C01B 13/02

Elektronický systém na riadenie, kalibráciu a diagnostiku generátorov medicinálnych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5583

Dátum: 07.10.2010

Autor: Chamraz Jozef

MPK: C01B 13/02, G05D 7/00, A61M 16/10...

Značky: medicinálnych, generátorov, kalibráciu, diagnostiku, elektronický, systém, plynov, riadenie

Text:

...senzor 181, ktorý je pripojený pomocou vedenia 89 na generátor akustického signálu 182, a pomocou vedenia 69 na ovládač ventilátora 17. Vo finálnej výrobnej etape alebo počas servisného úkonu je blok riadiacej elektroniky 1 pomocou vedenia 1111 pripojený ON LINE do systému bloku diagnostiky 2, v ktorom programové vybavenie zaistí digitálnu kalibráciu, diagnostiku mechanického systému a pomocou štatistickej analýzy automatický zmeraných...

Reaktor s riadeným tepelným gradientom na výrobu čistého vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10667

Dátum: 14.06.2007

Autori: Kongmark Nils, Wirth Harald, Rohrich

MPK: B01D 53/22, C01B 13/02, B01J 19/24...

Značky: tepelným, reaktor, výrobu, čistého, riadeným, gradientom, vodíka

Text:

...membrány odlučujúce vodík. Teplota týchto stien sa riadi chladením. Vzdialenosť medzi membránamí odlučujúcimi vodík a rozkladovou zónou je funkciou materiálov použitých v membránach, podľašpecifických podmienok činnosti zostavy.Membrány sú vyrobené takým spôsobom, že extrahované plyny sa môžu odčerpávat alebo odplavovat prostredníctvom použitia neutrálneho nosného plynu. Možnou voľbou sú trubicové-3 súčasti, ktorých membrány tvoria aspoň...

Reaktor na simultánnu separáciu vodíka a kyslíka z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13025

Dátum: 16.12.2004

Autori: Wirth Harald, Kongmark Nils, Röhrich Klaus

MPK: C01B 13/02, B01D 53/22, B01J 19/24...

Značky: separáciu, reaktor, vodíka, kyslíka, simultánnu

Text:

...reaktora. vstrekovanie vody sa môže tiež realizovať pomocou penetrácie pár cez steny reaktora. Voda alebo para, ktorá sa vstrekuje, sa môže predhríať ako súčasť tepelnej izolácie a s teplom od výfukových plynov horákov.0020 Extrahované množstvo vodlka a kyslíka sa riadi tak, aby bolo 2 k 1, v ich stechiometrickom pomere vo vode. Teda, reaktor sa dopĺňa s presne zodpovedajúcim množstvom vody.0021 Požadovaná teplota pre disociáciu vody sa...

Membránový deliaci spôsob obohacovania kyslíkom v prúde plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2882

Dátum: 02.06.2003

Autori: Werneke Hubert, Backhaus Clemens

MPK: B01D 53/22, C01B 13/02, C01B 31/00...

Značky: deliaci, membránový, obohacovania, kyslíkom, prúde, spôsob, plynů

Text:

...cez membránu do prúdu permeátu. Na druhejgí strane sa úroveň tlaku na retentátovej strane môže znížiť,pričom prúd plynu membránového deliaceho zariadenia sa privedie na okolitý tlak. V tomto prípade je nutné, aby sa úroveň tlaku na permeátovej strane v porovnaní s výstupným tlakom prúdu retentátu znížila tak, aby sa mohlo uskutočňovaťprenikanie obohacovanej zložky cez membránu do prúdu permeátu.Hoci sa spôsob podľa vynálezu má používať na...

Způsob výroby kyslíku O2 (1délta g)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258827

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hiršl Aleš, Kodymová Jarmila, Špalek Otomar

MPK: C01B 13/02

Značky: kyslíku, způsob, výroby, 1délta

Text:

...kyslíku jeho desaktivací v roztoku.Rovněž ztráty singletového kyslíku v plynné fázi způsobené průběhem reakce.jsou ve spodní ěásti,probubląvacího chemického qenerátoru vlivem hydrostatického tlaku přibližně o dva řády vyšší než nad roztokem.Uvedené nedostatky významnou měrou snižuje řešení podle vynálezu, jehož předmětemje způsob výroby 02(HAg) reakcí chloru s alkalickými roztoky peroxidu v probublávacim generátoru. Podstata vynálezu...

Způsob výroby kyslíku O .sub.2.n.( .sub.1.n.#tr# .sub.g.n.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 246477

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lexa Jan

MPK: C01B 13/02

Značky: kyslíku, výroby, sub.1.n.#tr, způsob, sub.2.n, sub.g.n

Text:

...HO 2 V íkapalině a rychlá reakce C 12 s povrchem kapaliny. Aby byly. vytvořeny dobré podmínky pro dosažení velkého relativního výtěžku O 21 Ag podle vztahu 8, je přípustný tlak C 12 omezem na hodnoty 2 kPa, přičemž za optimální se považuje tlak 0,5 kPa. V případě vyšších tlaků dochází totiž k rýchlemu vyčerpaní HO 2 na povrchu kapaliny, k ldĺÍÚZĺ C 12 do větší hloubky kapaliny a tím k větší »desalktivaci vznikajícího 02 1 Ag. Z .hlediska...