Bumbálek Václav

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pětioký Karel, Kočí Jan, Bumbálek Václav, Najmr Stanislav, Enžl Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: způsobem, režimu, teplotního, způsob, magnezitovým, využití, spalin, odsířování, úpravy, tepla

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Způsob získávání bezvodného uhličitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265971

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bumbálek Václav, Žůrek František, Hořák Václav

MPK: C01F 5/24

Značky: získavání, horečnatého, uhličitanu, bezvodného, způsob

Text:

...odvodňují,při filtraoi se vyžaduje velká filtrační plocha a vzniká značné množství zředěných promývacích roztoků. Při sráženi nesquehonitu se navíc dosahují relativně nizke výtěžnosti hořčíku. Všechny tyto nedostatky odstraňuje postupdle vynálezu, dle kterého se získava bezvodý uhlíčitan hořečnatý z roztoků hořečnatýchsolí nebo ze suspensí málo rozpustných hořečnatých sloučenin muž. nesquehonitu, lansforditu,basických uhličitanů,...

Přísada pro zpracování jemnozrnných kovonosných materiálů s obsahem olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265005

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vejnar Pavel, Krajňák Pavol, Malák Ladislav, Blišťan Miroslav, Greňa Ján, Hrabák Václav, Mikloš Ladislav, Bumbálek Václav, Weigner Ĺuboš, Petrovický Jiří

MPK: C22B 1/242

Značky: obsahem, jemnozrnných, kovonosných, olejů, prísada, zpracování, materiálů

Text:

...OU 5 se měč získava elektrolyticky. Obdobně podle autorského osvědčení SSSRK 62 O 217 se zpracovává měděná surovina loužením ve vodném roztoku tvořeném hydroxidem emonným a amonnou solą např. uhličitanem amonným nebo síranem amonným, za přitomnosti okysličovadla. Měč se od ostatních kovů oddělí extrakoi a získá elektrolyticky. Podle všech uvedených postupů zpracování neutraliaačních kalů, případně surovín obsahuaicích měč,se nejprve tato měč...

Způsob získávání drahých kovů, zejména stříbra, z pyritových rud a/nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253519

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jeřábek Karel, Bumbálek Václav, Žůrek František, Říha Miroslav, Maralík Vítězslav, Čermák Karel, Bětík Jindřich, Hromádko František

MPK: C22B 11/04

Značky: drahých, pyritových, získavání, způsob, kovů, zejména, stříbra, koncentrátů

Text:

...americký patentový spis USA 4.053.305, podle kterého jsou barevné kovy - měd a zinek - louženy roztokem chloridu železnatého za přítomnosti kyslíku, avšak při vysoké teplotě a za tlaku. Z roztoku je měä získávána cementací a zinek kapalinovou extrakcí. Z nerozpustného zbytku po loužení je získáváno stříbro kyanizací. Postup podle amerického patentového spisu USA 4,101,515 používá k loužení drahých kovů systém chlorid mědný - chlorid sodný -...

Způsob regenerace extraktové organické fáze obsahující kyselinu dialkylfosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237615

Dátum: 16.02.1987

Autori: Sehnálek František, Hořák Václav, Matouš Karel, Haman Jiří, Bumbálek Václav

MPK: B01D 11/02

Značky: kyselinu, způsob, extraktové, organické, dialkylfosforečnou, regenerace, fáze, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Organická fáze, vznikající např. při chemické úpravě hořečnatých surovin na kysličník nebo hydroxid hořečnatý se reextrahuje nejméně v jednom extrakčním stupni vodným reextrakčním činidlem obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, případně rozpustné soli, zejména chlorid hořečnatý, a přitom výsledný reextrakt obsahuje nejméně 1 g.l-1 volné kyseliny chlorovodíkové. Reextrakt se kontaktuje s látkou obsahující aktivní kysličník nebo hydroxid hořečnatý...

Spôsob čistenia roztokov chloridu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227703

Dátum: 15.05.1986

Autori: Prokleška František, Šotek Pavel, Hořák Václav, Pliešovsky Ján, Sehnálek František, Bumbálek Václav

Značky: horečnatého, spôsob, čistenia, chloridů, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia roztoku chloridu horečnatého, ktorý vzniká napríklad rozpúšťaním horečnatých surovín, produktov, event. medziproduktov ich fyzikálnej, chemickej alebo tepelnej úpravy v kyseline chlorovodíkovej a ktorý obsahuje vápenaté ióny, prípadne ióny iných kovov, napr. alkalických kovov, železa a iných, prípadne iné anióny napríklad síranové, prípadne volnú kyselinu chlorovodíkovú, prípadne oxidačné činidlá napríklad chlór, peroxid vodíka...

Spôsob zníženia obsahu alkálií v oxide horečnatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222888

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pliešovsky Ján, Hořák Václav, Sehnálek František, Bumbálek Václav, Šotek Pavel, Prokleška František

Značky: obsahu, oxide, zníženia, horečnatom, alkálií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obsahu alkálií v oxide horečnatom pripravovanom z úletov z výroby magnezitového slinku ich rozpúšťaním v minerálnych kyselinách s nasledujúcou rafináciou roztoku horečnatej soli a jej prevodom na oxid horečnatý zrážaním, alebo tepelným rozkladom roztoku sa dosiahne tak, že sa východiskový magnezitový úlet vyluhuje vodou, ktorá môže byť s výhodou deionizovaná, resp. demineralizovaná. Podľa usporiadania vymývania a doby vymývania sa...

Spôsob získavania ortute z odpadových vôd vznikajúcich pri odpražovaní ortute z flotačných ortuťových koncentrátov a z ortuťových odpadov chemického priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219673

Dátum: 01.12.1985

Autori: Faix Alexej, Hodoši František, Kalafut Štefan, Wachter Rudolf, Bumbálek Václav

Značky: získavania, flotačných, ortute, koncentrátov, spôsob, vznikajúcich, odpadov, odpražovaní, odpadových, priemyslu, ortuťových, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka získavania ortute z odpadových vôd, ktoré vznikajú pri pyrometalurgickej výrobe ortute. Problém odpadových vôd z uvedenej výroby spočíva v tom, že ortuť vo forme mikrokvapiek je vo vode jemne dispergovaná alebo okľudovaná v hydrofóbnej pene a sedimentáciou sa neodstraňuje. Vyzrážanie iontovej ortute klasickými zrážadlami vedie k tvorbe anorganických koloidov, ktorých izolácia spôsobuje ťažkosti alebo vzniká nespracovateľný...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodné zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241740

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jusko František, Žůrek František, Langová Adriana, Hořák Václav, Bumbálek Václav

MPK: A22C 13/00, A61L 17/00, C08L 89/00...

Značky: přípravy, disperzí, celulózy, materiály, fibrilárním, zpracování, kolagenem, vhodné, kompozitní, zejména, zbotnalým, jejich, způsob, potravinářství, kysele, vláknité

Text:

...vláknitou celulózu a pomocnou vysokomolekulární látku, případně další aditiva, se dále zpracovává způsobem obvyklým ve výrobě umělých střev, tj. do tvaru tenkostěniíé hadice. Tuto hmotu lze však také zpracovat do tvaru fólie, vlákna apod., podle zamýšleného použití výrobku.Kompozitní materiály připravené podle přítomného vynálezu mohou nalézt uplatnění hlavně v průmyslu masném jako umělá střeva. je však možné i jejich využití V...