C01B 17/90

Spôsob opätovného získania kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9384

Dátum: 13.02.2006

Autori: Hazewinkel Jacob Hendrik Obbo, Van Groenestijn Johannes Wouterus, Meesters Koen Peter Henri, Creusen Raimond Johannes Maria

MPK: C01B 17/92, C01B 17/90

Značky: opätovného, kyseliny, sírovej, získania, spôsob

Text:

...vysokúkoncentráciu (totiž obvykle vyššiu ako 65 hmotnostných, typickyokolo 70 hmotnostných. S touto koncentráciou je možné uskutočniť uvoľnenie / hydrolýzu pri relatívne nízkej teplote,totiž pod lOO °C. Ďalšou výhodou je, že nevznikajú žiadne, alebo len veľmi málo, nežiaduce vedľajšie produkty, ako je furfural. O furfurale je známe, že je to inhibítor fermentačných procesov. 0015 Použitím aniónovej selektívnej membrány podľa predkladaného...

Způsob zpracování zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259703

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodník Jiří, Mareček Jiří, Mohyla Oldřich, Křepelka Jan, Podmolík Jaroslav, Broul Miroslav, Štros Antonín

MPK: C01B 17/90

Značky: kyseliny, způsob, zředěné, zpracování, sírové

Text:

...Cca B 0 hmot., ze které se po ochlazení ani při transportu čí skladování prakticky nevylučuji tuhé častice.Do míchaného, kontínuálně pracujícího misíče jsou dávkována taková množství zředěné a k-oncentrované kyseliny sírová, aby výsledná koncentrace kyseliny sírové v- kapalné fázi byla minimálně 60 hmot. Vzhledem ke známé závislosti rozpustnosti síranu železnatého na koncentrací kyseliny sírovézpůsobí příclavek koncentrované- kyseliny...

Spôsob rafinácie zriedenej odpadovej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258704

Dátum: 16.09.1988

Autori: Filák Mirek, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadovej, zriedenej, spôsob, sírovej, kyseliny, rafinácie

Text:

...farby. Oxidácia organických zlúčenín sa dá urobit tiež pomocou kyseliny dusičnej, chloristanom draselným, chlorečñanom draselným, pričom dochádza k značne silnému peneniu kyseliny sírovej, čo značne sťažuje dávkovanie oxidačných činidiel. V pripade, že ide o znečistenie len fennolickými látkami, je možné ich odstrániť využitím polykondenzačnej reakcie s aldehydmi, ktorej výsledné produkty nie sú v zriedenej kyseline sírovej rozpustné....

Spôsob čistenia odpadnej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 247262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smítka Jaromír, Pech Zdenik, Novotný Josef

MPK: C01B 17/90

Značky: sírovej, odpadnej, kyseliny, čistenia, spôsob

Text:

...nitroza- í suL foderiváty sa zaoberajú 209 567 ako i čl. foderiváty sa zaoberajú čs. A 0 209 567 ako i čs. AO 208 337, pričom podstatou čistenia je, že sa organické nečistoty adsorbujú kremičitanmi, aktívnym uhlím, aktívnym how tonitom alebo použitím niekolkostupňovrgj adsorbcíe za využitia uvedených adsorbčných činidiel.Nevýhodou postupu je nedokonalé odde lenie NOX, použitie dvojstupňovej adsorbcie, 4nasledovné zahustovanie kyseliny...

Způsob neutralizace odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245822

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lysonik Jan, Fiedler Alfréd

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadní, způsob, kyseliny, neutralizace, sírové

Text:

...než 1 místě, s výhodou ve 3 až 4 místech při jedné delší stěně reaktoru pod hladinu suspenze, s výhodou do blízkosti dna, nad dýzy pneumatického míchání, které se umístí poblíž přívodů kyseliny sírové nebo odpadní vody s obsahem kyseliny sírové. Vápenatá sloučeniua se přivede ve více než jednom místě podél druhe delší stěny reaktoru, s výhodou ve 4 až 5 místech, podél druhé delší stěny reaktoru a k čelní stěně, pod hladinu suspenze, do...

Způsob rozkladu organických příměsí v odpadní kyselině sírové směsí kyseliny a kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 253134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rychnová Alena, Svoboda Jindřich, John Luděk

MPK: C01B 17/90

Značky: rozkladu, organických, odpadní, dusičné, kyselině, kyseliny, směsi, sírové, způsob, příměsí

Text:

...hnojiv. Jiných odpadních nitračních směsi nelze pro zbytkový obsah produktu výroby dále využít.Předmět vynálezu blíže dokumentují následující příklady provedení, jimiž ovšem neni před mět vynálezu vyčerpán ani omezen. Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená procenta jako hmotnostní.Rozklad organických příměsí v odpadní kyselině sírové 2 výroby monomeru methylmetakrylátu pomocí odpadní nitračni směsi 2 výroby...

Způsob saturace kyseliny pyridinsírové nebo kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240262

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frolov Konštantín Vasilievie Elen, Szuttor Norbert Akademik

MPK: C01B 17/90

Značky: způsob, kyseliny, saturace, chinolinsírové, pyridinsírové

Text:

...obsažený v předmětných čpavkových vodách a čpnavk-ových destilátech a současně pyridinové zásady v nich obsažené přejdou do vrstvy zásad Lwolněné ze saturované kyseliny. Tím dojde k podstat iné úspoře plynného amoniaku, kterým seZnačným přínosem je i získání pyridinu na Z-methyipyrldinu, obsažených ve čpavkových vodách spolu se zásadami uvolněnými ze saturované kyseliny.Z ekonomického i bilančního hlediska je totiž čpavková voda ze zpracování...

Spôsob čistenia kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231535

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/90

Značky: sírovej, spôsob, kyseliny, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie kyseliny sírovej, ktorá obsahuje ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-metylfenol a jeho nitro-, nitrózo a sulfoderiváty, alkalické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zreaguje pridaním 3-metyl-4-nitrózofenolu na kyselinu dusitú. Kyselina dusitá sa oddelí z kyseliny sírovej pri absolútnom tlaku 50 Pa až 110 kPa a pri teplote 0 až 200 °C. Kyselina dusitá sa rozloží na nitrózne plyny. Vynález možno použiť pri...