Bureš Zdeněk

Vianočné ozdoby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1323

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mládek Zdeněk, Bugár Jaroslav, Bureš Zdeněk

MPK: A47G 33/08

Značky: vianočné, ozdoby

Text:

...pričom sa môže doplniť klasickými prvkami zdobenia.Textilná striž a základná vrstva celú ozdobu spevňuje tak, že sa pri páde sklo nerozbije a ozdoba zostáva pohromade.Pri aplikácii striže nevznikajú odpady a všetky použité mate riály sú v základnej fáze riediteľné vodou a zdravotne nezávadné.Prehľad obrázku na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázkuna výkrese, na ktorom je znázornený čiastočný rez klasickou...

Zařízení pro měření otáček parní turbíny a její zabezpečení proti nadměrným otáčkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265641

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora Jindřich, Pokorný František, Mičkalová Ludmila, Bureš Zdeněk, Brichta Zdeněk

MPK: G01P 3/44, H03K 19/00

Značky: zabezpečení, měření, parní, turbiny, zařízení, nadměrným, otáčkám, její, proti, otáček

Text:

...čidla 5 otáčok jehož výstup lg je připojen na vstup jgg prvního vstupního obvodu gg, jehož výstup lg je připojen na vstup łgg prvního převodníku 5 a současně na první vstup ggg prvního řízeného výběrového obvodu êłg impulsního signálu a výstup łgá prvního převodníku Q je připojen na vstup łgg prvního obvodu gg pro testovaní, jehož výstup jgg je spojen s prvním vstupem jgg prvního komparačního obvodu gg a současně se vstupem lłg prvního...

Regulátor teplotní diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 264226

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sluka Zdeněk, Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: G05D 23/19, F28F 27/00

Značky: teplotní, regulátor, diference

Text:

...hodnoty tlaku topné páry tlačítky více-méně z pracoviště obsluhy. Čidlo 14 tlaku páry v přírubě je tvořeno elektrickým přístroem, převádějícim tlak měřeného média (páryj na spojitý elektrický turbin při najíždění a provozu turbin a také možnost volby ručního nebo automatického řízení zadané hodnoty teplotní diference, nebo zadané hodnoty tlaku, nebo polohy regulačního ventilu na vstupu topné páry do příruby,anebo ruční nebo automatické...

Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263629

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Křovina František, Pokorný František, Dobias Josef

MPK: G05B 24/00

Značky: regulaci, napájecího, zařízení, parní, turbiny, čerpadla, pohon, elektronickou

Text:

...nebo trendu otáčok regulátoru přeběhu.Jeden příklad praktického provedení zařízení k regulaoi turbiny podle vynálezu je uveden ve formě blokového schéma na připojeném výkresu.Podle tohoto pŕíkladu provedení je základním prvkem zařízení k regulaci turbiny regulá toru l otáček. Na vstup lg tohoto regulátoru l otáček je připojen výstup łlg součtovéhočlenu ll. Na druhý vstup lłg tohoto součtového členu ll je přiveden výstupní signál 2...

Vyústění trubky snižující únos kapek do zpětného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236174

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 5/00

Značky: zpětného, únos, snižující, kapek, proudu, plynů, trubky, vyústění

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústění trubky je možno použít u všech dvoutrubkových aparátů, kde je třeba zabránit zpětnému strhávání, například kapek kondenzátu do zpětného proudu plynu, nebo kde je třeba snížit tlakovou ztrátu vznikající kontrakcí proudu tekutiny při vstupu do zmenšeného průřezu. U dvoutrubkových aparátů je výhodné rozšíření vnější i vnitřní trubky, protože kapky kondenzátu pokračují původní rychlostí ve směru svého pohybu, a tím se odstraní jejich...

Teplosměnný prvek typu trubka v trubce

Načítavanie...

Číslo patentu: 234510

Dátum: 01.11.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bureš Zdeněk

MPK: F28F 1/06

Značky: trubce, prvek, trubka, teplosměnný

Zhrnutie / Anotácia:

Teplosměnný prvek typu trubka v trubce je možno použít ve všech druzích výměníků tepla, kde je nutno zvýšit koeficient přestupu tepla nejen u média proudícího uvnitř trubky, ale stejnou měrou také u média vně trubky. Podstatou vynálezu je zmenšení vnitřního průtočného průřezu kruhové trubky vytvořením oválů, šroubovitě uspořádaných v podélné ose trubky, například zmáčknutím v krátkém úseku a pootočením minimálně o 15 stupňů při dalším...

Zařízení pro určení hektarové výčetní plochy lesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244704

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bureš Zdeněk

MPK: G01B 21/28, G01C 11/26

Značky: hektarové, určení, zařízení, plochy, výčetní

Text:

...zařízení. Kěřicí jednotka ł je uchycena na statívu 5 a ohebným kabelem g je k ní pŕlpojena jednotka pro zpracování neměřených veličín 3, která tvoří mikrotermlnál. Na něm je patrný displej gg a klávesnice ggł. Pohon lg měřicí jednotky l je tvořen servomotorem či krokovým motorem lgł s polohovým odměřovacím zařízením ggg. pastorkem ggg, ozubeným kolem jpg. které je uchyceno na hłídeli optické částí ll s objektivem lll. za optickou...

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: F01D 17/24

Značky: povrchových, zařízení, přepouštěcích, parních, armatur, řízení, turbin, stavech

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Zařízení pro regulaci teploty vody a tlaku páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 238775

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sluka Zdeněk, Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, zařízení, páry, tlaku, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současnou regulaci tlaku páry v odběru, nebo protitlaku a teploty vody na výstupu z ohříváků topné vody u protitlakových a odběrových parních turbin. K jeho regulátoru tlaku páry je přes člen regulační odchylky tlaku připojeno čidlo tlaku a obvod zadaného tlaku. Dále je spojen s výstupní autonomní dynamickou vazbou, která má výstup pro další regulační obvody a přes první součtový člen je spojen i se vstupní autonomní...

Nárazová deska odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/08

Značky: kapalných, plynů, odlučovače, nečistot, nárazová, tuhých, nosného, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazová deska odlučovače je tvarována do žlabu, proti jehož prohlubni je umístěno vstupní hrdlo odlučovače. Na vrchní části nárazové desky jsou nejméně dvě lišty, které vytvářejí prohluben žlabu. Nárazová deska je určena k výrobě odlučovačů pro tranzitní plynovod.

Způsob prohřívání parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248405

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František, Veinfurt František

MPK: F01D 25/10

Značky: způsob, turbin, regulovaným, prohřívání, parních, odběrem

Text:

...prakticky tak, že pro prohřev přísluänőho dílu turbiny byly využity přepouštěoí amatury, které po nafázování slouží k regulaoi tlaku v regulovenén odběru. Při naJíždění na otáčky byly tyto armatury v pevné vezbä se vstupníni regulaöními amaturemi, které zaJištuJí regulaci otáčok.Uvedené nevýhod značč onezuje způsob prohřívúní parníoh turbin s regulovanýn odbčre podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton, že se po dosažemí prohřívaoíeh...

Třístupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236039

Dátum: 01.02.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bureš Zdeněk

MPK: B04C 7/00

Značky: třístupňový, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání třístupňového odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu. Při zachování vysoké účinností je podstatně snížena jeho hmotnost a dosažena nízká tlaková ztráta vzhledem k jednoduchosti zařízení. Použití je pro výrobu odlučovačů, např. pro tranzitní plynovod, ale i v jiných průmyslových odvětvích, popř. v chemii.

Cloněný vstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 235821

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: cloněný, vstup

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cloněného vstupu plynu z boku do prostoru nádoby, jehož podstata spočívá v tom, že trubka vstupu je prodloužena do prostoru nádoby, přičemž spodní část trubky vstupu je odříznuta, proudí-li tok plynu z trubky vstupu z boku nádoby vzhůru do prostoru nádoby. Výhodou cloněného vstupu je, že horní část prodloužené trubky vstupu nedovolí toku plynu obrátit se ihned vzhůru, ale tok plynu je nucen proudit do stran, částečně i směrem...

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 227473

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný František, Veinfurt František, Bureš Zdeněk

Značky: parní, turbiny, podle, namáhání, řízení, teplotního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání, obsahující alespoň dvě porovnávací členy, alespoň dvě relé s přepínači a alespoň dva nelineární členy vyznačené tím, že výstupy (11, 12) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání jsou spojeny se vstupy (21, 22, 31, 32) porovnávacích členů (2, 3), tak, že první výstup (11) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání je spojen s prvním vstupem (21) prvního porovnávacího...

Zapojení regulace elektrického výkonu a tlaku páry v odběru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221120

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František, Kotrba Vladimír

Značky: elektrického, odběru, zapojení, tlaku, výkonu, páry, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin a v něm kondenzačních odběrových parních turbin. Řeší problém pružnosti přizpůsobení vzájemného poměru mezi regulací výkonu a tlaku páry v odběru, zejména při změně jmenovitých parametrů páry. Podstatou vynálezu je nahrazení mechanické odběrové páky elektronickým obvodem, v němž jsou vzájemně spojeny vyhodnocovací obvod regulátoru výkonu s obvodem zadané hodnoty tlaku v odběru a vyhodnocovací obvod...

Zapojení pro řízení parní turbiny při poruše v elektrizační soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220120

Dátum: 15.10.1985

Autori: Veinfurt František, Pokorný František, Bureš Zdeněk

Značky: elektrizační, soustavě, zapojení, parní, poruše, řízení, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin a v něm automatizace jejich řízení. Je řešen problém omezení ztrát z výpadku v elektrizační soustavě tak, aby jejich dopad na ekonomiku spotřebitele i výrobce energie byl co nejmenší. Podstatou vynálezu je zapojení, v němž jsou vzájemně spojeny čidlo poruchy přes relé a přepínač jednak s nelineárním členem s reléovou charakteristikou a s členem výběru minima a jednak přímo s tímto členem výběru minima, který...

Zařízení pro vracení mazacího oleje rozpuštěného v chladivu do chladicího kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216062

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bureš Zdeněk, Bastl Jaromír, Vrba Vladimír

Značky: chladivu, vracení, zařízení, rozpuštěného, oleje, mazacího, chladicího, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samočinné vracení mazacího oleje rozpuštěného v chladivu z míst chladicího okruhu, kde se může olej shromaždovat, například ze zaplaveného výparníku, obchvatovým potrubím chladicího kompresoru. Pro zamezení samovolného přetékaní chladiva do sací části chladicího kompresoru při jeho odstavení je převáděcí potrubí zaústěno do sacího potrubí v místě, která je položeno nad nejvyšší možnou hladinou kapalného chladiva, shromážděného...