Bucek Josef

Spojovací diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1564

Dátum: 06.08.1997

Autori: Šebrle Stanislav, Tomeš Oldřich, Kuliha Miroslav, Bucek Josef, Petrů Petr, Falta Jiří

MPK: A47F 5/01, A47F 5/14

Značky: spojovací

Text:

...vlastnosti nadstavca je možné zvýšiť vhodnou voľbou jeho veľkosti prípadne úpravou jeho povrchu drážkami, vrúbkovaním a podobne. Väzba medzi rúrkou a nadstavcom sa zabezpečuje trením vyvolanýmvhodnou voľbou vonkajšieho priemeru nadstavca a jeho povrchu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov na ktorých na obr.1 je znázornená kocka, na obr.2 nadstavec určený na osadenie a fixáciu rúrok a na...

Univerzálny spojovací diel pre rúrkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 721

Dátum: 08.02.1995

Autori: Petrů Petr, Kuliha Miroslav, Falta Jiří, Bucek Josef, Šebrle Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16B 12/10

Značky: regál, univerzálny, spojovací, rúrkový

Text:

...materiálu s dostatočnou pevnosťou, voľbu materiálu však do istej miery určuje typ použitého skrutko vého spojenia / t.j. závrtka, skrutka alebo samorezná skrutkal.Prehľad obrazkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov na výkrese, kde na obr. č. 1 je znázornená kocka, na obr. č. 2 nadstavec pre nasadenie a ñxáciu rúrok re gálu a špeciálny nadstavec so skrutkou s guľovou hlavou - obr. č. 3.Príklady uskutočnenia...

Hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263284

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Lubomír, Tomeš Oldřich, Pinďák Jan, Jasanský Jaroslav, Neuhäusl Emil, Vencl Jan, Stejskal Ferdinand, Vališ Stanislav, Bucek Josef

MPK: B32B 33/00

Značky: hydroizolační, hmota

Text:

...vlhčenou nitrocelulozu, dibutylftalát, alkydovou nebo ketonovou anebo fenolickou pryskyřici.Hydroizolační hmota podle vynálezu se osvědčuje zejměna při použití pro povrchové, pohledové hydroizolační ochrany konstrukcí, konstrukčních podskupin. dílů stavebních prvkůa spojú mezi nimi. Po získání konečných vlastností (vytékání rozpouštědla) je hydroizolační hmota nelepivá, tuhé, pružná, dobře přilnavá, lesklá, dostatečně tvrdá. barvitelná,...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Bucek Josef, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: zařízení, termoplastických, svařování, materiálů, vysokofrekvenční, panelu

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Zapojení číslicových obvodů obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246360

Dátum: 01.08.1988

Autori: Havlaeek Rudolf, Bucek Josef

MPK: H03K 5/00

Značky: obousměrného, opakovače, zapojení, číslicových, obvodů

Text:

...vstupy třetího hradls 51. Výstup § třetího hradla 3 je pŕipojen na spojené vstupy čtvrtého hradla gg, jehož výstup g je připojen na vstup prvního obvodu ggłpro indiksci taktu prvního jednosměrného opakovače. Výstup lg tohotoíobvodu ga je přípojen na spojené nastsvovací vstupy § prvního e druhého klopného obvodu gł, gg. Spojené hodinové vstupy g obou klopných obvodu gł, gg jsou přípojeny na výstup 2 čtvrtého hradla gga pracovní vstupy Q...

Tlumič dopadové energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242096

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jareš František, Bucek Josef, Havlíeek Rudolf, Routner Petr, Routnerová Blanka

MPK: F16F 3/10

Značky: dopadové, materiálů, tlumič, sypkých, energie

Text:

...kdy ulomená nebo uvolněná a vypadlátyč, zhotovená navíc obvykle z oceli vyšších meteriálových hodnotmůže způsobit V následných uzlech zpracování nebo přepravy sypkých materiálů poruchy a poškození strojního zařízení s vážnými provozními následky. Tato omezená tlumící schopnost je nevýhodná zejména při vyšších hodnotách dopadové energie sypaných látek,kdy velká část této energie musí být zachycens tyčemi na poměrně krátké dráze, dané ohybem...

Impregnačné sústavy na báze nenasýtených polyesterov a vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242181

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bucek Josef, Havlaeek Rudolf, Jareš František

MPK: C08L 67/06

Značky: báze, nenasytených, vinylových, polyesterov, impregnačné, monomérov, sústavy

Text:

...sa prejaví v skrátení času ožarovania, v znížení aktivity, resp. príkonu zdroja vysokoenergetickeho žiarenia.K nenasýtenému polyesteru CHS 104 obsahujúcemu nenasýtený polyester a 33 0/0 styrénu sa pridá 40 0/0 metylmetakrylátu. K vytvorenej sústave sa pridá 0,1 až 10 0/0 povrchovo aktívnej látky, v našom prípade alkylbenzensulionát sodný Dubaral. Po pridaní Dubaralu sústavu vložíme do pristroja RCH-gama 30 s náplňou Co 60, ktorý je zdrojom...

Zařízení pro magnetickou úpravu půdních vlastností při předseťové přípravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217621

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kropáček Vladimír, Vinšová Milada, Vaněk Jiří, Bucek Josef

Značky: vlastností, půdních, přípravě, magnetickou, zařízení, úpravu, předseťové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou úpravu půdních vlastností při předseťové přípravě vhodné zejména pro smyky a brány. Cílem magnetické úpravy je zlepšení a udržení zemědělsky vhodné půdní struktury. Magnetické pole je realizováno permanentními magnety 5 a uzavírá se skrz nemagnetickou skluzovou desku 3 přes svrchní vrstvu ornice, po které se magnetizační těleso smyká tak, že ornice magnetickým polem prochází (viz obr. 2, 3). Tím se...

Svařovací elektroda pro vysokofrekvenční svařovací lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223527

Dátum: 01.05.1984

Autori: Melichna František, Langmajer Miroslav, Sobota Karel, Bucek Josef

Značky: svařovací, vysokofrekvenční, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit u svařovací elektrody pro vysokofrekvenční svařovací lisy rovnoběžnost rovinné dolní části s profilovou horní částí elektrody. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že profilovaná horní část elektrody je s rovinnou dolní částí elektrody spojena pomocí isolačního pantu (5) a nejméně dvou spojovacích pák (6) procházejících průžnými průchodkami (8), přičemž mezi spodní deskou (3) svařovacího lisu a rovinnou dolní částí (l)...