Bureš Jiří

Způsob výroby ferokapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 273678

Dátum: 12.03.1991

Autor: Bureš Jiří

MPK: C01G 49/08

Značky: ferokapaliny, způsob, výroby

Způsob dekontaminace a detoxikace vod s obsahem kyanidových, nitrilových a podobných sloučenin, případně těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267816

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marvan Petr, Bureš Jiří, Jamborová Marta, Marvanová Ludmila

MPK: C02F 3/34, C02F 1/58

Značky: způsob, obsahem, kovů, nitrilových, detoxikace, sloučenin, podobných, kyanidových, případně, dekontaminace, těžkých

Text:

...v kultivačním reaktoru. Manípulace se usnadní kultivací mikroorganismů živinami na impregnovaných výmenných spalitelných výplních reaktorů. Prípustné je i přítomnost nepathogenních bakterií a jiných mikroorganismů. Společenství přežívá v rozšířeném rozsahu životních podmínek, obnova plné funkční schopnosti nastává návratem do oblasti normálních pracovních podmínek. Těžké kovy a některé jiné škodlivé látky se koncentrují do odumírající...

Modifikovaná epoxidová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 266807

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bureš Jiří, Machovský Arnošt

MPK: C08L 63/00, C08G 59/14, C08G 59/72...

Značky: epoxidová, hmota, modifikovaná

Text:

...pak to je odolnost proti tepelnému rázu, odolnost při nĺzkých teplotácha podobné. Z nových vlastnosti se zdá být užitečná možnost regulace zpoždované relaxace mechanických pnutí a vratných deformací, například sledovaná na základě optického dvojlomupři fotoelasticimetrii anebo též tenzometrii.Řada užitných vlastností ještě nevytvrzených kompozic je zcela samozřejmá, jako je tomu u regulace tekutosti výchozí kompozice nebo regulace doby...

Dělící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265953

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bureš Jiří, Štulc Václav, Hruška Otakar, Vach Vladimír

MPK: B23D 19/06

Značky: zařízení, dělicí

Text:

...tj. dělicích nožů.Uvedené nevýhody odstraňuje dělící zařízení pro podélné dělení pásů, zejména kovových pásu, sestávající 2 dvojice hřídelí s navzájom souběžnou osou a se společným pohonem. na nichž jsou upevněny kotoučové nože s rozpěrnými kroužky, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotoučové nože s rozpěrnýmí kroužky jsou upevněny na upínacím pouzdru tvaru trubky násuvné na hřídele, která je na jednom konci opatřena...

Způsob elektrolytické regenerace ionexů ve směsném loži a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265577

Dátum: 13.10.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: B01J 49/00

Značky: zařízení, tohoto, regenerace, způsobu, elektrolytické, směsném, ionexů, způsob, loží, provádění

Text:

...jejich jednotlivých složek. Přitom jedna polovina rozdělené směsi ionexů se regeneruje v regeneračním cyklu katolytem a druhá polovina anolytem. Po ukončené regeneraoi se takto zregenerované části směsného, dočasně rozděleného lože opět smísí a po odstranění, například vypuštěním zbytků anolytů a katolytü, vrací zpět do zásob hrdle 5 je umístěno potrubí § pro odvod deionizované vody. Proti dnu 3 jsou vytvořeny, 3 265577níku regeneračního...

Způsob výroby přítlačných kroužků grafitových a podobných ucpávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264422

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/16

Značky: ucpávek, výroby, způsob, kroužků, grafitových, podobných, prítlačných

Text:

...nitridací při teplotě 600 °C. Funkční čelní strana je opatřena kapilárním pájením vrstvou z mědi, niklu, zinku, cínu, stříbra a jejich slitin. Funkční čelní strana je pokryta depolarizační ochrannou vrstvou, například oxidu.Výhoda takto vytvořeného pžítlačněho kroužku spočíva ve výrazném snížení korozních vlastností a zlepšení charakteristík opotřebení jak funkční čelní strany přítlačného kroužku,tak i protilehle umístěně grafitové ucpávky....

Způsob výroby srážených feritů magnetitového popřípadě magnetoplumbitového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263880

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: C01G 49/02

Značky: výroby, popřípadě, srážených, feritů, magnetoplumbitového, magnetitového, způsob

Text:

...nich přivádět a vmíchávot bud civojmocné ionty od atoniového čísle. 50 nelbo také některé jcdnomocné ionty. Pritom koncentrace musí ztajištovat po vytvoření feritu ta spotrebe vání všech složek pro vytvoření feritu do~ stažení bodu varu zhývajiciho matečného roztoku nad 120 °C, nejlépe přes 140 ic. Dosežení této ,podmínky je reálne, neb-ot hydroxid sodný s vodou vaří do bodu tání 322 °C, hydroxid rubidný do 300 °C, hydroxid lithný do 445 C o...

Ferokapalinová ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 263350

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/54

Značky: ucpávka, hřídele, ferokapalinová

Text:

...spirálovitých vinutí g je rovněž v povrchu hřídele l vytvořen další blok několike za aebou uspořádaných spirálovitých vinutí g jejichž stoupání je však vedeno v opačném smyslu. Použití materiálu je u nich stejné jako u spirálovitých vinutí g. Proti oběma blokům spirálo~ vitých vinutí g,gjsou umístěny pőlové nástevce Q z magnetícky vodivých feromagnetik, například ve tvaru kotouče, jehož středový otvor 1 právě vytváří zmíněné pőlové nástavce 1....

Biotechnologický čisticí stupeň vodných odpadů s obsahem škodlivin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260822

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Jiří, Marvan Petr, Jamborová Marta

MPK: C02F 3/00

Značky: škodlivin, stupeň, vodných, biotechnologicky, obsahem, čisticí, odpadů

Text:

...získávání čisté a kvalitní vody z oplachové, tgdy odpadní vody, se současným zachycením škodlivin a nečistot/É nich vznikajících produktů, jako druhotné suroviny k regeneraci.Uspořádání biotechnologického čisticího stupně je sche maticky znázorněno na obr. 1 až 4 přiložených výkresů.Likvidační, zvláště bioteohnologické zařízení v systému vodných odpadů je lokalizováno do místa nejvyšších koncentrací škodlivín tak, že oplachová vana nebo nádrž...

Pneumatický adaptivní poměrový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261257

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kulinkovský Miloš, Bureš Jiří

MPK: F15C 3/04

Značky: adaptivní, zesilovač, poměrový, pneumatický

Text:

...hodnotám a tím se nelinearní průběh vstupního přetlaku na funkci regulátoru nemůže projevit. Dále snižuje na minimum závislost přesností jim osazených reguletorů polohy na zmenách napajecího pretlaku.Příkladné provedení pneumatického adaptivního poměrového zesilovače podle vynálezu je znázorněnc na obr. 1, alternativní provedení na obr. 2.Vstupní komora l opatřená přívodem g vstupního pretlaku je uzavřena první memhránou g, výstupní...

Způsob biologické dekontamice a detoxikace vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259127

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bureš Jiří, Marvanová Ludmila, Marvan Petr, Jamborová Marta

MPK: C02F 3/32

Značky: způsob, biologické, detoxikace, dekontamice

Text:

...tím vytváří podmínky nezbytné pro spolehlivou funkci těchto kultur při tŕvalém průmyslovém nasazení. Živné prostředí lze zvýšit do hmotnosti biomasy přidáním kultury, zejména pro případy, kdy je zvýšený přísun kyanídůa jiných škodlivin určených k biologické likvidaci. Neasimilovatelné škodliviny, jako jsou těžké kovy, se vážou jak na živou,tak i odumřelou biomasu a vytváří snadno zpracovatelné, od vody dělitelué úsady, což přiznivě ovlivňuje...

Zařízení pro biotechnologickou detoxikaci a dekontaminaci vod s ochranou biotechnologických náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259077

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bureš Jiří, Jamborová Marta, Marvan Petr, Marvanová Ludmila

MPK: C02F 3/32

Značky: detoxikaci, zařízení, biotechnologickou, ochranou, dekontaminaci, náplní, biotechnologických

Text:

...vyobrazení.Zařízení sestává ze směšovací vany 1 napojené přívodnímpotrubím 2 nebo jiným převáděcím zařízením, jako je jednosmerný- 3 například ze zlatící kyanidové lázně. Spojovacím potrubím 3 je směšovací vana L připojena s vyrovnávací nádrží §, kteráje převáděeím potrubím Q přes recirkulační čerpadlo 1 spojenese zásobníkom § tlakové vody. Ve vyrovnávací nádrži Q ústí jednak potrubí g pro přívod mikroorganismů, vyvedené z...

Způsob nitridace nebo karbonitridace v solných taveninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258988

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kořínek Jiří, Bureš Jiří

MPK: C23C 8/56, C23C 8/50

Značky: nitridace, karbonitridace, solných, způsob, taveninách

Text:

...ve srovnání s jinými analogickými úpravami.Vynález řeší způsob nitridace nebo karbonitridace v solných taveninách, jímž se dále zlepší užitné vlastnosti nitridačníoh vrstev při současně hospodárnějším využívání hlavní účinné složky tím, že na povrch oceli, litiny a slinutých ocelových výlisků se střídavě působí jednak samotnou solnou nitridační lázní,jednak jejím anolytem nebo katolytem. Výhodně se použije vkládaných elektrodových...

Bezproudová poměďovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 255637

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bureš Jiří

MPK: C23C 18/40

Značky: poměďovací, bezproudová, lázeň

Text:

...Podstatné je také to, že povlaky nevykazují obvyklé vnitřní pnutí, což je významné z hlediska spolehlivosti elektric~ kých spojení.Základní složení lázně je Vytvořeno ze slouěenin mědi převoditelných na mravenčan anebo z mravenčanů mědi, z komplexotovrne složky, například etylendiamintetraoctové kyseliny a jejich solí, kationtu stahilizující funkční parametry lázně, například teplotu, kyselost a podobné. Dále redukčního činidla,...

Zařízení pro přívod elektrického proudu do galvanické lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255219

Dátum: 15.02.1988

Autor: Bureš Jiří

MPK: C25D 3/00

Značky: zařízení, přívod, elektrického, galvanické, lázně, proudu

Text:

...konci pružiny É a pružnou svorkou A je na nýtu§ uložena izolační podložka 1. Na protilehlých konoích pružné svorky 5 jsou uloženy kontaktní destičky g, které při činnosti dosedají na přívodovou lištu li plošných spojů lg lícovéa rubové strany desky 2 plošných spojů.V dalším provedení dle obr. 2 je ke svorkovnici l připojen dvoustranný přívod g elektrického proudu. Ke každé větvi tohoto přívodu 3 je připojen blok Q indikace a ohmického odporu....

Způsob vytváření těsnicích ploch na těsnicích prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 252783

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bureš Jiří, Kala Pavel

MPK: F16J 15/06

Značky: prostředcích, vytváření, způsob, těsnicích, ploch

Text:

...zpracování poměrně levných výlisků vyrobených ~áškovou metalurgií. Těchto účínků je dosaženo zvýšením soudržnosti spékaného materiálu těsnícím a popřípadě pomocným pojivem a zvýšenou těsnící schopností i na povrchu s přípustnou drsností. Potřebného zpevnění sedosahuje například u spékaného žeka pomocným výplňovýmprostředkem jako navzlínanou mědí a potřebné těsností Pak VYP 1 něnĺm všechpôrů prosčředkem, který při vytvrzování zvětšuje svůj...

Zařízení pro řízení činnosti anodové plochy v galvanických lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 250720

Dátum: 14.05.1987

Autori: Smola Karel, Bureš Jiří

MPK: C25D 17/10

Značky: anodové, zařízení, plochy, činnosti, galvanických, řízení, lázních

Text:

...je umístěn rošt opatřený výklopnýmí okénky, případně kombinací výklopnýoh okének a pevných stěn. Výklopná okénka jsou uložena na svislých tyčích rozmístěných v řadách vedle sebe na roštu a procházejících úchytkami upevněnými k roštu v axiálním směru zajištěnými zajišťovacím prostředkem, například kolíkem.Výhoda tohoto řešení přináší v první řadě úsporu galvanického substrátu, v tomto případě drahého kovu s tím, že tlouštky galvanických...

Zařízení k měření průměrné rychlosti proudění elektricky nevodivého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 248543

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bureš Jiří, Šimíček Alois

MPK: G01P 5/10

Značky: zařízení, měření, media, průměrné, rychlostí, elektricky, nevodivého, proudění

Text:

...napojenia na měřič teploty proudícího média a k oběme. mřížkám je připojen měřič rozdílu jejich napětí.Zařízení podle vynálezu umožňuje měření turbulentního proudění u velkoplošných profilů a umožňuje tak zjištění podmínek turbulentního proudění média za účelem zajištění optimální energetické účinnosti vyšetřovaného zařízení. Zařízení podle vynálezu umožňuje operativní měření při nízkých pořizovacích nákledech.Příklad zařízení.podle vynálezu...

Zařízení ke snímání elektrického signálu průběhu vstřikovacího tlaku paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 247697

Dátum: 15.01.1987

Autori: Možíšek Bohumír, Kostelník Oldřich, Bureš Jiří, Martínek Jan

MPK: G01L 9/04

Značky: paliva, průběhu, snímání, zařízení, signálu, vstřikovacího, tlaku, elektrického

Text:

...nestabilit měřícího mostu v provozním rozsahu povrcnových teplot držáku vstřikovací trysky.Zařízení umožňuje nezkreslené snímání průběhu vstřikovacího tlaku bezprostředně působícího na trysku a jednoduchou teplotní kompenzaci polovodičových tenzometrů v můstkovém zapojení a současně kompenzuje vliv nežádoucích vibrací, přenášených z motoru na držák vstřikovací trysky. Snímaný signál vstřikovacího tlaku má charakteristické body, které...

Způsob válcování vysocelegovaných ocelí za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216727

Dátum: 01.10.1984

Autori: Taubr Josef, Kotouč Josef, Bureš Jiří, Machek Václav, Malý Ladislav, Wiesner František, Mudruňka Stanislav, Holler Milan

Značky: oceli, válcování, vysocelegovaných, způsob, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém válcování vysocelegovaných ocelí, zejména ocelí s obsahem 20 až 22 % hmotnostních chromu a 4 až 6 % hmotnostních hliníku, za studena. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vysocelegovaná ocel nejprve vyválcuje jedním úběrem 22 až 35 %, načež se dále válcuje na konečný profil.