C01B 17/02

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283885

Dátum: 03.03.2004

Autori: Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Jurečeková Emília, Vojdášová Viera, Komora Ladislav, Jureček Ľudovít

MPK: C01B 17/02

Značky: rozpustnej, výroby, olejom, spôsob, zmesí, uhlovodíkovým, nerozpustnej, nerozpustnou, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovými olejmi s využitím oxidačno-redukčných reakcií nízkomolekulových zlúčenín síry (H2S, COS, RSH), parciálnym spaľovaním a kyslokatalyzovanou redukciou oxidu siričitého sírovodíkom na elementárnu až cyklooktamérnu rozpustnú síru v Claussovom alebo v Novoclaussovom procese, sa uskutočňuje tak, že buď bezprostredne so stupňom parciálneho...

Baktéria redukujúca síru a jej použitie pri postupoch biologického odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282687

Dátum: 10.10.2002

Autori: Stetter Karl Otto, Buisman Cees Jan Nico, Dijkman Henk, Krol Johannes Pieter, Huber Harold

MPK: C01B 17/02, C02F 3/28, C02F 3/34...

Značky: použitie, síru, redukujúca, odsirovania, baktéria, biologického, postupoch

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná baktéria znižujúca obsah síry je grampozitívna baktéria patriaca k rodu Desulfoto-maculum, schopného redukovať siričitany a sírany na sírniky, majúca optimum rastu pri teplote medzi 48 až 70 °C, pH medzi hodnotami 5 a 9 a vodivosť kvapalného média medzi 0 až 40 mS/cm. Môže byť použitá v procesoch odstraňovania zlúčenín síry z vody, pričom voda s obsahom síry je anaeróbne upravená baktériou znižujúcou obsah síry za prídavku donoru...

Způsob úpravy síry pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264560

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: účely, zemědělské, způsob, síry, úpravy

Text:

...Vyrobené síra podle vynáleĺdzu je vlastně síra dokonale smoěená kapalnou nebo tuhou fázís ve 1 kým.povrchem. Takto upravená síra má vysokou biologickou účinnost a rostlĺnám neškodí. f Přiklad 1Prášková síra se taví s močovinou na teplotu nad bodem tání sírm až se dosáhne podstatného odvzdušnění a odplynění síry a její roztavení. Působením ultrazvuku se odstraní poslední zbytky plynu a současně nastává desíntegrace kapalně síry, která ve...

Způsob výroby bioaktivní síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 264559

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: síry, výroby, způsob, bioaktivní

Text:

...łrcjmocné alkoholy, cukry atd. Chlazením roztoku či taveniny za působení ultrazvuku se dosahuje toho, že po zchladnutí se síra vyskytuje ve formě kuliček. Velikost kuliček je funkcí teploty,použité pomocné kapalně fáze, intenzity a kmitočtu desintegrátoru a chlazení, Vyrobené síra podle vynálezu je vlastně síra dokonale smočená kapalnou nebo tuhou fází s velkým povrchem.Bioaktivní síra připravená podle vynálezu je vbodná pro použití v...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251459

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol, Červenka Zdeněk

MPK: C01B 17/02

Značky: odpadnej, spôsob, síry, čistenia, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, tohto

Text:

...pórov 90 - 150 Iľl,a možno mu napomáhať vytvorením podtla 251459ku za temperátorom alebo vytvorením pretlaku nad hladinou síry vytavenej v temperátore. Rýchlosti oddelovania vytavenej síry napomáha aj vytváranie hydrostatického stĺpca kvapalnej, vytavenej síry nad filtračným materiálom vhodnými geometrickýmí rozmermi konštrukcie vytavovača, kde jeho výška má byt niekolkonásobkom priemeru. Vytavovaním v temperátore sa získa kvapalná síra...

Zariadenie na bezpečné odlučovanie síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 230298

Dátum: 15.10.1986

Autori: Krška Štefan, Hanuš Milan, Szimczik Vojtech, Gyurkó Ladislav

MPK: C01B 17/02

Značky: síry, zariadenie, odlučovanie, bezpečné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na bezpečné odlučovanie síry zo zmesí plynov a pár, v ktorých sa nachádza v parách, alebo ako disperzia kvapalných, alebo tuhých častíc, vyznačené tým, že, pozostáva z dutého valca (1) s deleným duplikátorovým plášťom (2), opatreného vstupným hrdlom (3), výstupným hrdlom (4), hrdlom (5) na odvod kvapalnej síry s kvapalinovým uzáverom (6), prívodom (11) chladiaceho alebo vyhrievacieho média, a odvodom (12) chladiaceho, alebo...