C01D 9/00

Spôsob striedavej výroby roztokov dusitanov a dusičnanov a zariadenie k prevadzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268588

Dátum: 14.03.1990

Autori: Búci Ladislav, Matzenauer Tomáš, Kontra Andrej

MPK: C01D 9/00

Značky: dusičnanov, dusitanov, výroby, roztokov, tohto, zariadenie, striedavej, spôsobu, prevádzaniu, spôsob

Text:

...konltruklne nonlroćných ůprov. Nlkledy no roabixltiu sú preto all a dobe na zavedenia výroby je krłtka.Na pripojenoa obrazku jo uvadunl tehnologik| echłoe epoeobu I zariadenia podľa vynłlezu, eko zariadenie na ztrledavú výrobu roztoku dusitenu odnlho n kyseliny dueilnej, alebo len výroby kylelinylduzičnoj, ne atrednottakovej výrobni kyaeliny duaičnaj,vybevone dvoni abeorpčnýei kolőnani. Abaorpčnl kolonn J olldtnl eitový-i elllaoi je...

Způsob regenerace použité odlakovací soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268057

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drbohlav Radek, Mydlil Jiří, Ederer Karel

MPK: C01D 9/00

Značky: způsob, odlakovací, regenerace, použité

Text:

...zpoaobu podla vynálazu je odlakovscí links doplněna o zařízení unožňující regeneraci a vrecsní odlskovací soli zpět do procesu. Uedná sa o rozpouštěcí ná drž, kalolia. nádrž čiráho zřsdánáho roztoku a odpsrku.Provoz regenerační linky je diskontinuální. 1 krát za smłnu sa z odlakovsci lázně vyjísá vsnička s 200 kg usazenáho kalu. Obsah vaničky je pomocí naklápůcího aaohsnísnu poaalu vyláván do rozpoułtěci nádrže, kam je předložens oplachová...

Způsob snížení obsahu uhličitanů v taveninách směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244867

Dátum: 14.08.1987

Autori: Forejt Jioí, Hloušek Josef, Kulka Štipán

MPK: C01D 9/00

Značky: kovů, uhličitanu, směsi, snížení, dusičnanu, obsahu, taveninách, způsob, dusitanů, alkalických

Text:

...se probublá plynným oxidem dusičitým nebo směsi oxidu dusičitáho a chemicky inertního plynu obsahující 0.1 až 99 mol. s N 02, při teplotě v rozmezi 150 až 4 oo °c.Uvedeným způsobem se uhličitany v tavenině rozloží a vznikají alkalické dusičnany, dusitany a plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. Přitom nedochází k podststnější oxidaci dusitanů na dusičnany, takže původní složení solné lázně se nezmění.Délka procesu závisí na...

Způsob odstranění uhličitanů z tavenin směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů a uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239294

Dátum: 15.05.1985

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: C01D 9/00

Značky: uhličitanu, způsob, uhličitanových, inkrustací, dusičnanu, dusitanů, kovů, alkalických, chladičů, tavenín, odstranění, směsi

Text:

...vynálezu spočivá v tom, že se do taveniny směsi dusičnanů a dusitanů alkalických kovů při teplotě 180-200 °C pridá dvojohroman alkslického kovu v množství ekvivaientnim množství uhličitanu v reaktoru, načež se teplota postupně zvyšuje až na 350 °C.uvedeným postupem se uhličitany rozloži na plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. V tavenině vzniká jako produkt reakce alkalioký chroman, který je v použ 1 témmnožatvi v tavenině...