C01C 1/22

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Weiser Otto, Drtina Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav

MPK: C01C 1/24, C01C 1/22

Značky: síry, způsob, kyslíkatých, sloučenin, redukce

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Podvojné a/alebo zmesné vodorozpustné zlúčeniny obsahujúce fosforečnany a sírany amónne

Načítavanie...

Číslo patentu: 246865

Dátum: 17.04.1986

Autori: Benda Boetislav, Pavlas Jaroslav

MPK: C01B 25/28, C01C 1/22

Značky: amonné, sírany, obsahujúce, podvojné, vodorozpustné, zmesné, fosforečnany, zlúčeniny

Text:

...v -privpravenom reakčnom produkte bolo pritomlnêho vo forme monofosforečnanov n 1 a zostávajüchi 52,8 fosforu v tavenine bolo -obsiahnutého vo forme lineárne kondenzovaných vfostorečnanov, obsahujúcich 2 - 4 atómy fosforu v molekuleV rámci tohoto kontinualne vedeného Jštvrtprevadzkového pokusu sa na prípravu chemických zl-účenín v zmysle vynálezu používal prietočný dispergačný neutralizačnowie-hydratačný reaktor pracujúci s vrstvou...