Bučko Miloš

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fehér Pavol, Klempa Vladimír, Šimko Karol, Lukačovičová Yveta, Křižka Pavel, Bratský Daniel, Kopernický Ivan, Braunsteiner Michal, Bučko Miloš

MPK: C10G 59/06

Značky: výroby, benzinu, motorového, spôsob

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mesarovič František, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Lodes Antonín, Bafrnec Milan, Brunnerová Eva, Vajda Milan, Kopernický Ivon, Bafrncová Soňa, Bučko Miloš

MPK: B01J 23/94

Značky: katalyzátora, dimetyltereftalátu, kobaltového, spôsob, regenerácie, výrobe

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Trněný Jaromír, Zajačik Anton, Sochor Jiří, Mandík Ladislav, Konečný Dušan, Bučko Miloš, Souček Ivan, Šarfická Ildikó, Vyoral Leopold, Tuba Ivan, Pavlíček Jiří, Tatranský Ivan, Kadaňka Jaroslav

MPK: C08F 6/12, C08F 20/18

Značky: kuménu, alfa-metylstyrenu, spôsob, polymerizačnej, oxidácie, získavania, kvality, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Spôsob výroby polypropylénu pre vlákna riadenou degradáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270157

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rzyman Tadeáš, Pokojný Jozef, Kaššovič Vratko, Šandová Katarina, Bučko Miloš, Javorek Miroslav

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: vlákna, výroby, degradáciou, riadenou, polypropylénu, spôsob

Text:

...1 oveteInoudegradéciou a spolu e fenolickýn izokyenurétovýn antioxidantom doe tatočnú aprecoveterekú stabilitu. Okrem antioxidečného e ternoetabilizsćného účinku se prejavuje aj vybieľbveci efekt. Fenolický antioxident izokysnurátového typu neinteraguje v degredočnom prooeee e molekuleai peroxidov a evoju aktivitu si v plnej miera uchováva pre stabilizáciu polymóru pri zvlákňovani. Chemická štruktúra antioxidentu je ak 2 1 CS 270 157 B 1tivne...

Dvojzložková depresantná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269596

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zatloukal Zdeněk, Roth Viktor, Fehér Pavol, Kostolányi Peter, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Szücs Ladislav, Dostalíková Viera

MPK: C07C 15/107, C10L 1/16

Značky: dvojzložková, prísada, depresantná

Text:

...na to, že bod zákalu použitej motorovej nafty bol -4 °G, motorová nafta bola zakalená od vylúčených kryätálikov parafínov. Po prídavku prísady podľa vynálezu bol stanovený bodtuhnutia a filtrovatelnost takto aditivovanej motorovej nafty. Výsledky stanovení uká zali, že pri prídavku prísady podla vynálezu sa dosiahli rovnaké nízkoteplotné vlastnosti motorovej nafty ako pri prídavku depresantnej prísady pri teplotách 20 až 30 °C. Obdobný...

Emulzné palivo z ťažších ropných podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267777

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sventek Ján, Kabeš Vlastimil, Horváth Jozef, Huba František, Bučko Miloš, Farbula Vilibald, Baxa Jozef, Trubač Karol, Kachút Daniel

MPK: C10L 1/32

Značky: ropných, emulzně, palivo, podielov, ťažších

Text:

...parnom rozpraäovaní palivo coz dýzy horákov. Ďalšia výhoda zmesného emulgátoru je v jeho vyššom účinku, tj. že vytvorenie emulzie typu o/v z řažšíoh ropných podielov sa dosiahne pri nižšou množstve zložiek v znneenom emulgâtoro v porovnaní o nnwžatvnmi potrebnými na vytvorenie omulzie typu o/v za použitia emulgátora samostatne. zjednodušuje sa tiež príprava emxlzie typu o/v. zmeaný emulgátor eu mőže tiež vytváreł aj v procese emulgécie,...

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krb Rastislav, Bučko Miloš, Brenner Rudolf, Nedas Jozef, Liška Milan, Ambrušová Marta, Porubská Mária, Krkošková Mária, Sáraz Jozef, Kopernický Ivan, Kaššovič Vratko

MPK: C08L 95/00

Značky: kompozícia, pásov, výrobu, termoplastická, hydroizolačných

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franta Štefan, Bratský Daniel, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Braunsteiner Michal, Lichvár Milan, Ambrož František, Bučko Miloš, Fehér Pavol

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, spôsob, přípravy, zmesný, motory, komponent, zážihové, kyslíkatý

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fehér Pavol, Kolesár Ján, Braunsteiner Michal, Juhás Stanislav, Bučko Miloš, Žedényi Mikuláš, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/18

Značky: zážihové, palív, komponent, motory, kyslíkatý

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kopernický Ivan, Tatranský Ivan, Kovaľ Ján, Bučko Miloš

MPK: C07C 39/07

Značky: kuménu, spôsob, vznikajúcich, kuménovým, výrobe, vedľajších, produktov, spôsobom, fenolů, výroby

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chamila Ján, Hatina Slavomír, Barta Stanislav, Bučko Miloš, Krempaský Bohdan, Janek Ladislav, Kopernický Ivan, Skalák Pavol, Krivulka Ivan

MPK: C07C 5/02, B01J 21/12, B01J 23/54...

Značky: diénov, katalyzátor, hydrogenáciu, acetylénov, selektívnu

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ctacho Dušan, Nádvorník František, Kotek Jiří, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Stuchlík Jiří, Náter Pavel, Štaňko Nikolaj, Jánošík Štefan

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: znižujúci, spotrebu, motorový, paliva

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Braunsteiner Michal, Kopernický Ivan, Lehotský Ľubomír, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Fehér Pavol, Bratrský Daniel, Křižka Pavel, Mihályová Blanka, Šimko Karol

MPK: C10L 1/32

Značky: komplexný, palív, komponent, motory, zážihové

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Prísada pre motorové oleje na vylepšenie ich detergentno-dispergačných, antioxidačných a protioderových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 255396

Dátum: 15.03.1988

Autori: Révus Miloš, Hrabovecký Imrich, Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Kotek Jiří, Bučko Miloš

MPK: C10M 141/00

Značky: antioxidačných, motorové, vylepšenie, prísada, vlastností, detergentno-dispergačných, oleje, protioderových

Text:

...kyselín a derivátu substitnovaného fenolu s alkalickou rezervou koloidne dispergovaného uhličitamx a/alebo hydroxidu kovu alkalic~ kej zeminy v rafináte ropného oleja, v ktorej účinné látky zmesi pozostávajú z 15 až 60 hmot. derivâti fosfónovej kyseliny o» becného vzorcev ktorom R je Lrli-iovodilrová skutpiim mal. hmotnosti 5002 D 00, X je kyslík alebo ra a R je skupina -~CH 2 L)l~ 1 ł, kde n in 2 alebo 3, alebo vodík alebo amínová skupina,...

Spôsob predlženia životnosti strieborných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255361

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bučko Miloš, Mrlian Ivan, Zajačik Anton, Hronec Milan, Harrach Milan

MPK: B01J 23/50

Značky: katalyzátorov, spôsob, predĺženia, strieborných, životnosti

Text:

...sírne ako aj uhlíkové zlúčeniny majú viaceré typy aktívnych uhlí a to aj pri pomerne vysokých rýchlostiach prúdenia etylénu, viacej ako 5 kg Gľylénll za hodinu na kg použitého uhlia. Velmi závažnou požiadavkou v procese dcičisľovąznia etylénu na aktívnom uhlí je zamedzenie vzniku aromatických zlúčením priamo v adsorbéri. Vznik takýchto zlúčenín je závislý jednak od teplotných a tlakových pomerov v acisorbéri a jeho lokálnych častiach...

Sposob výroby 1-alkénov C6 až C18

Načítavanie...

Číslo patentu: 254941

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lexa Ivan, Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bajús Martin, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol

MPK: C10G 47/32

Značky: výroby, 1-alkénov, spôsob

Text:

...na jede priechod, najmä však selektivity na lvaikés ny a zabránenie následným reakciäm, j vhodná zdržnzí doba 4 s.Jeleuie jednotlivými lrakcií krakovanizi sa robí známymi metódami a postupmi, á ko je destilácia, rektiíllçzícia, oxtrukcia. kryštalizácia s extrokciou. Izolácia nenasý~ tených. uhľovodíkov najmä vyšších alkéuov a s nimi hlavne 1 ~ulkeuov od allçanov a ďalších uhľovodíkov s prekrývajilcimi ra. temotami varu sa robí kryštalizáciou...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kotek Jiří, Stuchlík Jiří, Trcka Jozef, Akubžanov Vladimír, Kopernický Ivan, Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Šebík Rudolf, Huba František, Šmíd Jaroslav, Matějíček Josef, Bučko Miloš, Macho Ján

MPK: C10G 67/04

Značky: rafinátov, ropných, olejových, frakcií, výroby, spôsob

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bučko Miloš, Danilla František, Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich

MPK: C07C 63/06

Značky: spôsob, výroby, kyseliny, benzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikula Oldřich, Sitarčík Pavol, Štefánik Vincent, Bučko Miloš, Danilla František, Varga Milkuláš, Mokráň Pavel

MPK: B01J 10/00

Značky: reaktor, přípravu, dimetyltereftalátu, esterifikačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Radiáčný had pre pyrolýzu kvapaľných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231265

Dátum: 01.03.1987

Autori: Veselý Petr, Mkulec Jozef, Jambrich Martin, Fridrich Vít, Bučko Miloš, Révus Miloš, Kopernický Ivan, Mareček Václav, Jelínek Lev

MPK: C10G 9/20

Značky: uhľovodíkov, pyrolýzu, radiáčný, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vetvených trubkových hadov pre pyrolýzu kvapaľných uhľovodíkov s bodom varu do 36O(C. Účeľom riešenia technického problému je konštrukcia pyrolýzného hada umiesteného v radiáčnej komore, keďže tvrdosť pyrolýzy a jej selektivita ako aj sposob prevádzkovania k tomu zameraný, sú rozhodujúcim sposobom ovplyvnené konštrukciou radiačného hada. Prevádzkovo odskúšané riešenie podľa vynálezu može byť vzorom i pre zdokonalovanie...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Klempa Vladimír, Mikula Oldřich, Šimko Karol, Kovaľ Ján, Masarovič František, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Gogola Ivan, Kopernický Ivan

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: inicátorov, polymerizácie, rozpúšťadiel, výroby, etylénu, spôsob

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Jureček Ľudovít, Masarovič František, Guba Gustáv, Adam Valér, Schwarz František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bučko Miloš, Tomčík Kazimír, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján, Richter Ján, Kavala Miroslav, Hagara Anton

MPK: C07C 39/00, C07C 49/08

Značky: tohto, spôsob, výroby, komplexného, fenolů, zariadenie, produktov, spôsobu, uskutočňovanie, acetónu, spracovania, vedľajších

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob výroby odorantu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234983

Dátum: 15.01.1987

Autori: Leboc Ivan, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Šebeň Michal, Bučko Miloš, Matušková Mária, Kolbányi Zoltán

MPK: C10J 1/28

Značky: spôsob, výroby, plynov, odorantů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technicky jednoduchým spôsobom výrobu bezsírneho odorantu vykurovacích plynov na báze dicyklopentadiénu z dostupných surovín. Podstatou spôsobu výroby odorantu plynov, ako svietiplynu, na báze dicyklopentadiénu, s teplotou tuhnutia nižšou ako -30 stupňov Celsia a s obsahom dicyklopentadiénu 70 až 98 % hmot. je, že z uhľovodíkovej frakcie obsahujúcej uhľovodíky C4 až C10, s výhodou z pyrolýznej C5-frakcie obsahujúcej 1 až 40 %...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vanko Anton, Stuchlík Jiří, Hlinšťák Karel, Kopernický Ivan, Šnajdr Václav, Zajačik Anton, Dérer Tibor, Kiss Gabriel, Huba František, Harach Milan, Macho Vendelín, Bučko Miloš

MPK: C07D 303/04, B01J 23/90

Značky: spôsob, oxidácie, reaktivácie, etylénoxid, katalyzátora, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Baxa Jozef, Maňák Jiří, Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Tesař Ilja, Bajús Martin

Značky: primárneho, spracovania, spôsob, benzinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bučko Miloš, Sučanský Peter, Skalák Pavol, Maťaš Michal, Kopernický Ivan, Jurčacko Milan, Spitzer Pavol

MPK: C07C 11/00, C07C 15/00

Značky: spôsob, koncentrátů, palív, aromatických, reaktívnych, alkénov, výroby, uhľovodíkov, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matejíček Jozef, Smiešková Agáta, Maťaš Michal, Veselý Václav, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

Značky: výroby, spôsob, frakcií, ropných, alkénov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mikula Oldřich, Hronec Milan, Révus Miloš, Mokráň Pavol, Tatranský Ivan, Štefánik Vincent, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Masarovič František

Značky: destilačných, reesterifikácie, esterov, vznikajúcich, dimetyltereftalátu, zbytkov, spôsob, výrobe, vyšších, metanolom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...

Spôsob kontinuálnej regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220886

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kovaľ Ján, Bučko Ján, Bučko Miloš, Révus Miloš, Hromec Dezider, Hronec Milan, Danilla František

Značky: spôsob, kontinuálnej, perchlóretylénu, trichlóretylénu, regenerácie, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov, ktoré v oboroch chémie alebo strojárstva odpadajú pri povrchovej úprave kovových predmetov alebo v procese odmasťovania. Jeho podstata spočíva v protiprúdnom odparovaní rozpustného trichlóretylénu alebo perchlóretylénu v odparovacej zóne plynulým alebo pulzujúcim prívodom nereaktívneho plynu, vodnej pary alebo ich zmesi. Vynález je možné využiť v obore chémie...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kaszonyi Alexander, Bučko Miloš, Ilavský Ján, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Mikulec Jozef, Révus Miloš

Značky: výroby, živica, spôsob, ropná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ondiš Jozef, Hlinšťák Karel, Zajačik Anton, Macho Vendelín, Bučko Miloš, Dérer Tibor, Huba František, Harach Milan, Kopernický Ivan, Šnajdr Václav, Gabriel, Vanko Anton

Značky: spôsob, regenerácie, reaktivácie, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macho Vendelín, Bučko Miloš, Šingliar Michal, Mokrý Jozef, Beseda Viliam, Střešinka Jozef

Značky: výroby, spôsob, polyesterpolyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Spôsob výroby nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív a/alebo komponentov uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 221862

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bučko Miloš, Kabeš Vlastimil, Mistrík Edmund Juraj, Macho Vendelín, Střešinka Jozef, Filadelfy Ivan

Značky: komponentov, nízkotuhnúcich, výroby, uhlovodíkových, palív, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ha výrobu nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív alebo komponentov uhľovodíkových palív vhodných hlavne pre reaktívne, resp. tryskové motory, prípadne tiež raketové motory, na báze alkylcyklánov až polyalkylcyklánov s počtom uhlíkov v alkyloch 1 až 12, prípadne tiež indánov a bicyklohexánov, sa ako východiskové suroviny používajú hlavne vedľajšie produkty výroby kuménu, etylbenzénu a ďalších alkylbenzénov. Ide predovšetkým o destilačné zvyšky...

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214923

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kopernický Ivan, Bajús Martin, Veselý Václav, Bučko Miloš, Slimák Jozef, Metke Marian, Baxa Jozef, Krivulka Ivan

Značky: spôsob, pasivácie, pyrolýze, reaktora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií s teplotou varu 30 až 400 °C v prítomnosti vodnej pary na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa vnútorný povrch pyrolýzneho reaktora pred pyrolýzou pasivuje sírou alebo tepelne rozložiteľnými sírnymi zlúčeninami v teplotnom intervale 600 až 900 °C v trvaní 10 až 180 minút pri priestorovej rýchlosti od 2 kg/m3 . h do 3000 kg/m3 . h vzhľadom na prítomnú síru v...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beseda Viliam, Bučko Miloš, Šingliar Michal, Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Baxa Jozef, Potisk Jozef, Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Veselý Václav, Huba František, Kopernický Ivan

Značky: pyrolýzou, výroby, síry, přítomnosti, uhľovodíkov, olefínov, spôsob, sírovodíka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...