Bulla Ján

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: G01R 31/28

Značky: funkce, diagnostické, analogového, zařízení, zjišťování, převodníku, frekvenčne, správné

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Způsob zušlechťování lisovaných polotovarů z vytvrzovatelných hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bulla Ján, Vyskoeil Pavel

MPK: C21D 9/00, C21D 1/25

Značky: lisovaných, hliníkových, polotovarů, vytvrzovatelných, slitin, zušlechťování, způsob

Text:

...hliníkových slitin rozpouštěcím žíháním při teplotě 460 až 540 °C po dobu 10 až 300 minut, prudkým ochlazením ve vodě a stárnutím při pokojové nebo zvýšené teplotě podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že polotovary se před rozpouštěcím žíhâním podrobí chemické povrchové úpravě, která sestává z ponoření polotovarů do lázně louhu sodného o koncentraci 3 až 15 a teplotě 40 až 80 °C, oplachu ve vodě, ponoření do kyseliny dusičné o...

Mědí katalyzovaná reakční hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244802

Dátum: 14.08.1987

Autori: Okánik Boris, Bulla Ján, Košalko Rudolf

MPK: C01B 33/107

Značky: hmota, reakční, způsob, katalyzovaná, výroby, mědi, její

Text:

...požadavky, není pro způsob podle vynálezu důležitý původ měděnćho katalyzátoru. Může být použito čisté mědi, kyseličníku mědného a kysličníku mědnatého. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se použije jednotné oxidovaných mědí /Cu/Cuzo/Cuo/. Mezi tyto jednotné oxidované mědi patří cementová měâ /měd vyloučená z roztoku/ a oxidovaná rozprášená měd.Menší velikost částic měděného katalyzátoru umožňuje použít menšiho množství měděného...

Synergický mikrobicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240076

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Bulla Ján, Hano Alexander

MPK: A61K 31/14

Značky: prostředek, synergický, mikrobicidní

Text:

...aplikaci v bezvodém prostředí.Negativni vliv na kůži z hlediska odtučňovaciho účinku se ome-1 zuje přidánim tzv. přemašřovacích přísad - isopropylpalmitátu, isopropylmyristátu, hexylester kyseliny lautové, di-n-butyladipát, decylester kyseliny olejové, 2-oktyldodekanol, směs tríglyceridů kyseliny kaprylové a kaprínové, isopropylstearátu, etoxvlovaného lanolínu, etoxylovaného cholesterolu.Vytlačení biocidní směsi z nádobky je zajištěno...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sálka Ján, Severa Zdeněk, Chromík Jindřich, Čulík Karel, Bučko Michal, Bulla Ján, Vanický Miroslav, Bělík Eduard, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich

MPK: A23K 1/16

Značky: zejména, účely, výroby, formě, krmné, práškové, koncentrátů, způsob, technického, l-lysinu, stabilního

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bučko Michal, Čulík Karel, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Matelová Vlasta, Okánik Boris, Hoffbauer Henrich, Bulla Ján, Bárta Miroslav, Zelený Karel, Pilát Petr

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, penicillium, f-753

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Varga Vladimír, Pilát Petr, Bučko Michal, Mikláš Emil, Hofbauer Hendrich, Bárta Miroslav, Zelený Karel, Ulbert Stanislav, Okánik Boris, Bulla Ján, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, f-747, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čulík Karel, Pilát Petr, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Bučko Michal, Zelený Karel, Matelová Vlasta, Bulla Ján, Okánik Boris, Ulbrecht Stanislav, Hofbauer Henrich

MPK: C12P 37/02

Značky: výroby, penicilinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zelený Karel, Matelová Vlasta, Bulla Ján, Ulbert Stanislav, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Pilát Petr, Bučko Michal

MPK: C12P 37/00

Značky: podle, řízení, půdy, výroby, charkteristik, penicilinů, způsob, reologických, fermentační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob izolace antibiotik penicilinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 231652

Dátum: 01.05.1986

Autori: Žemla Dušan, Benda Antonín, Bulla Ján, Čulík Karel, Okánik Boris

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, izolace, penicilinové, antibiotik, řady

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace antibiotik penicilinové řady z fermentačních půd po ukončení kultivaci produkčního mikroorganismu, zejména Penicillium chrysogenum. Působením sodné soli kyseliny dibutylnaftalensulfonové se z půdy vyloučí balastní látky, které se při hodnotách pH 4,0 až 5,0 a po přídavku aktivního uhlí odstraní filtrací. Z filtrátu se při teplotách - 10 až + 10 °C úpravou pH na hodnotu 1,0 až 2,0 vyloučí antibiotikum ve formě...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čulík Karel, Pilát Petr, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Bulla Ján, Ulbert Stanislav, Okánik Boris, Zelený Karel, Bučko Michal

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240973

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mikláš Emil, Bulla Ján, Novotný Stanislav, Dingl Jioí, Pekárek František, Matula Jan

MPK: C07D 233/61

Značky: derivátů, způsob, benzamidových, výroby

Text:

...vzorce I jsou ty látky, v nichž A znamená ethylenovou,trimethylenovou, 3-methyltrimethylenovou nebo tetramethylenovou skupinu, R 1 znamená atom halogenu, aminoskupinu, nitroskupinu, trifluormethylovou skupinu nebo acetoamidoskupinu,alkylový zbytek, například methyl, alkoxykarbonyl nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, znamená O nebo 1, 2 nebo 3 a R 4 znamená alkyl, například methyl, v polóze 2 nebo 4 a Q znamená 0 nebo 1.Zvláště...

Spôsob čírenia konverzných zmesí pri biosyntetických výrobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218182

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bulla Ján, Bučko Michal, Lalík Ivan, Jakubová Antonia, Varga Vladimír, Daučík Adam, Krnáč Juraj, Lukáš Kráľ, Mikláš Emil, Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel

Značky: zmesí, spôsob, biosyntetických, čírenia, výrobách, konverzných

Zhrnutie / Anotácia:

V prihláške je navrhnutý spôsob čírenia disperzných systémov pri biosyntetických výrobách. Na čírenie sa používajú malé množstvá kationaktívnych alebo anionaktívnych polyelektrolytov vyrábaných na báze polyetylénimínov alebo polyakrylamidov. Pracuje sa v širokom rozmedzí teplôt a pH. Na separáciu pevných podielov je v týchto prípadoch potom mocné použiť bežné filtračné a separačné zariadenia.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bučko Michal, Hladký Václav, Béreš Andrej, Ulbert Stanislav, Hano Alexander, Sálka Ján, Bulla Ján, Hudec Milan, Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Pipich Ladislav, Mikláš Emil

Značky: způsob, l-lysinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...