C01B 25/38

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01F 11/00, C09D 5/08...

Značky: termicky, stabilní, pigment, antikorozní

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01F 5/00...

Značky: antikorozní, pigment, termicky, stabilní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol, Velich Vratislav

MPK: C01B 25/38

Značky: fosforečnanu, způsob, stupně, kondenzovaných, stanovení, lineárních, kondenzace, středního

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Způsob stanovení obsahu difosforečnanů dvojmocných kovů v kalcinátech při jejich přípravě termickou dehydratací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266780

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velich Vratislav, Trojan Miroslav, Mazan Pavol, Brandová Dagmara

MPK: C01B 25/38

Značky: stanovení, jejich, způsob, difosforečnanů, přípravě, kalcinátech, kovů, obsahu, termickou, dehydrataci, dvojmocných

Text:

...vzhledem ks složkám, které obsahují, poměrně snadno rozpustit ve vodných roztocích minerálníoh kyselín. łřitom ty kaloináty, u kterých přichází v úvahu stanovení obsahu dirosforeěnanů,byly připraven, za takových teplot, Édy mohou obsahovat především meziprodukt typu hydrogenfosforečnanu v podobě anhydridu či konečný prosukt difosforečnan. Mohou aice,pokud bylo Jako výchozí suroviny k přípravě difosforečnanu použito ne zcela steohiometrickýoh...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01G 51/00, C09D 5/08...

Značky: pigment, stabilní, modrofialový, antikorozní, difosforečnan, termicky, vysoce, dikobaltnatý

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Harmaniak Ivan, Hutár Eduard, Chromický Karol, Vážny Emil, Hegner Pavel, Lexa Vladimír

MPK: C01B 25/28, C01B 25/38

Značky: amónnych, polykondenzovaných, kontinuálnej, fosforečnanov, výroby, spôsob, taveniny

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Antikorozní termicky vysoce stabilní žlutozelený pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 259344

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C09D 5/08, C01G 53/00...

Značky: termicky, pigment, žlutozelený, stabilní, antikorozní, vysoce

Text:

...a jejich rozpustnost ve vodných i v ne zcela neutrálních prostředcích je velmi malá,takže jejich antikorozní působení má dlouhodobý charakter.To však může být V některých případech jejích použití, zejména do vlhkých agresivních prostředí, kde je třeba rychlejäího uvolñovaní fosforečných pasivujících aniontů, rovněž určitou nevýhodou. Cyklo-tetrafosforečnany mají vysoký podíl fosforečné složky, který je 2 až 3 krát vyšší než u jednoduchých...

Antikorozní termicky stabilní pigmnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259341

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01G 3/00, C01B 25/38...

Značky: termicky, antikorozní, pigmnet, stabilní

Text:

...Připravují se totiž z tavenin při vysokých teplotách (B 0 až 1 300 °Cš, ješ jsou značné agresívní a z nichž částečně již těkají rovněž ašresívní fosťorečně zplodiny. Produkty mají sklovitý charakter a tak jsou také poměrně náročnézávěrečné operace jejich úpravy do práškové - pigmentové podoby i. dispergace do natěmvé čí jiné knoty.V poslední době navrhované řada cyklo-tetrafosforečnanů dvejmooných kovů (mj. i nědi) odstraňuje většinu...

Způsob termogravimetrického stanovení středního stupně kondenzace vyšších lineárních fosforečnanů dvojmocných kovů Me2n-2H2Pn03+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257745

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: středního, kovů, termogravimetrického, me2n-2h2pn03+1, stanovení, lineárních, způsob, vyšších, fosforečnanu, kondenzace, stupně, dvojmocných

Text:

...cyklo-tetrafosforečnany, podle rovnice MeRekrystalizace je exotermnim dějem a prohihá pro vyšší lineárni fosforečnany jednotlivých dvojmocných kovů při teplotách v rozmezí 400 až 700 DC. Výhodné pro stanovení je k rekrystalizaci použít teploty oo nejblĺže vyšší než je vlastní teplota rekrystalizace, nebot při dalším zvyšovaní teploty by mohlo v některých případech dojít k ovlivněni výsledku tim,že by se do plynné fáze uvolňovala i část...

Způsob přípravy kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s molárním poměrem P205-CaO rovným jedné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257739

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: vápenatého, p205-cao, molárním, způsob, přípravy, fosforečnanu, jedné, rovným, kondenzovaného, poměrem

Text:

...V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzivodní páry, a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (300 OC) je dána teplotou pozvolného vznikuprvních částeček produktu. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 OC) souvisís termickou stabilitou kondenzovaného fosfdrečnanu vápenatého, který při této teplotě nekongruentnč taje. Výhodná teplota kalcinace v rozmezí 375 až 600 OC je dána tím,...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256621

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01G 9/00, C09D 5/08...

Značky: antikorozní, termicky, stabilní, pigment

Text:

...jsou-li v práškově - pigmentové podobě. Pigmentové částice vyšších lineárních fosforečnanů aplikované v ochranných vrstvách totiž působením vlhkosti mohou snadno přecházet až na dihydro~ genfosforečnany. Ty jsou snadno rozpustnâ, vymývají se, čímž se rozrušují ochranné povlaky. Z hlediska jejich dlouhodobého antikorozního působení to je nevýhodné, nebot se vrstvy stávají propustnými pro plynná a kapalná média působící korozi. Při...

Způsob vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247449

Dátum: 15.10.1987

Autor: Murín Oddej

MPK: C01B 25/38

Značky: vnášení, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, příměsí, dvojmocných, struktury, kovů

Text:

...vynálezu.Podstata způsobu vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů spočíva v tom, že se príslušný cyklo-tetrafosforečnanan, spolu s přímíseným množstvím příslušné vnášeně látky jako příměsi, ve vzduchové případně inertní atmosíéře zahřeje na teplotu, kdy vzniká tavenina, přitom dochází ke štěpení tetrafosforečnanových cyklů, které se rozpadají na jednotlivé fosforečnanové anionty, v níž se pohybem iontů nebo...

Způsob oddělení cyklotetrafosforečnanů dvojmocných kovů z kalcinovaných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232090

Dátum: 01.04.1987

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: způsob, směsi, cyklotetrafosforečnanů, dvojmocných, oddělení, kovů, kalcinovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie kondenzovaných fosforečnanů dvojmocných kovů a řeší oddělení cyklotetrafosforečnanů těchto kovů z kalicnovaných směsí při jejich přípravě termickým způsobem. Podstata vynálezu spočívá v oddělení všech nežádoucích složek ze směsi jejich převedením do roztoku, loužením s kyselinou chlorovodíkovou vhodné koncentrace, zatímco cyklotetrafosforečnan zůstane jako tuhá fáze, kterou lze odfiltrovat nebo dekantovat. Metoda je...