C01B 31/34

Elektrochemické rozpúšťanie vodivých kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12282

Dátum: 22.12.2005

Autori: Wei Bin, O'neill Padraic

MPK: B23H 3/08, C01B 31/34, C01B 31/06...

Značky: vodivých, rozpúšťanie, kompozitov, elektrochemické

Text:

...1 až 3 mm na ulahčovanie rozpúšťania. Tieto elektrochemické procesy vyžadujúvšeobecne vysoko kyslé elektrolyty s hodnotou pH menšou než 5,0, statického alebo mierne miešaného kúpeľa a veľkú vzdialenosť elektród. l keď môžu byť elektrochemické metódy spätného získavania rýchlejšie než čisto chemické metódy, nízka prúdová hustota zaisťuje pomalú rýchlosť rozpúšťania. Problémy korozívnych elektrolytov a nebezpečných odpadov zostávajú.0006 Vyššie...

Spôsob výroby karbidu molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 265

Dátum: 09.10.2002

Autori: Khan Mohamed, Taube Joel

MPK: C01B 31/34, F27B 7/00, B01J 27/22...

Značky: výroby, molybdenu, spôsob, karbidu

Text:

...obrázkov na výkresochPredložené obrázky ilustrujú výhodné uskutočnenia vynálezu. v ktorýchObr. 1 je prierez schematickým znázomením jedného uskutočnenia zariadenia naObr. 2 je prierez tromi úsekmi reakčnej komory ilustrujúci výrobu karbidu molybdénu.Obr. 3 je prietoková schéma znázorñujúca uskutočnenie spôsobu výroby karbiduJe tu uvedené a opísané zariadenie 10 (obr. 1), ktoré je možné použit na výrobu karbidu molybdénu 12. Stručne...

Spôsob prípravy karbidu wolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238306

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/34

Značky: spôsob, karbidu, přípravy, wolframu

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob syntézy karbidu wolfrámu vyznačujúci sa tým, že syntézna zmes wolfrám - uhlík o stechiometrickom zložení sa podrobí pred spekaniem v redukčnom alebo inertnom prostredí pri teplotách 1000 - 1200 °C mechanickej aktivácii.

Způsob zpracování odpadů tvrdokovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235017

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bódai Ottó, Nyiri Attila, Hajdu Bálint, Péntek István, Krajcsovics Ferenc, Hédai Lajos, Lévai Imre, Néveri István

MPK: C01B 31/34, C22C 29/00

Značky: tohoto, provádění, způsob, zpracování, zařízení, tvrdokovů, způsobu, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odpadů tvrdokovů a jejich úpravy pro nové použití. Tvrdokovy, používané pro výrobu nástrojů, sestávají převážně z karbidu wolframu a obsahují také kobalt. Odpady těchto materiálů se obtížně rozmělňují na prášek, přitom však mohou být nově použity pouze ve formě prášku. Podle vynálezu se odpady tvrdokovů podrobí v plazmovém plameni rázovému tepelnému zpracování, v jehož průběhu se struktura kobaltu tvořícího...