Brostík Miroslav

Priedyšný kvantitatívny tepelne kompenzovaný odparovač prchavých anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 262767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brostík Miroslav, Zábojníková Helena, Magdolen Viktor, Brychta Ondrej

MPK: A61M 16/18

Značky: kompenzovaný, kvantitatívny, tepelně, priedyšný, anestetík, prchavých, odparovač

Text:

...7, otvormi š V. stene S centrálneho telesa 1 D, kompenzačnou kamerou 11, dutinou 12, V otočnom Valci 13, dutým piestom 14 s otvormi 15 a drážkanii 1 G vytvorenými na vonkajšej stene 17 dutého piesta 14. Obtokový trakt ústlaci do zmiešavacej komory 5 je ukončený kelibrovanými otvormi 18 V stene til etočného valca 13 a zborovým otvorom 2 D ústiaceho do sacieho kanála 21. -V osi kompenzačnej komory 11 je vodiacl tŕň 22 pevne spojený s dnem 23...

Anesteziologický okruh so spätným vdychovaním so vstrekovačom prchavých anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 252705

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlučko Jozef, Magdolen Viktor, Brychta Ondrej, Klimáček Dušan, Brostík Miroslav

MPK: A61M 16/01

Značky: okruh, anesteziologický, prchavých, vstrekovačom, vdychovaním, spätným, anestetík

Text:

...ventilu 24 výstupným potrubím 23 pod membránu 45 exspinačného ventilu 22, kde zvýši silu pôsobiacu na membránu 45 exspiračného ventilu 22 a jednak sa podtlak prenesie na spätný ventil 44 V odfukovaco-m trakte 25, ktorý sa uzavrie a oddelí spätné potrubie 26 od okolitej atmosféry. Podtlak V spojovacom potrubí 15 daný spontánnou aktivitou chorého vybudi inspi 4252705račný prietok plynov z gumového vaku 17 do anesteziolotgického okruhu 19....

Ořezávací stroj pro zařízení nA nepřetržitou výrobu výrobků typu desek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 245039

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pozdina Zdenik, Brostík Miroslav, Oddejka Audovít, Kitta Alojz

MPK: B29C 67/20

Značky: plastických, ořezávací, nepřetržitou, výrobků, zařízení, stroj, výrobu, desek

Text:

...cnenM~ Henuym nampyóxom co cpencmzamu omcoca, cornacuo uaoöpe 225039-4 Tennm, cuaömeaa paamemeaaumm B Hmmueh uacmu Kopnyca upnuonbuoñ K 8 p 6 TKM nnncacunammmmm connaMn, pacnonomennumm H 8 cwone nan Koauamm npopesw Kopoöqawuwu nosuyxonouauu c BXOHHHMM DKHHMM, oöpameaammn CBOMMM HpDMH 8 MM H Topuy npumnMa M connoaum annapawum. cueunneunum c mcwoqnuxom nouaun cmarorn Boanyxa, npm smom npwmmm BHHDHHGH B BMH 6 Kynonooöpaancrn Homyxa c...

Zvlhčovač vdychovaných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225184

Dátum: 15.04.1986

Autori: Magdolen Viktor, Tlučko Jozef, Fujak Eduard, Brychta Ondrej, Kákoš Július, Brostík Miroslav

Značky: plynov, vdychovaných, zvlhčovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zvlhčovač vdychovaných plynov, vytvorený z dna s vonkajším a vnútorným valcovým výstupkom, z veka s náustkou, výustkou a napájacím otvorom, z medzisteny umiestnenej medzi valcovými výstupkami a upevnenej na stene napájacieho otvoru a z odkvapávacej steny upevnenej na medzistene, ktoré vytvárajú predhrievaciu, rozvádzaciu, prebublávaciu, odparovaciu a kondenzačnú komoru, vyznačený tým, že prebublávacia komora (18) je vyplnená bublinotvornou...

Farbiaci valec s regulovateľným prienikom farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 221027

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mrlina Jan, Šicko Ján, Brostík Miroslav, Merňo Alojz

Značky: farbiva, válec, regulovatelným, farbiaci, prienikom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je farbiaci valec s regulovateľným prienikom farbiva, ktorý je súčasne riešený ako zásobník farbiva. Vynález rieši problém kontinuálneho nanášania farbiva na tlačiace plochy pri rotačnej tlači. Farbiaci valec zabezpečuje rovnomerné rozloženie farbiacej tekutiny na vonkajší porézny plášť, ktorý ďalej farbivo nanáša na potláčacie alebo značkovacie prvky.

Elektromagnetická polohovacia spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222081

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mrlina Jan, Brostík Miroslav

Značky: spojka, polohovacia, elektromagnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická polohovacia spojka vyznačená tým, že pozostáva z kotvy (2), na ktorej je upevnený segment s dvojramenným strmeňom (3), opatreným na oboch ramenách otočnými kladkami (4), ktorého jedno rameno je posuvne uložené vo výreze unášacieho taniera (5) upevneného na spojkovom hriadeli (6), pričom kladky (4) strmeňa (3) sú rozmerovo prispôsobené vybraniam (7), vytvarovaným jednak v čelnej ploche ozubeného kolesa (1) náhonu a tiež v...

Pasívny pneumatický ventil, najmä pre zariadenie na umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 217465

Dátum: 15.05.1984

Autori: Magdolen Viktor, Tlučko Jozef, Zábojníková Helena, Brychta Ondrej, Brostík Miroslav

Značky: ventil, umelú, pľúc, pneumatický, najmä, pasívny, ventiláciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je pasívny pneumatický ventil najmä pre zariadenia na umelú ventiláciu pľúc, využívajúci membránu zo zosilneným okrajom a tuhým stredom. Podstatou vynálezu je, že vnútorný priestor ventilu je rozdelený membránou (1) na prietočnú komoru (2) a na riadiacu komoru (3). V prietočnej komore (2) je vyústené centricky sedlom (4) vstupné vedenie (5), pričom je spojená s výstupným vedením (6). Riadiaca komora (3) je spojená dierou (7)...