Bureš Josef

Zapojení pro měření spínacích dob výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256443

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: tranzistorů, spínacích, výkonových, zapojení, měření

Text:

...jo spojon so vstupan prvního řízanćho zdroja. Kladaý výstup druhtho řízontho zdrojo jo spojon současně so druhýn vstupss sčítscího bodu třstího rsgulůtoru as kladný polos druhů kondonzàtorovb batsrío. Jojí tporný půl jo spojon as ztpornýs výstupoa druhbho řízonćho zdroja. Kladný výstup prvního řízonoho zdroje jo spojos jsdnak s druhý vstuo psa sčítacího bodu druhého rogulútoru, jednak s druhý vstupsa sčítacího bodu prvního ragulttoru a s...

Obuvnický materiál šálových podešví, zejména dámských šálových podešví s podpatkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242584

Dátum: 01.03.1988

Autori: Milka Milan, Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: C08L 9/06, C08L 25/10

Značky: podpatkem, šálových, obuvnický, podešví, materiál, zejména, dámských

Text:

...1 isovánivstřikem.Podle složení obsahuje obuvnický materiál šálových podešvi,zejména dámských šálových podeävi podle vynálezu 145 až 165 hmotnostních dilů kaučukových složek, z nichž 4/5 připadaji na směs teleblokových radiálnich a Ľneárnich termoplastických elastomerů typu S-Ebs, tj. polystyren-polybutadien-polystyren, v nichž polystyrenové bloky mají průměrnou molekulovou hmotnost 20 000 až 30 000 a jejích podíl v kopolymeru je 30 až 40...

Způsob regulace povrchové koncentrace galia na křemíkových deskách při difusi galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239975

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tůma Pavel, Nadvorník Pavel, Bureš Josef, Jarolam Josef, Podzimek Oldoich

MPK: H01L 21/38

Značky: koncentrace, křemíkových, regulace, deskách, difusi, způsob, povrchové, galia

Text:

...odstraňuje nový způsob regulace povrchové koncentrace galia na křomikovýoh doskách tím, že 105.0 dička se vsázkou difusantu kysličniku galitého se umísti v difusb ní trubce na křemenné podlošee v místě o teplotě 700 až 900 ŠG a nosný plyn vodik vlhčený vodnimi paremi se vede přes tuto lodičku ke křemikovým deskám, přičemž na počátku difuse so nosný plyn vlhči na teplotu rosněho bodu maximálně 20 °C a tato teplota roaného bodu nosného...

Způsob výroby tkalcovského paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253801

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lejsek Josef, Bureš Josef, Vinš Vladimír, Zábrodský Zdeněk, Skopový Jiří

MPK: D03D 49/62

Značky: provádění, způsobu, zařízení, způsob, tkalcovského, paprsků, výroby, tohoto

Text:

...100 mm, takže kontrolní hřeben 5 má vzhledem k dostavě paprsku l pouze 119 kontrolních měrek 1. Prakticky jsou kontrolní měrky Z uspořádány a k tělu kontrolního hřebenu g upevněny obdobné jako třtiny 1 u paprsku l,tj. pomocí vazebních vložek a spirálových pružin. V tomto případě však jsou hřebenové spirálové pružiny 35 zhotoveny z drátu o průměru, který odpovídá mezeře mezi kontrolními měrkamí11 stanovené se zřetelem k příslušnému ćíslu...

Osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251733

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dánielová Jiřina, Bureš Josef, Lapeš František, Skopový Jiří

MPK: D03D 51/28

Značky: osnovní, stroje, tkacího, zarážka

Text:

...mimo spínací plochu je v plášti umístěgšçyäaúrovní izolační hmoty oddělující vzájemné jednotlivé platiny.Výhodou osnovní zarážky je, že při stejném počtu součástíse zvětší tuhost osnovní zarážkyäa tím se sníží její poruchovost v provozu a možnost poškození při manipulaci.Příkladné provedení je znázorněno na přiloženýoh výkresoch. obr. 1 znázorňuje kontaktní lištu, obr. 2 znázorňuje kontaktní lištu v příčném řezu a obr.3 představuje dotykovou...

Štěpařský balzám

Načítavanie...

Číslo patentu: 239713

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bureš Josef

MPK: A01N 3/00, A01N 3/04

Značky: balzám, štěpařský

Text:

...difuzi vodních par z povrchu rám do okolí. Podle skladby pigmentů lze vytvořit barevnost takovou, aby odpovídala barevnosti okolní kůry dřeviny.Ve skleněné nádobě bylo emíoháná 16 hmot dílů mletého vápence o velikosti částic pod 0,1 mm, dále 6 hmot. dílů anatasová titanové běloby, 10 hmot. dílů plevené křídy a 61 hmot. dílů styrenakrylátové disperze o suěině 51 5 a viskozitě 200 mPas. Do promíchené směsi bylo přidáno 0,5 hmot. dílů...

Obvod pro bezztrátové měření kmitočtové zatížitelnosti výkonových tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237012

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jarolím Josef, Láznička Pavel, Bureš Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: tranzistorů, výkonových, obvod, bezztrátové, měření, kmitočtově, zatížitelností

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšení spotřeby elektrické energie při měření a zvýšení jeho přesnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením obvodu podle vynálezu, který je složen z regulovaného zdroje napětí, pulsního měniče, regulátoru pulsního měniče a bloku řízení, aktivních a pasivních součástí. V obvodu je zapojen kondenzátor, představující zdroj napětí a velká filtrační indukčnost, chovající se jako zdroj proudu. Měřený tranzistor je zatěžován buď...

Zařízení k vytváření zásoby nitě při jejím podávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 239336

Dátum: 15.11.1986

Autori: Latzman Karel, Bureš Josef, Jarolím Josef

MPK: B65H 51/22, D03D 47/34

Značky: zásoby, jejím, vytváření, nitě, zařízení, podávání

Text:

...aamammom mmpmmu Hamommm nmmmon npomcxommm c memomopom samepmmom, mam Kam mmepnmommmm pomop, mpmnomammm mmmeBon B 0 Bpamemme m mmemmmm c mmm mecmmym cnmsb, He uouem dmcmpo npempammmr BpBULGI-IMG. Bamezxnemmum paarmmmme~ Bona npmnonmm K neoöxoummocmm coanammm monommmmemruoro. mammmmemo sanaca Hmmm Ha üapaőame c uemnm npenomapameHmm mommoro cmamunammm Hmmm c öapaóama npm npomnanmnemmm ee 3 aea ocaomm. Kp 0 me.m 0 r 0, aanepmma npempamemmm...

Obvod pro měření blokovacích a závěrných napětí polovodičových součástek, zejména tyristorů a diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232461

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bureš Josef, Kubant Svatopluk

MPK: G01R 31/26

Značky: napětí, blokovacích, součástek, polovodičových, tyristorů, obvod, závěrných, měření, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné nastavení napětí pro měření a zamezení možnosti překročení dovoleného proudu polovodičovou součástkou. Není nutné použití osciloskopu a obsluha je zjednodušena. Uvedeného účelu se dosáhne pomocí obvodu, který je složen ze zdroje střídavého napětí, omezovače konstantního proudu, komparátoru, zdroje referenčního napětí a bloku vyhodnocení. První svorka zdroje střídavého napětí je připojena k první elektrodě měřeného...

Obvod pro měření doby zotavení polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230798

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: zotavení, součástek, obvod, měření, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je urychlení a zpřesnění měření doby zotavení polovodičových součástek pomocí jednoduchého obvodu. Uvedeného účelu se dosáhne použitím obvodu složeného z měrného bočníku, zesilovače signálu, paměťového bloku vrcholové hodnoty, komparátorů, generátoru impulsů, děliček, obvodů logického součinu a součtu a čítače. Výstupní signál z měrného bočníku je zpracován v zesilovači signálu, bloku vrcholové hodnoty a komparátorech a přiveden...

Zapojení obvodu pro bezeztrátové komplexní měření dynamických parametrů diod a tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230795

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: parametrů, dynamických, komplexní, bezeztrátové, tyristorů, měření, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká zapojení obvodu pro bezeztrátové komplexní měření dynamických parametrů diod a tyristorů. Zapojeni obvodu sestává z obvodu propustného proudu tvořeného dvěma LC obvody zapojenými do série. Paralelně k LC obvodům je přes první proměnnou indukčnost zapojena větev sestávající z měřeného prvku, čidla proudu, z diody a tyristoru. Obvod měřeného prvku sestává z obvodu pomocného kmitu a obvodu generátoru blokovacího napětí....

Zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221226

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

Značky: měření, vypínací, zapojení, obvodů, tyristorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do série s měřeným prvkem je zapojena pomocná dioda, k níž je paralelně připojen LC obvod spínaný tyristorem tak, že udržuje pomocnou diodu ve vodivém stavu po dobu před přiložením blokovacího napětí na měřený tyristor. Počátek doby, kdy pomocná dioda je ve vodivém stavu, je časově posouván podle potřeby měření. Paralelně k pomocné...

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226957

Dátum: 01.01.1986

Autori: Dvorský Václav, Bureš Josef

Značky: strmostního, zapojení, obvodů, tyristorů, měření, efektu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů, sestávající ze zdroje napětí první a druhé mřížky pentody, zdroje proměnného napětí, alespoň jedné pentody a diskrétních elektronických prvků, vyznačované tím, že do série s měřeným tyristorem (15) je zapojena pomocná dioda (14), jejíž katoda je spojena se záporným pólem zdroje (2) proměnného napětí, jehož kladný pol je spojen s anodou pentody (17) a anoda měřeného tyristoru (15) je...

Zapojení obvodu pro měření dynamických parametrů tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224428

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

Značky: obvodů, zapojení, měření, parametrů, tyristorů, dynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření dynamických para metrů tyristorů, sestávající ze zdroje spínacího napěti, zdroje pomocného napětí, zdroje závěrné ho napětí, zdroje blokovacího napětí a jednotlivých elektronických prvků, vyznačené tím, že paralelně ke zdroji (1) pomocného napětí je zapojen první kondenzátor (7), jehož záporný pól je spojen přes indukčnost (6) s katodou pomocného tyristoru (5), jehož anoda je spojená s kladným pólem zdroje (1)...

Zařízení k odsávání škodlivin vzniklých zejména při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225915

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jílek Jaroslav, Bureš Josef

Značky: zařízení, svařování, škodlivin, zejména, vzniklých, odsávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsávání škodlivin vzniklých zejména při svařování, vyznačující se tím, že je tvořeno odsávací spirální skříní (1), umístěné na pracovní rovině svářečského stolu, sestávající ze stěny (2) ve tvaru hyperbolické spirály, zakřivené plochy (3) a náběhové plochy (5), jež jsou opatřeny společnými bočními tvarovanými stěnami (4), v nichž je proveden první výstup (8) a druhý výstup (9) pro odsávání škodlivin, přičemž vnitřní povrch stěny (2)...

Zařízení na tvarování cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214191

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bureš Josef, Hollmann Otto

Značky: tvarování, zařízení, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na tvarovaní cívek elektrických točivých strojů s tvarovacími segmenty o nestejných poloměrech, otočně uloženými na společném hřídeli ve stojanu. V levé upínací čelisti jsou upnuty konce vodičů cívky pomocí pružných vložek opřených o plovoucí člunky.