Bureš Ladislav

Ojednocovací zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263808

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bureš Ladislav, Skála Josef, Blaško Michal, Mládek Miloš, Kabele Stanislav, Pirkl Ladislav, Tesař Oldřich, Limberský Jaroslav, Šafář Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, stroje, zařízení, bezvřetenového, spřádacího

Text:

...oblast podávání praníene s podávacím válečkem a přítlačným stolečkem, na obr. 2 je řez příváděcím lcanálení dle roviny lI-Il z obr. 1 a na obr. 3 je řez priváděcím kanálem podle rovíny III-III z obr. 1.Na obr. 1 je znázorněna jen část všeobecně známého ojednocovacílío zařízení. a to jen v té části, která se líezprostředně týká problematiky Vynálezu. Ojednocovací zařízení zahrnuje Ve známém vybraní v. tělese 1 uložený vyčesávací váleček 2,...

Ojednocovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263807

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Blaško Michal, Šafář Václav, Pirkl Ladislav, Limberský Jaroslav, Skála Josef, Kabele Stanislav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovací, zařízení

Text:

...telesa, zatímco vzduchové vybraní je propojeno otvorem ve víku,opatřeným sítkem, s vnější atmosférou, pro zajištění přístupu vzduchu do přiváděcího vzduchoveho kanálu a do mezery mezi zadní stěnu přitlačného stolečku a náběžnou hranu ojednocovací plochy.Výhodou tohoto provedení je, že vzduch není do prostoru ojednocovaní vláken mezi ojednocovaci plochu a vyčesávací váleček nasáván kolem podávacího válečku a přítlačneho stolečku,...

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263806

Dátum: 12.05.1989

Autori: Skála Josef, Tesař Oldřich, Pirkl Ladislav, Mládek Miloš, Limberský Jaroslav, Blaško Michal, Kabele Stanislav, Bureš Ladislav, Šafář Václav

MPK: D01H 7/888

Značky: bezvřetenový, stroj, spřádací

Text:

...je uložen na hřídeli 7, která je součástí valivélío uložení vřetcna E. Spřádací rotor B je opatřen prostředky vytvářejícími statický podtlak uvnitř rotoru nebo je napojen na centrální zdroj jpodtlaku, či kombinaci obou zdrojů podtlaktl vytvářejících statický podtlak. Spřádací ústrojí 4 je ve své Spĺľálnĺ části ukoríčeno difusorem 9,navezu-jícím na trubku 1.1 odvodu technologického vzduchu, upev-něnou v 110 sníku 1 strojea vyúsťtljící do...

Zařízení pro předkládání pramene vlákenného materiálu ojednocovacímu ústrojí spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259618

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tesař Oldřich, Bureš Ladislav, Limberský Jaroslav, Mládek Miloš, Kabele Stanislav, Šafář Václav, Pirkl Ladislav, Skála Josef, Blaško Michal

MPK: D01H 7/895

Značky: materiálů, dopřádacího, předkládání, ojednocovacímu, pramene, jednotky, stroje, ústrojí, zařízení, spřádací, vlákenného, bezvřetenového

Text:

...špičky pramene.ak je patrné z obr. 1 a 2, je na tělese spřádací jednotky 1 Vytvořeno vybraní pro podávací ústrojí, které sestava z podávacího válečku 2, přítlačného stolečku 3 a vyčesávacího válečku 4. Blíže neurčený přítlačný stoleček 3 je otočně uložen na dutem čepu 21, kterým prochází torzní tyč 22 kruhového průřezu pevně připojená horní částí známým způsobem, nejlépe zatemováním, k přítlačnemu stolečku 3. Spodní část této torzní...

Spřádací jednotka pro rotorové předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253049

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šafář Václav, Skála Josef, Limberský Jaroslav, Pirkl Ladislav, Bureš Ladislav, Tesař Oldřich, Kabele Stanislav, Blaško Michal, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/882

Značky: jednotka, předení, spřádací, příze, rotorové

Text:

...gl pro dopravu ojednocených vláken do rotoru § a alespoň jeden čep gg zámku. Do tohoto čepu gg zámku zapadá uvolñovač ll s pružinou lg, uchyoený ve víku i. Tím je docíleno axiální zajištění vložky 1. Víko l a vložka 5 uzavírnjí prostor vyčesávacího válečku Q v tělese ojednocovacího ústrojí g. Vyčesávací váleček g je V pracovní poloze spřádání jednotky poháněn tangenciálním řemenem 1. S tělesem g je pomocí čepu 3 výklopně spojeno těleso...

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238330

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bureš Ladislav, Šimůnek Josef, Mládek Miloš, Pacáková Zdenka, Procházka Miloslav

MPK: D01H 7/882

Značky: zařízení, pracovního, spřádacího, rotoru, utěsnění, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru, u něhož jsou odstraněny problémy s mezerou mezí vnějším povrchem rotoru, základním tělesem pro uložení rotoru a víkem, tím, že do vnějšího pracovního prostoru spřádacího rotoru zasahuje okrouhlý kuželovitý výstupek na víku, který společně s vnějším povrchem spřádacího rotoru vytváří funkční těsnicí štěrbinu, uzavřenou pružným těsnicím kroužkem.

Zařízení pro dělení příze rozkrucováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251296

Dátum: 11.06.1987

Autori: Šimůnek Josef, Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Pacáková Zdenka, Procházka Miloslav

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, dělení, příze, rozkrucováním

Text:

...se sevřenou přízí, obr. 2 damonstruje umístění zařízení pro dělouí příze ne zpřádací jednotce s obr. 3 předvádí zařízení s přízí oddělonou rozkroucením.V příkladnem řešení jsou čelisti 1 a g tvarově hodně dílce, která jsou pevne spojeny a ulošany v objímco j. Čalisti l, 2 mají takový tvar, že při pootočaní jedné z nich o IBO° vytvářají klínovou spáru j, kterou lze výhodné používat pro sevření příze 2 při oddělování konce potřebnáho pro...

Rozrvíratelná a sklopná spřádací jednotka bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250060

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Ladislav, Stránský Milan, Němec Jiří, Mládek Miloš

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: rozrvíratelná, sklopná, dopřádacího, stroje, jednotka, bezvřetenového, spřádací

Text:

...předení, znázorněné na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 zaujíma spřádací jednotka 1 svislou polohu a spřádací ústrojí 11 je přimknuto k tělesu víka 12 a tvoří s ním jeden celek, který je proti rozevření zajištěn zámkom 4.Při přetrhu, kdy je nutno spřádací jednotku 1 rozevřít a vyklopít do čistící polohy a obsluha nebo obslužný automat provede čištění, zaujíma spřádací jednotka 1 vyklopenou a rozevřenou polohu, znázorněnou na obr. 4. Uzavírací...

Spřádací jednotka bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234465

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bureš Ladislav, Seidl Pavel, Procházka Miroslav, Pacáková Zdenka, Šimůnek Josef, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/882

Značky: dopřádacích, spřádací, bezvřetenových, strojů, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem snížení hlučnosti bezvřetenových dopřádacích strojů je každá spřádací jednotka opatřena čelním i horním krytem z materiálu o zvýšených zvukoizolačních vlastnostech. Cesty, kterými se hluk do prostoru obsluhy šíří, jsou řešeny tak, že vstup vzduchu pro odvádění nečistot je orientován proti čelnímu krytu do prostoru mezi tímto čelním krytem a čelní stěnou ojednocovacího ústrojí. Naproti tomu je přívod vzduchu do ojednocovacího ústrojí a...

Vyčesávací váleček spřádací jednotky pro rotorové předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234410

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Miloslav, Mládek Miloš, Pacáková Zdenka, Bureš Ladislav, Šimůnek Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: váleček, spřádací, jednotky, vyčesávací, příze, rotorové, předení

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací váleček spřádací jednotky pro rotorové předení příze, mající pro montážní účely přesné vymezení vzdálenosti čelní plochy vyčesávacího válečku vzhledem k odvrácenému čelu pouzdra ložiska, přičemž toho je dosaženo vytvořením mezery mezi čelem zmíněného hřídele a čelní plochou na něm nalisovaného vyčesávacího válečku a překlenutím této mezery buď víčkem nebo čelním dílem u dvojdílného vyčesávacího válečku.

Spřádací jednotka pro rotorové předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 247616

Dátum: 15.01.1987

Autori: Procházka Miloslav, Pacáková Zdenka, Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Šimůnek Josef

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: příze, rotorové, jednotka, spřádací, předení

Text:

...při sejmutí víka za atrny upínací pružné příchytky. Obr. 4 je alternativní řešení obr, 2.Víko 1 je v nákzesu příkladného použití spojeno pomocí uálevkyg s viožkou Ä a jako FTUro 1 jednorn ~cnn vsleřku Ř. Tento je uloženv odklopněm tělese 5 sjednocovacího ústrojí a poháněn tangenclálně řemenem lg. V případě, že není zapotřebí přlzpůsobovat tvar vložky 3 různým průměrům rotoru 9, může tvořit vložka 3s víkem ł jeden celek gg a jednoho kusu, jak...

Zařízení pro dvoufázové přerušení kontinuálně odtahované příze při výměně cívky s návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231848

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bureš Ladislav

MPK: D01H 9/16

Značky: příze, dvoufázové, kontinuálně, cívky, návinem, zařízení, výměně, odtahované, přerušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přerušení příze při výměně cívek pomocí dvoudílné uzávěry u sacího otvoru odsávacího kanálu u bezvřetenového dopřádacího stroje, jejíž oba díly tvoří řezací ústrojí pro přerušení příze jak při fázi smeku, tak při fázi vlastní výměny.

Spřádací rotor pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231639

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bureš Ladislav, Bureš Pavel

MPK: D01H 7/882

Značky: dopřádací, bezvřetenové, stroje, spřádací, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor sestává z rotačního základového tělesa s vnější obvodovou středicí plochou a z rotorového tělesa se sběrnou plochou vláken, upravenou na jeho největším vnitřním průměru, které má středící plochu přizpůsobenou středicí ploše základového tělesa. Podle vynálezu je středicí plocha rotorového tělesa jako bezprostředně se sběrnou plochou vláken sousedící vnitřní obvodová drážka, jejíž průměr je větší než průměr řečení sběrné plochy...

Zařízení pro ruční výměnu přízových cívek u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221110

Dátum: 15.01.1986

Autori: Koďousek Jiří, Bureš Ladislav

Značky: zařízení, ruční, strojů, textilních, přízových, cívek, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Předkládá se zařízení uvedeného druhu pro stroje pracující s kontinuálně běžící přízí, u nichž je cívka během navíjení otáčivě upevněna na výkyvném ramenovém držáku a za současného rozvádění příze pomocí vratně se pohybujícího vodiče poháněna unášecím válečkem, nacházejícím se v třecím styku s jejím obvodem. Zařízení sestává ze sacího ústrojí pro odstraňování příze kontinuálně vedené k plné cívce, zatímco tato je vyměňována a z oddělovacího...