C01B 23/00

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: F25J 3/02, C01B 23/00

Značky: koncentrátů, neónhéliového, delenia, vzduchu, procese, spôsob, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Způsob čištění argonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 273038

Dátum: 12.02.1991

Autor: Jirsa Jan

MPK: C01B 23/00

Značky: čištění, způsob, argonu

Způsob přípravy argonu pro kvantometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252298

Dátum: 13.08.1987

Autori: Houska Jiří, Dvořák Miloslav

MPK: C01B 23/00

Značky: kvantometrickou, způsob, přípravy, argonu, analýzu

Text:

...vodiku. Jeho podstata spočivá v tom, ze se argonpodrobí působehí áplně, tvořené«molekulovým sítem a granulove unýmník 1 em aktivovaným vodíkem, přičemž aktívni ploche granula veného níklu čihí 1 až 10 mj při průtoKu.argonu 1 az 5 1/hinutuZákladní výhoda způsobu podie vynálezu spočívá v dosežení dlouhodobé stáíostíkvaiíty připràvovaného argonu e tím potrebné správnosti e přesností kvantometrických analýz. Tato výhoda vyplývá 1 prvé řadě z...

Sposob výroby velmi čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249938

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: čistého, zariadenie, uskutočneniu, výroby, velmi, argonu, spôsob

Text:

...a stavoznakom kvapalného argoíiu.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky, oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia surového argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V argóne, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu vyrábaných, argónom upravovaných špeciálnych oceli.Veľkou výhodou je nízka investičná a energetická náročnosť. Medzi výhody patrí jednoduchosť manipulácii, ktoré môžu prebiehat...

Zariadenie na úpravu surového argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249928

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: úpravu, zariadenie, surového, argonu

Text:

...čistenia argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V surovom argóne.Veľkou výhodou je nízka náročnosť na investície, a to, že nie je nutné vyrábať a používat výbušný vodík.K výhodám patrí aj to, že nie je nutné inštalovať. špeciálnu meraciu, regulačnú,vysušovacia a stlačovaciu techniku »a jednoduchosť manipulácií pri úprave surového argónu.Ďalšou výhodou je, že vo výrobní kyslíka sa obyčajne nachádza...

Sposob výroby zmesí plynov na báze hélia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249922

Dátum: 15.04.1987

Autori: Urbánek Peter, Fašková Mária, Jiskra Jiří, Cvopa Rudolf

MPK: C01B 23/00

Značky: spôsob, výroby, zmesí, hélia, báze, plynov

Text:

...zmesi plynov musí byt použitý špeciálny kompresor pre stlačovanie hélia. Ako prvé je nutné plniť C 02, pretože by pri plnení za vyššieho tlaku nad cca 5 MPa dochádzalo k jeho skvapalneniu. Ďalej je nutné kompresorom prečerpať celý objem všetkých jednotlivých zložiek zmesi. Pri tomto dochádza k stratám hélia.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje postup podla vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do tlakov-ej nádoby, ktorá už obsahuje...

Způsob stanovení objemové aktivity radonu Rn 222 86

Načítavanie...

Číslo patentu: 247607

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klicpera Jiří

MPK: C01B 23/00

Značky: radonu, aktivity, objemové, stanovení, způsob

Text:

...napŕ. i do formy jednoduchého polynomu. Při odběru vzorků a měření je třeba dodržovat stejné technologické podmínky, předvším teplotu, složení upravované vody, hydraulické a pneumatické poměry na zařízení a způsob stanovení obou složek, radonu Rnšěz a agresivního oxidu uhličitého.Výhoda uvedeného stanovení spočívá V tom, že stanovení obj. aktivity Rnäšz ve vodě je provedeno rychle a bez nároku na drahé zařízení vybavené obvykle alespoň zčásti...

Spôsob výroby čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234861

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: spôsob, výroby, uskutočneniu, zariadenie, argonu, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výroby čistého argónu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapalný argón sa premení na tuhý argón, od ktorého sa oddelia kyslík a dusík a tuhý argón po ohreve sa ako čistý dodáva do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného alebo plynného argónu a kvapalného dusíka a najmä v metalurgických kombinátoch pri výrobe špeciálnych druhov ocelí, kde sa používa argón. Spôsob a zariadenie podľa...

Spôsob prípravy argónu so sníženým obsahom kyslíka a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234855

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: kyslíka, přípravy, uskutočneniu, obsahom, argonu, zariadenie, sníženým, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy argónu so zníženým obsahom kyslíka a zariadenie k jeho uskutočneniu. Vynález rieši technický problém prípravy argónu so zníženým obsahom kyslíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zásobníka s kvapalným surovým argónom sa pridáva kvapalný dusík a upravený kvapalný argón sa odoberie zo zásobníka do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného argónu a kvapalného dusíka a najmä v hutníckom priemysle pri...