Burda Václav

Výkyvné rameno manipulátoru k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 255036

Dátum: 15.02.1988

Autori: Burda Václav, Veselý Stanislav

MPK: B24C 3/06

Značky: svařenců, velkorozměrných, výkyvné, rameno, otryskávání, manipulátoru

Text:

...spolehlivou funkci manipulátoru a vyznačuje se dlouhou životností a malým opotřsbením mechanických částí.Příklad provedení výkyvného ramene je.schematícky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr.1 je zobrazeno výkyvné rameno v bočním pohledu a na obr.2 je zobrazeno výkyvé ra meno v půdorysném pohledu.Výkyvné rameno 1 uzavřené skříňové konstrukce je.u 1 oženo na svislé přestavitelném vozíku g manípulátoru a je otočné v rozsahu úhlu gí....

Manipulátor k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253641

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Stanislav, Burda Václav

MPK: B24C 3/06

Značky: otryskávání, svařenců, manipulátor, velkorozměrných

Text:

...podle vynálezu jsou odstraněny všechny nevýhody dosud znýmých tryskacích zařízení. Pnostředníctvím manipulátoru lzedokonaleotryskat i největší tlakové nádoby srčlenitým povrchem,-bez potřeby dalšího ručního dočišřování přenosnou tryskecí hnbicí. Manípulátor umožňuje řízení technologického procesu vo třech režimech. Ručním řízaním, automatické - podle předem stanoveného programu a opakovací režim, při několika stejných kusech,na-pčíklad z...

Způsob výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221073

Dátum: 15.01.1986

Autori: Regner Karel, Burda Václav, Procházka Jiří, Jareš František

Značky: proudu, ohebného, koncovek, vodou, elektrického, vodiče, chlazeného, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudu s jádrem tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků. Vynález řeší problém vodivého spojení konců jádra s měděnými přívodními nátrubky. Způsobem podle vynálezu se výroba koncovek u vodou chlazeného ohebného vodiče elektrického proudů s jádrem, tvořeným měděným lanem nebo svazkem měděných pásků, kde konce jádra se zavedou do měděných přívodních...

Zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218211

Dátum: 15.02.1985

Autori: Procházka Jiří, Jareš František, Regner Karel, Konečný Jiří, Burda Václav

Značky: indukční, rozběhu, řízení, ohrev, vysokofrekvenčního, generátoru, chodu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev a řeší problém dosažení klidného startu a chodu vysokofrekvenčního generátoru i při velmi zatížených stavech. Účelu se dosahuje tím, že do obvodu k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pomocí mřížkového obvodu, který obsahuje žárovky, je mřížkový odpor složený pouze ze žárovek, doplněn do série zapojeným neměnným lineárním...

Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru pro indukční nebo dielektrický ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215415

Dátum: 01.01.1985

Autori: Procházka Jiří, Regner Karel, Jareš František, Burda Václav

Značky: zatěžovací, zapojení, ohrev, vysokofrekvenčního, úpravu, dielektrický, indukční, charakteristiky, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vysokofrekvenčních generátorů a řeší úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčních generátorů. Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru, u něhož mezi elektronku spojenou s oscilačním obvodem a anodový zdroj s mezním anodovým napětím Vamax. a s mezním anodovým proudem Iamax., obsahující vysokonapěťový transformátor, usměrňovač a regulátor Va, je vřazen dělič připojený na napětí Va,...

Zapojení generátoru, zejména pro vysokofrekvenční indukční ohřev, s větším počtem elektronek než jedna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214989

Dátum: 15.09.1984

Autori: Procházka Jiří, Burda Václav, Andras Jiří, Jareš František, Regner Karel

Značky: vysokofrekvenční, zejména, indukční, počtem, větším, zapojení, generátoru, elektronek, jedna, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátorů pro vysokofrekvenční indukční ohřev s větším počtem elektronek než jedna, paralelně napájejících jediný pracovní oscilační obvod, a řeší problém snížení hladiny parazitních kmitů. Úkol je řešen tak, že každá elektronka je spojena s vlastním anodovým zdrojem, skládajícím se z vysokanapětového transformátoru spojeného s usměrňovačem, přičemž usměrňovače anodových zdrojů jsou spojeny navzájem jednopólově a každá...

Výstupní transformátor pro vysokofrekvenční indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 213981

Dátum: 01.06.1984

Autori: Burda Václav, Jareš František, Procházka Jiří, Regner Karel

Značky: transformátor, ohrev, indukční, vysokofrekvenční, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní transformátor pro vysokofrekvenční indukční ohřev, sestávající z primárního vinutí ve tvaru cívky, souose vložené do sekundárního vinutí válcového tvaru, přičemž obojí vinutí je oddělitelně upevněno na nosném mechanismu pro činitele vazby osovým vysouváním primárního vinutí ze sekundárního vinutí, vyznačující se tím, že primární vinutí(1) má tvar komolého kužele, k jehož krajnímu závitu (2) s větším průměrem je připojen uzemněný pól...