C01B 17/80

Spôsob a zariadenie na katalytickú oxidáciu plynov obsahujúcich SO2 kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13121

Dátum: 13.10.2007

Autori: Kürten Martin, Haverkamp Verena, Erkes Bernd

MPK: C01B 17/765, B01J 8/06, C01B 17/80...

Značky: kyslíkom, katalytickú, obsahujúcich, plynov, zariadenie, spôsob, oxidáciu

Text:

...strane dať k dispozícii ekonomicko-ekologický spôsob pre odpadne plyny obsahujúce oxid siričitý (S 02 5 obj.) z rôznych chemických procesov.V predloženom vynáleze bola riešená úloha kvázi-izoterrnickým vedením procesu pri prívádzaní alebo odvádzaní energie, výhodne pomocou vloženej cirkulácie a pri použitírúrkového kontaktného prístroja. Pre východiskové plyny s SO 5 obj. sa vznikajúcereakčné teplo kontinuálne odvádza vloženou...

Zariadenie na katalytickú oxidáciu plynov obsahujúcich SO2 kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9760

Dátum: 13.10.2007

Autori: Kürten Martin, Erkes Bernd, Haverkamp Verena

MPK: C01B 17/765, C01B 17/80, B01J 8/06...

Značky: plynov, zariadenie, obsahujúcich, katalytickú, kyslíkom, oxidáciu

Text:

...zariadení na kyselinu sírovou so spaľovaním síry vychádza potreba úspornejšieho spôsobu spracovania východiskových plynov s koncentráciou S 02l 3.5 °/o obj. pri zachovaní objemových prúdov a tým hydrauliky.V značnom počte chemických procesov, v ktorých sa používajú zlúčeniny síry. sa vyžaduje okrem ekonomického a ekologického spôsobu spracovania východiskových plynov s S 025 obj. tiež spracovanie so silne premcnlívými...

Spôsob kondenzácie pár kyseliny sírovej a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281808

Dátum: 08.06.2001

Autor: Schoubye Peter

MPK: C01B 17/80

Značky: tohto, kyseliny, kondenzácie, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, sírovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacie plyny môžu obsahovať oxid siričitý, ktorému by sa malo zabrániť, aby unikal do atmosféry. Oxid siričitý sa oxiduje na oxid sírový a kondenzuje s parou na pary kyseliny sírovej, ktorá sa kondenzuje vo vertikálnych sklenených trubiciach chladených zvonka. V podstate sa kondenzát zhromažďuje blízko základne trubíc. Pri chladiacom procese sa tvorí hmla veľmi malých častíc kyseliny sírovej a má sklon unikať do atmosféry. Ekologická...

Spôsob výroby kyseliny sírovej kondenzáciou pár tejto kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279647

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schoubye Peter

MPK: C01B 17/80, C01B 17/69

Značky: kondenzáciou, tejto, spôsob, kyseliny, sírovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kondenzácii kyseliny sírovej z plynov obsahujúcich pary kyseliny sírovej a paru v prebytku, napríklad pochádzajúcu z elektrární, sa dosiahne podstatného poklesu množstva malých kvapôčok kyseliny sírovej (takzvanej kyslej hmly) unikajúcich do okolitého prostredia aj v prípade, keď zariadenie na výrobu kyseliny sírovej je vybavené aerosólovým filtrom a ak malé jadrové zárodky sa vnášajú do plynu v množstve 10exp(9) až 10exp(12) pevných častíc...

Zapojení strojně technologických aparátů při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267710

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák František, Forejt Antonín, Jankovec Jan, Lukeš Jaroslav, Bartel Vlastimil, Poživil Jaroslav

MPK: C01B 17/80

Značky: strojně, zapojení, sírové, aparátu, technologických, kyseliny, výrobe

Text:

...ohřívenou vodu a třetí spotřebíč s potrubím pro třetí ohřívenou vodu. První ohřívená voda má nejvyšší teplotu, a proto je určena zejména k vytápění města e popřípadě podniku. Druhá a třetí ohřívená vode s teplotou nižší se použije například pro zemědělskéúčely (vytápění skleníků), ve výrobě střiže apod.Další zdroj tepla tvorený koncovým absorbérem a směšovečem koncového ebsorběru ve kterých se uvolňuje méně teple než ve vloženém absorbéru...