Burkhard Jiří

Způsob detekce diamantoidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267290

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hodek Petr, Smrček Stanislav, Vodička Luděk, Anzenbacher Pavel, Burkhard Jiří, Janku Josef

MPK: G01N 30/94

Značky: způsob, detekce, sloučenin, diamantoidních

Text:

...sloučenin 2 chromatogramu vyškrábat a Chromatograrieky oddčlít od detekčního činidla. Jedná se o způsob nedestruktivní detekce, použítelný jak pro analytické, tak pro preparativw ní účely. Citlivostf uvedeného způsobu detekce je l pg a je srovnatelná s běžně použivanymi detekčními postupy. Detekce podle vynálezu čosLo nebráni ani použití dalšího specifického detekčníhoZpůsob podle vynálezu je dále objasněn na uvedených příkla-.Příklad 1 4 Na...

Způsob zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 258921

Dátum: 16.09.1988

Autori: Burkhard Jiří, Kalina Čestmír, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

MPK: A01N 37/24

Značky: způsob, zvýšení, orchidejových, semen, klíčivosti

Text:

...individuum ji lze jednoznačne reprodukovatelně dávkovat na rozdíl od přírodních komponent, jejichž účinnost většinou záleží na způsobu přípravy, podmínkách a době skladování případně i dalších faktcrech.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsân na několika příkladeoh.Zralá semena Orchis morio L. byla sterilizována 20 min. třepâním s 1 vodným roztokom Naclo a vyseta na půdu o složení (9/1) 0,216 KHZPO 4, 0,245 MgS 04.7 H 20, 0,150 KC),...

1-Adamantyl-1-chloralkeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255245

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vodička Luděk, Janku Josef, Burkhard Jiří

MPK: C07C 13/615, C07C 13/28, C07C 13/54...

Značky: přípravy, způsob, jejich, 1-adamantyl-1-chloralkeny

Text:

...g (10 mmol) metyl~ 1-adamantylkeçonu, 4,65 g (50 mmol) 4-metylpyridinu a 6 g (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpraouje stejným způsobem jako v příkladě 1. ziská se 1,8 g (92 teorie) čistého 1-1-adamantyl)-l-chlor etylenu. P ř 1 k 1 a d 3K reakci se použije 1,78 g (10 mmol) metyl-1-adamantylketonu, 2,9 g (40 mmol) N,N-dimetylformamidu a 6 q (50 mmol) thionylchloridu. Reakce se provede a zpracuje stejným způsobem jako v...

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254726

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jiří, Vodička Luděk, Janku Josef

MPK: C07C 25/22, C07C 13/615

Značky: přípravy, způsob, dihalogenderivátů, geminálních, diamantu

Text:

...ktoré během yeakce z reakční směsi odcházejí a nezreagované thionylhalogenidy lze snadno odstranit oddestilováním za normálního případně sníženého tlaku, což značně zjednodušuje izolací produktů.Způsob podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.Roztok 10,1 g (50 mmol) diamantanonu v E 0 g (672 mmol) thionylchloridu se vaří pod zpětným chladičem 8 h. Přebytečný thionylchlorid se oddestiluje, zbytky se odtáhnou za vakua....

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů adamantanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254725

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burkhard Jiří, Vodička Luděk, Janků Josef Csc

MPK: C07C 13/615, C07C 25/22

Značky: geminálních, dihalogenderivátů, přípravy, adamantanu, způsob

Text:

...vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených přikladech.K 5 q (33 mmol) adamantanonu se přidá 10 g (48,1 mmol) thionylbromidu a směs se ponechá stát při teplotě místnosti 1 h. Poté se přebytečný thionylbromid za vakua oddestiluje. Zbytek se rozpusti V hexanu, hexanový roztok se promyje vodou, vysuši a hexan se oddestiluje. ZiskáK 3,3 q (19,9 mmol) 1-hydroxy-4-adamantanonu se přidá 50 g (420 mmol) thionylchloridu a směs se vaří pod zpětným...

Prostředek pro zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 253987

Dátum: 17.12.1987

Autori: Burkhard Jiří, Potáčová Miloslava, Kalina Čestmír, Jarý Jiří

MPK: A01N 37/44

Značky: klíčivosti, zvýšení, prostředek, orchidejových, semen

Text:

...0,216 KHžP 04, 0,245 M 8 S 04.7 Hž 0,0,150 Kcl, 0,132 /NH 4/2304, 0,022 Cĺclzp 0,192 kyselina citronová, 1,0 pepton, 10,0 glukoza, 8,0 agar, jejíž pH.bylo upraveno lM-KDH§na hodnotu 5,2. Výsev byl uložen ve tmě při teplotě 15 až 20 °C. za 140 dni po výsevu nebyly pozorovány žádné známky 0 klíčeni.Zralá semeno Orçhis morío L. byla desinfikována a vyaeta stejným způsobem jako v příkladě l a na stejnou půdu, ke které byl přidán eíran kyseliny...

Prostředek pro čištění čistých a technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249380

Dátum: 12.03.1987

Autori: Grznárová Anna, Buryan Petr, Burkhard Jiří, Břízová Eva, Komárek Josef

MPK: B01D 53/02

Značky: plynů, čistých, čištění, prostředek, technických

Text:

...nebo výměny a s tim souvisí i nutnost časté kontroly.Potřeba časté regenerace je způsobena bud nízkou sorpční kapacitou materiálu nebo relativně nízkými specifickými elučními objemy na těch typech materiálů, které pracují v podstatě jako stacionární fáze V plynové chromatografii. Tuto druhou příčinu je v některých případech možno zčásti eliminovat chlazením čisticího materiálu na nízká teploty, čímž se však zvyšují provozní...