C01C 1/24

Prostriedok na potláčanie rastu machu v trávnikoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2739

Dátum: 18.01.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C01C 1/24, C01G 49/14, A01N 59/02...

Značky: rastu, trávnikoch, potláčanie, machu, prostriedok

Text:

...prípadne tiež pesticídne - predovšetkým herbicídne účinné látky. Prostriedok môže byť v práškovej, kryštalickej, granuiovanej, kompaktovanej, ale tiež v suspenznej, alebo roztokovej forme.V záujme minimalizácie výrobných nákladov možno na výrobu prostriedku podľa riešenia používať síran amónny vznikajúci ako vedľajší produkt pri niektorej z chemických výrob (kaprolaktam), alebo v priemysle metalurgickom, či plynárenskom. Ako vhodný zdroj...

Spôsob spracovania kyslých síranových lúhov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280510

Dátum: 07.10.1998

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/24

Značky: kyslých, zariadenie, spracovania, spôsob, síranových, lúhov, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kyslé síranové lúhy sú po úprave vedené k neutralizácii čpavkom na pH 4,0 až 6,0 pri využívaní tým vznikajúceho reakčného tepla k odparovaniu vody. Úprava kyslých síranových lúhov spočíva v premene v nich prítomnej H2SO4 na NH4HSO4, ktorá sa dosahuje ich zmiešavaním s vodným roztokom (NH4)2SO4 s výhodnou prítomnosťou 6 - Kaprolaktámu. Výhodnou alternatívou postupu je oddeľovanie organickej fázy uvoľňujúcej sa takouto úpravou z kyslých...

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mohn Ulrich, Bechtlwald Horst

MPK: C01C 1/24

Značky: způsob, amonného, granulace, síranu, peletizace

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C01C 1/24

Značky: síranu, způsob, zpracování, amonného

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Weiser Otto, Drtina Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01C 1/22, C01C 1/24

Značky: redukce, způsob, kyslíkatých, síry, sloučenin

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Způsob zpracování louhů s převažujícím obsahem síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255661

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Míček František, Markalous František

MPK: C01C 1/24

Značky: obsahem, amonného, způsob, zpracování, louhů, převažujícím, síranu

Text:

...bentonitového lyoqelu potlačuje nukleaci a zpüsobuje, že krystaly síranu amonného a močoviny vyloučené při odpařování a chlazení jsou malé a tím přispívají ke stahilizaci suspenze a zachovávají vyhovující tokové a skladovací vlastnosti kapalného dusikatého hnojiva. Další výhodou je, že do hnojiva lze zapravit podstatné vyšší podíl louhü síranu amonného než bylo dříve obvyklé.Typ kapalných dusíkatých hnojiv 5 30 až 50 síranu amonného a 20 až...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Chovanec František, Grečnár Milan, Letz Štefan, Čučiaková Alžbeta, Čučiak Jozef

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: odpadných, metylmetakrylátu, síranových, kyslých, esterifikácii, výroby, lúhov, spôsob, etyl, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...