C01B 17/69

Spôsob výroby kyseliny sírovej kondenzáciou pár tejto kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279647

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schoubye Peter

MPK: C01B 17/69, C01B 17/80

Značky: kyseliny, spôsob, sírovej, výroby, tejto, kondenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kondenzácii kyseliny sírovej z plynov obsahujúcich pary kyseliny sírovej a paru v prebytku, napríklad pochádzajúcu z elektrární, sa dosiahne podstatného poklesu množstva malých kvapôčok kyseliny sírovej (takzvanej kyslej hmly) unikajúcich do okolitého prostredia aj v prípade, keď zariadenie na výrobu kyseliny sírovej je vybavené aerosólovým filtrom a ak malé jadrové zárodky sa vnášajú do plynu v množstve 10exp(9) až 10exp(12) pevných častíc...

Sposob výroby kyseliny sírovej kvality pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259353

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benža Jozef, Husár Štefan, Gašpierik Ivan, Kotupanov Boris

MPK: C01B 17/69

Značky: výroby, sírovej, spôsob, kvality, mikroelektroniku, kyseliny

Text:

...1932 a 3145 080 z roku 1964, kde sú popisované spôsoby ich odstraňovanie pomocou rozpustných sírnikov reagujúcich na nerozpustné sírniky týchto kovov, ktoré sú následne odfiltrované. Podobne aj v patente USA 3 826 819 z roku 1974 od Orlandinýho a Larzona je popísaný spôsob čistenia kyseliny sírovej za pomoci sirovodíka. Vo všetkých týchto opísaných spôsoboch sú okrem prašnosti najväčšie ťažkosti s filtráciou nerozpustných zvyškov.Vo...

Způsob likvidace odpadních organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250194

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vacek Jan

MPK: C01B 17/69

Značky: způsob, likvidace, organických, látek, odpadních

Text:

...toxikologicląých, výbuiinäřsldch nebo ,jiných nevhoddch vlastností přítonneho odpadu. úplnou deetrukci oýganickőho odpadu a na elenene tdrní uhlík lae docílit jeho zahřćtín nad 200 °c ve specidlnín seŕísení.Orgenicld odpad v zředłnć kyselině sírová, částečně Ěnebo úplně rozložení až na elenentdrní uhlík. se pohodlnš likviduje neutralizací nletýn vápence nebo kysličníksn nebo lwdroxiden vdpenatýn.Vznikli síran vápenatý, snsčiltěný...