Bučko Michal

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278906

Dátum: 09.07.1997

Autori: Kluka Ľubomír, Rakyta Ján, Lucina Dušan, Košč Pavel, Lichý Miloš, Ďuranová Viera, Bučko Michal, Borošová Gabriela

MPK: C12N 1/14

Značky: vysokoprodukčný, chrysogenum, penicillium, mikroorganizmů, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15) produkujúci viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 278882

Dátum: 09.07.1997

Autori: Kluka Ľubomír, Rakyta Ján, Bučko Michal, Lichý Miloš, Borošová Gabriela, Ďuranová Viera, Lucina Dušan, Košč Pavel

MPK: C12N 1/14

Značky: vysokoprodukčný, kmeň, chrysogenum, penicillium, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK 31). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG FOOK 31) produkujúci viac než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Spôsob fermentačnej výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278430

Dátum: 07.05.1997

Autori: Pipich Ladislav, Bučko Michal, Kliment Július, Hano Alexander, Borošová Gabriela, Šišmiš Juraj

MPK: C12P 13/08, C12P 13/18

Značky: fermentačnej, spôsob, výroby, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený účel sa dosiahne tým, že aktívnou reguláciou biosyntézy sa zvýši koeficient konverzie sacharózy na L-lyzín, a to na začiatku fermentačného procesu skladbou živnej pôdy, najmä pomerom medzi koncentráciou alfa-aminodusíka ku koncentrácii cukrov v pomere 1 : 100 až 120 a v priebehu biosyntézy zmenami koncentračných gradientov cukrov v okolí a vo vnútri bunky opakovaným pridávaním cukorno-melasových príkrmov.

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ulbert Stanislav, Čulík Karel, Bučko Michal, Mikláš Emil, Hano Alexander, Nutil Jan

MPK: B01D 47/00

Značky: způsob, stabilizace, biologicky, nestabilních, úletů

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlaváček Juraj, Forsthoffer Július, Brokeš Peter, Hano Alexander, Sálka Ján, Bučko Michal

MPK: C12N 11/00

Značky: 1-lyzín, získavania, pôdy, spôsob, fermentačnej, matečných, lúhov, výroby, enzýmov, ultrafiltráciou

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Višacký Viliam, Forsthoffer Július, Jakubová Antonia, Brokeš Peter, Mazáň Štefan, Bučko Michal

MPK: C12N 9/58

Značky: pôdy, výroby, enzýmov, získavania, spôsob, penicilinů, ultrafiltráciou, fermentačnej

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bertan Milan, Ettler Petr, Mikláš Emil, Cích Vojtech, Martinček Ľubomír, Bučko Michal

MPK: C12P 29/00

Značky: kmene, kultivace, chlortetracyklinu, výrobu, aureofaciens, streptomyces, produkčního, způsob

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3982

Načítavanie...

Číslo patentu: 264856

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čulík Karel, Hano Alexandr, Smékal František, Vlček Vladislav, Mikláš Emil, Plachý Jiří, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Borošová Gabriela, Bučko Michal

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, brevibacterium, flavum

Text:

...s rovnými okraji na masopeptonovém šikmém agaru vytváří intenzivní žlutý nárůst po celém povrchu agaru V bujônu je možno pozorovat zákal a sediment, blanka se netvoří.Fyziologické vlastnosti optimální teplota - 28-30 OC, optimální pH - 6,8-7,2, aerobni organismus, želatinu neztekucuje, celulôzu nerozkládá, zkvašuje gluközu, fruktözu, sacharözu,škrob nehydrolyzuje, dusičnany redukuje, sirovodik netvoří, indol netvoři.Test na katalázu...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-8O12

Načítavanie...

Číslo patentu: 262188

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matelová Vlasta, Pilát Petr, Mikláš Emil, Bučko Michal, Bezděk Karel, Okánik Boris, Úlehlová Miroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, f-8o12, penicillium, mikroorganismu

Text:

...metody.Tímto hodnoticím systémem byl získán kmen a jeho selektáty, na který je uplatňován patentový nárok.Kolonie kmene při monosporickem rozsevu v průběhu 9 dnů dorůstají do velikosti cca 12 mm, střed koloníe je miskovitý, od valu k okraji jsou kolonie zvrásněné, barva spor je béžová. Kultura dobře a rychle sporuluje na různých typech sporulačiíích půd a na různých přírodních substrátech jako je rýže, kroupy, proso atd. Počet spor v 1 ml...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260706

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hano Alexander, Bučko Michal, Ščipáková Jarmila, Varga Vladimír, Sálka Ján

MPK: C12P 13/08

Značky: výroby, biosyntézou, způsob, l-lysinu

Text:

...7,6 .až 7,8, tj. asi po 12 hodinách kultívace, je ínokulum vhodné k očkovaní do 10 litrů fermentační půdy, která má toto složení sacharöza 18 procent, hydrolyzát z 5 arašídové mouky připraví se ze suspenze 500 g arašídově mouky v 1 500 ml vody a 200 ml 920/0 kyseiny sírové v autoklávu 6 hodin při 120 °C,neutralízazcí 25 čpavkovou vodo-u na pH 5,5 až 6,0 a filtrací, kukuříěný výluh 60 procent sušiny 1 , KH 2 PO 4 0,2 0/0, MgSO 4 0,03...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Čulík Karel, Bučko Michal, Huňková Zdenka, Jakubová Antonia, Mikláš Emil, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 11/16

Značky: biokatalyzátor, kyselinu, kvasinek, bázi, fenoxymethylpenicilinu, imobilizovaných, způsob, zrnitý, přeměně, výroby, pevný, 6-aminopenicilánovou

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...

Způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseliny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259996

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jakubová Antonia, Huňková Zdenka, Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír, Bučko Michal, Mikláš Emil, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12P 37/00

Značky: 6-aminopenicilánové, kyseliny, buňkami, způsob, enzymové, kvasinek, fenoxymethylpenicilinu, výroby, stabilizovanými

Text:

...není hydrolyzován vůbec. Existence tohoto kmene a způsobu výroby enzymově aktivní biomasy tohotokmene kvasinky a průkaz o nepathogenitě tohoto kmene na základě hygienicko-epidemiologické expertízy umožňuje navrhnout řešení technologie enzymové výroby 6 rAPK z V-penicilinu pomocí stabilizovaných buněk.způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseiny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek podle předmětného vynálezu je...

Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259364

Dátum: 17.10.1988

Autori: Daučík Adam, Jakubčová Mária, Mazáň Štefan, Bučko Michal, Grelnetová Júlia

MPK: C12P 37/00

Značky: benzylpenicilínu, fenoxymetylpenicilínu, čistého, izolácie, spôsob

Text:

...má .nízku priepustnost. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú izoláciu čistého penicilínu. .Bolo zisteně,- že aplikáciou koagulantu, s výhodou síranu hlinitého a katiónaktívneho flokulantu derivátu, alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej pôdy, dochádza k účinnému vyvločkovaniu bielkovín a k absorpcii farebných látok na povrch vločiek. Filtrát získaný týmto spôsobom je lepšej kvality pre ďalšie spracovanie, čo priaznivo ovplyvňuje...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kvetková Mária, Bučko Michal, Mikláš Emil, Žigová Evelína, Cích Vojtech, Pilát Petr, Chudáčková Gabriela, Bertan Milan, Picková Dagmar, Martinček Ľubomír, Ettler Petr, Vyskočil Pavel

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, aureofaciens, streptomyces

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vrbová Miroslava, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Mikláš Emil, Okánik Boris, Pilát Petr, Bezděk Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, penicillium, f-786

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Guttmann Tomáš, Mikláš Emil, Vojtíšek Vladimír, Jakubová Antonie, Bárta Miroslav, Plháčková Kamila, Bučko Michal

MPK: C12N 11/08

Značky: 7-aminocefalosporánovou, částic, přeměnu, způsob, kyseliny, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové, biokatalizátoru, enzýmovou, kyselinu, zpevňování, stabilizace

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Cích Vojtech, Martinček Ľubomír, Bertan Milan, Žigová Evelína, Vyskočil Pavel, Vido Vladimír, Hošťálek Zdeněk, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: voči, chlórtetracyklín, produkující, aureofaciens, infekcii, kmeň, odolný, streptomyces, fágovej

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bulla Ján, Hofbauer Henrich, Sálka Ján, Severa Zdeněk, Čulík Karel, Vanický Miroslav, Bučko Michal, Mikláš Emil, Bělík Eduard, Chromík Jindřich

MPK: A23K 1/16

Značky: krmné, stabilního, práškové, technického, formě, l-lysinu, výroby, koncentrátů, zejména, způsob, účely

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikláš Emil, Huňková Zdenka, Bučko Michal, Čulík Karel, Panoš Jan, Ulbert Stanislav, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Vojtíšek Vladimír, Jakubová Antonia, Bárta Miroslav

MPK: C12P 37/00

Značky: fenoxymethylpenicilinu, submersní, způsob, kyselinu, kultivace, 6-aminopenicilánovou, enzymové, kvasinek, přeměně

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3867

Načítavanie...

Číslo patentu: 250361

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hano Alexander, Mikláš Emil, Bárta Miroslav, Bučko Michal, Plachý Jiří, Čulík Karel, Ulbert Stanislav

MPK: C12N 1/20

Značky: glutamicum, mikroorganismu, corynebacterium

Text:

...vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru, k pigmentaci nedochází.Na krevním agaru tvoří kulaté, hladké,šedé kolonie, s rovnýmí okraji, nehemolysující.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negatívní. Voges-Proskíauerův test vneg-ativní.Při způsobu šlechtění podle vynalezu se postupuje tak, že se výchozí kmen Corynebacteríum glutamicum CCM 3287, resistentní k S-(Z-amínoethylj-L-cysteíiíu a dependentní na homoserin,...

Sposob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bučko Michal, Mikláš Emil, Hladký Václav, Hano Alexander, Sálka Ján, Kliment Július

MPK: C07C 101/24

Značky: spôsob, přípravy, l-lyzínu

Text:

...lyzínovej pôdy.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu je t-0, že sa k vyfer.mentovanej lyzínovej pôde,zahustenej na 35 až 5 U 0/0 hmot., obsah sušiny a 15 až 25 0/0 hmot. L-lyzínu, pridá vodná suspenzia penicilínového mycélia o sušine 10 0/0 hmot., V ktorej bola prevedená degravdácia zbytkového jpenicilínu pridavkom hydroxidu amónneho .alebo sodnelłio na hodnotu pH 9,5, za miešania 1 h, v množ 249900stve 25 obj., počítaných n.a objem...

Způsob výroby penicilinu V a G

Načítavanie...

Číslo patentu: 237553

Dátum: 15.01.1987

Autori: Varga Vladimír, Bučko Michal, Lazor Ondrej, Zajíček Jiří, Hano Alexander

MPK: C12P 37/00

Značky: výroby, způsob, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinu V a G submerzní kultivací mikroorganismu Penicillium chrysogenum v tekuté živné půdě, obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku, anorganické i organické zdroje dusíku, prekurzory a živné soli.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Matelová Vlasta, Bárta Miroslav, Čulík Karel, Bulla Ján, Zelený Karel, Hoffbauer Henrich, Okánik Boris, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Varga Vladimír, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, mikroorganismu, f-753, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zelený Karel, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bulla Ján, Okánik Boris, Hofbauer Hendrich, Bučko Michal, Pilát Petr, Varga Vladimír, Bárta Miroslav

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, chrysogenum, mikroorganismu, f-747

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pilát Petr, Bučko Michal, Mikláš Emil, Okánik Boris, Varga Vladimír, Bulla Ján, Zelený Karel, Matelová Vlasta, Hofbauer Henrich, Ulbrecht Stanislav, Čulík Karel

MPK: C12P 37/02

Značky: penicilinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bučko Michal, Čulík Karel, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Zelený Karel, Varga Vladimír, Okánik Boris, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Hofbauer Henrich, Pilát Petr

MPK: C12P 37/00

Značky: fermentační, způsob, podle, výroby, řízení, reologických, penicilinů, charkteristik, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zelený Karel, Mikláš Emil, Okánik Boris, Varga Vladimír, Pilát Petr, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Hofbauer Henrich, Bučko Michal, Matelová Vlasta, Bulla Ján

Značky: výroby, penicilinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Ulbert Stanislav, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Pilát Petr, Okánik Boris, Mikláš Emil, Zelený Karel

Značky: chrysogenum, f-713, penicillium, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Léčivo na bázi L-lyzínu s vápníkem a/nebo hořčíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225920

Dátum: 01.07.1985

Autori: Bučko Michal, Dvořáková Edita, Král Lukáš, Struhár Milan, Mandák Milan, Beňuška Norbert

Značky: léčivo, bázi, l-lyzínu, vápníkem, hořčíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Léčivo na bázi L-lyzínu s vápníkem a/nebo hořčíkem, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje trichlorid L-lyzínanu vápenatého vzorce I, a/nebo trichlorid L-lyzínanu hořečnatého vzorce II.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Mikláš Emil, Welwardová Eva, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Okánik Boris, Zelený Karel, Pilát Petr, Ulbert Stanislav

Značky: chrysogenum, f-720, penicillium, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Spôsob čírenia konverzných zmesí pri biosyntetických výrobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218182

Dátum: 15.09.1984

Autori: Varga Vladimír, Lukáš Kráľ, Daučík Adam, Bučko Michal, Mikláš Emil, Bulla Ján, Vojtíšek Vladimír, Jakubová Antonia, Lalík Ivan, Krnáč Juraj, Čulík Karel

Značky: spôsob, čírenia, výrobách, konverzných, zmesí, biosyntetických

Zhrnutie / Anotácia:

V prihláške je navrhnutý spôsob čírenia disperzných systémov pri biosyntetických výrobách. Na čírenie sa používajú malé množstvá kationaktívnych alebo anionaktívnych polyelektrolytov vyrábaných na báze polyetylénimínov alebo polyakrylamidov. Pracuje sa v širokom rozmedzí teplôt a pH. Na separáciu pevných podielov je v týchto prípadoch potom mocné použiť bežné filtračné a separačné zariadenia.