Browne Leslie

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268688

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: způsob, a-azepinových, výroby, substituovaných, imidazopyrrolových, derivátů, pyridinových

Text:

...gonadotropin,ngg 1 eąu 31 cg de potom °rg 1 ě sloučenina podle vynálezu a po jedná hodině adroatendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinadorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory záviaeáíci na tvorbě eatrogenu, je možäo doIožitin vivo například na kryaích aamiciche(Spřague-Dawler) a nádorem mléčné žlázy vyvolanym EMEA. Slouěeniny podle vynálazu způsobuaí...

Způsob výroby substituovaných imidazopyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268687

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: imidazopyridinových, výroby, derivátů, způsob, substituovaných

Text:

...následující den potom orálně sloučenina podle vynálezu a po jedné hodině adrostendion. Minimální účinná dávka sloučer nin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zejména pokud jde o.nádory závisejíci na tvorbě estrogenu, je možno doložit in vivo, například na krysich samicioh (Sprague-Hanley) s nádorem mléčné žläzy vyvoleným DMBA. Sloućeniny podle vynálezu zpüsobují téměř úplnou...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268686

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: pyridinových, imidazopyrrolových, způsob, substituovaných, derivátů, výroby, a-azepinových

Text:

...následuJíci den potom orálně slouěenina podle vynálezu e po Jedná hodině adrostendion. Minimální účinná dávka nloučenin podle vynálezu se pohybuJe zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zeJména pokud Jde o nádory záviaeJící na tvorbě estrosenu, Je možno doložit in vivo,například na krysích samicích (Sprngue-Dawley) s nádoren mléčné žlázy vyvolaná IKEA. Sloučeniny podle vynálezu způeobuJí téměř...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: imidazopyrrolových, pyridinových, výroby, způsob, substituovaných, derivátů, a-azepinových

Text:

...překvapení bylo tJiSätěno, že i když elcučeniny podle mÍ 1 § 5 ýIÍJICl.úČ .§Íľbitory aromateey in vitro a in vivo, nov-ykazuJí zřeJaě in vivo inhibiční íčinnoat na štěponí cholootcrolováho poetranního řetězce, protože nevyvolávaJí hypertroíii nadladvinek,Jak bylo ověřeno vyhodnoconía endokrinních orgánů.vzhledem ko evýn farnakologiclzým vlastnostea (inhibitory aromatasy) eo eloučoniny podle vwnálezu nohou. používat Jako láčiva, například vo...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268684

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: a-azepinových, výroby, derivátů, pyridinových, imidazopyrrolových, způsob, substituovaných

Text:

...mm. Sloučeniny podle vynáleou apůsohuąlí teněř úplnou regresi a potlačení vlniku nových nddorů při orální aplikaci denních dávok pohybuaíoíoh ee zhruba od I do 20 ag/kg nebo davek Ještě nižších.S překvapení bylo aaištěno, že i kdy slouöeniny podle vynáleau Jsou íčinnýni inhihitcry aronataay in vitro a in vivo, nevykaaugjí sřeaaě in vivo inhihiční účinnost na stěpení choleaterolcveho postranního řetězce, protože nevyvclavaaí hypartrorii...

Způsob výroby substituovaných imidazo-(1,5-a)-pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268672

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, substituovaných, imidazo-(1,5-a)-pyridinových, způsob, derivátů

Text:

...ovariálního estrogenu u krysích semic, jímž byl nejprve injekčně podán serový gonadotropin březích klisen a po dvou dnech pak lidský chloríový gonadotropin, následující den potom orálně sloučenína podle vynálezu a po jedné hodině androstendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinédorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory závísející na tvorbě estrogenu, je možno...