Bruthans Václav

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dufka Oldřich, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo, Müller Karel, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Bruthans Václav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: epichlorhydrinu, přípravy, epoxidových, obsahem, nízkým, pryskyřic, způsob, volného

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Pravoslav, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Klančík Luděk, Rada Antonín, Bruthans Václav, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 59/06

Značky: výroby, epoxidových, pryskyřic, způsob, nízkomolekulárních

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Epoxidová pryskyřice na bázi dianu s upravenou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265279

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šnirch Josef, Wiesner Ivo, Bruthans Václav, Rada Antonín, Jahnel Richard, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/00

Značky: dobou, upravenou, bázi, zpracovatelností, epoxidová, dianu, pryskyřice

Text:

...äednak ve stadiu mísení a vypouštění taveniny pryskyřioe, jednak z roztavené licí směsi epoxidové pryskyřice s anhydridem polykarbozylové kyseliny. Důsledkem je pak značné kolísáni doby zpracovatelnosti, které nelze známymi způsoby potlačit nebo regulovat.Na základě rozsáhlýoh experimentálních prací Jsme nalezli řešení uvedeného technického problému podle vynálezu spočivajicí v tom, že epoxidová pryskyřice na bázi dianu s uprava-. 1...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Prachař Otakar, Novotný Josef, Opl Jan, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: podlahovinových, plastbetonů, zejména, prostředek, licích, odpěnění, egalizaci, nivelaci, povrchu, kompozic

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Spôsob výroby plochých krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245303

Dátum: 15.12.1988

Autori: Štipáník Vladimír, Wiesner Ivo, Horoák Vladimír, Novák Jioí, Bruthans Václav

MPK: B22F 5/00

Značky: výroby, plochých, spôsob, krúžkov

Text:

...tepelne alebo chemicko-tepelne spracovávať, sa vylisuje za studena polotovar vacového tvaru s vnútorným otvorom, ktorý sa potom speká a ochladí, potom takýto polotovar sa natrie mazadlom pre ďalšie spracovanie, opätovne sa ohreje a V tomto stave sa podrobí deformácii v uzavretom nástroji, čim sa vytvorí krúžok žiadaného tvaru a rozmerov s obežnou dráhou, hustoty 90 a, 100 teoretickej hustoty materiálu. Potom nasleduje tepelné alebo...

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240716

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila

MPK: B05B 7/02

Značky: stříkací, vzduchová, pistole

Text:

...umožňuje nastavení z polohy zavřeno otočením pou-ze o 1 B 0 ° do polohy plně -otevřeno K zamezenívětšího otočení slouží výstupkyna těle pistole, které slouží jako dorazové polohy. Výhoda navrhované -vzduchové stříkacípistole s regulací šíře střiku spočíva v tom,~že kuželk-a z plastické hmoty něikolikanásobně zlepšuje těsnost a funkci regulace šíře. Ucpávka regulace zaručuje dokonalou těsnost regulace a má vysokou životnost,prakticky není...

Způsob přípravy stabilních kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250739

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šnirch Josef, Jahnel Richard, Bruthans Václav, Novotný Jaroslav, Wiesner Ivo, Hanzlík Miroslav, Müller Karel, Wiesnerová Ludmila, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozic, přípravy, stabilních, způsob

Text:

...značným množstvím kyslíku ve formě mikroskopickýoh bublín vzduchu, sestrvávajících v dispersním stavu po několik měsíoů,což dovoluje plná a dlouhodobé uplatně t ní kyslíkové ínhybice polymerace. Způsob podle vynálezu se vy užívá zejména při přípravě kompozic z epoxidovýoh pryskyřic a 2-etylhexylakrylátu, protože tyto kompozice jsou netoxické, mejí vynikající zpracovatelnost e po vytvrzení velúi dobré mechanické parametry. Nižěí obsah...

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Rada Antonín, Müller Karel, Bruthans Václav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: kapalných, způsob, přípravy, elastomerů

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Micka Vladimír, Bruthans Václav, Rada Antonín, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Novák Jiří, Wiesner Ivo, Kundrát Pavel, Vacek Antonín, Müller Karel, Hanzlík Miroslav

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: způsob, epoxyakrylátových, přípravy, kompozic

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Samosvorný unášeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 239717

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bruthans Václav

MPK: B23B 33/00

Značky: samosvorný, unášeč

Text:

...odpovídejioích vyhráni prveho pouzdra na jeho obvodu jsou vytvoreny likmá drełlqr, do kterých eepadeji lrouby,uložení v tčlese.Výhody unsäeče podle vynslesu spočivsjí v odstranění fyzicke námahy e zkrácení čeeu pro upinení o uvolňovlní obrobku proti mechanickým anáčečüm s ve zvýšení životnosti e sniBení nákladů ne opravy oproti hydraulický unňhčúm.Príklad provedení semosvornćho uneleče podle vynálezu je znázornön ne pripojených výkresech, kde...

Způsob přípravy velmi světlých epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Micka Vladimír, Müller Karel, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo, Bruthans Václav, Rada Antonín, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Jeřábek Oldřich, Klančík Luděk

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, epoxidových, velmi, svetlých, přípravy, pryskyřic

Text:

...kyslík z reakční směsi, jednak redukujicích již vzniklé chinonmetidové struktury, se používá práškový nebo drobné granulovaný cín, slitiny obsahující cín, antimon, zinek nebo hliník, oxidy nebo hydratované oxidy či hydroxidy Snz,513 2monité, železnaté nebo manganaté soli neoxidujících anorganických či organických kyselín/zejména chloridy, sírany, karbonáty aj./ sloučeniny síry o mocenství nižším jak 5, zejména siřičitany,...