Brož Václav

Přenosná bouda pro odchov telat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269216

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kymla Jan, Brož Václav, Bláha Jaroslav, Kletenský Josef, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/02

Značky: odchov, prenosná, bouda, telat

Text:

...prostoru boudv. stejnou funkci splní tento meziprostor i v letním období. Sloužit může i jako pomocný skladovací prostor pro stolivo s seno. vPříkladná provedení je na obrázoíehl - 4, kde na obr. 1 je boční pohled na boudu s dvorkem, ne. obr. 2 půdorys boudy bez střešní deslq s, dvorek, na cla. 3 pohled do bmxdy bes přední stěny a na obr. 4 pohled na boudn se sklopeným hrszenín dvorkn.Přenosní bouds je sestavena z nosného rámu z, na ktorý...

Přirozené větrání stájí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266530

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kymla Jan, Brož Václav, Vobořil Karel, Matoušek Aleš, Hončík Antonín, Bláha Jaroslav

MPK: A01K 1/00

Značky: přirozené, větrání, stáji

Text:

...jejich ovládání. Zavěšení návětrných desek na kosntrukci krytu štěrbiny je vhodnější než upevnění na krytinu. Všechny pohyblivé díly, tj. klapky ve vyúsčovacích otvoreoh i hřebenové klapky jsou upevněny ke střešním nosníkům a tak je zajištěna jejich stabilní poloha i dobrá ovladatelnost.Na připojených výkresech je znázorněn příklad zařízení pro přirozené Větrání podle vynálezu, kde na obr. 1 je částečný příčný řez stavbou se zakreslením...

Zařízení pro plnění podélných koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263679

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Aleš, Brož Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: prasat, podélných, zařízení, koryt, plnění, chovem, stájích

Text:

...uzavřené potrubní odbočky s uzávěry nad koryty. Tyto dopravní rozvody s odbočkami umožňují dopravu kapalného krmiva, jeho dávkováni a proplachování trubního systému i čistění a desinfekci celé soustavy. Nevýhodou tohoto zařízení jevšak dávkování kapalného krmiva do koryta jen z jednoho stálého místa. Pro podélná korytsto nedostačuje, neboť V kapalné krmné směsi, zejména pokud má menší obsah sušiny. pevné částice rychle sedimentují. Tím...

Uložení podlahových dílů hrazení kotců pro prasata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263210

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bláha Jaroslav, Matoušek Aleš, Brož Václav

MPK: A01K 1/015

Značky: hrazení, prasata, podlahových, dílů, uložení, kotců

Text:

...k jedné ze stěn kotce, k více stěnám kotco nebo vzájemné k sobě.Některé příklady hrazení podle vynálezu jsou na připojených výkresoch. Na obr. 1 je příčný řez dvojicí vyvýšených pŕíčných kotců s krmnými místy u manipulačních uliček, na obr. 2 je půdorys stejných kotců, na obr. 3 je půdorys těchto kotců s podlahovými díly v otočené poloze pro čištění, ev. demontáž,na obr. 4 podélný řez podélných kotců, na obr. 5 půdorysný pohled kotců podle...

Víceúčelový spojovací hřeben s dvouhrotými hřebíky pro vnitřní spoje dřevěných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260604

Dátum: 12.01.1989

Autori: Opočenský Miloš, Koželuh Bohumil, Kubát Oldřich, Balínek Pavel, Brož Václav, Kremlička Vladimír

MPK: F16B 15/00

Značky: spoje, dílů, spojovací, hřebíky, dvouhrotými, vnitřní, víceúčelový, hřeben, dřevěných

Text:

...v jednoúčelovém automaticky pracujícím zařízení sestaveném z bodovacího svářecího stroje a podávacích přípravků. Seřiditelností pro různý průřez drátu, různé rozměry dvouhrotých hřebíků a různou rozteč i polohu je v jednom zařízení možná .výroba většího sortimentu výrobků. Výroba spojovacího hřebenu je bezodpadowvá a z nekonečného hřebe 260504Pro vnitřní spoje dřevěĺriýçhjiílłů se yet-m. . , . z hm. nu.- n-un- x nujsĺša oddélíj...

Zařízení pro dopravu tekutého krmiva do koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 259135

Dátum: 17.10.1988

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 5/02

Značky: prasat, krmiva, zařízení, koryt, chovem, dopravu, tekutého, stájích

Text:

...desinfekce celého potrubního zařízení najednou. Jelikož použitá kapalína se nedostane do koryt může mít vysokou teplotu a může obsahovat i velký obsah desinfekčních příead a vytvořit tak režim, zabezpečující čistotu a zdravotní nezávadnost celého potrubního zeřízení. Malý okruh zařízení vytvořený dopravní polohou armatur, umožňujeí dopravu krmiva nejkratší přímou cestou. Dávkování krmiva do jednoho z koryt na lince probíhá příslušnou najkratší...

Spôsob prípravy fermentačnej pôdy pre biosyntézu cefalosporínu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 242635

Dátum: 01.05.1988

Autori: Václavek Antonín, Kaláeek Jioí, Zatloukal Karel, Langer Miroslav, Hnilica Miloslav, Kala Michal, Brož Václav

MPK: C12N 1/20, C12P 35/06

Značky: spôsob, cefalosporinu, přípravy, biosyntézu, pôdy, fermentačnej

Text:

...pôde označenej ako inokulačná pôda V., ktorej zloženie je 2 sacharőze 1,5 F hmot., octan amőnny 0,Ž hmot., DL-metionín 0,lh hmot.,kukuričný výluh O,8 ą hmot., metyloleát O,8 k hmot. 3 následnou 48-72 h kultiváciou na produkčnej pôde XIII.Fermentácia sa robila na rotečnom trepacom stroji pri 3 Hz a výstredníku 40 mm pri 27,5 °C V 500 ml varných bankách s náplňou40 ml fermentečnej pôdy. Fermentácia trvala 168 h. Bo skončení...

Protištěpná spona pro čela pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 256966

Dátum: 15.04.1988

Autori: Struhár Josef, Opočenský Miloš, Kubát Oldřich, Brož Václav

MPK: B21D 53/36

Značky: spona, čela, protištěpná, pražců

Text:

...mimo protištěpné spony i spojovací pásku nebo jiný výlisek.Příkladné provedení protištěpné obdélníkově spony a znázornění možností její výroby je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorysný pohled na obdélníkovou sponu,na obr. 2 boční pohled na kratší stranu spony, na obr. 3 znázorněna obdélníková spona se spojovacími páskami a na obr. 4 obdélníková spona se spojovací deskou.Protištěpná obdélníkovâ spona l tvoří rámek s vnitřním...

Rozebírač balíků řeziva nebo balíků jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256608

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brož Václav, Houdek Josef

MPK: B65G 59/02

Značky: balíků, rozebírač, jiných, řeziva, materiálů

Text:

...a podlahou dílny. Zvedaci plošina 3 postupně zvedá jednotlivé vrstvy balíku řeziva l nad opěrnou lištu lg a tyto vrstvy jsou tlačnými lištami § shrnovacích jednotek Q shrnovány k dalšímu zpracování. Shrnovací jednotka Q má na stojanu 1 upevněn jednostranný nosník §, ktery je vyložen nad zvedaci plošinu g. V nosníku § nebo na něm se pohybuje unášeč 1, jehož pohyb je vratný. Pohyb unášeče 1 je odvozen od hnaciho řetězu Q s řetězovými koly...

Doupě pro selata v porodních kotcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254531

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/02

Značky: doupě, porodních, selata, kotcích

Text:

...uspořádání doupěte se šikmou polohou vstupního otvoru umožňuje vstup selat do prostoru vyhřívaného lože ze dvou stran a tím univerzálně vyhovuje různě velkým a různě tvarově řešeným prostorům pro selata v porodních kotcích pro prasnice. Umožňuje také jednoduché konstrukční řešení ze dvou stěn tvaru L a horního krytu tak, že z těchto dílü je možno sestavovat doupata v kterémkoli rohu kotoe s dodržením vhodné polohy vstupního...

Roztok na ošetrovanie tlačovej formy pred tepelným spracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244575

Dátum: 15.01.1988

Autori: Popiolek Stanislav, Brož Václav, Kubát Oldoich

MPK: B41N 3/00

Značky: spracovaním, tepelným, roztok, tlačovej, formy, ošetrovanie

Text:

...alkylpolyglykoléteru samostatne, alebo ich zmes a zbytok vodu.Tlačová forma ošetrená takýmto roztokom pred tepelným spracovaním má podstatne zvýšenú životnost tlačiacich prvkov V tlači bez rizika oleofilizácie a tým aj tönovania netlačiacich miest tlačovej formy. Roztok na ošetrovanie tlačovej formy pred tepelným spracovaním možno aplikovat na všetky bežne používané tlačové platne s hliníkovou povrchovo upravenou...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat sáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253872

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brož Václav, Jelínek Tomáš

MPK: A01K 7/06

Značky: napájení, zařízení, sáním, hospodářských, zvířat

Text:

...pro obsluhu a tím neomezuje uspořádání stájových zařízení ani provoz ve stáji. Další výhodou je, že jednotlivé napájecí nádoby napojené na společný rozvod vody mohou být umístěny v lihovolné výši v rozmezí od podlahy stáje po úroveň vzduchového uzávěru.Příklady zařízení podle vynálezu jsou na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je příčný řez zařízením se svodem zaústěným do napájecí nádoby vertikálně a na obr. 2 je příčný řez zařízením se...

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243249

Dátum: 15.11.1987

Autori: Brož Václav, Kubín Sáva

MPK: G01F 3/16

Značky: palivoměr, motory, vznětové

Text:

...Na pružné membráně 4 je připevněna pohyblivé část spínačovélío kontaktu 5, jehož pevná část izolovaně prochází nádobkou 3 v její ose.Válcové těleso 1, pohyblivé část kontaktu 6 a pohyblivé část spínačověho kontaktu 5 jsou připojeny na kostru palivoměru.Pevná část kontaktu 6 je připojena na jeden vstup logického obvodu 8, na jehož druhý vstup je připojena pevná část spínačového kontaktu 5. Výstup logického obvodu 8 je připojen na...

Sací napájecí zařízení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253488

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brož Václav, Jelínek Tomáš

MPK: A01K 7/06

Značky: sací, zvířat, napájecí, zařízení, hospodářských

Text:

...nádrži g-je prostřednictvím rotvodu vody l připojena napájecí nádoba §, která je ve stejné výškové úrovni jako zásobní nádrž g. Napájecí nádoba Q je sestavena z horní části 4, ve které je upevněna sací trubice Q a přívodní potrubí g. Uvnitřhorní části g napájecí nádoby Q je vzduchotěsně vymezen prostor vytvářející vzduchový zvon 1, do kterého je vyvedeno přívodnípotrubí § svým vývodem 9. Výškové poloha napájeoí nádoby Q jeupravena tak,...

Rošt pro stájové kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 234513

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brož Václav, Kubát Oldřich, Opočenský Miloš

MPK: E03F 5/06, A01K 1/015

Značky: stájové, rošt, kanály

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt je určen pro zakrytí kanálů s výkaly v chovech užitkových zvířat. Konstrukční úprava roštu umožňuje jednoduché sestavování roštů z profilových nosníků a prorilových roštnic, přičemž lze s výhodou využít dílů z plastických hmot nebo kovových dílů chráněných povlakem z plastických hmot. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že profilové roštnice, jsou uloženy do drážek v profilových nosnících a jejich vzájemná poloha je zajištěna spojovací tyčí,...

Dolní lisovací část zařízení pro spojování dřevěných příhradových nosníků vícehřebovými styčníkovými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Houdek Josef, Tůma Václav

MPK: B30B 15/30, B27F 7/02

Značky: lisovací, deskami, příhradových, část, styčníkovými, spojování, vícehřebovými, dřevěných, dolní, nosníků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dolní lisovací část je součástí zařízení, které je určeno pro spojování dřevěných příhradových nosníků pomocí vícehřebových styčníkových desek. Zařízení je sestaveno z více lisovacích jednotek, které mají pohyblivou dolní lisovací desku a k dolní lisovací desce jsou přestavitelně upevněny transportní válečky. Transportní válečky mohou mít dvě výškové polohy - činnou a sníženou. Dolní lisovací deska je upravena pro zajištění polohy styčníků.

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Weisbauer Václav

MPK: C01F 11/18

Značky: nízkou, vápenatých, způsob, solí, výroby, rozpustností

Text:

...suspenze z kârbonatačních kolon, obsahující vedle dalších látek hydrogenuhličitan sodný nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydroqenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů hydrogenuhličitanu sodného a roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý.Vznikla sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převede reakoí s kyselinou, obsahující anion pŕíslušný k...

Způsob hydroformylace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240983

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bosák Miroslav, Planka Bohuslav, Jioiený Vladimír, Vychodil Petr, Fiala Stanislav, Brož Václav, Pavlík Oldoich, Mrázek Jan

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: způsob, hydroformylace, olefinu

Text:

...způsob hydroformylace olefinů se 2 až 5 atomy uhlíkunízkotlakým pestupem za použití rhodiových katalyzátorů V kombinaci s vysokotlakým postupem za použití kobaltových katalyzátorů podle vynálezu.Podle vynálezu se odpadní plyn z nízkotlakého zařízení obsahující nezreagovaný olefin komprimuje a hydroformyluje se ve vysokotlàkém zařízení při tlaku 100.105 Pa až 350.105 Pa a při teplotách 120 až 180 oc v přítomnosti kobaltu v kovové...

Zařízení pro současný ohřev více skupin kuřat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251318

Dátum: 11.06.1987

Autori: Brož Václav, Lomoz František

MPK: H05B 1/00

Značky: zařízení, více, ohrev, skupin, současný, kuřat

Text:

...ohřevu mládat zlepšuje zařízení podle vynálezu, u kterého uzavřené ovládací skříňky s teplotními čidly, spojené prostřednictvím čidel signálu dálkového nastavení teploty se společným rozvaděčem jsou odnímatelně připojeny ke kloboukům kvočen, jejichž součástí jsou zdroje tepla.Hlavní výhoda zařízení spočívá v rychlém a stejném nastavení požadované teploty u všech zdrojů tepla v celé stáji. Individuálním udržováním nastavené teploty na...

Elektrická signalisační soustava směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 239642

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pešl Tomáš, Groma Bartolomej, Stuchlík Josef, Pešl Stanislav, Brož Václav

MPK: B60Q 1/38, B60Q 1/34

Značky: světel, soustava, signalisační, elektrická, směrových

Text:

...relé. Nevýhodou provedení je jednak zvyšování výrobních nákladů a složitějšízapojení na vozidle, což se nepříznivě promítá i do nákladů na údržbu vozidla.Výše uvedené nedostatky jsou řešeny podle tohoto vynálezu tak, že pravá skupina směrových světel a levá skupina směrových světel jsou spojený dvěma elektromagnetickými relé přes spínací kotvy s hlavní svorkou přepínače varovných světel, který je svou připojovací svorkou připojen na...

Přenosné zařízení k zaměřování vedení v hlubokých výkopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 235171

Dátum: 15.02.1987

Autor: Brož Václav

MPK: G01C 15/00

Značky: prenosné, zaměřování, vedení, zařízení, výkopech, hlubokých

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení umožňuje ve spojení s elektronickým tachymetrem současné zaměření polohy a výšky vedení v hlubokém výkopu bez vstupu do výkopu. Zařízení je složeno z latě (1), která se při měření položí přes výkop a ze svislé konstrukce (8), která je otočně připojena k lati (1). Svislá konstrukce (8), na jejímž horním konci je odrazný hranol (9), je ve svislém směru udržována pásmem (7) zatíženým závažím (6) dotýkajícím se při měření...

Protištěpná spona na příčné plochy pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248194

Dátum: 12.02.1987

Autori: Struhár Jozef, Kubát Oldřich, Brož Václav, Opočenský Miloš

MPK: E01B 3/08

Značky: spona, příčné, pražců, protištěpná, plochy

Text:

...jednotlivým dílúm protištěpné spony.Protisměrný ohyb, potřebný u jedné dvojice desek. se vytvoří bud současně při lisováni trnů nebo samostatnou operací. Možné je vytvoření tohoto ohybu i při zatlačování do příčných ploch pražců. Dvě dvojice desek, z nichž je protištěpná spona sestavena, tvoří po zatlačení do pražce pevný celek. Správná vzájemné poloha dílú je při zatlačování do pražců zajištěna bud kruhovými krčky v jedné dvojici...

Hrazení kotců pro chovy zvířat, hlavně prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230037

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brož Václav, Houdek Josef

MPK: A01K 1/00

Značky: kotců, chovy, prasat, hrazení, hlavne, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Hrazení kotců pro chovy zvířat, hlavně prasat, sestavené z deskových nebo mřížových dílů, případně jejich kombinace, vyznačené tím, že svislé sloupky (1) jsou sestaveny nejméně ze dvou otevřených profilů (11) s podélnými přírubami (12), mezi které jsou vloženy okraje deskových dílů (2), a/nebo pomocné lišty (3) pro upevnění mřížových dílů (4).

Plášť výhřevné desky pro selata

Načítavanie...

Číslo patentu: 231490

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lomoz František, Brož Václav

MPK: A01K 1/05

Značky: plášť, výhřevné, selata, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť výhřevné desky pro selata je sestavený z víka a dna. Mezi bočnicemi dna a víka je klínovitá mezera, do které vystupují protilehlé výstupky na bočnicích víka, přičemž největší rozměr bočnic je větší než vzdálenost mezi protilehlými výstupky. Klínovitá mezera je vyplněna těsnicí zalévací hmotou.

Miniaturní spojovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228444

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holec Miroslav, Maštovský Josef, Brož Václav

Značky: prvek, spojovací, miniaturní

Zhrnutie / Anotácia:

Miniaturní spojovací prvek pro rozebíratelné elektrické spojení dvou vývodů, u kterého je kontakt zasunut v otvorech krytky, vyznačující se tím, že je z tvarovaného plechu, který v rozvinutém stavu má podobu dvou hranatých písmen U odvrácených od sebe otevřenou stranou a spojených ve svých základnách (7) můstkem (8), jehož délka je kratší než délka základny, takže na bocích můstku (8) mezi základnami (7) jsou výřezy (9) a spodní část základny...

Víceúčelová propojovací svorkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230090

Dátum: 01.04.1986

Autori: Brož Václav, Maštovský Josef, Holec Miroslav

MPK: H01R 9/28, H01R 9/24

Značky: svorkovnice, víceúčelová, propojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso svorkovnice má tvar tyče obdélníkového průzezu. V úhlopříčně protilehlých rozích průřezu jsou obdélníková vybrání. Pod prvním vybráním v jednom horním rohu vytváří těleso svorkovnice schod, jehož průřez je rovný průřezu druhého vybrání v protilehlém spodním rohu. Nad druhým vybráním vytváří těleso svorkovnice střísku. Na horní ploše schodu jsou válcové kolíky a ve stříšce jsou průchozí otvory, jejichž průměr a rozteč odpovídá průměru a...

Porodní kotec pro prasnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 229323

Dátum: 01.03.1986

Autori: Matoušek Aleš, Brož Václav

MPK: A01K 1/02

Značky: porodní, kotec, prasnici

Zhrnutie / Anotácia:

Porodní kotec pro prasnice s boxem umístěným v kotci šikmo a s krmným korytem na boku. U porodního kotce je box pro prasnici mezi prostorem s krmným korytem pro prasnici a ložem pro selata s dalším prostorem, který slouží jako únikový a je v něm krmítko pro selata. Box pro prasnici je průchozí.

Tiskací mechanismus řádkové tiskárny s elektromagnetickým vybavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 224449

Dátum: 01.12.1985

Autor: Brož Václav

Značky: řádkové, mechanismus, elektromagnetickým, tiskací, vybavováním, tiskárny

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací mechanismus řádkově tiskárny s elektromagnetickým vybavováním, složený z kladívkových bloků, zejména pro stroje na zpracování informací, vyznačující se tím, že každý kladívkový blok (10) je tvořen hlavou (20), v jejíchž drážkách (21) je na kladívkovém čepu (22) otočně uložena řada kladívek (30) s roztečí dvojnásobnou než je rozteč sloupců tisku, z nichž každé má rozšířenou tiskací plochu (31), svým ozubem (33) je kladívko (30) v dotyku...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244143

Dátum: 31.08.1985

Autori: Mokroš Martin, Karpíšek Jioí, Ernest Antonín, Brož Václav, Mašek Václav, Alexander Radko

MPK: C07D 335/02, A01N 43/18

Značky: herbicidní, výroby, složky, účinné, způsob, prostředek

Text:

...u nohou vyráblt. zo eoddchveou reekcí e odpovídaJícími chloridy kovů ve. vodnom roztoku. Amoniově a foafoniové e 011 ee mohou vyrábšt. reakcí eloučenin vzorce I e emonium-, foeroniumq eulfonium- nebo aulfoxonium-ląydroxiúy, popřípadě ve vodném roztoku.Sloućonixw obecneho vzorce II ee mohou vyrebět z cyklohexan-I ,J-dionů vzorce IV,ktoré mohou být. pŕitomng také v teutomerní formě vzorce IvaJo rovvall mohl vyrába Ilouhnuy vsorco II přu...

Podtlakově větraný stájový prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 218786

Dátum: 15.04.1985

Autor: Brož Václav

Značky: podtlakově, stájový, prostor, větraný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká větrání stájových prostorů a řeší problém zpětného získání ztrátové tepelné energie unikající opláštěním stavby využitím podtlakového větrání. Zpětné získávání části ztrátové tepelné energie se dociluje použitím obvodových stěn, které mají svislou větranou mezeru mezi vnitřní vrstvou stěny a vnějším opláštěním spojující vnější prostor s horními větracími otvory pro přívod vzduchu do větrané stáje. Uvedeným spojením svislé...