Bulla Ján

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bulla Ján, Vyskoeil Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: frekvenčne, převodníku, zjišťování, diagnostické, funkce, správné, zařízení, analogového

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Způsob zušlechťování lisovaných polotovarů z vytvrzovatelných hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: C21D 1/25, C21D 9/00

Značky: způsob, zušlechťování, slitin, vytvrzovatelných, polotovarů, hliníkových, lisovaných

Text:

...hliníkových slitin rozpouštěcím žíháním při teplotě 460 až 540 °C po dobu 10 až 300 minut, prudkým ochlazením ve vodě a stárnutím při pokojové nebo zvýšené teplotě podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že polotovary se před rozpouštěcím žíhâním podrobí chemické povrchové úpravě, která sestává z ponoření polotovarů do lázně louhu sodného o koncentraci 3 až 15 a teplotě 40 až 80 °C, oplachu ve vodě, ponoření do kyseliny dusičné o...

Mědí katalyzovaná reakční hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244802

Dátum: 14.08.1987

Autori: Okánik Boris, Košalko Rudolf, Bulla Ján

MPK: C01B 33/107

Značky: výroby, reakční, mědi, hmota, způsob, katalyzovaná, její

Text:

...požadavky, není pro způsob podle vynálezu důležitý původ měděnćho katalyzátoru. Může být použito čisté mědi, kyseličníku mědného a kysličníku mědnatého. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se použije jednotné oxidovaných mědí /Cu/Cuzo/Cuo/. Mezi tyto jednotné oxidované mědi patří cementová měâ /měd vyloučená z roztoku/ a oxidovaná rozprášená měd.Menší velikost částic měděného katalyzátoru umožňuje použít menšiho množství měděného...

Synergický mikrobicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240076

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bulla Ján, Hofbauer Henrich, Hano Alexander

MPK: A61K 31/14

Značky: prostředek, synergický, mikrobicidní

Text:

...aplikaci v bezvodém prostředí.Negativni vliv na kůži z hlediska odtučňovaciho účinku se ome-1 zuje přidánim tzv. přemašřovacích přísad - isopropylpalmitátu, isopropylmyristátu, hexylester kyseliny lautové, di-n-butyladipát, decylester kyseliny olejové, 2-oktyldodekanol, směs tríglyceridů kyseliny kaprylové a kaprínové, isopropylstearátu, etoxvlovaného lanolínu, etoxylovaného cholesterolu.Vytlačení biocidní směsi z nádobky je zajištěno...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Vanický Miroslav, Sálka Ján, Bučko Michal, Bělík Eduard, Mikláš Emil, Chromík Jindřich, Severa Zdeněk, Bulla Ján

MPK: A23K 1/16

Značky: stabilního, zejména, krmné, výroby, koncentrátů, formě, práškové, technického, účely, l-lysinu, způsob

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bárta Miroslav, Varga Vladimír, Bučko Michal, Čulík Karel, Zelený Karel, Okánik Boris, Ulbert Stanislav, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Bulla Ján, Hoffbauer Henrich, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, f-753, mikroorganismu, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Mikláš Emil, Zelený Karel, Bárta Miroslav, Hofbauer Hendrich, Varga Vladimír, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Okánik Boris, Pilát Petr, Bulla Ján

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, mikroorganismu, penicillium, f-747

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hofbauer Henrich, Zelený Karel, Varga Vladimír, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Čulík Karel, Mikláš Emil, Okánik Boris, Ulbrecht Stanislav, Pilát Petr

MPK: C12P 37/02

Značky: výroby, způsob, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ulbert Stanislav, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Bulla Ján, Okánik Boris, Matelová Vlasta, Varga Vladimír, Zelený Karel, Pilát Petr, Bučko Michal

MPK: C12P 37/00

Značky: penicilinů, fermentační, výroby, reologických, půdy, podle, řízení, způsob, charkteristik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob izolace antibiotik penicilinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 231652

Dátum: 01.05.1986

Autori: Benda Antonín, Okánik Boris, Bulla Ján, Čulík Karel, Žemla Dušan

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, antibiotik, penicilinové, řady, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace antibiotik penicilinové řady z fermentačních půd po ukončení kultivaci produkčního mikroorganismu, zejména Penicillium chrysogenum. Působením sodné soli kyseliny dibutylnaftalensulfonové se z půdy vyloučí balastní látky, které se při hodnotách pH 4,0 až 5,0 a po přídavku aktivního uhlí odstraní filtrací. Z filtrátu se při teplotách - 10 až + 10 °C úpravou pH na hodnotu 1,0 až 2,0 vyloučí antibiotikum ve formě...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Varga Vladimír, Mikláš Emil, Bulla Ján, Ulbert Stanislav, Zelený Karel, Pilát Petr, Okánik Boris, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Bučko Michal

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240973

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mikláš Emil, Matula Jan, Pekárek František, Novotný Stanislav, Dingl Jioí, Bulla Ján

MPK: C07D 233/61

Značky: derivátů, způsob, výroby, benzamidových

Text:

...vzorce I jsou ty látky, v nichž A znamená ethylenovou,trimethylenovou, 3-methyltrimethylenovou nebo tetramethylenovou skupinu, R 1 znamená atom halogenu, aminoskupinu, nitroskupinu, trifluormethylovou skupinu nebo acetoamidoskupinu,alkylový zbytek, například methyl, alkoxykarbonyl nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, znamená O nebo 1, 2 nebo 3 a R 4 znamená alkyl, například methyl, v polóze 2 nebo 4 a Q znamená 0 nebo 1.Zvláště...

Spôsob čírenia konverzných zmesí pri biosyntetických výrobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218182

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jakubová Antonia, Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír, Varga Vladimír, Krnáč Juraj, Bulla Ján, Daučík Adam, Lalík Ivan, Lukáš Kráľ, Mikláš Emil, Bučko Michal

Značky: spôsob, výrobách, čírenia, konverzných, zmesí, biosyntetických

Zhrnutie / Anotácia:

V prihláške je navrhnutý spôsob čírenia disperzných systémov pri biosyntetických výrobách. Na čírenie sa používajú malé množstvá kationaktívnych alebo anionaktívnych polyelektrolytov vyrábaných na báze polyetylénimínov alebo polyakrylamidov. Pracuje sa v širokom rozmedzí teplôt a pH. Na separáciu pevných podielov je v týchto prípadoch potom mocné použiť bežné filtračné a separačné zariadenia.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hudec Milan, Béreš Andrej, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich, Bučko Michal, Bulla Ján, Sálka Ján, Hano Alexander, Pipich Ladislav, Hladký Václav

Značky: l-lysinu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...