Brož Zdeněk

Způsob zvýšení účinnosti procesů mezifázového přenosu hmoty a/nebo tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267102

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolev Nikolaj, Staněk Vladimír, Brož Zdeněk, Serukov Krum, Darakčiev Rumen, Červenka Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: mezifázového, hmoty, provádění, tohoto, zvýšení, účinnosti, přenosu, zařízení, způsobu, tepla, způsob, procesu

Text:

...z hrdla l pro výstup plynné fáze, z pláště kolony g, z primárního rozdělovače kapaliny 1, z vrstvy náplně 5. Á z nosného roštu Ž, z přerozdělovaöe kapaliny gg (sestávajíoího z patra lg, přepadového zařízení §, rozdělovače kapaliny gg a spojovací trubky łj) a z paty kolony 1, v níž je hrdlo pro výstup kapaliny z kolony Q a hrdlo pro vstup plynné fáze do kolony Q. V plášti kolony je dále umístěno hrdlo lg pro nástřik dělenéJedno z možných...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nečesaný František, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Červenka Jan, Brož Zdeněk

MPK: C02F 1/28

Značky: hospodářských, exkrementů, čištění, pocházejících, odpadních, zvířat, způsob, velkochovu

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk, Červenka Jan, Nečesaný František, Čermák Ján

MPK: C02F 1/28

Značky: zvířat, čištění, odpadních, velkochovu, hospodářských, způsob

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Červenka Jan, Brož Zdeněk

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, fermentaci, sirovodíku, vyrobeného, metanovou, zvířat, bioplynu, převážně, exkrementů, odstraňování, užitkových

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Stanice pro čištění a úpravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265022

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zitta František, Červenka Jan, Brož Zdeněk, Mosler Jan, Volf František

MPK: B01D 53/18

Značky: čištění, plynů, úpravu, stanice

Text:

...přídevného čístícího zařízení, na obr. 2 je znázorněno schéma zapojení zařízení ° při nízkém tlaku e na obr. 3 je schéma zapojení zařízení při vysokém tlaku. hZařízení pro čištění a úpravu plynu sestává ze zdroje plynu l, který je nepojen přes vyrovnávecí větrník g do prvního vstupu gł vícestupňového kompresoru Q, jehož první výstup gg je spojen s čistící jednotkou 54 které je spojene s druhým vstupem 33 vícestupňového kompresoru 3 a...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brož Zdeněk, Jánský František, Bálek Michal, Vašák František, Červenka Jan, Hulík Karel

MPK: B01J 19/00

Značky: vestavba, látek, rn222, halogenderivátů, vzduchem, těkavých, uhlovodíku, povrchových, desorpci, podzemních, ropných, kolony

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Zařízení pro čištění kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258903

Dátum: 16.09.1988

Autori: Němeček Milan, Mařík Jiří, Červenka Jan, Peršín Jan, Behner František, Brož Zdeněk, Adamíra Ladislav, Sladký Jan, Endršt Mirko

MPK: C07D 201/16

Značky: kaprolaktamu, zařízení, čištění

Text:

...či lehkých podílú od kaprolaktamu v množství 50 až 500 hmotn. 2 množství destilátu kolony a při oddělování těžkých podílú od kaprolaktamu v množství 10 až 100 hmotn. z množství destilátu kolony.Zařízení podle vynálezu zlepšuje účinnost čištění kaprolaktamu při současném výrazném snížení spotřeby tepla. Další výhodou výplně z tahokovu je velmi nízká tlaková ztráta, která umožňuje využití výplně při vakuových destilacích. Kromě toho se...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brož Zdeněk, Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik, Červenka Jan

MPK: C02F 1/04, C02F 11/00

Značky: zvířat, způsob, kejdy, zpracování, exkrementů, užitkových

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Výplň pro aparáty kolonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252690

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zajíček Jiří, Němeček Milan, Červenka Jan, Brož Zdeněk

MPK: B01D 3/00

Značky: aparáty, výplň, kolonového

Text:

...nižší nároky na konstrukcí rozdělovače kapalné fáze vlivem opakovaného tozdělováhí Ěapalně fáze uvnitř výplně. V neposledni řadě to je i jednoduchá výroba nenáročná na prostředky a snadná montáž i demontáž aparátu.Na obrázku č. 1 jsou znázorněny segmenty výplně. na obrázku č. 2 jsou desky z kovové sičoviny na okraji zahnuté, obrázek č. 3 znázorňuje pohled shora na uspořádání desek v segmentu, na obrázku č. 4 jsou distanční elementy s různými...

Zařízení pro sdílení hmoty a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222115

Dátum: 15.07.1985

Autori: Endršt Mirko, Červenka Jan, Kolář Václav, Srba Jaroslav, Brož Zdeněk, Hladký Václav

Značky: sdílení, hmoty, zařízení, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sdílení hmoty a tepla s rozdělovačem kapaliny, sestáveným z distančních vložek, které jsou spojeny s deskami vestavby. Jednotlivé distanční vložky žlábkovitého tvaru jsou tvořeny dvojicí bočnic, vyhnutých od roviny desky vestavby do tvaru písmene Y, přičemž horní okraje distančních vložek jsou ob jednu umístěny ve dvou vodorovných rovinách. Uvedené bočnice jsou zhotoveny z jemného tahokovu. Konstrukce distančních...

Průběžná paletová kynárna s přenášecími prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225613

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hrouda Alois, Brož Zdeněk

Značky: průběžná, prvky, paletová, přenášecími, kynárna

Zhrnutie / Anotácia:

Průběžná paletová kynárna s přenášecími prvky, sloužící ke kynutí těstových polotovarů na paletách tažených čepem unášecího řetězu po vodicích dráhách uspořádaných ve vrstvách nad sebou, vyznačující se tím, že paleta (1) má na obou bocích dvě otočné kladky (5) a mezi nimi v ose unášecí kloub (2), přičemž pro přenášení palet (1) z jedné vodicí dráhy (11) do druhé je použito kyvně uložených přenášecích oblouků (13), s výřezy (15), jež jsou v...