C01B 31/32

Spôsob výroby karbidu vápenatého v priemyselnom meradle v elektrickej nízkošachtovej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13164

Dátum: 14.11.2008

Autori: Weigand Maren, Wieneke Michael, Möller Roland, Baumann Leonhard

MPK: C01C 3/18, C04B 35/56, C01B 31/32...

Značky: priemyselnom, spôsob, vápenatého, nízkošachtovej, výroby, karbidu, meradle, elektrickej

Text:

...odpady s obsahom PVC tu môžu vykazovať obsah chlóru v rozsahu od 5 do 56 hmotu. a v inej forme uskutočnenia od 5 do 56,8 hmotn., výhodnejšie od 10 do 56,8 hmotn., zvlášť výhodnejšie od 10 do 30 hmotu. apriemer častíc až 100 mm,výhodnejšie až 80 mm, zvlášť výhodnejšie od 5 do 50 mm, najvýhodnejšie od 10 do 50 mm.Výhodné je vspôsobe podľa vynálezu použiť plastové odpady sobsahom PVC, ktoré sú eventuálne znečistené s organickými alebo...

Způsob úpravy vsázky pro výrobu karbidu vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Scholz Günter, Wundes Horst, Krug Herbert, Schkommodau Fritz, Knauth Berthold, Naundorf Wolfgang, Trommer Dietmar

MPK: C01B 31/32

Značky: způsob, vsázky, karbidu, vápníku, úpravy, výrobu

Text:

...Mxrxuň öypuñ yronb~c Bnamnocwbm WĚĺ 1 Ž H SEDHHCTOCTBM oxono 1/Ú MM, T 0 onvcwnnan nana Ca/OH/2 B Koxconanuom öpuxewe onmna cocwannxwb TOHBKO 45. Bmo öuno onncano KPYFOM n HAYHĽOP 00 M 3 paöqme cnasannnm KOKC na Her cnexammuxcn nnn cnaőocnexammnxca KEMQHHHM nnn ôypux ýrneä, ůpeñôeppcxnknoswouy, no nsnecmuouy B Hacronmee BDGMH yponnm snannü na usnecwn H yrnáf HeĽb 3 HHOHyHHTb npoqumü cnnaaunmň KOKC, KOTODH HMEET peaxranwu Cao u C 3...