrážaniu uhličitanu vápenatého a k tvorbe chloridu amónneho, čo vedie k veľmi čistému uhličitanu Vápenatérnu, ktorý sa oddelí frltráciou,...

Príprava uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15467

Dátum: 04.10.2010

Autori: Markwardt Ilka, Jensen Christoph

MPK: C01F 11/02, C01F 11/18

Značky: uhličitanu, príprava, vápenatého

Text:

...v dôsledku toho nie je vhodným na použitie, napríklad ako plnidlo do vysokokvalitných druhov papiera.0013 Po druhé, častice uhličitanu vápenatého, pripraveného klasickým spôsobom s pridávaním oxidu uhličitého k suspenzii haseného vápna, môžu mať nepravidelné tvary a rôzne veľkosti a skôr môžu vytváraťzhluky, akoby ostávali od seba navzájom oddelenými časticami. Nepravidelnosť veľkosti častíc spôsobujeproblémy do takých použití ako sú...

Spôsob prípravy zrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14130

Dátum: 01.04.2010

Autori: Rainer Christian, Pohl Michael, Primosch Gernot

MPK: C01F 11/18

Značky: zrážaného, uhličitanu, přípravy, vápenatého, spôsob

Text:

...pri opísanom spôsobe môže urýchliť tvorbu aragonitových0009 Bolo preukàzané, že vyššie diskutované spôsoby výroby zvyšujú celkový obsah aragonitových kryštálov v PCC len marginálne. Avšak tieto spôsoby neboli všeobecne schopné vyprodukovať PCC s celkovým obsahom aragonitu vyšším než 80 .0010 V súlade s tým existuje dopyt po nenákladnom spôsobe výroby zrážaného PCC obsahujúceho zvýšené množstvo aragonitického polymorfu.0011 Predmetný vynález...

Prírodné minerálne plnivo modifikované kyselinou na iniciáciu beta-nukleácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17466

Dátum: 19.11.2009

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Knerr Michael

MPK: C08K 5/09, C08K 3/26, C01F 11/18...

Značky: kyselinou, modifikované, beta-nukleácie, polypropylénu, iniciáciu, minerálně, plnivo, prírodne

Text:

...Je tiež známa príprava solí dikarboxylových kyselín na pevnom nosiči.0013 EP 1 939 167 A 1 opisuje beta-nukleačné činidlo pre polypropylén, kde povrchová vrstva dikarboxylovej soli, ako je pimelát vápenatý, je pripravená na povrchu nosiča skupiny 2 kovových zlúčenín podľa lUPAC, ako je uhličitan vápenatý. Beta-nukleačné činidlo sa získa tepelným spracovaním a reakciou v pevnej fáze medzi časticovýrn pevným nosičom a dikarboxylovou...

Vodné suspenzie obsahujúce jemné častice uhličitanu vápenatého na ich použitie pri natieraní papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12185

Dátum: 21.09.2009

Autori: Kässberger Michael, Gane Patrick, Bluvol Guillermo

MPK: C01F 11/18, C09C 1/02, D21H 17/67...

Značky: částice, použitie, vodné, vápenatého, papiera, suspenzie, jemné, natieraní, uhličitanu, obsahujúce

Text:

...než 2 m.V DE 39 24 846 Al je opisaná vodná kompozícia na natieranie papiera, ktorá obsahuje pi grnentovú zmes tvorenú 60 až 95 hmotn. hrubého uhličitanu vápenatého s priememým priemerom častíc aspoň 2 m, a 5 až 40 hmotn. syntetického organického pigmentu spriemerným priemerom častíc menším než 0,8 m.Normálne sú pigmenty, ako pigmenty na báze uhličitanu vápenatého, ktoré majú byť používané pri natieraní papiera, od výrobcu pigmentu (napr 1...

Použitie (met)akrylových polymérov v spôsobe prípravy vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13291

Dátum: 16.06.2009

Autori: Suau Jean-marc, Jacquemet Christian, Mongoin Jacques

MPK: B01F 3/00, B02C 23/06, C01F 11/00...

Značky: přípravy, vodnej, spôsobe, suspenzie, použitie, vápenatého, uhličitanu, met)akrylových, polymérov

Text:

...vlastností je faktor strmosti (dso/ dzo) medzi 1,5 a 2, prednostne medzi 1,5 a 1,75. Vzhľadom na uvedenú konkrétnu definíciu faktorastrmosti je tento vynález zameraný na veľmi úzku distribúciu veľkosti častíc je tu tiež uvedené, že opacita konečných výrobkov je tým zlepšená.0013 Dokument EP 1 579 070 opisuje zmes dvoch pigmentov uhličitanu, z ktorých aspoň jedným je GCC, ktorý má faktor strmosti 100 (d 3 o/ dvo ) medzi 30 a 45,...

Povrchovo mineralizované organické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13588

Dátum: 02.12.2008

Autori: Buri Matthias, Blum René Vinzenz, Gane Patrick

MPK: C01F 11/18, C09C 1/02, D21C 9/00...

Značky: mineralizované, organické, vlákna, povrchovo

Text:

...prostriedky na zvyšovanie retencie, atď. Uvádza sa, že retenčný účinok plnív je možné zvýšiť ich zmiešaním s jemnou frakciou vlákien a pridaním retenčných činidiel, ako je napríklad škrob tak, aby s jemnými vláknami vytvorili aglomeráciu.0013 W 0 98/35095 opisuje spôsob výroby papiera, ktorý zahrnuje miešanie vodnej kaše minerálneho plniva s vodnou kašou drevených vlákien a prídavok tlokulačných činidiel,v ktorom je základná časť plniva vo...

Spôsob drvenia materiálov za sucha obsahujúcich karbonátový nerast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8470

Dátum: 22.05.2007

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Mongoin Jacques, Buri Matthias

MPK: C01F 11/18, B02C 23/06, C08K 3/26...

Značky: nerast, drvenia, karbonátový, obsahujúcich, materiálov, spôsob, sucha

Text:

...ktoré znižujú aplikačný potenciál uvedených solí.0013 Konečne dokument WO/98/21158 opisuje spôsob drvenia za sucha kalcinovaných kaolínov s použitím amónneho polyakrylátu ako pomocného prostriedku pri drvení za sucha a to s cieľom zlepšiť zabiehavosť drveného produktu, účinnosť drvenia a reologické vlastnostifinálneho produktu, v ktorom sa použil drvený produktu podľa tohto vynálezu.0014 Druhá skupina pomocných prostriedkov na drvenie za...

Spôsob znižovania obsahu železa v uhličitane vápenatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283545

Dátum: 11.08.2003

Autor: Drummond Donald Kendall

MPK: C09C 1/02, C01F 11/18

Značky: vápenatom, spôsob, železa, znižovania, uhličitane, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa pridanie činidla chelatujúceho železo do vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého, pričom sa znižuje pH vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého pomocou plynu obsahujúceho oxid uhličitý a vodná suspenzia uhličitanu vápenatého sa udržiava pri zvýšenej teplote. Suspenzia sa mieša, odfiltruje, premyje a vysuší. Produkt uhličitanu vápenatého pripravený spôsobom podľa predloženého vynálezu má znížený obsah železa. Uhličitan vápenatý...

Sposob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260387

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C01F 11/18

Značky: čistého, spôsob, uhličitanu, výroby, vápenatého

Text:

...hydroxid draselný. Použiteľné, ale technicko-ekonomicky náročné sú tiež hydroxidy lítia, Cézia a rubídie.Množstvo hydroxidov alkalických kovov býva 0,1 až 20 hmot., počítané na soli alkylamínov a amönnych solí organických alebo anorganických kyselín. Vyššie množstvá sú síce použiteľné, ale prakticky neprinášajú výhody. Navyše môžu vzniknúť problémy s regeneráciou lúžiaceho roztoku a nižšie sú už prakticky neúčinné. Prísadyliydroxidov...

V podstate sférický vaterit a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279602

Dátum: 10.08.1994

Autori: Goffin Robert, Langelin Henri René

MPK: C01F 11/18

Značky: vaterit, podstatě, sférický, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný v podstate sférický vaterit, ktorý má tvar guľôčok s dvomi dutinami umiestnenými oproti sebe a faktor distribúcie veľkosti častíc menší ako 0,5. Ďalej je opísaný spôsob prípravy vateritu, v ktorom sa zmes častíc s obsahom vápnika vo forme oxidu a/alebo hydroxidu spracuje v reakčnom médiu, ktoré obsahuje kyslú soľ organického amínu tak, že sa vápnik prevedie na rozpustnú soľ a získa sa médium, ktorého pH - nazývané pH spracovania - má...

Sposob čistenia tuhých práškových, anorganických plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266300

Dátum: 13.12.1989

Autori: Smelík Andrej, Füzy Štefan

MPK: C01F 11/18

Značky: práškových, čistenia, tuhých, anorganických, plniv, spôsob

Text:

...dvomi dielmi vodného roztoku hydroxidu amônneho s koncentráciou prevyšujúcou 3,5 hmot. ą 10,0 hmot. NH 40 H. Po 12 až 48 hodinách selektívneho vylúhovania prechodových prvkov vopri teplote 15 až 30 °C, výhodne pri 20 °C sa po filtrácii získa tuhý podiel, ktorý sana druhý krát rozmieša s prepieracou odalkalizujúcou vodou v hmotnostncm pomere 13 a potom sa sfiltruje. Tuhé, práškové plnivo po selektívnom vylúhovani prechodovýoh prvkova po jeho...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246995

Dátum: 15.10.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Kubát Oldoich, Jirka Miloš

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, sráženého, způsob, výroby, vápenatého

Text:

...krystalů hydrogenuhličitanu sodnáho dochází při výrobě sody ke snížení produkoe odpadního roztoku obsahujicího chlorid vápenatý a k nižěímu zatížení vyvařováku destilační stanice,přičemž lze vznikajioi oxid uhličitý nebo Veškerý zbylý roztok zpracovat při výrobě sody. túru způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupdm výrazně výhodnějším.Výroba může být. kontinuální, diskontinuální, nebo kombinací obou...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Weisbauer Václav

MPK: C01F 11/18

Značky: nízkou, vápenatých, rozpustností, výroby, solí, způsob

Text:

...suspenze z kârbonatačních kolon, obsahující vedle dalších látek hydrogenuhličitan sodný nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydroqenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů hydrogenuhličitanu sodného a roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý.Vznikla sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převede reakoí s kyselinou, obsahující anion pŕíslušný k...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241836

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Liko 1udovat

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, uhličitanu, vápenatého, způsob, sráženého

Text:

...zahuštěniąa snížení obsahu chloridu sodného.Základní úrčinerk způzsobu výroby ,podle vynálezu spolčívá rv tom, že se získa ząpét amoniak jakožto pomocné látka a čistý roztok chloridu vápenatého, které lze použít opět jalko vých-ozí suroviny. Tím se způsob výroby podle vynal-ezu stává oiprouti dosud známým výrobnírn postupům výrazně Výhodněvjším.Výroba můrže lbýtkołntinuálnní, diskontinuální, nebo kombinací obou těchto postjupů. Postupuje se...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241835

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mišáni Ján, Kleo Jarolím

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, výroby, vápenatého, způsob, sráženého

Text:

...v tom, že se získava zpět.amoniak jakožto pomocné Ivánka a čistá vápenaltá sůl, které lze použít opět jako výchozi suroviny. Tím se způsob výroby podle vynáletzu stáva oproti -d-osud známým sražecim výr-obním postupům výrazně výbodnějsím.Výroba může být kontinuální, dislkontinoální, netbo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tak, že roztok vodorozpustnê Näpenaté soli o konncentraci 1 hmotnostní »až nasycený roztok při...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241827

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hudoba Miloš, Hric Vladimír

MPK: C01F 11/18

Značky: sráženého, výroby, uhličitanu, vápenatého, způsob

Text:

...výrobu .lze realizovat i s méně čistým -a tedy i levnějšim dusiwčnanem väpenatým, aniž by došlo Ikesnížení jakost-i vyráběného .prodruiktu, Tím se způsob výroby podle vynálezu stává o.proti dosud známým srážecím výrob-ním postupům výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskorrtinuâlní, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive ta-veniny dusičnanu vápenatěho, vzniikxlého rozpuštěnírm...

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240530

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zachorževskaja Alla Georgijevna, Saenko Svitlana Ivanovna, Nosikova Ta?ana Alexejevna

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, kryštálov, sférolitickým, uhličitanu, čistého, vápenatého, tvarom, spôsob

Text:

...z roztoku mravčanu vápenatého a/alebo octanu vápenatého účinkom uhličitanu rorganickej dusíkatej zásady alebo zásad a/alebo oxidom uhllčitým za prítomnosti aspoň stechiometrického množstva organickej dusíkatej zásady alebo zásad pri teplote 0 až 90 °C, s výhodou 20 až 70 °C.Výhodou spôsobu výroby podľa tohto vynálezu nie je len možnost výroby čistého uhličitanu vápenatého, výhodne vo forme prášku, ale aj požadovanej štruktúry, v závislosti...

Spôsob výroby lúžiaceho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240523

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sobolev Jevgenij Vasiljevie, Zarembi Vladimir Nikolajevie, Jantarev Viktor Vasiljevie

MPK: C01F 11/18

Značky: lúžiaceho, spôsob, roztoku, výroby

Text:

...ky seliny na zlúčeniny vápenaté, najmä na o xld, hydroxid alebo uhličitan vápenatý a pod., ale tiež vápenaté soli anorganických alebo organických. kyselín, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt alebo priemyselný odpad pri rozličných chemických výrobách,pripadne tiež za prítomnosti rozpusteného,ale hlavne dispergovaného hydroxidu vápenatěho, ako aj prímesi iných anorganických i organických zlúčenin.Oxid uhličitý na uskutočnenie spôsobu...

Spôsob získavania zrážaného uhličitanu vápenatého v priemyslovom meradle

Načítavanie...

Číslo patentu: 251463

Dátum: 16.07.1987

Autor: Raschman Pavel

MPK: C01F 11/18

Značky: vápenatého, meradle, získavania, priemyslovom, zrážaného, uhličitanu, spôsob

Text:

...2,275 mól/l Mgclz V objemovom pomere 23,3 1. Reakčná zmes bola mechanicky miešaná na vzduchu pri teplote 30 °C po dobu 20 minút. Vzorka reakčnej zmesi bola potom spracovaná -ako vzorky v príklade 1 a 2. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.Údaje o zložení reakčnej zmesi v okamihu zmiešania roztokov a po 20 minútach trvania reakcie sú pre priklad 1, 2 a 3 nasledovnéZložka Koncentrácie zložky v reakčnej zmesi mól/l v okamihu po 20 minútach Príklad...

Spôsob výroby uhličitanu vápenatého so sférolitickým tvarom kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239182

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zikmund Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C01F 11/18

Značky: tvarom, kryštálov, uhličitanu, vápenatého, sférolitickým, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uhličitan vápenatý so sférolitickým tvarom kryštálov sa vyrába z prevažne vápenatých surovín cez intermediárnu tvorbu roztoku mravčanu alebo octanu vápenatého, čo je podmienkou vytvorenia sférolitických kryštálov. Obvykle po oddelení nerozpustenej suspenzie z roztoku sa pôsobením uhličitanu amónneho a/alebo oxidom uhličitým za prítomnosti stechiometrického alebo nadstechiometrického množstva amoniaku a/alebo hydroxidu amónneho pri teplote 0 až...

Sposob odstraňovania zlúčenín vápníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249457

Dátum: 12.03.1987

Autori: Adam Valér, Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C01F 11/18, C01F 5/24

Značky: zlúčenín, odstraňovania, vápnika, spôsob

Text:

...amônnym, v celkovom množstvek 4 odpovedajúcom požadovanému stupňu vylúženia vápenatej zložky z praženca a/alebo oxidovej.resp. hydroxidovej suroviny a ostávajúci oxidu horečnatý a/alebo produkty jeho hydratácie, prípadne s nevylúženými komponentmi, sa od roztoku oddeli, napr. filtráclou, cdstreďovaním, spravidlaVýhodou spôsobu podľa tohto vynálezu je technická jednoduchosť nevyžadujúca si technicky príliš náročné zariadenie, nízky počet...

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236636

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hýbl Čestmír, Macho Vendelín, Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, uhličitanu, spôsob, vápenatého, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čistého uhličitanu vápenatého zo surovín a/alebo priemyselných odpadov obsahujúcich ako hlavnú zložku oxid a/ alebo hydroxid vápenatý, vyznačujúci sa tým, že na 1 až 40 hmotn. dielov suroviny a/alebo priemyselného odpadu sa pôsobí pri teplote 0 až 100 °C 100 hmotn. dielmi lúžiaceho roztoku obsahujúceho soľ alebo soli odvodené interakciou anorganických a/alebo organických kyselín tvoriacich rozpustné vápenaté soli, ako je kyselina...

Způsob likvidace odpadu po použití cementačního prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232802

Dátum: 15.01.1987

Autori: Choleva Zdeněk, Hronešová Helena, Moravcová Anna

MPK: C01F 11/18

Značky: způsob, odpadů, prášků, cementačního, použití, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení problému likvidace odpadních cementačních prášků ze strojírenských provozů jejich využíváním při výrobě barnatých solí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na opad působí směsí barytu a koksu při teplotě 1150 až 1350 °C po dobu 2 až 4 hodin, přičemž odpad tvoří maximálně 12 % hmotnosti, vztaženo na baryt. Na reakční směs se potom působí odpovídající kyselinou k získání roztoku barnaté soli, který se oddělí od...