Bula Lumír

Ochranný povlak kovového povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260443

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bula Lumír, Hájek Jaroslav, Tajchman Petr

MPK: B32B 7/04, C23C 28/00

Značky: povlak, ochranný, kovového, povrchu

Text:

...materiálem V odstupu po 5 až 40 mm spojený protavenou zónou.ochranným povlakem podle vynálezu se dosáhne jeho víceúčelového využití, nebot se tím získa odolnost povrchu ihned proti několika druhům namáhání, a to při současném zvýšení přilnavosti celé vrstvy, cožse zvlášť příznivé projeví v odolnosti proti slnyku mezi jednotlivými vrstvami i v celé kombinoveíié vrstvě jako celku. Tato kombinace se navíc projeví zmenšeniin celkového...

Kluzný povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 275729

Dátum: 18.03.1992

Autori: Cajthamljiří, Bula Lumír, Kadleček Jaroslav

MPK: C23C 4/04

Značky: kluzný, povlak

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných mot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266847

Dátum: 12.01.1990

Autori: Carbol Pavel, Bula Lumír, Prnka Tasilo, Tajmchman Petr, Bárdoš Jozef

MPK: G21F 1/12

Značky: dopravu, obálka, absorpční, štěpných, skladování

Text:

...bôz v množství od 20 do 70 hmot. E a je tlouštky od 0,1 do 2,0 mm a na ní se nachází třetí, krycí vrstva, která je vytvořena o tlouščce od 0,1 do 1,0 mm z niklu nebo jeho slitin, případně z nerezavějící oceli. Krycí vrstva je s výhodou mechanicky vyleštěna na Ra 0,2 až 0,8.Výhodou absorpční obálky podle vynálezu je velmi dobrá kvalita a spolehlivost při skladování jakož i dopravě štěpných hmot, dále nízká pořizovací náklady vyplývající z...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266846

Dátum: 12.01.1990

Autori: Carbol Pavel, Bula Lumír, Tajchman Petr, Bárdoš Jozef, Prnka Tasilo

MPK: G21F 1/12

Značky: dopravu, štěpných, obálka, absorpční, skladování

Text:

...46, T 152, (Ti, Cr)B 2 tak kovový nikl nebo jeho sloučeniny např. Nicr, NiCrSiB a to V takovém uspořádání, že v oblastech přiléhajících k ocelovému nosiči je dosaženo 100 S obsahu kovové složky, např. niklu nebo jeho slitiny, a postupně se stoupající vzdálenosti od ocelového nosiče se zvyšuje koncentrace böru až na celkových 70 hmot. E, přičemž tlouštka celé absorpční vrstvy je 0,2 až 2,0 mm.Výhodou absorpční obálky podle vynálezu je vysoká...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných mot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266845

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bula Lumír, Prnka Tasilo, Carbol Pavel, Bárdoš Jozef, Tajchman Petr

MPK: G21F 1/12

Značky: absorpční, skladování, obálka, dopravu, štěpných

Text:

...podle vynálezu, jejíž podstatou je, že absorpční vrstva je vytvořena z látky obsahující bör, např. B 4 C, TiB 2, (Ti, Cr)B 2,případně ve směsi s 5 až 50 hmot. niklu nebo jeho slitinami, např. chromnlklu, NiCrSiB, a to v tlouščce od 0,1 do 2,0 mm, přičemž koncentrace bôru je v této vrstvě od 20 do 70 hmot. .Výhodou ahsorpční obálky podle vynálezu jsou nízke pořizovací náklady vyplývajícíz tohože je vyrobitelná běžnou technologií žárového...

Způsob vytváření samonosných částí a vrstev na základních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266506

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bula Lumír, Bajda Miloslav, Kupka František

MPK: C23C 4/10

Značky: vytváření, materiálech, vrstev, základních, samonosných, částí, způsob

Text:

...vyšší vlastnosti než v původním stavu, to je tvrdost, tepelnou odolnost, vyšší hustotu částic,změnu struktury, přičemž částice, prošlé tepelným procesem jsou sferoidizovány.Jako příklad se uvádíNa destičky z uhlíkové oceli třídy ll o rozměrech 180 x 100 x 6 mm byla vytvořena plazmovým hořákem 5 vodní stabilizací 0 výkonu 160 kw ochranná vrstva o tlouštce 0,25 až 0,8 mm s objemovou hmotností 2,92 až 3,00 g.cm 3, otevřenou pörovitostí...

Tepelná izolace namáhaného povrchu, zejména panelu ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263682

Dátum: 11.04.1989

Autori: Semenec Stanislav, Bula Lumír, Hermann Antonín

MPK: F27D 1/18

Značky: povrchu, zejména, tepelná, ocelářské, namáhaného, izolace, panelu

Text:

...tvrdost povrchu bráni zase erozi oetrohrannými čâsticemi proudicími se spllenými plyny a amezuje jejich proniknutí k povrchu základního materialu, čímž se rovněž prodlužuje provozuschopnost celé pece. Tepelná izolace povrchu tvoří rovněž izolant mezi elektrodami a uzemněnými částmi pece, ktorý zabraňuje elektrickým průrazům, způaobujícím obvykle dlouhodobější vyřazení pece z provozu.Panel ocelářská pece opatžený tepelnou izolací jeho...

Vana pro žárové zinkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261644

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bula Lumír, Kolek Vladimír, Kabelka Miloslav, Vlček Karel

MPK: C23C 2/06, C23C 2/00

Značky: žárově, zinkování

Text:

...tvořená bočními stěnnami, čely a Llnem. Podstatou vyunálezu je to, že vnitřní povrch vany je opatřen základní nikioaluminidovou vrstvou,kde poměr niklu k hliníku je od 101 do 20 1, na níž je nanesen-a keramická vrstva s kysličniku hlinitého s maximálnim obsahem kysličníku titaničitého a/nebo kysličníku chromitého do 25 hmotnostních, na které je vytvořena nátěrová vrstva tvořenaVýhodou vany pro žárové zinkováni podle vynálezu je to,...

Vozík pro přepravu teplé stravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259102

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vlček Ladislav, Bula Lumír

MPK: B62B 3/10

Značky: prepravu, vozík, stravy, teplé

Text:

...otvory pro uložení nädobgkde jedna delší bočnice je v polovině své výšky děleně a její dolní díl je připevněn k rámu výkyvně.Výhodou vozíku podle vynálezu je to, že teplota přepravovaně stravy se v něm udrží požadovanou dobu, takže ji není nutno znovu ohřívat. Výhodou je rovněž ekonomický provoz vožíku, přičemž manipulaoe s nádobami je poměrně jednoduchá.Na přiloženém výkresu je.znázorněno příkladné provedení vozíku podle vynálezu,...

Zařízení pro mísení železa v mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 257548

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bula Lumír, Vlček Ladislav

MPK: C21C 1/06

Značky: mísení, zařízení, mísicí, železa

Text:

...hrdla, čímž se zprůměruje složení železa, s cílem zejména snížení obsahu křemíku.Na přiložených výkresech je znázorněno přikladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys v částečném řezu, na obr. 2 jeho bokorys a na obr. 3 nárys v částečném řezu s vysunutým míchadlem.Zařízení pro mísení železa v mísiči v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno míchadlem Q tvaru tyče, jejíž pracovní dolní konec je zahnut do...

Zařízení k provádění chemických a elektrolytických povrchových úprav v průtočných dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242562

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bula Lumír

MPK: C23C 2/38, C25D 7/04

Značky: válců, vývrtech, zejména, úprav, strojních, provádění, povrchových, průtočných, motorů, chemických, součástí, dutinách, zařízení, spalovacích, elektrolytických

Text:

...podle vynálezu umožnuje využít plně všechny výhody. a přednoeti ponorového způeobu a přitom vymezit průběh povrchověúpŕavných operací jen místně na prostor vývrtu váloů. Zařízenípodle-vynálezu chrání navíc vnější povrch součástí ještě i pro případ oetřiku shore, takže vynálezem je umožněno takové technologicko-projekční řešení linek, kde jsou v libovolném pořadípo sobě zařazeny ponorové a postřikovací způeoby provádení,jeví-li se...

Poháněcí buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254787

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bula Lumír, Sobotka Lubomír

MPK: B65G 23/04

Značky: poháněcí, pásového, dopravníku, buben

Text:

...poháněcího bubnu v pravidelně rozprostřených ploškách, které se vyznečují značnou-tvrdosti a současně drsností, takže při obvodovém zàtížení051 MPa se koeficient tření pohybuje při suchém povrchu nad hodnot 0 |Ll,O 3.Výhodou poháněoího bubnu pásověho doprevníku podle vynálezu je vysoký koeficient tření povrchové vrstvy, ktorý za sucha přesahuje hodnotu 1,03 dále odolnost povrchové keramické vrstvy proti chemickým vlivům a mechanickému...

Kmitavý mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 254611

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bula Lumír, Staněk Pavel

MPK: B02C 15/04

Značky: mlýn, kmitavý

Text:

...pružinách 3 nosič 3, jehož středem prochází svislý hřídel 1 otočně uložen v ložiskách g, který je vespod napojen na motor lg převodem lg. Na spodním osazení hřídele 1 je nasazen nevývažek É nebo na výkrese neznázorněný setrvačník a na horním konci je umístěn stupňovitě nebo plynule přestavitelný excentrický čep ll s excentricitou §, pevně spojený s ventilačním kolem lg, kteréjsou společně otočené okolo osy hřídele 7.K nosiči i je dále na...

Mlecí miska

Načítavanie...

Číslo patentu: 254610

Dátum: 15.01.1988

Autori: Oharek Jiří, Staněk Pavel, Bula Lumír

MPK: B02C 19/20

Značky: miska, mlecí

Text:

...miska podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněna na přiloženém výkrese. kde obr. 1 znázorňuje podélný řez miskou a obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled. U obou obrázků je vpravo od osy znázorněno přímé spojení drsnýoh výstupků s těleaem miaky a vlevo od osy je znázorněno spojení 5 využitím podkladové vrstvy.Podle příkladného provedení sestává mlecí miska z tělesa misky l, která je na vnitřní pracovní ploše.opatřená žárově...

Kombinované kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254606

Dátum: 15.01.1988

Autori: 0, Bula Lumír, Kupka František

MPK: F16C 33/04

Značky: kombinované, ložisko, kluzné

Text:

...mechanickýoh hodnot. Další jejich výhodou je to. že vlivem vícesložkových materiálů, nanesených nástřikem, je možno nahradit drahé ložiskové kovy nejlevnějšími materiály e možností jejich renovace.Kombinované kluzné ložisko podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje příčný řez ložiskovým pouzdrem obr. 2 podélný řez, obr. 3 až 6 znázorňují příčné řezy podélnými plochými vedeními,...

Kompozitní materiál na bázi polyprolenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246639

Dátum: 16.11.1987

Autori: Brož Teofil, Vítek Karel, Havlu Václav, Bula Lumír, Franz Milan, Práchenský Jioí, Jilich Josef, Benetka Václav, Špieka Jaroslav, Franzová Eva

MPK: C08L 23/10, C08L 23/26

Značky: kompozitní, polyprolenu, bázi, materiál

Text:

...polýmarem ve rormö franuletd s tím, ie k homogenizaci dojde a va vstřikovaoím stroji.Podmínkou dosožení optimálních vlastností ternárníoh kompozitů polypropylen-»keućuk-plnivo je dosažsní dokonalé dispergace kaučuku i plnive v polypropylenu. Při použití odbourenáho polypropylenu charekterizovenáho indexem toku taveniny vetším než 10 je doeažení požadované dispergace kaučuku i plniva velmi obtížné, protože v málo viskozní tevenině je...

Zariadenie na posúvanie krytov a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241322

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hooejší Václav, Bula Lumír

MPK: F16H 19/04

Značky: zariadenie, prvkov, podobných, posúvanie, krytov

Text:

...4júcim s prvým ozubeným koleso-m, uloženým s .kladkmia druhým oz e ý ąkçlesom na čavge uloženom v telese ar a enia. Prvé o zubeintýf-,łtöllêąmřłltlâdka a druhé ozubené koleso sú pevne spojené, kladka je v styku s vodiacou kolajou a druhé ozubené koleso je spoluzaberajúce s ozubeným hrebeňom, pevne spojeným s vodiacou kolajou. e vhodné,ked druhé ozubené koleso má ozubenie s ostrými zubami a hnacia jednotka je tvorená elektromotorom a...

Bubnový regulační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 237284

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lichnovský Petr, Bula Lumír

MPK: B07B 13/00

Značky: bubnový, třídič, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení regulace optimalního průběhu třídění. Uvedeného účelu se dosáhne suvným uspořádáním třídicích vidlic (21) na dvojice svorníků (3), jež spojují nosné čelo (1) s nejméně jedním opěrným čelem (2). Tato opěrná čela jsou uložena na opěrných a hnaných válečcích (7, 8). Ke krajní třídicí vidlici (21) je připevněna matice (35) jíž prochází pohybový šroub spojeny se svým hnacím mechanismem (36). Mezi přídicími vidlicemi (21)...

Plochý regulační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 233854

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bula Lumír

MPK: B07B 1/38

Značky: regulační, třídič, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení plynulé změny hranice třídění v rozmezí až několikanásobku jmenovité hranice třídění v jedné i více třídicích plochách, a to jak v klidové poloze, tak i za provozu třídiče. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v horní ploše nosiče (2) je připevněno střední žebro, vedle kterého jsou po obou stranách vnitřní čepy (16), na kterých jsou nasazeny vidlice (3). Střední žebro i vnitřní čepy (18) jsou připevněny k nosiči (2),...

Jímač spalin zkujňovacího zařízení, zejména konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žižka Ivan, Kabelka Miloslav, Holaň Ladislav, Bula Lumír, Pastrňák Václav, Brož Teofil, Bajda Miloslav

MPK: C21C 5/38

Značky: zařízení, zejména, spalin, konvertoru, jímač, zkujňovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je prodloužení životnosti jímače při současném zvýšení teplot technologického procesu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnitřní funkční plochy tvarovaných chladicích trubek (1) a pláště jímače se opatří kovovým ochranným povlakem (4), na kterém je plazmovým stříkáním nanesena ochranná vrstva (5) obsahující v procentech hmotnosti 60 až 80 % kysličníku hlinitého, zbytek do 100 % hmotnosti kysličník zirkonu.

Zařízení pro drcení surovin, zejména druhotných

Načítavanie...

Číslo patentu: 230948

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bula Lumír

MPK: C22B 7/00

Značky: drcení, zejména, surovin, zařízení, druhotných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zpracování těchto druhotných surovin a to zmenšením jejich celkového objemu v horní komoře s následným rozemletím ve spodních komorách. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením dvou komor, horní a dolní. V horní komoře jsou uspořádaná kladiva 14 a naproti nich jsou po vnitřním obvodu horní komory přestavitelně přestaveny klínové segmenty 22. V dolní komoře jsou na společných čepech uspořádány sekáč 15 a vidlice 16 a po...

Nůžkový drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 231344

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bula Lumír, Bouček Josef

MPK: B02C 18/02

Značky: nůžkový, drtič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení stříhání houževnatých materiálů, zvláště ojetých pneumatik nákladních automobilů. Uvedeného účelu se dosáhne uložením jednoho zalomeného klikového hřídele do ložiskových těles nosného rámu. Klikový hřídel je prodloužen letmým čepem, na kterém je jednak připevněno závaží a jednak nasazena páka s jednosměrnou válečkovou spojkou. Dolní konec této páky je spojen se silovým přístrojem. V ramenech klikového hřídele je...

Regulovatelný stříhací mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 227816

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bula Lumír, Sikorová Miluše

Značky: regulovatelný, mlýn, střihací

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovatelný stříhací mlýn sestávající z rámu, násypky a výsypky, vyznačený tím, ze hřídel (2) je opatřena hvězdicemi (3) s řadou tvarovaných čelních nožů (4) po svém obvodu, které procházejí mezi dvěma opěrami (5) otočně uloženými na čepu opěry (7), z nichž každá je opatřena jedním pevným nožem (6) a je ustavena do žádané polohy opěrným šroubem (8) a tlačným šroubem (9), o jehož čelo je opřena pružina (10).

Kontinuální mlecí komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 220505

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bula Lumír, Schwarcz Viktor

Značky: kontinuální, mlecí, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonale rozmělnit, rozpojit a rozdělit vícesložkové materiály za současného kontinuálního průchodu zpracovávaného materiálu mlýnem, včetně nemelitelných a objemných dílů, které jiné typy mlýnů poškozují, zatím co u komory dle vynálezu projdou bez potíží na následné zařízení. Podstata vynálezu je, že jeden nebo více obvodových mlecích segmentů (1) je tvarově řešeno tak, aby podstatně zvětšilo propadovou plochu (7), což umožní...

Zařízení pro metalizaci, zejména vnitřních ploch nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226378

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vlček Ladislav, Bula Lumír

Značky: ploch, nádob, metalizaci, zejména, zařízení, vnitřních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro metalizaci, zejména vnitřních ploch nádob, vyznačené tím, že je tvořeno upínacím mechanismem a nosičem hořáku, který sestává ze stojanu (1),na jehož svislých sloupcích (11) jsou kyvně uchyceny konce táhel (10) kyvně spojených s druhými táhly (10), která jsou svými konci kyvně připevněna k trámci (2), k jehož jednomu konci je točně upevněn nosný čep (12) hořáku (5) a jehož druhý konec je opatřen ručním kolem (3), které je řetězovým...

Způsob získávání zlata z hornin, rud, koncentrátů a jiných zlatonosných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241214

Dátum: 22.08.1985

Autori: Trojan Miroslav, Kueera Stanislav, Jón Vlastimil, Borůvka Miroslav, Hanzlíeek Dalibor, Kováo Antonín, Buoie Josef, Bidlas Václav, Špís Ladislav, Bula Lumír, Štefan Ladislav

MPK: C22B 11/04

Značky: zlata, způsob, materiálů, získavání, hornín, jiných, koncentrátů, zlatonosných

Text:

...sorpcí na aktivním uhlí neho syntetické pryskyřici nebo stripováním alkalíckým roztokem kyanidu sodného nebo draselného. jako redukčniho činidla se s výhodou použije vodného roztoku chloridu cínaiého, okyseleného kyselinou chlorovodíkovou, nebo kovového cínu nebo zinku nebo hliníku o vodného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo kovové rtuti.Z kovové houby, získané redukci nebo cementací organického extraktu nebo z amalgamu, nebo z popelu z...