C01C 1/12

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Pašek Josef, Švoňava Marián, Gabarík Milan, Mundl Zdenek, Kukučka Ľubomír, Doležel Pavel, Jaroš Alois, Horák Jaroslav, Marhefka Ján, Kořen Ján, Augustín Dominik

MPK: C01C 1/12, C01C 1/00, C07C 211/55...

Značky: amoniaku, spôsob, odpadajúceho, difenylaminu, výroby, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jakubček Eduard, Svitek Imrich, Hauskrecht Peter

MPK: C01C 1/12

Značky: využitia, amoniaku, zachytávania, spôsob

Text:

...amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme...

Zariadenie na zníženie strát amoniaku v exhalátoch na výrobniach močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246877

Dátum: 15.01.1988

Autori: Martinko Anton, Kallbán Pavel, Michalec Alojz, Bahno Jozef

MPK: C01C 1/12

Značky: močoviny, zariadenie, strát, exhalátoch, výrobniach, amoniaku, zníženie

Text:

...a vyšší účinok sa dosahuje absorpciou amoniaku systémom prúdových pračiek ústiacich do spoločnej odlučovacej nadoby, ktorá slúži súčasne ako predloha čerpadla cirkulačného okruhu, v ktorom je zaradený nepriamy vodný chladič na odvádzanie absorpčného tepla.jednou prúdovou pračkoíl sa odsávajú exhaláty s vysokým obsahom amoniaku, kysličnika uhličitého a vodnej pary z centrálneho komína. Druhá prúdová pračka slúži na odsávanie a vypieranie...

Spôsob zachytávania amoniaku z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243945

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ryška Jan, Zedník František, Pudil František, Staroba Vladimír, Kocáb Miroslav, Lecnar Josef

MPK: C01C 1/12

Značky: spôsob, amoniaku, zachytávania, odplynov

Text:

...Po absorpcií am-oniak zreaguje s fenoxyoctovými kyselinami na aímonlnú sol fenoxyocüový-ch kyselín.Fenoxyoctové kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. 2-metyl-Il-chlórtenoxyoctovej kyseliny.Výhodne je možné absorpcíu robiť na absorpčnej kiolóne nepretržite.Výhodou spôsobu využitia jaàmoniaku z plynov podľa vynálezu je, že sa získa amonna sol feníoxyoctových kyselín, ktorá sa môže použiť ako herbicíd. Výhodne je možné spôsob použit vo...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Losa Evžen, Starý Milan, Pantueek Pavel, Dittert Ivan

MPK: C07C 87/00, C01C 1/12

Značky: amoniaku, odpadních, výroby, recykláže, způsob, plynech, obsaženého, aminu

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mlynář Josef, Adamovský Zdeněk, Vavřín Jan, Foltýn Josef, Beštová Jana, Dvořák Ladislav, Hromádka Miloslav

MPK: C01C 1/12, C07C 101/26

Značky: likvidace, kyselin, způsob, plynných, exhalátů, výroby, aminopolykarboxylových, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...