Bubnáš Juraj

Podpěrné zařízení pro zkušební hydraulické válce určené ke zkouškám pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245493

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bubnáš Juraj, Gendiar Jozef

MPK: G01N 3/04

Značky: zkušební, pevnosti, hydraulické, určené, zkouškám, válce, zařízení, podpěrné

Text:

...a mvxenuo, B amomemm, cooTBeTcTBmmueM IJBMLHOCTH. Emma COPJIaCHO nsoóperemno Jxocwmraerrca npn 3 mm óxaronaps nozmnzmow coemmemeno nsyx onopmuc mmm c nemozme Kapnamtoro maprmpa II sawcu arm-xx mm OTHOCHTGJIBHO lupy ,znpyra c uomouxmo npymümc n amopmsupynmnc SBGHLGB, pacnonoxcermux razcma oópaaom. mo Bosnaorsua peamxsaum pasmrrnzux xapazcrepncwmc B ocnonxmx Ha~ npamxermqx JIBIDIZGHHH OIIOPHHX nm. Ha ogmoi-r na onopmnc mmm,raonmpyxur,...

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230319

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mikel Miroslav, Gaško Pavol, Šubert Jiří, Procházka Bohumil, Bubnáš Juraj, Dimun Milan, Zemanová Eva, Barňák Štefan, Zeman Svatopluk, Polievka Milan

MPK: C08K 5/34, C07C 107/02

Značky: modifikovaného, spôsob, nadúvadla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla zo skupiny zahrňujúcej 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a azo-dikarbonamid, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku, obsahujúcu aktívnu zložku, sa pôsobí modifikátorom tvoreným aspoň jedným z oligomérov všeobecného vzorca v ktorom n znamená 1 až 5 a X je -CH2CH2- alebo -CH2CH2-O-CH2CH2-, v množstve 0,1 až 30 % hmot., s výhodou v množstve 9,8 až 19,0 % hmot. oligomérov na hmotnosť...

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227719

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kotleba Jozef, Bubnáš Juraj, Novák Ladislav

Značky: potravinářských, kovových, kompozícia, tesnenia, obalov, uzáverov

Zhrnutie / Anotácia:

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená z pastotvorného PVC, zmäkčovadiel, stabilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 % hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, 10 až 25 % hmot. minerálnych olejov viskozity 20 až 80 mm2/s, 1 až 5 % hmot. kyseliny...