C01C

Strana 2

Způsob zpracování louhů s převažujícím obsahem síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255661

Dátum: 15.03.1988

Autori: Markalous František, Míček František, -

MPK: C01C 1/24

Značky: síranu, amonného, louhů, způsob, zpracování, převažujícím, obsahem

Text:

...bentonitového lyoqelu potlačuje nukleaci a zpüsobuje, že krystaly síranu amonného a močoviny vyloučené při odpařování a chlazení jsou malé a tím přispívají ke stahilizaci suspenze a zachovávají vyhovující tokové a skladovací vlastnosti kapalného dusikatého hnojiva. Další výhodou je, že do hnojiva lze zapravit podstatné vyšší podíl louhü síranu amonného než bylo dříve obvyklé.Typ kapalných dusíkatých hnojiv 5 30 až 50 síranu amonného a 20 až...

Způsob dělení odfuků syntézy amoniaku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246831

Dátum: 01.03.1988

Autori: Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Pavlíeek Luboš Horní Heomanice

MPK: C01C 1/04

Značky: způsobu, způsob, dělení, amoniaku, provádění, zařízení, tohoto, odfuků, syntézy

Text:

...dusíka 246 831vodíkovou ssěsí s jadan chlszaný vroucís srgonau, popřípsdě vroucís dusíkan, dâla ia raktífíksční kotons ns oddělovàní Iatsou ja ooatřans vsřskan íopanýo dusíkao s kondanzstoras chlozanýn dusíka s soojanýo s odlučovsčao dusíku oostřanýs potrubí ksostnóho dusíka. dňla ia raktífíksční kolono na dělaní sněsí srgonu s dusíku ja opstřans vsřůkas-kondanzitoroo toponýn dusíkovodíkovou sussi, popřípsdě dusíka s přívodao kspolného...

Způsob naturalizace amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eisler Jan, Novotný Petr

MPK: C01C 1/00

Značky: naturalizace, způsob, amoniaku

Text:

...vyšší cirkulaoí roztoku. Je tedy výhodné pracovat při maximálním reálném průtoku cirkulačního roztoku.Přsbytečné teplo je možno ovládat chladičem umístěným v zásobníku, nebo je možno chladit pouze nastřikující roztok. Rovněž je možno kyselinu předchladit a tím částečně snížit nároky na vlastní odvod reakčního, popřípadě kondenzačního tepla. V případě, že se absorbuje menší množství amoniaku, postačí na odvedení reekčního tepla ztráty do...

Zariadenie na zníženie strát amoniaku v exhalátoch na výrobniach močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246877

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bahno Jozef, Michalec Alojz, Martinko Anton, Kallbán Pavel

MPK: C01C 1/12

Značky: exhalátoch, zníženie, amoniaku, močoviny, zariadenie, strát, výrobniach

Text:

...a vyšší účinok sa dosahuje absorpciou amoniaku systémom prúdových pračiek ústiacich do spoločnej odlučovacej nadoby, ktorá slúži súčasne ako predloha čerpadla cirkulačného okruhu, v ktorom je zaradený nepriamy vodný chladič na odvádzanie absorpčného tepla.jednou prúdovou pračkoíl sa odsávajú exhaláty s vysokým obsahom amoniaku, kysličnika uhličitého a vodnej pary z centrálneho komína. Druhá prúdová pračka slúži na odsávanie a vypieranie...

Způsob výroby amoniaku z koksárenského plynu s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240829

Dátum: 01.01.1988

Autor: Sokol Drahomír

MPK: C01C 1/02

Značky: provádění, výroby, způsob, amoniaku, zařízení, koksárenského, tohoto, plynů, způsobu

Text:

...anoniaku z koksůrenskeho plynu, spočivejicich v konpresi plynu, prani plynu absor hentem, například metanolem, v katelyticke konverai uhlovodi ku a oxidu uhelnatbho, nizkoteplotnin dčleni, Ietanizaci a v katalyticke synteze aueniaku, odstraňuje řešení podle vynalezu, ktoré spečiva v tom, že se koksarenský plyn tlači najprve na tlak 0,3 al 1,2 hPa, načei sa. něj odstrani prania metanolem za teploty -20 °c až -50 °c sirovodik, organickú...

Spôsob zachytávania amoniaku z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243945

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kocáb Miroslav, Staroba Vladimír, Pudil František, Ryška Jan, Zedník František, Lecnar Josef

MPK: C01C 1/12

Značky: odplynov, amoniaku, spôsob, zachytávania

Text:

...Po absorpcií am-oniak zreaguje s fenoxyoctovými kyselinami na aímonlnú sol fenoxyocüový-ch kyselín.Fenoxyoctové kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. 2-metyl-Il-chlórtenoxyoctovej kyseliny.Výhodne je možné absorpcíu robiť na absorpčnej kiolóne nepretržite.Výhodou spôsobu využitia jaàmoniaku z plynov podľa vynálezu je, že sa získa amonna sol feníoxyoctových kyselín, ktorá sa môže použiť ako herbicíd. Výhodne je možné spôsob použit vo...

Pomocná konštrukcia znižujúca korózne praskanie sušiaceho bubna liadku amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252857

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podhradský Milan

MPK: C01C 1/18

Značky: bubna, pomocná, sušiaceho, korozně, praskanie, liadku, konštrukcia, amonného, znižujúca

Text:

...nemenné a n.eordsiranibelné. Druhá možnost je v znižovaní napätia. Znižolvanie nopätia zväčšovualnim hoúbky stien je neekonom~ické a Tllváĺü účinne. Väčšia ihluúhkra znamená väčšiu váhu a teda spätné stopu-une ~hmottnosti.Nnviec používanie reušiecicih bluonov v priemysle je bežné a dosahuje pvrnkťciueíky životnosti do mIPACÍLHiIÍlClKÉłI-Ol opotrebovarriiua. Pri výskyte dutsičuiłonov je podmienená ich životnosť. iUvedené nedouiiaüaky sa...

Způsob odstranění čpavku z průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247139

Dátum: 28.09.1987

Autori: Bueko Michal, Mikláš Emil, Hano Alexander, Kolman Bohumil, Bárta Miroslav, Jirůtka Vladimír, Doležal Jioí

MPK: C01C 1/10, C02F 9/00

Značky: průmyslových, odstranění, způsob, odpadních, čpavku

Text:

...crpyxrypu, noaeeuns npn enaunnannu H cnocoönocwn npnnnnannn K HHM rnepnux Bemecwn, a Takze ycwauannuu naeuue MMM basonme pemuum Hcxnmqamr ocaxnenue Gnoaccu, ecnu ouu nnonrcnB 0 TFOHHYwKOHOHHY B Bane őecnopnnouąpä Haónnxn. . Drenenne önonaccu nepen orrouxoň anyaxąiuoxer nponsnonrbcn, ecnn STGneoöxonuno nan aeennn pemuua npennapurenbnoň öuoxnunqecxoñ ouucwxn, nnnnenpepunnoň me axcnnyarauuu B svou Her Heoöxonuuocru.CTOKH ówrouxu aumuaxa 5...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pantueek Pavel, Dittert Ivan, Starý Milan, Losa Evžen

MPK: C01C 1/12, C07C 87/00

Značky: plynech, aminu, odpadních, amoniaku, obsaženého, výroby, způsob, recykláže

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243601

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michaleík Rudolf, Šašek Oldoich

MPK: C01B 21/50, C01C 1/28

Značky: amonného, přípravy, roztoku, způsob, dusitanů

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že při přípravě roztoku dusitanu amonného 0 koncentraci 150 až 300 g/l z nitrozních plynů o koncentraci 9 až 13 S objemových kysličníku dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amónný a uhličitan amonný, se absorpce v místě prvotního styku nitrozních plynů s absorpčním roztokem provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení...

Způsob stabilizace vodného roztoku kyanatanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243339

Dátum: 15.05.1987

Autori: Filip Radoslav, Dimitrov Borislav Alexaddov

MPK: C01C 3/14

Značky: stabilizace, způsob, vodného, kyanatanu, alkalického, roztoku

Text:

...alkalického kovu přidá hydrazin nebo hydroxylamin v množství 0,05 až 0,5 hmot., vztaženo na hmotnost výchozího roztoku.K rozkladu roztoků kyanatanu alkalického kovu dochází, jak bylo nyní zjištěno, jen v přítomnosti kyslíku /kyslík rozpuštěný ve vodě a vzduchový polštář nad roztokem/ v kyse~ lém až velmi slabé alkaliokém prostředí dle rovniceZ tohoto schematu vyplývá skutečnost, že v alkalickém prostředí k rozkladu vodného roztoku...

Způsob výroby čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239912

Dátum: 15.05.1987

Autori: Papook Václav, Štipankevie Milan, Bajda Miloslav, Bula Lumar, Kudilka Miloslav

MPK: C01C 1/04

Značky: čpavku, způsob, výroby

Text:

...za nížiího tlaku, podrobí před zavedeníni do kolony praoující za vyäšího tlaku kondenzaci za učelem kondenzace per čpevku, e výhodou v chledíči typu a tenkou etékející vrstvou.Výhodne se x destilovéní Izrčený roztok čpnvku smíšený s parsmí čpavku, vystupudícímí. z horního konce ñentilační kolony pracujícínižšího tlaku, před zavedením do destilační kolony praoující za ayššího tlaku předehřejo zbylým roztokom, odtahovým ze dna destilační...

Způsob výroby thiokyanatanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239417

Dátum: 16.04.1987

Autori: Půr Ladislav, Beneš Josef Praha

MPK: C01C 3/14

Značky: kovů, výroby, thiokyanatanů, způsob, alkalických

Text:

...ke kyeniou dreeelnámu 1,4.Do beňky opar-m míchedlem, petnym chladičem e teplomerem bylo pŕedlołem 455 abyl 121,4. Ze ete 16 ho míchen( ee euepenze zehřele na 85 °O e tato teplote by 1 e udrlovine v roezt Í °G po celou dobu reekce. Konverze N 1011 ne thiokyeneten eodný (nasou) prebehla ze 150 minut po doeełeni teploty 85 ° 0. Ilezreegoverm síre byla oddelene fúltrecí od vzniklehe roztoku nasou.Roztok obsahoval 734,7 g nasou, což odpovide...

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238355

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pagani Giorgio

MPK: C01C 1/04, C07C 126/067

Značky: močoviny, způsob, současné, amoniaku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny, při kterém se proud plynu obsahující oxid uhličitý, vodík a dusík uvede do styku s amoniakem za tvorby karbamátu amonného, který se potom vede do stupně syntézy močoviny, a část uvedeného proudu plynu obsahujícího oxid uhličitý, dusík a vodík se před uvedením do styku s amoniakem zavede do doplňkového dekarbonačního stupně a po dekarbonaci se dekarbonovaný proud plynu opět smísí s částí proudu plynu,...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adamovský Zdeněk, Vavřín Jan, Foltýn Josef, Mlynář Josef, Beštová Jana, Dvořák Ladislav, Hromádka Miloslav

MPK: C01C 1/12, C07C 101/26

Značky: solí, plynných, exhalátů, způsob, výroby, aminopolykarboxylových, likvidace, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...

Způsob zpracování odpadního roztoku síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schoedelbauer Vladimír, Pálffy Alexander, Závodník Jiří, Horák Stanislav, Dadák Vojtěch, Steček Leopold

MPK: C05D 5/00, C01C 1/28

Značky: síranu, odpadního, roztoku, amonného, způsob, zpracování

Text:

...hsmojivla. oddelený, podvojný siraun hořečnato-amoniný je DOUŽÍÍ jako nový druh hořečnato-dusíkľatéhro hricijiva. Podle předběžného průzlłumu u zemědělských podníků je o toto hnojivło zájem, čímž je zajištěn jeho odbyt.P-odvojrný síraln hořečnato-amołnný je vhodným dusíkatým hnojivem na neutrálních a oalkalických půdách chudých horčíkem, dále pro Chmel, cibuli, česnek, křen, vřepku, hořčici apod.Pro dosažení mraximálního vyloučení...

Způsob přímé likvidace upotřebených kyanidových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234339

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ruml Vladimír, Zoltán Pavel, Soukup Miloslav

MPK: C01C 3/08

Značky: kyanidových, odpadů, přímé, způsob, upotřebených, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přímé likvidace kyanidových odpadů z tepelného zpracování kovů, z galvanostegie a ostatních povrchových úprav kovů spalováním. Spočívá v tom, že rozemleté kyanidové odpady se vkládají do malých lehce spalitelných obalů např. z papíru, textilu nebo z plastů a po případném přídavku měďnaté nebo železité sole se dobře uzavřené spalují buď v kotelně na pevná paliva nebo v hutních procesech.

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Letz Štefan, Čučiak Jozef, Chovanec František, Čučiaková Alžbeta, Grečnár Milan

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: spôsob, spracovania, metylmetakrylátu, lúhov, kyslých, odpadných, výroby, síranových, esterifikácii, etyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Podvojné a/alebo zmesné vodorozpustné zlúčeniny obsahujúce fosforečnany a sírany amónne

Načítavanie...

Číslo patentu: 246865

Dátum: 17.04.1986

Autori: Benda Boetislav, Pavlas Jaroslav

MPK: C01C 1/22, C01B 25/28

Značky: zmesné, vodorozpustné, zlúčeniny, sírany, amonné, obsahujúce, fosforečnany, podvojné

Text:

...v -privpravenom reakčnom produkte bolo pritomlnêho vo forme monofosforečnanov n 1 a zostávajüchi 52,8 fosforu v tavenine bolo -obsiahnutého vo forme lineárne kondenzovaných vfostorečnanov, obsahujúcich 2 - 4 atómy fosforu v molekuleV rámci tohoto kontinualne vedeného Jštvrtprevadzkového pokusu sa na prípravu chemických zl-účenín v zmysle vynálezu používal prietočný dispergačný neutralizačnowie-hydratačný reaktor pracujúci s vrstvou...